Р Е Ш Е Н И Е

162

гр.Варна, 07.12.2018г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в публично съдебно заседание, проведено на седми ноември през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                        ЧЛЕНОВЕ:    ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                       МАРИЯ МАРИНОВА

при участието на секретаря Виолета Тодорова, като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.гр.д.№242/18г. по описа на ВАпС, гр.о, за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.294, вр. чл.258 и сл. от ГПК.Образувано след обезсилването с решение №97/18.05.2018г., постановено по гр.д.№3224/17г. по описа на ВКС, ІV гр.о., на решение №28/06.03.2017г., постановено по в.гр.д.№39/17г. по описа на ВАпС, гр.о., в частта му, с която е отменено решение №1306/01.11.2016г., постановено по гр.д.№871/15г. по описа на ВОС, гр.о., и вместо него постановено отнемане в полза на държавата по предявените от КОНПИ/от 23.01.2018г. с наименование КПКОНПИ/ искове с пр.осн. чл.74, ал.1 от ЗОПДНПИ/отм./ против П. М.А. и Т.П.К. на посоченото в решението имущество, и делото върнато за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд.

Предмет на настоящото производство е подадената от КОНПИ въззивна жалба против решение №1306/01.11.2016г., постановено по гр.д.№871/15г. по описа на ВОС, гр.о., в частта му, с която са отхвърлени предявените от КОНПИ против П. М.А. и Т.П.К. искове за отнемане в полза на държавата на следното имущество:

І. От П.М.А., на основание чл. 72, във вр. с чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. с чл. 62 и чл. 69 от ЗОПДНПИ:

1/ Сумата от 15 000 лв., получена от продажбата на лек автомобил „Ауди А6" с per. №В 5492 КМ, дата на първа регистрация 04.07.2002 г. Автомобилът е отчужден с договор за покупко-продажба от 06.04.2011 г.

2/ Сумата от 2 700 лв., получена от продажбата на лек автомобил „Рено Туинго" с рег.№В 5130 КТ, дата на първа регистрация 03.12.1997 г., придобит с договор за покупко-продажба от 12.10.2007 г. Автомобилът е отчислен по данни на КАТ за гр. Русе на 06.07.2010 г.

3/ Сумата от 960 лв., получена от продажбата на Ремарке-колесар (платформа), за лодка, с рег.№В 7285 ЕК, дата на първа регистрация 14.12.2007 г., придобито с договор за покупко-продажба от 15.07.2008 г. и е отчуждено с договор за покупко-продажба от 04.05.2011 г.

4/ Сумата от 17 500 лв., получена от продажбата на товарен автомобил „Мерцедес Спринтер 308 Д" с per. №В 6946 РМ, дата на първа регистрация 26.06.1996 г., придобит с договор за покупко-продажба от 03.10.2008 г. Автомобилът е отчислен по данни на КАТ за гр. Бургас на 08.04.2010г.

5/ Сумата от 3 200 лв., получена от продажбата на лек автомобил „Мерцедес Е 320 ЦЦИ" с рег.№В 4755 РН, дата на първа регистрация 27.11.2002 г., придобит с договор за покупко-продажба от 08.04.2010 г. Автомобилът е отчислен по данни на КАТ за гр. Враца на 23.09.2010 г.

6/ Сумата от 4 800 лв., получена от продажбата на лек автомобил „БМВ 330 ХД" с рег.№В 2032 РН, дата на първа регистрация 27.10.2003 г., придобит с договор за покупко-продажба и фактура на 16.07.2010 г. Автомобилът е отчислен по данни на КАТ за гр. Русе на 25.10.2010 г.

7/ Сумата от 2 500 лв., получена от продажбата на лек автомобил „Ауди А6 авант" с рег.№ В 4541 РР, дата на първа регистрация 01.01.1996 г., придобит от внос на 14.03.2011г.Автомобилът е отчислен по данни на КАТ за гр. Перник на 23.11.2012 г.

8/ Сумата от 2 000 лв., получена от продажбата на Ремарке „Ансемс А С 5000 л" с рег.№В 9549 ЕК, дата на първа регистрация 01.01.1989 г., придобито от внос на 27.12.2011 г. Платформата е отчуждена с договор за покупко-продажба от 24.01.12г.

9/ Сумата от 195, 58 лв., получена при предаването на скрап на лек автомобил „Фолксваген Пасат" с рег.№В 6715 РН, придобит с договор за покупко-продажба от 18.10.2010г. От справка от сектор КАТ „Пътна полиция"- Шумен е видно, че автомобилът е с прекратена регистрация от 06.08.2012 г. и е предаден за скрап.

10/ Сумата от 5 280 лв., представляваща равностойността на лек автомобил „Сеат Алхамбра" с per. №В 9431 РТ към датата на служебно прекратена регистрация.

11/ Сумата от 700 лв.  получена от продажбата на Товарен автомобил „Фиат Дукато" с рег. № В 32 15 КН

12/ сумата 10 800 лв.  получена от продажбата на  Товарен автомобил „Мерцедес Спринтер 311 ЦДИ" с рег. № В0641РН

II. От Т.П.К. на основание чл. 72, във вр. с чл.63, ал. 2, т. 5 във вр. с чл.62 и чл. 69 от ЗОПДНПИ:

1/ Сумата от 9 500 лв., получена от продажбата на лек автомобил „Фиат Дукато" с рег.№В 8663 КН, дата на първа регистрация 14.03.1991 г., придобит от внос на 28.03.2007 г. Автомобилът е отчислен по данни на КАТ за гр.Бургас, на 10.10.2007 г.

2/ Сумата от 3 800 лв., получена от продажбата на лек автомобил „Дайхатсу Роки" с рег.№В 9750 РВ, дата на първа регистрация 13.04.1993 г., придобит с договор за покупко-продажба и фактура от 01.07.2008 г. Автомобилът е отчужден с договор за покупко-продажба от 13.09.2010 г.

IІІ. От П.М.А. на основание чл. 72, във вр. с чл. 63, ал. 2, т.1 във вр. с чл. 62 и чл. 69 от ЗОПДНПИ:

1/ Сумата в размер на 1 700 лв., представляваща равностойността на отчуждените дружествени дялове от "Еко пласт инвест" ООД, ЕИК 103931460, по номинална стойност към момента на продажбата им.

ІV. От Т.П.К., на основание чл. 72, във вр. с чл. 63, ал. 2, т. 5, във вр.с чл.62 и чл. 69 от ЗОПДНПИ.

1/ Сумата в размер на 5 100 лв., представляваща равностойността на отчуждените дружествени дялове от "Еко пласт инвест" ООД, ЕИК 103931460, по номинална стойност към момента на продажбата им.

V. От П.М.А., на основание чл. 63, ал. 2, т. 1, във вр. с чл.62 и чл.69 от ЗОПДНПИ.

1/ Сумата в размер на 4 755 лв., внесена на каса по сметка BG 85 ТТВВ 9400 1515 0468 03 в „Сосиете Женерал Експресбанк" АД с титуляр П.М.А..

2/ Сумата в размер на 1 440 лв., внесена на каса по сметка BG 18 UBBS 8002 1018 7878 30 в „ОББ" АД с титуляр П.М.А..

3/ Сумата в размер на 39 057, 94 лв., внесена на каса по сметка BG 90 BPBI 7945 4483 7172 01 в "Юробанк България" АД с титуляр П.М.А..

4/ Сумата в размер на 46 047, 44 лв., внесена на каса по сметка BG 58 FINV 9150 1003 8825 40 в "Първа инвестиционна банка" АД с титуляр П.М.А..

5/ Сумата в размер на 35 171, 80 лв., внесена от трети лица по сметка BG 58 FINV 9150 1003 8825 40 в "Първа инвестиционна банка" АД с титуляр П.М.А..

6/ Сумата в размер на 10 325 лв., внесена на каса по сметка BG 20 FINV 9150 10 BGN 0НРН9 в "Първа инвестиционна банка" АД с титуляр П.М.А..

7/ Сумата в размер на 100 823, 56 лв., внесена от трети лица по сметка BG 20 FINV 9150 10 BGN 0НРН9 в "Първа инвестиционна банка" АД с титуляр П.М.А..

8/ Сумата в размер на 71 121, 74 лв., внесена на каса по сметка BG 23 FINV 9150 2004 6560 32 в "Първа инвестиционна банка" АД с титуляр П.М.А..

9/ Сумата в размер на 46 939, 92 лв., внесена от трети лица по сметка BG 23 FINV 9150 2004 6560 32 в "Първа инвестиционна банка" АД с титуляр П.М.А..

10/ Сумата в размер на 2 041, 95 лв., внесена на каса по сметка № 13880463 в "Банка ДСК" ЕАД с титуляр П.М.А..

11/ Сумата в размер на 97 967, 52 лв., внесена на каса по кредитна сметка № 13882388 в "Банка ДСК" ЕАД с титуляр П.М.А..

12/ Сумата в размер на 5 081, 31 лв., внесена на каса по кредитна сметка в лева № 8001341618 в "Банка ДСК" ЕАД с титуляр П.М.А..

13/ Сумата в размер на 15 450 лв., внесена на каса по кредитна сметка в лева № 18224701 в "Банка ДСК" ЕАД с титуляр П.М.А..

14/ Сумата в размер на 6 950 лв., внесена от трети лица по кредитна сметка в лева № 18224701 в "Банка ДСК" ЕАД с титуляр П.М.А..

15/ Сумата в размер на 89 895,15 лв., постъпили по сметка BG 48 CREX 9260 1411 6943 00 в „Токудабанк" АД с титуляр П.М.А..

