ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

49

гр. Варна, 23.01.2019 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 23.. януари  2019 г., в закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милен Славов

     ЧЛЕНОВЕ: Петя Петрова

           Мария Маринова

 

Като разгледа докладваното от съдия П.Петрова ч.гр.д. № 33 по описа на съда за 2019 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 23, ал.3 ГПК и е образувано след прекратяване с определение №47 от 18.01.2019 г. на производството по в.ч.гр.д. № 434/2018 г. по описа на Добричкия окръжен съд, поради отводи на съдиите от окръжния съд и невъзможността за сформиране на състав за разглеждането му.

Съгласно разпоредбата на чл. 23, ал.3 от ГПК, ако поради отстраняване на съдии разглеждането на делото в съответния съд е невъзможно, горестоящият съд постановява изпращането му за разглеждане в друг равен съд.

Доколкото е налице невъзможност за разглеждане на в.гр.д. № 434/2018 г. по описа на ДОС, образувано по въззивна жалба на СД „ГИП 90-Караиванови“ против решение №503/23.05.2018 г. постановено по гр.д. № 2880/2017 г. на ДРС, поради отводи на съдиите от Окръжен съд - Добрич и невъзможността за сформиране на състав, делото следва да бъде изпратено в друг равен по степен съд – окръжен съд от района на апелативен съд Варна. Ето защо, делото следва да бъде изпратено на Окръжен съд - Силистра, който да го разгледа.

По изложените съображения, Варненския апелативен съд,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОПРЕДЕЛЯ, по реда на чл.23, ал.3 от ГПК, Окръжен съд -Силистра, който да разгледа делото (в.гр.д. № 434/2018 г. по описа на ДОС), образувано по въззивна жалба на СД „ГИП 90-Караиванови“ против решение №503/23.05.2018 г. постановено по гр.д. № 2880/2017 г. на ДРС.

ИЗПРАЩА делото на Окръжен съд - Силистра.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                           ЧЛЕНОВЕ: