О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

179

Гр. Варна, 30.03.2018 год.

 

 

       ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в ЗАКРИТО заседание на 30.03. през две хиляди и oсемнанадесетата година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

като разгледа докладваното от съдията ХРИСТОВА

 В.гр.д. № 140 по описа за 2018 год.:

 

 

Производството пред ВАпС е по реда на чл. 274, ал.2 ГПК, по частна жалба на Т.К.Д., срещу разпореждане №10019/12.12.2017 год. по ч.гр.д. 1815/2017 год. на ОС Варна за връщане на частна касационна жалба вх.№ 26279/21.09.2017 год. на Т.К.Д. срещу определение № 2273/31.08.2017 год., постановено по ч.гр.д. №1815/2017 год. по описа на ВОС. Твърди се, че разпореждането е неправилно и незаконосъобразно. Твърди се наличие на особена хипотеза, която се нуждае от тълкуване: никое от двете съдилища не е ценило обстоятелството, че е налице прекратяване на изпълнителни дела на осн. чл. 439 ГПК, не по волята на взискателя. Иска се отмяна на такувания акт и придвижване на жалбата.

Препис от жалбата е връчен на насрещните страни, които не са изразии становище.

За да се произнесе, съдът взе предвид следното:

Пред ОС ВарнаДобрич делото е образувано по частна жалба на Т.Д. срещу определение на ВРС, с което е отхвърлена негова молба за допускане на обезпечение на бъдещ иск. По тази жалба ВОС се е произнесъл по същество, като е потвърдил актът на ВРС.

Атакува се разпореждане, с което е върната на страната касационна частна жалба срещу определението на ВОС.

Съобразно разпоредбата на чл. 396, ал.2 ГПК, двуинстанцаонния контрол на актовете в обезпечителното производство търпи изключение само в хипотезата, когато въззивният съд допусне за първи път обезпечение, чието допускане е отказано от първата инстанция. Настоящият казус е извън тази хипотеза.

От друга страна, описаната в частната жалба „особена хипотеза“ не изключва двуинстанционността на обжалване на актовете в обезпечителното производство. Съдът не може да действа извън закона, а жалбоподателят следва да потърси законови средства за защита.

Следователно, обжалваното разпореждане следва да бъде потвърдено.

       Водим от горното, съдът

 

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

       ПОТВЪРЖДАВА  разпореждане №10019/12.12.2017 год. по ч.гр.д. 1815/2017 год. на ОС Варна.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              ЧЛЕНОВЕ: