Р Е Ш Е Н И Е

180

гр.Варна, 10.11.2015г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в публично съдебно заседание, проведено на двадесет и първи октомври през две хиляди и петнадесета година, в състав:

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:МИЛЕН СЛАВОВ

ЧЛЕНОВЕ:ПЕТЯ ПЕТРОВА

ЮЛИЯ БАЖЛЕКОВА

 

при участието на прокурор Искра Атанасова и секретаря В.Т., като разгледа докладваното от съдия Бажлекова в.гр.д.№458/15г. по описа на ВАпС, гр.о, за да се произнесе, взе предвид следното.

 

Производството е по реда на чл.258 и сл. от ГПК. Образувано по подадена въззивна жалба от Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество срещу решение № 1325/02.07.2015г., постановено по гр.д.№2343/13г. по описа на ВОС, с което е отхвърлено мотивираното искане на КУИППД /със сегашно наименование КОНПИ/ срещу Й.Д.К. и М.Д.Д. с правно основание чл. 28, ал. 1 от ЗОПДИППД /отм./ за отнемане на имущество на стойност 278 368.50 лева, в чийто обем на имущество са включени конкретни по обем права в хипотезите на чл.10, във вр. с чл. 4, ал. 1, чл.10, във вр. с чл. 4, ал. 2 от ЗОПДИППД /отм./, както следва: от Й.Д.К. на основание чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД /отм./  вещно право на строеж за ап. № 16, разположен на пети етаж във вход „Б" на предстоящата за изграждане жилищна сграда в гр. Варна, район „Младост", ж.к."Възраждане", местност „Планова", състоящ се от: дневна с кухненски бокс, две спални, две помещения баня-тоалет, склад, коридор и две тераси, със застроена площ 116,50 кв.м., при граници и съседи: студио № 7, ап. № 15, коридор, както и 17,18 кв.м. ид.ч., равняващи се 2,4664% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, в което ще бъде построена сградата, цялото с площ от 1150 кв.м., представляващо поземлен имот с идентификатор № 10135.3511.588 по кадастрална карта и кадастралните регистри, при граници и съседи: ПИ с ИД № 10135.3511.587; 10135.3511.39; 10135.3511.589; 10135.3511.343; Вещно право на строеж за Апартамент № 3, разположен на втори етаж във вход „Б" на предстоящата за изграждане жилищна сграда в гр.Варна, район „Младост", ж.к."Възраждане", местност „Планова", състоящ се от: дневна с кухненски бокс, спалня, баня-тоалет, склад, коридор и тераса, със застроена площ 88,39 кв.м., при граници и съседи: вх. А, ап. № 2, ап. № 4, както и 13,03 кв.м. ид.ч., равняващи се 1,8713% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, в което ще бъде построена сградата, цялото с площ от 1150 кв.м. представляващо поземлен имот с идентификатор № 10135.3511.588 по КККР, при граници и съседи: ПИ с ИД № 10135.3511.587; 10135.3511.39; 10135.3511.589; 10135. 3511.343, както и 21,52 кв.м. ид.ч. от дворното място, представляващо поземлен имот с идентификатор № 10135.3511.588 по КККР, при граници и съседи: ПИ с ид № 10135.3511.587; 10135.3511.39; 10135.3511.589; 10135.3511.343; Апартамент № 3, разположен на първи етаж на новопостроена жилищна сграда в с.о. местност „Кочмар", район „Младост", гр. Варна, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 10135.3523.244.1.3 по КККР, състоящ се от: входно антре, стая, баня-тоалет, балкон, със застроена площ 35,40 кв.м. в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.3523.244, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 10135.3523.244.1.2, под обекта - няма, над обекта - 10135.35.23.244.1.6, ведно с принадлежащото му избено помещение № 3 с площ 3,05 кв.м., при граници и съседи: изба, избен коридор, дворно място, както и 6,8749% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж, заедно с 27,64 кв.м. ид.ч. от дворното място, в което е построена жилищната сграда, цялото с площ от 445 кв.м., съставляващо поземлен имот с идентификатор 10135.3523.244, при съседи: поземлен имот с идентификатор 10135.3523.507; поземлен имот с идентификатор 10135.3523.9526; поземлен имот с идентификатор 10135.3511. 65; Вещно право на строеж за Студио № 3, на трети етаж във вход „А" на предстоящата за изграждане жилищна сграда в гр. Варна, район „Младост", ж.к."Възраждане", местност „Планова", със застроена площ 37,27 кв.м., състоящ се от: дневна, баня-тоалет, склад, коридор и тераса, както и 5,49 кв.м. ид.ч., равняващи се 0,7890% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, в което ще бъде построена сградата, цялото с площ от 1150 кв.м, представляващо поземлен имот с идентификатор № 10135.3511.588 по КККР, при граници и съседи: ПИ с ИД № 10135.3511.587; 10135.3511.39; 10135.3511.589; 10135. 3511.343, както и 9,07 кв.м. ид.ч. от дворното място, представляващо поземлен имот с идентификатор № 10135.3511.588 по КККР, при граници и съседи: ПИ с ИД № 10135.3511.587; 10135.3511.39; 10135.3511.589; 10135.3511.343; 6.11 кв.м. ид.ч. от поземлен имот, целия с площ от 1150 кв.м, находящ се в гр. Варна, район „Младост", ж.к."Възраждане", местност „Планова" с идентификатор № 10135.3511.588 по КККР, при граници и съседи за целия имот:ПИ с ид № 10135.3511.587; 10135.3511.39; 10135.3511.589; 10135.3511. 343, както и право на строеж за недвижим имот в жилищна сграда, която ще бъде изградена в описания по-горе недвижим имот, а именно: Студио № 7, на пети етаж във вход „Б", със застроена площ 25,08 кв.м., състоящ се от: дневна, баня-тоалет, коридор и тераса, както и 0,5310 % ид.ч., равняващи се на 3,70 кв.м. ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място; Лек автомобил "Фолксваген", модел "Голф", с рег. № В 7197 СХ, рама: WVWZZZ19ZFW126577, двигател: CR213686, дата на първоначална регистрация: 01.01.1985г., придобит съгласно договор за покупко-продажба от 25.10.2001г.; Лек автомобил "Ауди", модел "А 4", с per. № В 0486 РА, дата на първоначална регистрация: 17.12.1997г., рама: WAUZZZ8DZWA088526, двигател: AFN427705, придобит съгласно договор за покупко-продажба от 28.06.2011 г.; Лек автомобил "БМВ", модел "525Д", с рег. № В 1062 НС, първоначална регистрация- 19.05.2006г., рама: WBANC51080CN41740, двигател: 260D228276238; сумата от 4 028лв., налична по банковата сметка на К. в ТБ „Обединена българска банка” АД с iban: ***; от Й.Д.К. на основание чл. 4, ал. 2 от ЗОПДИППД /отм./ сумата от 119 050лв., представляваща пазарната стойност към момента на продажбата на ап. №7, на пети етаж в жилищна сграда, изпълнена в „груб строеж", находяща се в гр. Варна, район „Младост", ж.к. "Възраждане", местност „Планова", състоящ се от: дневен тракт с кухненски бокс, две спални, килер, баня-тоалет, коридор и тераса, с площ 108,81 кв.м. в сграда №1, както и 10,1555% ид.ч., приравнени на 22,1086 кв.м. ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж, заедно с 32,36 кв.м. ид.ч. от дворното място, в което е построена сградата; Сумата от 937,50лв., представляваща пазарната стойност към момента на продажбата на лек автомобил "Фиат", модел "125 Р", с рег. № В 2029 АК, първоначална регистрация:-20.10.1982г.; Сумата от 2 000лв., представляваща пазарната стойност към момента на продажбата на лек автомобил "Фолксваген", модел "Голф", с рег. № В 9547 КР, първоначална регистрация- 15.12.1992г.; Сумата от 2 207лв., представляваща пазарната стойност към момента на продажбата на лек автомобил "Сеат", модел "Толедо", с рег. № В 0171 РА, дата на първоначална регистрация: 08.01.1992г.; Сумата от 2 500лв., представляваща пазарната стойност към момента на продажбата на лек автомобил марка "Сеат", модел "Толедо", с рег. № В 9036 PC, първоначална регистрация-07.03.1995г.; Сумата от 1 000лв., представляваща пазарната стойност към момента на продажбата на лек автомобил "Ситроен", модел "Ксара", с рег. № В 1642 РК, първоначална регистрация- 24.07.1998г.; от Й.Д.К. и М.Д.Д. на основание чл. 4, ал. 2 от  ЗОПДИППД /отм./: сумата от 26 839лв., представляваща пазарната стойност към момента на продажбата на ап. № 48, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Младост", ул."Вяра", бл.151, вх.2, ет.8, с площ 59,66 кв.м., състоящ се от: две стаи, кухня, баня, тоалет, килер, коридор, два балкона, ведно с принадлежащото избено помещение с площ 12 кв.м., както и 0,8355% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото; от Й.Д.К. на основание чл. 4, ал. 2 от  ЗОПДИППД /отм./: сумата от 43 954,78лв. от продажбата на ап. № 6, втори етаж на построената на етап „завършен груб строеж" - жилищна сграда в УПИ № 1-244, в кв. 22 по плана на СО, местност „Кочмар", в землището на гр. Варна, състоящ се от: входно антре, дневна с трапезария, спалня, баня-тоалет, балкон, със застроена площ 49,70 кв.м., ведно с принадлежащото му избено помещение № 6 с площ 3 кв.м., както и 9,3065% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж, заедно с 37,41 кв.м. ид.ч. от дворното място, в което е построена сградата; Сумата от 63 506,56 лв. от продажбата на ап. №7, на пети етаж в жилищна сграда, изпълнена в „груб строеж", находяща се в гр. Варна, район „Младост", ж.к."Възраждане", местност „Планова", с площ 108,81 кв.м. в сграда №1, както и 10,1555% ид.ч., приравнени на 22,1086 кв.м. ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж, заедно с 32,36 кв.м. ид.ч. от дворното място, в което е построена сградата; Сумата от 150лв. от продажбата на лек автомобил "Фиат", модел "125 Р", с peг. № В 2029 АК; Сумата от 200 лв. от продажбата на лек автомобил "Сеат", модел "Толедо", с рег. № В 0171 РА; Сумата от 293 лв. от продажбата на лек автомобил "Сеат", модел "Толедо", с per. № В 9036 PC, първоначална регистрация-07.03.1995г., Сумата от 1 000лв. от продажбата на лек автомобил "Ситроен", модел "Ксара", с per. № В 1642 РК, първоначална регистрация- 24.07.1998г.; от Й.Д.К. и М.Д.Д. на основание чл. 4, ал. 2 от  ЗОПДИППД /отм./: сумата от 14 853,70 лв. от продажбата на ап. № 48, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Младост", ул."Вяра", бл.151, вх.2, ет.8, с площ 59,66 кв.м., ведно с принадлежащото избено помещение с площ 12 кв.м., както и 0,8355% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, като неоснователно, както и Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност/със сегашно наименование КОНПИ/ е осъдена да заплати на Й.Д.К.  1625лв. и на М.Д.Д. 2000 лв. на осн. чл.78, ал. 3 от ГПК. В жалбата се твърди, че решението е неправилно поради нарушение на материалния закон, съществени нарушения на съдопроизводствените правила и поради необоснованост по изложените в същата подробни съображения, като се претендира да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което се уважи предявеното искане по чл.28 от ЗОПДИППД/отм./ за отнемане в полза на държавата на посоченото в исковата молба имущество. Претендират се разноски.

