ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

400/15.06.2015

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на 15.06.2015г.в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕТЯ ПЕТРОВА

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 263/2015 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от „Халес” ЕООД, представлявано от управителя Г.Д.Т. срещу определение № 1064/27.03.2015 год по в.гр.д. № 617/2015 год на Окръжен съд Варна, г.о., с което производството по делото е прекратено на осн. чл. 262 ал.2 т.1 във вр. с чл. 436 от ГПК. В жалбата се посочва, че пропускането на срока за обжалване действията на съдебния изпълнител се дължи на уважителна причина – внезапно заболяване, за което представя болничен лист.

Страната, която е пропуснала установения от закона срок може да поиска неговото възстановяване, ако докаже, че пропускането му се дължи на особени непредвидени обстоятелства, които не е могла да преодолее. Поради това с оглед твърденията, съдържащи се в частната жалба, настоящият състав намира, че тя има характер на молба за възстановяване на срок за обжалване, компетентен по която е съдът, който е постановил определението за прекратяване.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч.гр.д. № 263/2015 год на Апелативен съд Варна

ИЗПРАЩА делото на Окръжен съд Варна за произнасяне по молбата за възстановяване на срока за обжалване действията на съдебния изпълнител.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                  2.