     VI. От Т.П.К., на основание чл. 72, във вр. с чл.63, ал. 2, т. 5, вр. чл. 62, и чл. 69 от ЗОПДНПИ сумата от 45 134, 59 лв.,/представляваща част от 77%/, получена при продажбата на недвижим имот - апартамент № 12, находящ се в гр. Варна, ул."Тодор Влайков" № 14, бл. 2 вх. Б ет. 1, както и КОНПИ осъдена да заплати на П.М.А. и Т.П.К. съдебно-деловодни разноски на осн. чл.78, ал.3 от ГПК.

Въззиваемите П.М.А. и Т.П.К. поддържат становище за недопустимост на обжалваното решение като молят да бъде обезсилено и производството прекратено, евентуално поддържат становище за неговата правилност, като молят да бъде потвърдено.

За да се произнесе, съдът взе предвид следното.

Производството е образувано по предявени на 20.03.2015г. от Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество, от 23.01.2018г. с наименование Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, против П.М.А. и Т.П.К. искове с пр.осн.74 от ЗОПДНПИ/отм./, вр. §5 от ПЗР на ЗПКОНПИ за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество.В исковата молба, подадена в изпълнение на взетото от Комисията решение №96/18.03.2015г. по чл.61, ал.2, т.2 от ЗОПДНПИ/отм./, се излага, че ответникът П.М.А. е привлечен на 11.12.2012г. в качеството му на обвиняем по ДП №237/07г. по описа на ОД на МВР гр.Шумен за това, че през периода 01.12.1998г.-13.02.2002г. в гр.Шумен при условията на продължавано престъпление в качеството му на управител на „Силвър лейк”ЕООД избягнал установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери общо 1 208 646, 52лв. - престъпление по чл. 255, ал.3, вр. чл.255, ал.1, т.2, 6 и 7 от НК, попадащо в обхвата на чл.22, ал.1, т.18 от ЗОПДНПИ/отм./, за което и е бил осъден с влязла в сила на 12.10.2013г. присъда.

Уведомлението за привличане на П.А. като обвиняем за посоченото престъпление е постъпило в ТД на КОНПИ гр.Варна на 14.12.2012г.С протокол от 23.01.2013г. е образувана проверка за установяване значително несъответствие в имуществото му.Проверяваният 10 годишен период е от 23.01.2003г. до 23.01. 2013г.В този период от 26.04.2006г. до 23.01.2013г. П.А. е във фактическо съжителство с Т.П.К., поради което за същата проверяваният период е от 26.04.2006г. до 23.01.2013г.В двата посочени съответни периода ответ -ниците придобили имущество, както следва:

- П.А. 170 дяла/всеки на стойност от 10лв., общо 1 700лв./ или 33, 33% от капитала на „Еко пласт инвест”ООД, гр.Варна, учредено с решение от 31.03.2005г., като П.А. е един от общо тримата учредители.С договор от 16.08.2005г. П. А. е прехвърлил притежаваните от него дялове на Т.К., като промяната е вписана на 14.09.2005г.С договори от 13.01.2010г. останалите двама съдружници са продали дяловете си общо на стойност 3400лв. на Т.К. и дружеството се преобразувало в ЕООД.През м.07.2010г. Т.К. е продала на трето лице всич -ките си дялове и е прекратила участието си в дружеството. 

- през проверяваните периоди двамата ответници нямат възмездно придобито недвижимо имущество /Т.К. има придобито възмездно, но преди проверявания за нея период, недвижимо имущество, а именно апартамент №12, находящ се в гр. Варна, ул. ”Т.Влайков”№14, бл.2, вх.Б, ет.1, закупен за 19 500 евро, от които 4 500 евро собствени средства и 15 000 евро/или 77% от стойността/ чрез банков кредит, отпуснат на 08.12.2004г., обезпечен с ипотека, заличена на 29.03.2011г.Този недвижим имот е продаден от Т.К. с н.а.№22/01.04.2011г. за сумата от 30 000 евро. Т.К. има придобито безвъзмездно също преди проверявания за нея период недвижимо имущество - земеделски имоти в землището на с.Петрово, община Стара Загора, и квота от 1/6 ид.ч. от недвижим имот/УПИ с постройки/, находящ се в с.Загоре, община Стара Загора.Земеделските земи са продадени през 2005г., т.е. преди проверявания за нея период, а другият недвижим имот е продаден през 2007г., като според квотата й е получила продажна цена от 1000лв./

- П.А. е придобил възмездно през проверявания период ППС, негова собственост понастоящем: 1/ туристическо ремарке рег.№В 1172 ЕК с пазарна стойност към датата на придобиване 29.10.2010г. - 5 200лв.; 2/ товарен автомобил „Фиат Дукато” с рег.№В 3215 КН, закупен на 16.02.2007г. за  сумата от 1 955, 83лв.; 3/ товарен автомобил „Мерцедес спринтер 311 ЦДИ”, рег.№В 0641 РН, с пазарна стойност към датата на придобиване 11.12.2009г. - 17 000лв.

- П.А. е придобил възмездно МПС, които не са налични понастоящем и са с прекратена регистрация: 1/ л.а. „Фолксваген Пасат", с рег.№В 6715 РН, с пазарна стойност към датата на придобиване 18.10.2010г. - 3 000лв., който автомобил е предаден за скрап за сумата от 195, 58 лева; 2/ л.а. „Сеат Алхамбра", per. №В 9431 РТ, придобит на 17.12.2011г. за сумата от 7 236, 57лв., със служебно прекратена регистрация от 03.08.2012г.   

- П.А. е придобил възмездно и отчуждил в същия период следните ППС, за които правата на държавата не са погасени по давност: 1/ л.а. „Ауди А6", с per. №В 5492 КМ; 2/ л.а. „Рено Туинго", рег.№В 5130 КТ; 3/ Ремарке-колесар (платформа), за лодка, рег.№В 7285 ЕК; 4/ т.а. „Мерцедес Спринтер 308 Д", per. №В 6946 РМ; 5/ л.а. „Мерцедес Е 320 ЦЦИ", рег.№В 4755 РН; 6/ „БМВ 330 ХД", рег.№В 2032 РН; 7/ л.а. „Ауди А6 авант", рег.№ В 4541 РР; 9/ Ремарке „Ансемс А С 5000 л", рег.№В 9549 ЕК;

- Т.К. е придобила възмездно и отчуждила в същия период следните МПС: 1/ л.а. „Фиат Дукато", рег.№В 8663 КН; 2/ л.а. „Дайхатсу Роки", рег.№В 9750 РВ.

- през проверявания период лицата имат внесени по техните банкови сметки лично от тях и от трети лица парични суми без установен законен източник /като сумите не са налични по тези сметки понастоящем/, както следва /посочени общо като сума за целите периоди за дадена сметка/: 1/ 4 755 лв.; 2/ 1 440 лв.; 3/ 39 057, 94 лв.; 4/ 46 047, 44 лв.; 5/ 35 171, 80 лв.; 6/ 10 325 лв.; 7/ 100 823, 56 лв.; 8/ 71 121, 74 лв.; 9/ 46 939, 92 лв.; 10/ 2 041, 95 лв.; 11/ 97 967, 52 лв.; 12/ 5 081, 31 лв.; 13/ 15 450 лв.; 14/ 6 950 лв.; 15/ 89 895,15 лв.

- контролираното от ответниците в периодите ЮЛ „Еко пласт Инвест”ООД е придобивало посоченото в исковата молба имущество, но е разполагало с оборотни средства за неговото придобиване.

В същия период издръжката на проверяваните лица и семейството им възлиза на 85 625, 31лв, разходите за задгранични пътувания на 40 852, 50лв. или общо обичайните и извънредни разходи на 126 477, 81лв.Доходите, приходите и източниците им на финансиране възлизат на сумата от 174 254лв./сбор от доходи по ГДД и осигурителен доход по данни на ТД на НАП Варна, приходи от продажба на недвижими имоти от Т.К., от продажба на МПС, придобити преди началото на проверяваните периоди, от продажба на дружествени дялове, придобити преди началото на проверяваните периоди, получени банкови кредити и обезщетения/. Нетният доход възлиза на 47 756, 43лв.Придобито е имущество на обща стойност от 751 297, 40 лв./сбор от стойности на ППС, дружествени дялове, погасителни вноски по кредити, лични вноски по банкови сметки и вноски по банкови сметки от трети лица/, като несъответствието е значително - в размер на 703 540, 97лв. Предвид гореизложеното се претендира да бъде отнето от ответниците в полза на държавата следното имущество на обща стойност 686 588, 50лв., както следва:

І. От П.М.А. на основание чл.63, ал. 2, т. 1 във вр. с чл. 62 и чл. 69 от ЗОПДНПИ:

1/ туристическо ремарке, рег.№ В 1172 ЕК; 2/ Товарен автомобил „Фиат Дукато", рег. № В 32 15 КН; 3/ „Мерцедес Спринтер 311 ЦДИ" , рег. № В 0641 РН

 ІІ. От П.М.А., на основание чл. 72, във вр. с чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. с чл. 62 и чл. 69 от ЗОПДНПИ:

1/ Сумата от 15 000 лв., получена от продажбата на лек автомобил „Ауди А6", per. №В 5492 КМ, дата на първа регистрация 04.07.2002г.Автомобилът е отчужден с договор за покупко-продажба от 06.04.2011г.; 2/ Сумата от 2 700 лв., получена от продажбата на лек автомобил „Рено Туинго", рег.№В 5130 КТ, дата на първа регистрация 03.12.1997 г., придобит с договор за покупко-продажба от 12.10.2007 г. Автомобилът е отчислен по данни на КАТ за гр. Русе на 06.07.2010 г.; 3/ Сумата от 960 лв., получена от продажбата на Ремарке-колесар (платформа), за лодка, рег.№В 7285 ЕК, дата на първа регистрация 14.12.2007 г., придобито с договор за покупко-продажба от 15.07.2008 г. и е отчуждено с договор за покупко-продажба от 04.05.2011г.; 4/ Сумата от 17 500 лв., получена от продажбата на товарен автомобил „Мерцедес Спринтер 308 Д", per. №В 6946 РМ, дата на първа регистрация 26.06.1996 г., придобит с договор за покупко-продажба от 03.10.2008 г. Автомобилът е отчислен по данни на КАТ за гр. Бургас на 08.04.2010г.; 5/ Сумата от 3 200 лв., получена от продажбата на лек автомобил „Мерцедес Е 320 ЦЦИ", рег.№В 4755 РН, дата на първа регистрация 27.11.2002 г., придобит с договор за покупко-продажба от 08.04.2010 г. Автомобилът е отчислен по данни на КАТ за гр. Враца на 23.09.2010 г.; 6/ Сумата от 4 800 лв., получена от продажбата на лек автомобил „БМВ 330 ХД", рег.№В 2032 РН, дата на първа регистрация 27.10.2003 г., придобит с договор за покупко-продажба и фактура на 16.07.2010г.Автомобилът е отчислен по данни на КАТ за гр. Русе на 25.10.2010 г.; 7/ Сумата от 2 500 лв., получена от продажбата на лек автомобил „Ауди А6 авант", рег.№ В 4541 РР, дата на първа регистрация 01.01.1996 г., придобит от внос на 14.03.2011г.Автомобилът е отчислен по данни на КАТ за гр. Перник на 23.11.2012 г.; 8/ Сумата от 2 000 лв., получена от продажбата на Ремарке „Ансемс А С 5000 л", рег.№В 9549 ЕК, дата на първа регистрация 01.01.1989 г., придобито от внос на 27.12.2011 г. Платформата е отчуждена с договор за покупко-продажба от 24.01.12г.; 9/ Сумата от 195, 58 лв., получена при предаването на скрап на лек автомобил „Фолксваген Пасат", рег.№В 6715 РН, придобит с договор за покупко-продажба от 18.10.2010г.; 10/ Сумата от 5280 лв., представляваща равностойността на лек автомобил „Сеат Алхамбра", per. №В 9431 РТ към датата на служебно прекратена регистрация.

IІI. От Т.П.К. на основание чл. 72, във вр. с чл.63, ал. 2, т. 5 във вр.с чл.62 и чл. 69 от ЗОПДНПИ:

1/ Сумата от 9 500 лв., получена от продажбата на лек автомобил „Фиат Дукато", рег.№В 8663 КН, дата на първа регистрация 14.03.1991 г., придобит от внос на 28.03.2007г.Автомобилът е отчислен по данни на КАТ за гр.Бургас, на 10.10.2007 г.;

2/ Сумата от 3 800 лв., получена от продажбата на лек автомобил „Дайхатсу Роки", рег.№В 9750 РВ, дата на първа регистрация 13.04.1993г., придобит с договор за покупко-продажба и фактура от 01.07.2008 г. Автомобилът е отчужден с договор за покупко-продажба от 13.09.2010г.

IV. От П.М.А. на основание чл. 72, във вр. с чл. 63, ал. 2, т.1 във вр. с чл. 62 и чл. 69 от ЗОПДНПИ:

1/ Сумата в размер на 1 700лв., представляваща равностойността на отчуждените дружествени дялове от "Еко пласт инвест" ООД, ЕИК 103931460, по номинална стойност към момента на продажбата им.

V. От Т.П.К., на основание чл. 72, във вр. с чл. 63, ал. 2, т. 5, във вр.с чл.62 и чл. 69 от ЗОПДНПИ.

1/ Сумата в размер на 5 100лв., представляваща равностойността на отчуждените дружествени дялове от "Еко пласт инвест" ООД, ЕИК 103931460, по номинална стойност към момента на продажбата им.

VІ. От П.М.А., на основание чл. 63, ал. 2, т. 1, във вр. с чл.62 и чл.69 от ЗОПДНПИ.

1/ Сумата в размер на 4 755 лв., внесена на каса по сметка BG 85 ТТВВ 9400 1515 0468 03 в „Сосиете Женерал Експресбанк" АД с титуляр П.М.А..

2/ Сумата в размер на 1 440 лв., внесена на каса по сметка BG 18 UBBS 8002 1018 7878 30 в „ОББ" АД с титуляр П.М.А..

3/ Сумата в размер на 39 057, 94 лв., внесена на каса по сметка BG 90 BPBI 7945 4483 7172 01 в "Юробанк България" АД с титуляр П.М.А..

4/ Сумата в размер на 46 047, 44 лв., внесена на каса по сметка BG 58 FINV 9150 1003 8825 40 в "Първа инвестиционна банка" АД с титуляр П.М.А..

5/ Сумата в размер на 35 171, 80 лв., внесена от трети лица по сметка BG 58 FINV 9150 1003 8825 40 в "Първа инвестиционна банка" АД с титуляр П.М.А..

6/ Сумата в размер на 10 325 лв., внесена на каса по сметка BG 20 FINV 9150 10 BGN 0НРН9 в "Първа инвестиционна банка" АД с титуляр П.М.А..

7/ Сумата в размер на 100 823, 56 лв., внесена от трети лица по сметка BG 20 FINV 9150 10 BGN 0НРН9 в "Първа инвестиционна банка" АД с титуляр П.М.А..

8/ Сумата в размер на 71 121, 74 лв., внесена на каса по сметка BG 23 FINV 9150 2004 6560 32 в "Първа инвестиционна банка" АД с титуляр П.М.А..

9/ Сумата в размер на 46 939, 92 лв., внесена от трети лица по сметка BG 23 FINV 9150 2004 6560 32 в "Първа инвестиционна банка" АД с титуляр П.М.А..

10/ Сумата в размер на 2 041, 95 лв., внесена на каса по сметка № 13880463 в "Банка ДСК" ЕАД с титуляр П.М.А..

11/ Сумата в размер на 97 967, 52 лв., внесена на каса по кредитна сметка № 13882388 в "Банка ДСК" ЕАД с титуляр П.М.А..

12/ Сумата в размер на 5 081, 31 лв., внесена на каса по кредитна сметка в лева № 8001341618 в "Банка ДСК" ЕАД с титуляр П.М.А..

13/ Сумата в размер на 15 450 лв., внесена на каса по кредитна сметка в лева № 18224701 в "Банка ДСК" ЕАД с титуляр П.М.А..

14/ Сумата в размер на 6 950 лв., внесена от трети лица по кредитна сметка в лева № 18224701 в "Банка ДСК" ЕАД с титуляр П.М.А..

15/ Сумата в размер на 89 895,15 лв., постъпили по сметка BG 48 CREX 9260 1411 6943 00 в „Токудабанк" АД с титуляр П.М.А..

VIІ. От Т.П.К., на основание чл. 72, във вр. с чл.63, ал. 2, т. 5, вр. чл. 62, и чл. 69 от ЗОПДНПИ сумата от 45 134, 59 лв.,/представляваща част от 77%/, получена при продажбата на недвижим имот - апартамент № 12, находящ се в гр. Варна, ул."Тодор Влайков" № 14, бл. 2 вх. Б ет. 1

Ответниците П.М.А. и Т.П.К. в депозирания отговор в срока по чл.131 от ГПК и в хода на производството оспорват предявените искове и молят да бъдат отхвърлени.Твърдят, че в рамките на проверяваните периоди/а и преди тях/ са имали приходи от законни източници, непосочени в исковата молба, вкл. от продажба на недвижим имот, находящ се в гр.Стара Загора, продаден за сумата от 88 000 евро, закупен през 2007г. с ипотечен кредит, както и от продажба на недвижим имот, находящ се в гр.Дългопол, продаден през 2004г., придобит преди проверявания период.П.А. е бил надарен от майка си със сумата от 5 000лв., получена от нея при продажба на неин недвижим имот. Посочените в пункт І, т.2 и т.3 л.а. са били продадени от П.А., съответно през 2007г. и 2012г., съответно не са в неговия патримониум.Посоченото в пункт І, т.1 туристическо ремарке е откраднато през 2012г. в Германия.При изследване на приходите на ответниците ищецът не е отчел доходите им трудови правоотно -шения, участия в дружества, договорни отношения, продажби на имущество, дарения.Не са отчетени получените кредити, договорите за заем, договорите за строителство, договорите за консултантски услуги.Голяма част от сумите по банковите сметки са прехвърляни от една сметка в друга, но ищецът е увеличавал салдото като се отчитат едни и същи суми по различни сметки.Твърдят, че от 2011г. живеят в Германия, придобиват доходи и плащат данъци там, предвид което периодът 2011г. до 2013г. не би следвало са се включва в проверката, вкл. да се начисляват разходи по НСИ.Твърдят, че при задграничните си пътувания за периода 06.07.2007г.-17.07.2007г. в Швейцария са отсядали в дома на сестрата на ответника, омъжена и живуща там, съответно не са имали разходи за нощувки и други, т.к. са били на издръжка на семейството на сестрата на ищеца.Неправилно ищецът включва в разходите за пътувания и нощувки за детето на ответниците М.А. за 13 нощувки от по 130 евро всяка, което за периода на пътувания е било на 1 година и 10 месеца и не би могло да ползва индивидуална стая.По същия начин са начислявани суми за отделни стаи за нощувки на всеки от двамата ответниците, като така се достига до сумата от 390 евро дневно за една нощувка.       

В първото проведено пред първоинстанционния съд о.с.з. на 26.11.2015г. е допуснато по реда на чл.214 от ГПК по искане на ищеца изменение в петитума на исковете, като по пункт І, т.2 и т.3 вместо отнемане на посочените л.а. се претендира отнемането от П.А. на: 1/ Сумата от 700 лв.  получена от продажбата на т.а. „Фиат Дукато", рег. № В 3215 КН; 2/ сумата 10  800 лв.  получена от продажбата на т.а. „Мерцедес Спринтер 311 ЦДИ", рег. № В 0641 РН.

С влязла в сила в тази му част от решението на ВОС е отхвърлена претенцията по пункт І, т.1 за отнемане на туристическо ремарке рег.№ В 1172 ЕК.

След обезсилване на първоначално постановеното от ВАпС решение и връщане на делото за ново разглеждане от въззивния съд, последният, в съответствие с дадените от ВКС указания, е дал указания на ищеца за отстраняване нередовности в исковата молба, а именно: 1/ посочване на вида и стойността на имуществото, в т.ч. вземанията и задълженията, които признава, че всеки от ответниците е притежавал в началото на изследвания /за всеки от тях/ период, освен ако не твърди, че никой от тях не е притежавал никакво имущество и не е имал никакви задължения; 2/ признатия доход на всеки от ответниците през изследвания период по години и твърдените разходи за тяхната /отделно за ответника, когато е живял сам/ и на общото им семейство издръжка; 3/ кое от притежаваното имущество в началото на изследвания период е налице у всеки от ответниците и в неговия край; 4/ каква е равностойността при отчуждаването на имущество през изследвания период; 5/ кое от придобитото през изследвания период имущество е налице у всеки от ответниците и в неговия край /или следва да се счита част от съответния патримониум, въпреки че не е влязло в него, /защото е придобито от трето лице за сметка на ответника/ или е отчуждено /по непротивопоставим на държавата начин//; 6/ какъв е размерът на претендираното несъответствие между имуществото, с което всеки от ответниците е разполагал в началото и в края на изследвания пе -риод, като разлика между придобивната стойност на придобитото през изследвания период и налично в края на този период имущество, и сумата от възмездно отчужденото имущество, притежавано от лицата в началото на изследвания период и техните доходи през същия период, след приспадане на направените разходи за тяхната и на общото им семейство издръжка и други разходи /ако твърди, че такива са направени/; 7/ имуществото, което се претендира да бъде отнето в полза на държавата.В уточняващата си молба от 12.06.2018г. КПКОНПИ поддържа вече изложеното в исковата молба относно притежаваното от Т.К. имущество преди началото на проверявания за нея период и задълженията й по договор за кредит от  2004г.Посочва като притежавано от П.А. имущество преди началото на проверявания период два л.а., дялове от дружеството на стойност 5 000лв. и сума по сметка от 75, 74 щ.д.Не се променят твърденията за признатите доходи на ответниците, вкл. от продажбата на същите 2 бр. МПС и от посочените два недвижими имота, нито за разходи по НСИ и за задгранични пътувания в същите стойности.Твърди се, че общо придобитото имущество е на стойност 751 297, 40лв., като няма данни за налично имущество у двамата ответници към края на периодите.Същата е сумата на реализираните приходи и на твърдяното несъответствие.Посочено е претендираното за отнемане имущество по видове и стойност.В последваща уточняваща молба от 24.10.2018г. е посочено по отношение на сумите, които се претендират за отнемане и съставляващи такива преминали през банковите сметки на ответниците и неналични по тях към датата на подаване на исковата молба, че след като не е въведено основание от ответниците за всеки от постъпилите преводи, то сумите не могат да бъдат отнесени към законните източници на доходи, а представляват незаконно придобито имущество, което липсва към края на проверявания период, поради което се претендира за отнемане неговата равностойност.      

 В депозирания в срок отговор след уточненията на исковата молба ответниците поддържат становище за недопустимост на производството, евентуално за неоснователност на исковете. 

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното.

Предявени са искове с пр.осн. чл.74 от ЗОПДНПИ/отм./, вр.§5 от ПЗР на ЗПКОНПИ.

С постановление от 11.12.2012г. на разследващ полицай при ОД на МВР гр. Шумен П.М.А. е привлечен като обвиняем за престъпление по чл.255, ал.3, чл.255, ал.1, т.2, т.6 и т.7 от НК, попадащо в обхвата на чл.22, ал.1, т.18 от ЗОПДНПИ/отм./, т.е. налице е изискуемата предпоставка за установяване на незаконно придобито имущество.По така въздигнатото обвинение въззиваемият е осъден с присъда по НОХД №194/13г. по описа на ШОС, влязла в сила на 12.10. 2013г.

Твърди се от въззиваемите недопустимост на производството като възраженията са в четири насоки, а именно, че производството не може да се развива по реда на ЗОПДНПИ/отм./, защото Комисията е била уведомена през 2007г. за започ -нато против П.А. наказателно производство, предвид което и на осн.§5 от ПЗР на ЗОПДНПИ/отм./ е следвало да довърши започналата през 2007г. проверка по реда на ЗОПИППД/отм./, установяващ различен производствен и материално -правен ред.Недопустимост, т.к., както срокът за проверка по чл.15 от ЗОПИППД /отм./, така и евентуално срокът за проверката по чл.21, ал.2 от ЗОПДНПИ/отм./, биващи преклузивни по своя характер, не са били спазени от Комисията и това е довело до преклудиране правото на отнемане на държавата.Недопустимост поради липса на субективно материално право и право на иск и предвид липсата на две от предвидените в закона предпоставки за възникване право на отнемане на иму -щество в полза на държавата, а именно наличие на обективно съществуващо, а не предполагаемо значително несъответствие по см. на §1, т.7 от ПЗР на ЗОПДНПИ /отм./ в редакцията на закона към момента на образуване на проверката, както и наличие на обосновано предположение за незаконен характер на източниците на придобитото имущество-обективиран административен акт, постановен с приложение или без приложение на презумпцията по чл.21, ал.2 от ЗОПДНПИ /отм./. Недопустимост поради нередовност на исковата молба.

Съдът приема възраженията за неоснователни предвид следното.За образувано против въззиваемия наказателно производство Комисията е била уведомена на 14.12.2012г. от Окръжна прокуратура гр.Шумен с писмо № вх.1489/2007г. от 13.12. 2012г.Към това писмо е описано като приложение цитираното постановление за привличането на П.А. като обвиняем от 11.12.2012г.Няма доказателства по делото, които да установяват, че Комисията е била уведомена през 2007г. за започнало наказателно производство в досъдебна фаза против П.А.. Посоченото в цитираното уведомление преди датата 13.12.2012г. е номерът на образуваната пред ОП-Шумен преписка по досъдебното производство, която е с вх.№1489/2007г.Същата е цитирана и в обвинителния акт, по който е образувано НОХД №194/13г. по описа на ШОС.След като уведомлението до Комисията е получено на 14.12.2012г., т.е. след влизане в сила на ЗОПДНПИ/в сила от 19.11.2012г., отм. от 23.01.2018г./ и по аргумент за противното от §5 от ПЗР на ЗОПДНПИ/отм./, то и производството следва да се развива по реда, указан в закона, действащ към датата на образуване на проверката/образувана с протокол №ТД04ВА/УВ-728/23.01.2013г./.Действително срокът на проверката е продължил над този, указан в чл.27, ал.1 и ал.2 от ЗОПДНПИ/отм./ - решението за образуване на производство за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество е взето на 17.12.2014г.Въпросът какво е правното значение на изтичането на срока за проверка по чл.27, ал.1 и ал.2 от ЗОПДНПИ/отм./ за възникването, надлежното упражняване и съществуването на правото на иск и на материалното право на държавата за отнемане на незаконно придобито имущество, т.е. преклузивен или инструктивен и съответно допустимо ли е образуване на производство по чл.74 от ЗОПДНПИ/отм./ след изтичане на този срок е предмет на т.д.№1/18г. на ОСГК на ВКС, по което понастоящем не е постановено решение, но настоящият състав е обвързан от дадените му в решение №97/18.05.2018г., постановено по гр.д.№3224/ 17г. по описа на ВКС, ІV гр.о., задължителни указания, съгласно които в настоящото производство Комисията е надлежно легитимирана да предяви исковете като процесуален субституент на държавата - правото на иск е възникнало чрез надлежното сезиране на КОНПИ и провеждане на административно производство за установяване на незаконно придобито имущество, в рамките на което не се оспорва да е взето надлежно решение по чл.61, ал.2 от ЗОПДНПИ/отм./ за предявяване на иска въз основа на мотивирания доклад на директора на съответната териториална дирекция и правото на иск не е погасено  от сила на присъдено нещо, нито от преклузия или давност, т.к. евентуални нарушения на правото на защита на ответниците в хода на административното производство са без значение за легитимацията на Комисията да предяви исковете на осн. чл.62 от ЗОПДНПИ/отм./.Ответниците могат да реализират пълноценно правото си на защита в производството пред съда.Единствените указания, дадени във връзка с допустимостта на производството, са във връзка с надлежното упражняване на правото на иск, а именно отстраняване нередовностите на исковата молба чрез посочване на данните относно горецитираните 7 пункта, за които производството по делото е било оставено без движение от настоящата инстанция.В уточняващите си молби от 12.06.2018г. и 24.10.2018г. Комисията е посочила твърденията си по видове и стойности за всеки един от тях.По същество са повторени данните/вкл. стойностите на признати доходи, разходи и имущество, които Комисията приема въз основа на изготвения от нея икономически анализ/, посочени в исковата молба, но са синтезирани по видове съобразно тези пунктове.Посочени са видът и стойността на имуществото, вкл. права и задължения, което всеки от ответниците, според Комисията, е притежавал в началото на изследвания за него период и притежава/или следва да се счита, че притежава/ в неговия край, посочен е размерът на твърдяното от въззивника несъответствие според приеманите от него стойности, както и имуществото, което се претендира за отнемане.Предвид изпъл -нение на дадените от съда указания по отстраняване нередовностите на исковата молба с посочване на данните относно горецитираните 7 пункта, съдът приема възражението на въззиваемите за недопустимост на производството за неоснова -телни.Въпросите кои доходи въззивникът е приемал за законни и кои не, на какви стойности следва да се приеме, че е придобиваното имущество, на какви стойности е отчуждаваното имущество, кои са законните източници на финансиране, има ли преобразувано имущество и налице ли е значително несъответствие са все въпроси по основателността на претенцията.      

Въззивникът поддържа, че е налице значително несъответствие по см. на §1, т.7 от ДР на ЗОПДНПИ/отм./ в действащата му редакция към датата на образуване на проверката и производството пред Комисията /както и внасяне на искането в съда/, която е и приложимата редакция съгласно разпоредбата на §15 от ПЗР на ЗИДЗОПДНПИ/обн. ДВ, бр.103/16г./отм./, а именно над 250 000лв., между имуществото и нетния доход на въззиваемите за проверяваните периоди, предвид което това имущество следва да се счете за незаконно придобито и да бъде отнето в полза на държавата.

І/ Приходите или източниците на финансиране за въззиваемите за проверяваните за всеки от тях периоди/23.01.2003г.-23.01.2013г. за П.А. и 26.04.2006г.-23.01.2013г. за Т.К./ в понятийния смисъл, даден в решението на ВКС по чл. 293 от ГПК,  са както следва:

1/ Съгласно заключенията на изслушаните пред първоинстанционния съд СИЕ от 21.09.2016г. и 07.10.2016г. общият размер на доходите, получени от трудови и приравнени на тях правоотношения, и от помощи, и обезщетения възлизат на сумата от 11 776, 68лв. /11 629, 47лв.-тр.възнаграждение и 147, 21лв.-обезщетение/ за П.А. и 9 282, 54лв. /6 957, 99лв.-тр.възнаграждение + 2 324, 55лв.-обезщетения/ за Т.К. или общо сумата от 21 059, 22лв.

2/ приходите от отпуснат на 27.04.2007г. банков кредит на Т.К. от „Банка ДСК”ЕАД възлиза на 45 000 евро или 88 012, 35лв.

Кредитът е използван от П.А. за закупуване на недвижим имот, находящ се в гр.Стара Загора, ул.”Ген.Столетов”№11, ет.2, ап.31/непосочен в исковата молба/, закупен с н.а.№52/26.04.2007г. за сумата от 45 000 евро, която продавачите са се съгласили да получат изцяло по банков път след отпускането на кредит от „Банка ДСК”ЕАД в полза на купувача след вписване на н.а. и законна ипотека в полза на банката/вписана на 26.04.2007г./.

Неправилно вещото лице е отнесло и сумата от 22 981, 32 евро/равняваща се на 44 947, 57лв./ към получените банкови заеми /като заем, получен от П.А. от „Токуда банк”АД на 28.01.2008г./, доколкото това е сума, преведена за сметка на купувач по договор за покупко-продажба на същия недвижим имот, продаден на 21.01.2008г. с н.а.№18/21.01.2008г./непосочен в исковата молба/, съгласно който продавачът П.А. се съгласява да получи от купувача Н. И. К. част от продажната цена - 70 000 евро /при цяла от 88 000 евро/ чрез сума от банков кредит, отпуснат на купувача от „Токуда банк”АД след вписването на н.а. и след вписването на законна ипотека върху имота в полза на банката/вписана на 21. 01.2008г./, като преводът е с основание „усвояване на кредит №045002/-005/18. 01.2008г.”, кредитополучател по който е Н.К., видно от н.а. и молбата за вписване на законна ипотека.Останалата част от сумата до 70 000 евро /след приспадане на банкови такси, а именно 46 971, 65 евро/ е преведена по сметката на П.А. в „Банка ДСК”ЕАД от Н. К. на 23.01.2018г. с посочено основание „покупка на недвижим имот” и с нея е направено погашение на кредита от 45 000 евро.

3/ приходи от продажби на недвижими имоти:

а/ с н.а.№54/15.09.2004г./непосочен в исковата молба/ П.А. е продал собствения си недвижим имот, находящ се в гр.Дългопол, ул.”Г.Димитров”№97, ет.4, ап.15 за посочената в акта сумата от 2 000лв.Недвижимият имот е притежаван от преди началото на проверявания период/придобит с н.а.№15/99г., непосочен в исковата молба/;

б/ с н.а.№200/15.08.2007г. Т.К. е продала собствената си 1/6 ид.ч./придобита по наследяване/ от недвижим имот, находящ се в с.Загоре, община Стара Загора, съставляващ УПИ ІІІ-106 с площ от 1 860лв., за посочена в акта сума от 1000лв./1/6 от продажната цена на целия имот, която е 6 000лв./;

в/ с н.а.№18/21.01.2008г./непосочен в исковата молба/ П.А. е продал недвижимия имот, находящ се в гр.Стара Загора, ул.”Ген.Столетов”№11, ет.2, ап.31 за сумата от 88 000 евро, като според акта 18 000 евро е получена от продавача преди сключване на договора, а останалата част от 70 000 евро ще бъде получена по банков път след отпускането на кредит на купувача от „Токуда банк”АД.Според изготвената по делото СТЕ/без осъществен оглед вътре в апартамента/ пазарната оценка на имота към 21.01.2008г. е в размер на 122 384, 11лв.Според събраните гласни доказателства /показанията на св.К.К., ценени при условията на чл.172 от ГПК, предвид родствената му връзка с Т.К./брат/, но и като непротиворечащи на останалия събран по делото доказателствен материал/, който свидетел е и продавачът по горецитирания н.а.№52/07г., след като въззиваемите закупили от него жилището извършили много добър ремонт и го препродали.Продал го на тях през 2007г., т.к. имал нужда от пари, а те го купили от него чрез кредит от „Банка ДСК”.Съдът приема, че по делото има доказателства за заплащане на сумата от 70 000 евро от купувача по н.а.№18/08г. Н.Колев, преведени по банков път, и няма данни за заплащането на останалите 18 000 евро.Посочената в акта цена не обвързва Комисията, но при наличието на безспорни доказателства за превеждане на частта от 70 000 евро по банков път като продажна цена по договора от купувача Н.К. през м.01.2008г./а и за погасяване на заема от 45 000 евро, изтеглен на 26.04.2007г. с нея/ съдът приема, че действителен доказан приход на въззиваемите от продажбата на този имот е в размер на 70 000 евро или това са 136 908, 10лв.

г/ с н.а.№22/01.04.2011г. Т.К. е продала закупения от нея с н.а.№159/ 06.12. 2004г./т.е. преди началото на проверявания за нея период/ недвижим имот, находящ се в гр.Варна, ул.”Тодор Влайков”№14, бл.2, вх.Б, ет.1, ап.12 за сумата от 30 000 евро, част от която - 4 200 евро изплатена по банков път от купувачите по сметка на продавача в „Банка ДСК”ЕАД на 25.03.2011г., а остатъкът от 25 800 евро е изплатена също изцяло по банков път чрез извършване на банков превод към датата на сделката по банковата сметка на продавачката.Горните преводи/общо на сумата от 30 000 евро/ не се оспорват от въззивника, вкл. в исковата молба е посочена банковата сметка на Т.К., по която са били извършени и е представено извлечение от сметката, предвид което и съдът приема, че приходът от продажбата на този имот възлиза на 58 674, 90лв./съответно не възприема стойността, установена от СТЕ като пазарна цена на този имот към 01.04.2011г., а именно 51 400лв./.

Недвижимият имот е бил закупен от Т.К. преди началото на проверявания за нея период.Според акта - н.а.№159/06.12.2004г. за сумата от 19 500 евро, от които 4 500 евро собствени средства и останалите 15 000 евро от разрешен и отпуснат на купувача банков кредит от „Българска пощенска банка”АД с договор от 06.12.2004г./представен по делото с погасителен план/.Т.К. е погасявала кредита от началото на 2005г., като от тогава до 26.04.2006г. вноските са извън проверявания за нея период и е ирелевантно с какви суми е извършвано погашението.За връщане на кредита от 26.04.2006г. до окончателното му погасяване през 2011г./предсрочно погасен с продажната цена по н.а.№22/11г./, е внесена съгласно СИЕ общо сумата от 41 182, 71лв., като сумата е включена в анализа като част от сумите, внасяни от въззиваемата по банковите й сметки и с които е извършвано погашение на кредита.

4/ приходи от продажби на ППС.

Съгласно заключенията на САвТЕ от 03.02.2016г., обясненията на в.л. в о.с.з. на 18.02.2016г. и цитираните СИЕ приходите от продажби на ППС възлизат на 97 975, 14лв.Стойностите, извън тези за които въззивникът не е оспорил стойността, посочена в представените договори за покупко-продажба, са определени по па - зарни цени към датата на разпореждане.По отношение на т.а. „Мерцедес спринтер 309Д”, рег. №В 6936 РМ, САвТЕ е посочила стойност към датата на продажба 08.04. 2010г. от 4 101, 30лв.От СИЕ се установява, че по банкова сметка *** „Банка ДСК”ЕАД е постъпила на 07.04.2010г. сумата от 5 800лв. с наредител С. Д. В. /купувач по представения договор за продажба от 07.04.2010г./, платена във връзка с покупко-продажба на автомобил.Предвид горното съдът приема, че следва да се включи като стойност сумата от 5 800лв., с оглед представените доказателства, че това е действително платената по договора цена.Така общо приходите от продажби на ППС възлиза на 99 673, 84лв.

5/ приходи от дарения - сумата от 5000лв., дарена от майката на възиваемия М. А.Представен е писмен договор за дарение от 14.09.2009г., склю- чен между П.А. и М.А. за сумата от 5000лв.Съгласно показанията на св.М.А. същата продала собствен недвижим имот, находящ се в гр. Дългопол, за 30 000лв. и дарила суми на всяко от четирите си деца.Показанията на свидетеля се подкрепят от представения договор за покупко-продажба, обективиран в н.а.№128/27.08.2009г., с който М.А. е продала собствения си недвижим имот, находящ се в гр.Дългопол, ул.”Г.Димитров”№97, бл.74, ет.4, ап.14 /цената по договора е 5 300лв., данъчната оценка на недвижимия е 5 227, 80лв., като са вероятни твърденията за симулативност на цената/.

6/ приходи от продажби на дружествени дялове-сумата от 11 800лв., включващи сумата от 5000лв. от продадени от П.А. на 01.03.2004г. дялове от „Силвър лейк”ЕООД/дружество, регистрирано преди проверявания за П.А. период/; сумата от 1 700лв. от продадени от П.А. дялове от „Еко Пласт Инвест”ООД -дружеството е регистрирано на 31.03.2005г., като П.А. е учредител за 33, 33 % от капитала на стойност 1 700лв., продадени на 16.08.2005г.; сумата от 5 100лв. от продадени от Т.К. дялове на 15.06.2010г. от „Еко Пласт Инвест”ООД /придо- бити от нея за стойност 1 700лв. на 16.08.2005г./преди проверявания за нея период/ и за стойност 3 400лв. на 13.01.2010г./.

7/ приходи от предприемаческа дейност - включва се сумата от 12 816, 96лв., формирана както следва: на 05.10.2005г. е сключен договор между С. Д. К./сестра на П.А./ като възложител и П.А. като изпълнител, с който възложителят е възложил на изпълнителя извършването на СМР/строителство на къща в гр.Дългопол/съгласно показанията на св.С.К./ като изработеното ще се осъществи със средства и персонал на изпълнителя срещу възнаграждение в размер на 80 000 швейцарски франка за срок от 36 месеца.Предвидени са авансо -ви и междинни плащания по договора, както и окончателно такова при съставяне на протокол обр.15.Представени са множество платежни нареждания за превеждани суми от С. К. по сметката на П.А./с конвертирана валута от шв. франкове в лева/ в периода от 03.11.2005г. до 29.06.2006г., общо 56 018лв.Съгласно показанията на св. С.К. същата е заплатила цялата договорена цена по до- говора, като отчасти сумите са давани на ръка.Възложила на брат си извършването на строежа в собственото й дворно място, т.к. той се занимава със строителство, а тя живее в Швейцария.От заключението на СТЕ от 05.04.2016г. се установява, че разходите, вложени за извършването на строителството на едноетажната жилищна сграда, изградена в гр.Дългопол, ул.”Х. Ботев”№65, построена в периода 2006г.-2008г. и въведена в експлоатация през 2011г., възлизат на 87 000лв. Разликата между получената цена по договора - 99 816, 96лв./80 000 шв.франка/ и вложените разходи възлиза на 12 816, 96лв.Предвид включване само на чистия доход от 12 816, 96лв. не се отнасят по анализа сумите от 80 000 шв.франка като приходи и сумата от 87 000лв. като разходи.

8/ приходи от заеми: а/ представен е превод на български език от договор за заем/и копие от самия договор/ между М. Х. /лице, с което Сузана Козмас живее във фактическо съжителство в Швейцария/ като заемодател и П.А. като заемател, сключен на 10.05.2009г., съгласно който заемодателят предоставя в заем сумата от 20 000 евро /предадена в брой/ със срок за връщане до 10.05.2011г.; б/ представени са записи на заповед, издадени от П.А. съответно на 01.11. 2010г. и на 26.11.2010г. с поемател И. Б. И. съответно за сумата от 9 000 евро и сумата от 15 000 евро. и доказателства за преводи на тези суми в лева от сметка на И.И. към сметка на П.А. с посочено основание „захранване на сметка”.Съгласно показанията на св.И.И. сумите са били дадени от нея в заем на П.А., а той като обезпечение е издал записи на заповед.Върнал й изцяло сумите на посочените падежи.Върху всеки от записите на заповед е отбелязано от поемателя, че е получил изцяло сумите по записите на заповед.Общо приходите от получени в заем суми възлиза на 86 056, 52лв.

9/ получени суми по договор от 10.05.2008г., сключен между П.А. и И. Д. К., съгласно който срещу задължението на П.А. и Т. К. да прехвърлят на И.К. след изтичане на договор за финансов лизинг  №А1167/2008г. с предмет л.а. „Мерцедес”, модел Е 320 cdi да посочат И. К. като лице, на което да се прехвърли собствеността, същият се задължава да им изплати сумата от 40 000лв. преди изтичане на договора за лизинг чрез ежемесечно предоставяне на средства, необходими за погасяване на вноските по договора за лизинг, като към момента на сключване на договора се предава на И.К. владението върху автомобила.Съгласно показанията на св.И.К. същият се договорил с П.А./той търсил купувач за л.а., имал проблем с плащане на вноските/ да му дава ежемесечно суми за погасяване на вноските по договора за лизинг.Карал колата около 2 години, но после не я придобил, дал я на друг бизнес партньор – И. Р. и след изтичане на договора за лизинг той придобил автомобила.Представен е договор за финансов лизинг от 27.03.2008г., сключен между от една страна „Пиреос авто лизинг”ЕАД и от друга П.А. и Т. К. за лизингована вещ - л.а. „Мерцедес”, модел Е 320 cdi с покупна цена 10 000 евро, посочен % договорна лихва и лизингов период 36 месеца с дължими ежемесечни вноски съгласно погасителен план.За обезпечение на вземанията на лизингодателя по договора е издаден от П.А. запис на заповед за сумата от 11 863, 91 евро, платим най-късно до 11.09.2011г.Съгласно СИЕ общо платените суми по сметка на П.А. в „ПИБ”АД от 09.07.2008г. до 13.08.2010г. от И.К. и И.Р. и възлизат на 21 446, 24лв.Съдът приема, че действителната придобивна цена по договора е сумата, която лизингополучателите са се задължили да заплатят или това са 11 863, 91 евро, равняващи се на 23 203, 79лв., които и те са заплатили/представени са част от вносните бележки за заплащаните от тях суми, както и доказателства, че са се разпоредили на 09.09.2010г. с придобития след изпълнение на договора л.а./регистриран на П.А. също на 09.09.2010г./, която сума е близка до тази, заплатена от лицата И.К. и И.Р. по сметката на П. А., поради което и съдът приема тези суми за такива от установен източник.   

    Твърдят се получени суми по договор от 22.10.2005г., сключен между П. А. и „Силвър лейкърс”ЕООД, представлявано от И. Д. К., за предоставяне на консултантски услуги, съгласно който дружеството възлага, а П. А. приема да предоставя периодично консултации във връзка с продажби и доставка на резервни части за тежка промишленост, както и да съдейства за осъществяване на такава дейност срещу възнаграждение, определимо за всеки конкретен случай.Съгласно показанията на св.И.К. договорът се сключил, т.к. искал да използва връзките, контактите и опита, които П.А. имал във връзка с търговията с метали.В случай, че П.А. уредял дадена сделка, получавал процент от печалбата.Договорът продължил около 4-5 години, плащал му суми на ръка и по банков път.Видно от СИЕ по две от банкови сметки на П. А. в „ПИБ”АД И.К. е бил вносител на различни суми от 2006г. до 2012г./извън сумите по т.9/.Показанията на свидетеля обаче са твърде общи/без конкретизация на сключвани от дружеството сделки в проверявания период/, така и договорът, като и не са ангажирани други доказателства в тази насока, поради което съдът приема възражението за недоказано и като такова неоснователно.

ІІ/ Извършените разходи от въззиваемите за проверяваните за всеки от тях периоди/23.01.2003г.-23.01.2013г. и 26.04.2006г.-23.01.2013г./ са както следва:

1/ разходи за издръжка - възражението на въззиваемите, че следва да се включват суми само до установяването им в Германия през 2011г. са неоснователни.Безспорно семейството им е имало разходи за издръжка и там.При липса на въведени твърдения и ангажирани доказателства за точните размери на сумите, вложени за издръжка и, че те са за различен от обичайния стандарт на живот съдът приема, че следва да се използват осреднените стойности, давани от НСИ. Съгласно СИЕ общият разход за издръжка на домакинството на въззиваемите /вкл. малолетните им деца/ възлиза на 88 088, 48лв. за периода от 23.01.2003г. до 23.01. 2013г., като вещото лице е включило разходи за издръжка на Т. К. от 20.09. 2005г.Проверяваният за нея период започва от 26.04.2006г./твърди се от въззивника фактическо съжителство от тази дата/, предвид което и не следва да се начисляват разходи за преди посочената дата.След приспадане на сумите за периода от 20.09.2005г. до 26.04.2006г. за Т.К. остава сумата от 86 630, 73лв. СИЕ е посочвала отделно суми за разходи за заплащане на местни данъци и осигуровки, които съдът приема, че не следва да се начисляват отделно, доколкото паричните разходи за издръжка на домакинството, давани НСИ, включват и графи за осигуровки и данъци. 

2/ разходи за пътувания и пребиваване в чужбина-съгласно СИЕ от 21.09.2016г., вариант І сумата възлиза на 28 224, 13лв.Съдът приема за основателно възражението на въззиваемите, съгласно което при пътуването си и престоя си в Швейцария същите не са извършвали разходи за нощувки, т.к. са отсядали в дома на сестрата на П.А. - в този смисъл са показанията на св.С.К., предвид което възприема сумата, посочена във вариант ІІ от същата СИЕ, а именно 21 312, 01лв.

3/ разходи за връщане на заеми към физически лица - сумите от 9 000 евро и 15 000 евро, върнати на И.И. и сумата от 20 000 евро, върната на М.Х. /съгласно извлеченията от банковите сметки на П.А. и СИЕ същият има направени преводи към сметка на М.Х. на 09.09.2010г. и на 15.09.2010г. /2х19 607, 20лв.// или общо 44 000 евро, равняващи се на 86 056, 52лв.

ІІІ/ Придобито от въззиваемите имущество за проверяваните за всеки от тях периоди /23.01.2003г.-23.01.2013г. и 26.04.2006г.-23.01.2013г./ е както следва:

1/ закупени недвижим имоти: а/ с договор за покупко-продажба, обективиран в н.а.№174/26.04.2007г./непосочен в исковата молба/, П.А. закупува недвижим имот, находящ се в с.Загоре, община Стара Загора, представляващ празно дворно място с площ от 1 475 кв.м., съставляващо УПИ ХV-106, кв.34 по плана на селото, за сумата от 4 100лв. Посочената в договора цена не е оспорвана от въззивника и съдът приема, че това е стойността, която следва да се включи в анализа /П.А. е притежавал имота до края на проверявания период и се е разпоре - дил с него на 28.05.2013г./; б/ с договор за покупко-продажба, обективиран в н.а. №52/26.04.2007г., П.А. закупува недвижим имот, находящ се гр.Стара Загора, ул.”Ген.Столетов”№11, ет.2, ап.31 за сумата от 45 000 евро, която сума продавачите са се съгласили за получат изцяло по банков път след отпускане на кредит на продавача от „Банка ДСК”ЕАД. Съгласно заключението на СТЕ от 03.05.2016г. пазарната стойност на имота към датата 26.04.2007г. възлиза на 130 683лв.От заключението на СИЕ се установява, че Т.К. е изтеглила заем в размер на 45 000 евро от „Банка ДСК”ЕАД, отпуснат  на 27.04.2007г.Съгласно пока -занията на св.К.Кирев/продавач по договора/ през 2007г. му трябвали пари за бизнеса му и за да не го продава на чужди хора го продал на семейството на сестра си, които изтеглили кредит от „Банка ДСК”ЕАД, за да платят цената.Съгласно нормата на чл.69 от ЗОПДНПИ/отм./ имуществото се оценява по действителната му стойност към момента на придобиване или отчуждаване.Ако е установено, че цената, посочена в документа за собственост, не е действително уговорената цена или в документа за собственост липсва цена, недвижимите имоти се оценяват по тяхната пазарна стойност.В настоящия случай съдът приема с оглед установеното от СИЕ, че действителната стойност на имуществото е именно посочената в нотариалния акт цена, заплатена по банков път на продавачите чрез отпуснат на Т.К. банков заем в посочения размер, съответно приема за стойност на имуществото сумата от 88 012, 35лв., равняващи се на 45 000 евро.

2/ закупени ППС - съгласно заключението на САвТ и СИЕ от 21.09.2016г./вариант І, използващ пазарни стойности и доколкото не се ангажирани доказателства, установяващи действителното плащане на сумите, посочени в договорите за покупко-продажба/ закупените ППС за периодите са на стойност 108 887, 03лв.

3/ придобити дялове в ЮЛ - П.А. - 33, 33% от капитала на „Еко пласт Инвест”ООД на стойност 1 700лв. и Т.К. в проверявания за нея период 66, 67% от капитала на „Еко пласт Инвест”ООД на стойност 3 400лв.Обща стойност 5 100лв.

4/ направени вноски на парични суми лично от въззиваемите по банковите им сметки.Съгласно СИЕ от 21.09.2016г. тази сума възлиза на 280 495, 82лв.При формиране на сумата в.л. е включило всички суми, установени, че са постъпвали по банковите сметки на въззиваемите/като внесени от тях/, като в нея са включени и всички вноски, направени от въззиваемите по сметките им и използвани за пога -сяване на изтеглените от тях преди и след началото на проверяваните периоди банкови кредити.В тази общата сума в.л. е включило и сумата от 46 971, 65 евро, равняващи се на 91 868, 56лв., която сума е такава, преведена по банкова сметка №13880463 в „Банка ДСК”ЕАД /впоследствие сумата е преведена по сметка № 13882388 за погасяване на кредита от 45 000 евро/.В исковата молба се твърди, че сумата е с неустановен произход, защото основанието за първоначалния й превод на 23.01.2008г. от наредителя Н. И. К. е „за покупка на недвижим имот”, а проверяваните лица не са осъществявали сделки с недвижими имоти в началото на 2008г.Както се установи от представения н.а.№18/21.01.2008г. П.А. е продал горепосочения недвижим имот, находящ се в гр.Стара Загора, и част от продажната цена е била преведена именно от купувача Н.К., предвид което и не следва тази сума да се отнася към имуществото като парична вноска по сметка с неустановен произход, доколкото представлява част от продажната цена на недвижимия имот и така е включена в раздел І, т.3.Останалата част от преведената цена до 70 000 евро, а именно сумата от 22 981, 33 евро, не е отчетена от в.л. като вноска по банкова сметка, *** „Токуда банк”АД, какъвто, както се установи, не е бил теглен от П.А., а той е бил получател на сумата директно от банката като продавач на недвижимия имот, съгласно цитирания н.а.След приспадане на сумата от 91 868, 56лв. от общата сума от 280 495, 82лв. остава сумата от 188 627, 26лв.

5/ направени вноски от трети лица по банковите сметки на въззиваемите. Съгласно СИЕ от 07.10.2016г., постъпилите суми от трети лица, за които е известен или неизвестен наредителят, но не е посочено основанието за постъпване на сумите или не е ясно откъде постъпва преводът/поради което се отнасят като вид имущество в анализа/ възлизат на 201 419, 95лв.В тази сума в.л. е включило и постъпилите суми по сметка на П.А. в „ПИБ”АД в евро с №BG23FIN9150200 4656032 общо 24 000 евро или сумата от 46 939, 92лв., както и сумата от 21 446, 24лв., постъпила по сметките с наредители И.Костадинов и И. Райков за периода 09.07.2008г. до 13.08.2010г.Предвид установеното в т.І.8 и І.9 съдът приема, че тези суми са постъпвали по сметките с установено в настоящото производство основание, а именно по сключените договори за заем с И.И. и по изплащане на вноските по договора за лизинг, поради което и не следва да се отнасят към сумите, постъпвали без установен законен източник и съответно към придобиваното имущество/в анализа те са отнесени към приходната част и съответно връщането на заемите към разходната част/.След приспадане на двете суми остава сумата от 133 033, 79лв.Въззиваемите не са въвели в производството основанието за получаваните по сметките им суми от десетки трети лица/извън горепосочените/ в размери от 25лв. до 6 500лв., поради което и не може да се установи законността на тези приходи и сумите се отнасят към имуществото.

Сборът от стойностите на придобити недвижими имоти, ППС, дялове от ЮЛ и внесените от въззиваемите и от трети лица пари по банкови сметки/без установен законен източник/ в проверяваните периоди възлиза на 527 760, 43лв.Приходите им с установен източник възлизат на 544 448, 13лв.Обичайните и извънредни разходи възлизат на 193 999, 26лв.Разликата между приходи и разходи/нетният доход/ възлиза на 350 448, 87лв., съответно несъответствието между придобитото имущество и нетния доход е в размер на 177 311, 47лв., което не надвишава сумата от 250 000лв., посочена в цитираната приложима редакция на §1, т.7 от ДР на ЗОПДНПИ/отм./.При липсата на констатираното значително несъответствие не би могло да се направи обосновано предположение, че процесното имущество е незаконно придобито и подлежи на отнемане в полза на държавата, поради което предявените искове следва да бъдат отхвърлени

 Предвид достигането до идентични крайни изводи с тези на първоинстанционния съд, решението на ВОС в обжалваната му част следва да бъде потвръдено.На осн. чл.78, ал.3 от ГПК и чл.294, ал.2 от ГПК и направеното от въззиваемите искане следва да им бъдат присъдени сторените от тях разноски за въззивното и каса -ционното производство.Претендират се: 1/ адв.възнаграждение за настоящото производство в размер на 26 996, 72лв./с включен ДДС/ съгласно договор №4250/ 25.06.2018г., платимо по банков път, с представени доказателства за заплащането му; 2/ заплатената пред ВКС държавна такса в размер на 14 000лв.; 3/ адв.възнаграждение за касационното производство в размер на 27 053, 84лв./с включен ДДС/ съгласно договор №3796/10.04.2017г., платимо по банков път, с представени доказателства за заплащането му.Насрещната страна е възразила своевременно за прекомерност/пред ВКС и ВАпС/ на така претендираните възнаграждения.Съобразно материалния интерес /определен като сбор от стойностите на имуществото, което се претендира за отнемане 704 938, 50лв./ минималното възнаграждение за една инстанция, определено по реда на чл.7, ал.2, т.5 от Наредба №1/04г. на ВАдвС възлиза на 15 628, 77лв. и с включен ДДС на 18 754, 52лв.Съдът приема, че съобразно фактическата и правна сложност на делото, съответно и броя заседания пред въззивната и касационната инстанция, така претендираните възнаграждения се явяват прекомерни, поради което следва да бъдат редуцирани до сумите от по 20 000лв. за всяка инстанция.Общо на въззиваемите следва да бъдат присъдени разноски в размер на 54 000лв.

Водим от горното, съдът

Р Е Ш И:

ПОТВЪРЖДАВА решение №1306/01.11.2016г., постановено по гр.д.№871/15г. по описа на ВОС, гр.о., в частта му, с която са отхвърлени предявените от КОНПИ против П.М.А. и Т.П.К. искове за отнемане в полза на държавата на следното имущество:

І. От П.М.А., на основание чл. 72, във вр. с чл.63, ал. 2, т. 1 във вр. с чл. 62 и чл. 69 от ЗОПДНПИ:

1/ Сумата от 15 000 лв., получена от продажбата на лек автомобил „Ауди А6" с per. №В 5492 КМ, дата на първа регистрация 04.07.2002 г. Автомобилът е отчужден с договор за покупко-продажба от 06.04.2011 г.

2/ Сумата от 2 700 лв., получена от продажбата на лек автомобил „Рено Туинго" с рег.№В 5130 КТ, дата на първа регистрация 03.12.1997 г., придобит с договор за покупко-продажба от 12.10.2007 г. Автомобилът е отчислен по данни на КАТ за гр. Русе на 06.07.2010 г.

3/ Сумата от 960 лв., получена от продажбата на Ремарке-колесар (платформа), за лодка, с рег.№В 7285 ЕК, дата на първа регистрация 14.12.2007 г., придобито с договор за покупко-продажба от 15.07.2008 г. и е отчуждено с договор за покупко-продажба от 04.05.2011 г.

4/ Сумата от 17 500 лв., получена от продажбата на товарен автомобил „Мерцедес Спринтер 308 Д" с per. №В 6946 РМ, дата на първа регистрация 26.06.1996 г., придобит с договор за покупко-продажба от 03.10.2008 г. Автомобилът е отчислен по данни на КАТ за гр. Бургас на 08.04.2010г.

5/ Сумата от 3 200 лв., получена от продажбата на лек автомобил „Мерцедес Е 320 ЦЦИ" с рег.№В 4755 РН, дата на първа регистрация 27.11.2002 г., придобит с договор за покупко-продажба от 08.04.2010 г. Автомобилът е отчислен по данни на КАТ за гр. Враца на 23.09.2010 г.

6/ Сумата от 4 800 лв., получена от продажбата на лек автомобил „БМВ 330 ХД" с рег.№В 2032 РН, дата на първа регистрация 27.10.2003 г., придобит с договор за покупко-продажба и фактура на 16.07.2010 г. Автомобилът е отчислен по данни на КАТ за гр. Русе на 25.10.2010 г.

7/ Сумата от 2 500 лв., получена от продажбата на лек автомобил „Ауди А6 авант" с рег.№ В 4541 РР, дата на първа регистрация 01.01.1996 г., придобит от внос на 14.03.2011г.Автомобилът е отчислен по данни на КАТ за гр. Перник на 23.11.2012 г.

8/ Сумата от 2 000 лв., получена от продажбата на Ремарке „Ансемс А С 5000 л" с рег.№В 9549 ЕК, дата на първа регистрация 01.01.1989 г., придобито от внос на 27.12.2011 г. Платформата е отчуждена с договор за покупко-продажба от 24.01.12г.

9/ Сумата от 195, 58 лв., получена при предаването на скрап на лек автомобил „Фолксваген Пасат" с рег.№В 6715 РН, придобит с договор за покупко-продажба от 18.10.2010г. От справка от сектор КАТ „Пътна полиция"- Шумен е видно, че автомобилът е с прекратена регистрация от 06.08.2012 г. и е предаден за скрап.

10/ Сумата от 5 280 лв., представляваща равностойността на лек автомобил „Сеат Алхамбра" с per. №В 9431 РТ към датата на служебно прекратена регистрация.

11/ Сумата от 700 лв.  получена от продажбата на Товарен автомобил „Фиат Дукато" с рег. № В 32 15 КН

12/ сумата 10 800 лв.  получена от продажбата на  Товарен автомобил „Мерцедес Спринтер 311 ЦДИ" с рег. № В0641РН

II. От Т.П.К. на основание чл. 72, във вр. с чл.63, ал. 2, т. 5 във вр.с чл.62 и чл. 69 от ЗОПДНПИ:

1/ Сумата от 9 500 лв., получена от продажбата на лек автомобил „Фиат Дукато" с рег.№В 8663 КН, дата на първа регистрация 14.03.1991 г., придобит от внос на 28.03.2007 г. Автомобилът е отчислен по данни на КАТ за гр.Бургас, на 10.10.2007 г.

2/ Сумата от 3 800 лв., получена от продажбата на лек автомобил „Дайхатсу Роки" с рег.№В 9750 РВ, дата на първа регистрация 13.04.1993 г., придобит с договор за покупко-продажба и фактура от 01.07.2008 г. Автомобилът е отчужден с договор за покупко-продажба от 13.09.2010 г.

IІІ. От П.М.А. на основание чл. 72, във вр. с чл. 63, ал. 2, т.1 във вр. с чл. 62 и чл. 69 от ЗОПДНПИ:

1/ Сумата в размер на 1 700 лв., представляваща равностойността на отчуждените дружествени дялове от "Еко пласт инвест" ООД, ЕИК 103931460, по номинална стойност към момента на продажбата им.

ІV. От Т.П.К., на основание чл. 72, във вр. с чл. 63, ал. 2, т. 5, във вр.с чл.62 и чл. 69 от ЗОПДНПИ.

1/ Сумата в размер на 5 100 лв., представляваща равностойността на отчуждените дружествени дялове от "Еко пласт инвест" ООД, ЕИК 103931460, по номинална стойност към момента на продажбата им.

V. От П.М.А., на основание чл. 63, ал. 2, т. 1, във вр. с чл.62 и чл.69 от ЗОПДНПИ.

1/ Сумата в размер на 4 755 лв., внесена на каса по сметка BG 85 ТТВВ 9400 1515 0468 03 в „Сосиете Женерал Експресбанк" АД с титуляр П.М.А..

2/ Сумата в размер на 1 440 лв., внесена на каса по сметка BG 18 UBBS 8002 1018 7878 30 в „ОББ" АД с титуляр П.М.А..

3/ Сумата в размер на 39 057, 94 лв., внесена на каса по сметка BG 90 BPBI 7945 4483 7172 01 в "Юробанк България" АД с титуляр П.М.А..

4/ Сумата в размер на 46 047, 44 лв., внесена на каса по сметка BG 58 FINV 9150 1003 8825 40 в "Първа инвестиционна банка" АД с титуляр П.М.А..

5/ Сумата в размер на 35 171, 80 лв., внесена от трети лица по сметка BG 58 FINV 9150 1003 8825 40 в "Първа инвестиционна банка" АД с титуляр П.М.А..

6/ Сумата в размер на 10 325 лв., внесена на каса по сметка BG 20 FINV 9150 10 BGN 0НРН9 в "Първа инвестиционна банка" АД с титуляр П.М.А..

7/ Сумата в размер на 100 823, 56 лв., внесена от трети лица по сметка BG 20 FINV 9150 10 BGN 0НРН9 в "Първа инвестиционна банка" АД с титуляр П.М.А..

8/ Сумата в размер на 71 121, 74 лв., внесена на каса по сметка BG 23 FINV 9150 2004 6560 32 в "Първа инвестиционна банка" АД с титуляр П.М.А..

9/ Сумата в размер на 46 939, 92 лв., внесена от трети лица по сметка BG 23 FINV 9150 2004 6560 32 в "Първа инвестиционна банка" АД с титуляр П.М.А..

10/ Сумата в размер на 2 041, 95 лв., внесена на каса по сметка № 13880463 в "Банка ДСК" ЕАД с титуляр П.М.А..

11/ Сумата в размер на 97 967, 52 лв., внесена на каса по кредитна сметка № 13882388 в "Банка ДСК" ЕАД с титуляр П.М.А..

12/ Сумата в размер на 5 081, 31 лв., внесена на каса по кредитна сметка в лева № 8001341618 в "Банка ДСК" ЕАД с титуляр П.М.А..

13/ Сумата в размер на 15 450 лв., внесена на каса по кредитна сметка в лева № 18224701 в "Банка ДСК" ЕАД с титуляр П.М.А..

14/ Сумата в размер на 6 950 лв., внесена от трети лица по кредитна сметка в лева № 18224701 в "Банка ДСК" ЕАД с титуляр П.М.А..

15/ Сумата в размер на 89 895,15 лв., постъпили по сметка BG 48 CREX 9260 1411 6943 00 в „Токудабанк" АД с титуляр П.М.А..

VI. От Т.П.К., на основание чл. 72, във вр. с чл.63, ал. 2, т. 5, вр. чл. 62, и чл. 69 от ЗОПДНПИ сумата от 45 134, 59 лв.,/представляваща част от 77%/, получена при продажбата на недвижим имот - апартамент № 12, находящ се в гр. Варна, ул."Тодор Влайков" № 14, бл. 2 вх. Б ет. 1, както и КОНПИ осъдена да заплати на П.М.А. и Т.П.К. съдебно-деловодни разноски на осн. чл.78, ал.3 от ГПК.

ОСЪЖДА Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество да заплати на П.М.А., ЕГН ********** и Т.П.К., ЕГН ********** сумата от 54 000лв., пред -ставляваща съдебно-деловодни разноски, сторени пред въззивна и касационна инстанция, на осн. чл.78, ал.3 от ГПК и чл.294, ал.2 от ГПК.

 Решението подлежи на обжалване при условията на чл.280, ал.1 и ал.2 от ГПК в едномесечен срок от връчването му на страните пред Върховен касационен съд.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                                ЧЛЕНОВЕ