ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

529/26.08.2016 г.

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на  26.08.2016 г. в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 411/2016 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от В.Х.В. чрез процесуалния му представител адв. С.Н. *** срещу разпореждане № 3619/26.04.2016 год по в.гр.д. № 578/2016 год на Окръжен съд Варна, с което е върната жалбата му срещу решението по делото. В жалбата бланкетно се съдържа искане за отмяна на разпореждането като незаконосъобразно.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Съгласно чл. 437 ал.4 от ГПК съдът се произнася по жалбите срещу действията на съдебния изпълнител с решение, което не подлежи на обжалване.

Предмет на разглеждане по в.гр.д. № 578/2016 год е жалба срещу постановление за възлагане, издадено по изп.д. № 20137130400284 на ЧСИ Люба Тодорова. По нея съдът се е произнесъл по същество с решение № 500/14.04.2016 год. С това решение се слага край на правния спор и то не подлежи на последващо обжалване, поради което правилно съдът е разпоредил връщане на постъпилата жалба.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 3619/26.04.2016 год по в.гр.д. № 578/2016 год на Окръжен съд Варна, с което е върната жалба вх. № 11826/21.04.2016 год срещу решение № 500/14.04.2016 год по делото.

Определението подлежи на обжалване по реда на чл. 274 ал.3 т.1 от ГПК при наличие на предпоставките по чл. 280 ал.1 от ГПК в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                   

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                    2.