О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

607

АПЕЛАТИВЕН СЪД  гр. ВАРНА, гражданско отделение, в закрито заседание на 02.10.2013 в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : МАРИНЕЛА Д.

ЧЛЕНОВЕ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Д. ч.гр.д. 390/2013 по описа на Апелативен съд гр. Варна, г.о., за да се произнесе, съобрази следното :

Срещу решение № 945/07.05.2013 год. по гр.д. № 2204/2012 год. на Окръжен съд Варна е подадена въззивна жалба от С.И.К. в частта, с която е отхвърлен искът по чл. 86 от ЗЗД за заплащане на обезщетение за забава в размер на 99 019,86 евро за периода от 12.11.2008 до 14.06.2012 год, както и за законната лихва върху главницата за периода от 16.07.2012 до 20.09.2012 год.

По жалба на насрещната страна Б.Т.Б. срещу същото решение в осъдителната му част е образувано в.гр.д. № 389/2013 год на Апелативен съд Варна.

Настоящият състав намира, че между двете дела съществува връзка, която налага тяхното съвместно разглеждане, поради което

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч.гр.д. № 390/2013 год. на Апелативен съд Варна и

ПРИСЪЕДИНЯВА същото за съвместно разглеждане с в.гр.д. № 389/2013 год. на Апелативен съд Варна.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: