ОПРЕДЕЛЕНИЕ

621

26.09.2014 г., гр. Варна

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на _26_.09. през две хиляди и четиринадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: И. ЛЕЩЕВ;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

 

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

 гр.д. № 381 по описа за 2014 година:

 

Производството е ОБРАЗУВАНО ПО ЧАСТНА ЖАЛБА на ОБЩИНА ВАРНА, срещу определение №1761/16.06.2014 год. по гр.д. 109/2014 год. на ВОС, с което е оставена без уважение молба по чл. 248 ГПК за изменение на решението по съществото на спора в частта за разноските, с насрещна страна «Сънрайс сити» ООД, гр. Пловдив.

Същевременно под № 380/2014 год. е образувано дело по въззивна жалба срещу решението по същото гр.д.

Ето защо, настоящото дело следва да се присъедини към гр.д. 380/2014 год., с оглед общото им разглеждане, а настоящото производството следва да се прекрати като самостоятелно дело в деловодството на АС.

Водим от изложените съображения, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРИСЪЕДИНЯВА ч.гр.д. 381/2014 год. към гр.д. 380/2014 год. за общо разглеждане.

Да се прекрати ч.гр.д. 381/2014 год. в деловодството на АС Варна, а досието му да се присъедини към гр.д. 380/2014 год.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ: