ОПРЕДЕЛЕНИЕ

468

22.07.2016 г., гр. Варна

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 22.07. през две хиляди и шестнадесетата година в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА Х.;

 

Като разгледа докладваното от съдия Х.

 гр. д. № 355 по описа за 2016 година:

 

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274, ал.1, ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от Министерство на правосъдието, срещу определение от с.з. на 27.05.2016 г. по гр.д. 3192/2015 год. на ОС Варна, с което е оставена без уважение молбата на МП за привличане на трето лице-помагач в процеса.

В жалбата се твърди, че определението е неправилно и следва да бъде отменено. Твърди се, че искането е направено веднага, след като е било установено чие е противоправното действие, от което ищцата претендира да е претърпяла вреди.

Копие от ЧЖ е връчено на насрещната страна Н.Н.Д. - М., която е подала възражение с оспорване на ЧЖ.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Частната жалба е допустима и подадена в срок.

Производството пред ОС е образувано по искове по чл. 49 ЗЗД от Н.Д.-М. срещу МП с претенции за заплащане на обезщетение за вреди от противоправни действия на държавен съдебен изпълнител К. С. П. – публична продан и въвод във владение на недвижим имот след обявяване в несъстоятелност на длъжника.

С отговора на исковата молба МП. е привлякло като трето-лице помагач ДСИ К. П., който е направил възражение в първото по делото с.з., че не е бил титуляр по процесното изпълнително дело, а най-вероятно това е бил Л. М.

Във второто по делото заседание процесуалният представител на МП е направил искане по чл. 219 ГПК за привличане като трето лице помагач и на Любомир Мавров, тъй като се е установило от събраните доказателства, че и той е участвал в изпълнителния процес.

С обжалваното определение съдът е оставил това искане без уважение.

            Съставът на ВАпС намира, че сроковете по чл. 219, ал.1 ГПК за привличане на трето-лице помагач на някоя от страните са преклузивни. Никакви съображения от рода на посочените в ЧЖ не могат да санират пропускането им. За ответника по иска срокът е подаването на писмен отговор на исковата молба. Противното бу нарушило правото на защита на третото лице-помагач.

Това прави жалбата неоснователна.

 Предвид съвпадане изводите на настоящата инстанция с тези на ОС, обжалваният акт следва да бъде потвърден.

Водим от изложените съображения, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение определение от с.з. на 27.05.2016 г. по гр.д. 3192/2015 год. на ОС Варна, с което е оставена без уважение молбата на МП за привличане на трето лице-помагач в процеса .

Определението подлежи на касационно обжалване с ЧЖ пред ВКС в едноседмичен срок от връчването му на страната при условията на чл. 280, ал.1 ГПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    ЧЛЕНОВЕ: