ОПРЕДЕЛЕНИЕ

361

14.06. 2017  г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 14.06. 2017   година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

гр. д.272 по описа за 2017 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от Д.Н.Г., лично и като представляващ детето Д.Д.Г., срещу определение №1193/03.05.2017 г. по гр.д.2399/2016 год. на ОС Варна, с което е СПРЯНО производството по същото дело, на осн. чл. 229, ал.1, т.4 ГПК. В жалбата се твърди, че определението е неправилно, тъй като наказателното дело, което съдът е приел за преюдициално, не обуславя изхода от делото. Твърди се, че не се касае за установяване на престъпни обстоятелства, а деликт може да има и без да е установено престпление.  

Препис от жалбата е връчен на насрещните страни „А. С. К.МЦ В.“ ЕООД, ЕИК….., гр. Варна, и третото лице – помагач ЗАД  „А.Б.“ АД, ЕИК …….., гр. София, които са оспорили доводите в ЧЖ в писмени отговори и са искали потвърждаване на определението за спиране на производството.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Производството пред ОС е образувано по искове на въззивниците по чл. 49 ЗЗД срещу МЦ, при участието на третото лице-помагач ЗАД, за заплащане на неимуществени вреди, болки и страдания вследствие смъртта на Д. К. П.– Г., съпруга и майка съответно на въззивниците, след извършена операция по отстраняване на сливици в МЦ. По делото е установено, че срещу лекаря и сестрата, извършили операцията се води наказателно производство в съдебна фаза.

С атакуваното определение производството пред ВОС е спряно, на осн. чл. 229, ал.1, т.4 ГПК, до приключване на производството по наказателното производство пред ВОС по НОХД 326/2016 на ВОС. Предмет на наказателното производство са евентуално извършени престъпления от д-р Г. и сестра И. по отношение на операцията на Д. Г..

Спорът по НОХД е безспорно преюдициален по отношение на претенциите по чл. 49 ЗЗД, тъй като една от предпоставките за уважаване на исковете е противоправно поведение от страна лицата, причинили вредите, на които ответникът е възложил извършването на определена работа. Евентуална присъда би обвързала със задължителна сила гражданския съд по отношение на установеното наличие или липса на престъпление и съответно би изяснила предмета на доказване по гражданското дело.

Предвид съвпадането на крайните изводи на ОС с тези на настоящата инстанция, обжалваният акт следва да потвърден. Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение №1193/03.05.2017 г. по гр.д.2399/2016 год. на ОС Варна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване с ЧЖ пред ВКС в едноседмичен срок от връчването му на страните в приложното поле на чл. 280, ал. 1 ГПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                       ЧЛЕНОВЕ: