О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

392

 

гр.Варна,   15   .06.2016 г.

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, втори състав, на петнадесети юни, две хиляди и шестнадесета година, в закрито заседание в следния състав:

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                         ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                        ПЕНКА ХРИСТОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Д.Джамбазова Ч.гр.д.№ 292 по описа за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по частна жалба, подадена от адв.Н.Т., като натоварено лице срещу определение № 1/3.05.2016 г. по ф.д.№ 309/2002 г. на Окръжен съд – Търговище, постановено по реда на чл.26, ал.1 от ЗЮЛНЦ. Оплакванията са за неправилност поради нарушение на закона, с молба за отмяна.

Частната жалба е подадена в срок и от надлежна страна и е процесуално допустима. Разгледана по същество, тя е неоснователна.

Производството е образувано по реда на чл.26, ал.1 от ЗЮЛНЦ по молба, подадена от Н.Л.Т., като натоварено лице от името на 13 лица, членове на ФК „Светкавица Търговище”, за свикване на общо събрание с посочен в молбата дневен ред.

Правилни са изводите на съда, че в рамките на образуваното охранително производство е недопустимо обсъждането на въпроси, свързани с недействителност на подписите на част от хората, подписали молбата и относно техните членствени правоотношения.

От приложения списък на членовете на сдружението се установява, че техният брой е 52, а броят на подалите молбата за свикване на извънредно събрание не е достатъчен, поради което правилно съдът е оставил молбата без уважение. Наведените в частната жалба доводи за действителния брой на членовете на сдружението не могат да бъдат предмет на обсъждане в това охранително производство.

Обжалваното определение следва да бъде потвърдено, поради което Варненският апелативен съд

 

                            О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 1/3.05.2016 г. по ф.д.№ 309/2002 г. на Окръжен съд – Търговище.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ:         1.                2.