О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

405

 

гр.Варна,  17   .07.2013 г.

 

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение на седемнадесети юли, двехиляди и  тринадесета година, в закрито заседание в следния състав:

 

                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕВЕРИНА ИЛИЕВА  

                                                ЧЛЕНОВЕ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                                     ПЕНКА Х.

 Като разгледа докладваното от съдия Д.Джамбазова Ч.гр.д. № 353  по описа за 2013 година.

          Производството е образувано по частна жалба, подадена от процесуалния представител на Е.Х.П. срещу определението на Окръжен съд-Шумен от 5.06.2013 г., с което е прекратено производството по гр..д.№ 151/13 г. в частта относно съединения евентуален иск с правно основание чл.69 от СК, предявен срещу Ерол Хълми Расим. Оплакванията са за неправилност поради нарушение на закона, с молба за отмяна.

          Частната жалба е подадена в срок и от надлежна страна и е процесуално допустима. Разгледана по същество, тя е неоснователна.

          За да прекрати производството по делото, съдът е приел, че ищцата не е изпълнила в срок дадените й от съда указания за посочване на адрес за призоваване на ответника по евентуалния иск. Изводът в тази насока е правилен. Настоящата инстанция счита, че производството по евентуалния иск за установяване на бащинство следва да бъде прекратено на още едно основание недопустимо е съединяването на иск за оспорване на бащинство с иск за неговото установяване.

На това основание обжалваното определение следва да бъде потвърдено, поради което Варненският апелативен съд

 

                             О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА определението на Окръжен съд-Шумен от 5.06.2013 г. по гр.д.№ 151/13 г.

Определението може да бъде обжалвано пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му на страната.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                      ЧЛЕНОВЕ:          1.                2.