О П Р Е Д Е Л Е Н И Е - №331

 

Гр. Варна, _20_.05.2015 г.

 

ВАРНЕНСКИЯТ  АПЕЛАТИВЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО отделение в закрито заседание на __20__ май през две хиляди и петнадесетата година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

 ЧЛЕНОВЕ:        ПЕНКА ХРИСТОВА;

                   МАРИЯ МАРИНОВА;

Като разгледа докладваното от съдията П. Христова

ч.гр.д. № 234 по описа за 2015 г.:

Производството е по реда на чл. 122  ГПК, образувано  след повдигане на СПОР за подсъдност от ВОС с определение № 1532/12.05.2015 год. по гр.д. 1399/2015 год. на ВОС между ВОС и ВРС по искове за установяване на право на собственост, образувани първоначално в гр.д. 4297/2015 год. на ВРС, което с определение № 4991/20.04.2015 год. по гр.д. 4297/2015 г. по описа на ВРС е прекратено и изпратено по подсъдност на ВОС.

За да се произнесе, ВАпС взе предвид следното:

Пред ВРС по гр.д. 4297/2015 год. са предявени искове по чл. 124 ГПК от В.К.З., С.И.З., Б.Ц.Т., Н.Н.Г., П.К.З.,***. Предмет на исковете е установяване на правото на собственост на всеки от ищците върху ид.ч. от недвижим имот в гр. Варна, целият с данъчна оценка 70379,50 лв.

Именно данъчната оценка на целия имот е послужила като основание на РС за приложение на разпоредбата на чл. 104, ал.3 ГПК и изпращане на делото по подсъдност на ОС, който е родово компетентен по дела с цена над 50000 лв.

В случая, обаче, са обективно и субективно съединени няколко установителни иска за правото на собственост върху ид.ч. от недвижим имот и цената на всеки от исковете е под 50000 лв., съобразно квотата в съсобствеността на всеки ищец. Ако исковете бяха по чл. 108 ЗС, то тогава можеше да се приеме, че всеки ищец защитава правото на собственост върху целия имот, но исковете са установителни за съществуването на правото на собственост на всеки от ищците върху претендираната от него ид.ч. от този имот /те бихо могли да се предявят и отделно и тогава затруднения с определяне на цената на всеки от тях не биха възникнали/.

Ето защо, ВАпС намира, че родово компетентен да се произнесе по МОЛБАТА Е РС Варна, на когото следва да се изпрати делото.

Водим от горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПО ПОВДИГНАТИЯ СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ на осн. чл. 122 ГПК между ВОС и ВРС, с определение № 1532/12.05.2015 год. по гр.д. 1399/2015 год. на ВОС между ВОС и ВРС по искове за установяване на право на собственост, образувани първоначално в гр.д. 4297/2015 год. на ВРС, което с определение № 4991/20.04.2015 год. по гр.д. 4297/2015 г. по описа на ВРС е прекратено и изпратено по подсъдност на ВОС, определя за компетентен РС Варна, на когото да се изпрати делото.

Копие от определението за сведение да се изпрати на ОС Варна.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                ЧЛЕНОВЕ: