ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

293

гр. Варна,  02.05.2019 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 02 май  2019 г., в закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милен Славов

     ЧЛЕНОВЕ: Петя Петрова

           Мария Маринова

 

Като разгледа докладваното от съдия П.Петрова ч.гр.д. № 219 по описа на съда за 2019 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 23, ал.3 ГПК и е образувано след прекратяване с определение № 262 от 23.04.2019 г. на производството по в.ч.гр.д. № 112/2019 г. по описа на Шуменския окръжен съд, поради отводи на съдиите от окръжния съд и невъзможността за сформиране на състав за разглеждането му.

Съгласно разпоредбата на чл. 23, ал.3 от ГПК, ако поради отстраняване на съдии разглеждането на делото в съответния съд е невъзможно, горестоящият съд постановява изпращането му за разглеждане в друг равен съд.

Доколкото е налице невъзможност за разглеждане на в.гр.д. № 112/2019  г. по описа на ШОС, образувано по въззивна частна жалба, подадена от Д. С. Д. против разпореждане по гр.д. № 425 от 06.02.2019 г. по гр.д. № 1452/2018 г. по описа на НПРС, поради отводи на съдиите от Окръжен съд - Шумен и невъзможността за сформиране на състав, делото следва да бъде изпратено в друг равен по степен съд – окръжен съд от района на апелативен съд Варна. Ето защо, делото следва да бъде изпратено на Окръжен съд - Търговище, който да го разгледа.

По изложените съображения, Варненския апелативен съд,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОПРЕДЕЛЯ, по реда на чл.23, ал.3 от ГПК, Окръжен съд - Търговище, който да разгледа делото (в.ч.гр.д. № 112/2019 г. по описа на ШОС), образувано по въззивна частна жалба, подадена от Д. С. Д. против разпореждане по гр.д. № 425 от 06.02.2019 г. по гр.д. № 1452/2018 г. по описа на НПРС.

ИЗПРАЩА делото на Окръжен съд - Търговище.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                           ЧЛЕНОВЕ: