ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

576/18.09.2014

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на 18.09.2014 г. в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕВЕРИНА ИЛИЕВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА ч.гр.д. № 424/2014 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от А.И.Г. *** чрез процесуалния й представител адв. Т.Т. от ШАК срещу определение № 2287/04.08.2014 год по гр.д. № 938/2013 год на ВОС, г.о., 12 състав, с което производството по делото е прекратено. По съображения за незаконосъобразност и необоснованост на определението, частната жалбоподателка моли за неговата отмяна и връщане на делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е ОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Искът е предявен на деликтно основание – чл. 45 от ЗЗД с твърдения за причинени неимуществени вреди в резултат от професионална небрежност. Независимо от това, дали деянието съставлява престъпление, за ищцата е налице правен интерес от това да установи наличието на противоправно поведение, както и настъпването на вредоносни последици и причинната връзка между тях. Тези предпоставки изпълват фактическия състав на непозволеното увреждане като граждански деликт, който по никакъв начин не е в зависимост от разкриването на престъпно обстоятелство чрез влязла в сила присъда.

Ето защо постановеното определение за прекратяване на производството се явява незаконосъобразно и следва да бъде отменено, а делото – върнато на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОТМЕНЯ определение № 2287/04.08.2014 год по гр.д. № 938/2013 год на ВОС, г.о., 12 състав, с което производството по делото е прекратено и

ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.