О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

200

АПЕЛАТИВЕН СЪД  гр. ВАРНА, гражданско отделение, в закрито заседание на 02.04.2014 в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ИВАН ЛЕЩЕВ

 ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА ч.гр.д. № 155/2014 по описа на Апелативен съд гр. Варна, г.о., за да се произнесе, съобрази следното :

Подадена е частна жалба от „Токуда банк” АД гСофия чрез процесуалния представител адв. Маринов от АК гр.Разград срещу определение № 149/18.02.2014 год по гр.д. № 89/2013 год на Окръжен съд Разград, постановено по реда на чл.248 ГПК относно разноските.

Съставът на Апелативен съд Варна като съобрази, че по частна жалба срещу решението по същото дело е образувано в.ч.гр.д. № 154/2014 год на Апелативен съд Варна и разглеждането им следва да стане в общо производство,

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч.гр.д. № 155/2014 год на Апелативен съд Варна и

ПРИСЪЕДИНЯВА същото за общо разглеждане с в.ч.гр.д. № 154/2014 год на Апелативен съд Варна.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: