ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

476

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на  18.08.2017 година                      в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

 ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

  ЖЕНЯ ДИМИТРОВА.

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 395/2017 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба вх.№ 4833/2017 от Т.Г.В. чрез процесуалния му представител адв. М.Д. *** срещу разпореждане № 4311/12.05.2017 год по в.гр.д. № 2452/2016 год на Окръжен съд Варна, с което е върната касационна жалба вх.№ 13069/09.05.2017 год срещу решение № 444/22.03.2017 год по делото. По съображения за незаконосъобразност и необоснованост на разпореждането, частният жалбоподател моли за неговата отмяна и връщане на делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия и администриране на касационната жалба.

Отговор на частната жалба не е постъпил.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Предмет на съдебния акт, срещу който е подадена касационната жалба, е искова претенция с правно осн. чл. 36 ал.2 от Закона за адвокатурата и цена на иска под 5000 лв, поради което и на осн. чл. 280 ал.2 т.1 от ГПК е изключен от касационен контрол. Поради това жалбата се явява процесуално недопустима и правилно въззивният Варненски окръжен съд е разпоредил нейното връщане. Наред с това следва да се отбележи, че касационната жалба съдържа оплаквания за непълнота на решението, изразяваща се в непроизнасяне по предявен от страната установителен иск. В този смисъл тя представлява искане за допълване на решението, с каквато самостоятелна молба съдът е бил сезиран и се е произнесъл с решение № 1015/21.06.2017 год.

По изложените мотиви разпореждането за връщане на касационната жалба е правилно и следва да бъде потвърдено. На осн. чл. 274 ал.2 от ГПК настоящото определение не подлежи на касационно обжалване.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 4311/12.05.2017 год по в.гр.д. № 2452/2016 год на Окръжен съд Варна, с което е върната касационна жалба вх.№ 13069/09.05.2017 год срещу решение № 444/22.03.2017 год по делото.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.