РАЗПОРЕЖДАНЕ

 

      № 381/04.06.2015 година

 

 

АПЕЛАТИВЕН СЪД – ВАРНА, в закрито заседание на четвърти юни две хиляди и петнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АС: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

 

 

Сложи на разглеждане ч. гр. д. № 238/2015 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

При служебния доклад по делото Председателят на Апелативен съд – Варна констатира, че всички съдии от съда са се отвели, поради което разглеждането му е невъзможно. Предвид на това, производството по делото следва да бъде прекратено и на основание чл. 23, ал. 3 от ГПК да бъде изпратено на ВКС на РБ за определяне на друг равен по степен съд, който да го разгледа.

Водим от горното,

 

Р А З П О Р Е Д И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството пред настоящия съд.

На основание чл. 23, ал. 3 от ГПК делото да бъде изпратено на Върховен касационен съд за определянето на друг равен по степен съд, който да го разгледа.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АС:

 

                                                  /Ванухи Аракелян/