ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

474

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на  18.08.2017 година                      в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

 ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

ЖЕНЯ ДИМИТРОВА.

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 397/2017 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от П.П.Ж. чрез адв. Ф.Г. *** срещу определение № 1478/01.06.2017 год по в.гр.д. № 169/2017 год на Окръжен съд Варна, с което е оставена без разглеждане молбата му за допълване на решение № 178/15.02.2017 год в частта за разноските. По съображения за незаконосъобразност на определението, частният жалбоподател моли за неговата отмяна и връщане на делото на същия съд за продължавмане на съдопроизводствените действия.

Отговор на частната жалба не е постъпил.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Разпоредбата на чл. 248 от ГПК предвижда специален ред, различен от този по чл. 250 от ГПК, за допълване или изменение на решението в частта за разноските. Молбата следва да бъде подадена в срока за обжалване, а ако решението е необжалваемо – в едномесечен срок от постановяването му.

С решение № 178/15.02.2017 год по в.гр.д. № 169/2017 год на ВОС съдът се е произнесъл по същество по жалба срещу действията на съдебния изпълнител. На осн. чл. 437 ал.4 пр.2 от ГПК тези решения не подлежат на обжалване, поради което и преписи на страните не се връчват. Срокът, до който е могло да се подаде молба за допълване в частта за разноските е изтекъл на 15.03.2017 год, а молбата е изпратена по пощата на 05.04.2017 год, следователно – след изтичане на преклузивния срок. Поради това същата е процесуално недопустима и правилно е оставена без разглеждане.

По изложените мотиви постановеното определение е законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

Производството е по жалба срещу действия на съдебен изпълнител, приключило с необжалваем съдебен акт по същество. Поради това и на осн. чл. 248 ал.3 пр.2 от ГПК настоящото определение не подлежи на касационно обжалване.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 1478/01.06.2017 год по в.гр.д. № 169/2017 год на Окръжен съд Варна.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.