О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

416

АПЕЛАТИВЕН СЪД  гр. ВАРНА, гражданско отделение, в закрито заседание на  25.07.2013 год.в състав :

 

АПЕЛАТИВЕН СЪДИЯ : МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА ч.гр.д. № 365/2013 по описа на Апелативен съд гр. Варна, т.о., за да се произнесе, съобрази следното :

Постъпила е молба за определяне срок при бавност от „БГ Маркет” ЕООД за определяне срок при бавност поради непридвижване в срок на частната му жалба срещу решението по гр.д. № 1671/2012 на ВОС в прекратителната му част.

Съдът като констатира, че молба с идентично съдържание е постъпила с Вх. № 3969/23.07.2013, намира, че производството по настоящото дело следва да бъде прекратено и присъединено за разглеждане към в.ч.гр.д. № 364/2013 год. на Апелативен съд Варна

Водим от горното апелативният съдия

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч.гр.д. № 365/2013 год. на Апелативен съд Варна и

ПРИСЪЕДИНЯВА същото за разглеждане към в.ч.гр.д. № 364/2013 год. на Апелативен съд Варна.

Определението е окончателно.

 

АПЕЛАТИВЕН СЪДИЯ: