ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№204

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на 17.04.2018 година                       в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 164/2018 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от „Кабакум инвестмънт“ ЕООД срещу определение № 153/18.01.2018 год по ч.гр.д. № 256/2017 год на Окръжен съд Варна, г.о., В ЧАСТТА, с която е прекратено поради липса на правен интерес, производството по жалба вх.№ 62710/01.11.2017 год срещу определение от съд.заседание, проведено на 25.10.2017 год по гр.д. № 9092/2016 год на Районен съд Варна, с което е прекратено производството в частта по иска, предявен срещу „Кабакум резидънс“ ЕООД. По съображения за незаконосъобразност и необоснованост на определението, частният жалбоподател моли за неговата отмяна.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следнвите мотиви:

Окръжният съд се е произнесъл като въззивна инстанция по частна жалба срещу прекратително определение на районния съд в частта по иска, предявен срещу „Кабакум резидънс“ ЕООД. Частният жалбоподател „Кабакум инвестмънт“ ЕООД не е засегнат от това определение, защото първоинстанционното производство по отношение на него не е прекратено и продължава своя ход. В този смисъл той няма правен интерес да го обжалва, а изложените разсъждения за евентуалната обща защитна позиция на двамата ответници по делото са ирелевантни. Поради това определението в обжалваната му част е законосъобразно и следва да бъде тпотвърдено.

С оглед на това, че частна жалба срещу същото определение е подадена и от „Кабакум резидънс“ ЕООД в другата му част, която подлежи на разглеждане от ВКС на РБ, след постановяване на настоящото определение делото следва да му се изпрати за произнасяне по нея.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 153/18.01.2018 год по ч.гр.д. № 256/2017 год на Окръжен съд Варна, г.о., В ЧАСТТА, с която е прекратено производството по жалба вх.№ 62710/01.11.2017 год, подадена от „Кабакум инвестмънт“ ЕООД срещу определение от съд.заседание, проведено на 25.10.2017 год по гр.д. № 9092/2016 год на Районен съд Варна, поради липса на правен интерес.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

Делото да се изпрати на ВКС на РБ за произнасяне по частна касационна жалба вх.№ 3137/30.01.2018 год, подадена от „Кабакум резидънс“ ЕООД.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.