Въззиваемият Й.Д.К. в депозирания писмен отговор по жалбата поддържа становище за неоснователност на същата и моли обжалваното решение да бъде потвърдено.

Въззиваемата М.Д.Д. в депозирания писмен отговор по жалбата поддържа становище за неоснователност на същата и моли обжалваното решение да бъде потвърдено. Претендира присъждане на сторените пред въззивна инстанция разноски.

Представителят на Апелативна прокуратура-Варна поддържа становище за основателност на подадената жалба.

За да се произнесе, съдът взе предвид следното:

Производството е образувано по мотивирано искане от Комисия за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност срещу Й.Д.К. и М.Д.Д.. В искането, подадено в изпълнение на взетото решение № 254/17.07.2013г. от КУИППД, се излага, че ответникът Й.К. е осъден с влязла в сила на 06.04.2005г. присъда, постановена по НОХД №60/06г. по описа на ВОС, за това, че на 17.09.2004г. в гр.Варна, без надлежно разрешително е държал високорисково наркотично вещество, на стойност 966,75лв. - престъпление по чл.345а, ал.1 от НК, което попада в обхвата на чл.3, ал.1, т.25 от ЗОПДИППД/отм./. В проверявания период ответникът Й.К. и бившата му съпруга М.Д. са реализирали доход от трудови правоотношения и продажба на недвижимо и движимо имущество общо в размер на 38,9 минимални работни заплати, а разходите са били в размер на 2 245,86 минимални работни заплати. Явява се отрицателна разлика между приходи и разходи в размер на 2 206,96 минимални работни заплати, която е на значителна стойност, съгласно §1, т.2 от ДР на ЗОПДИППД/отм./ Ответниците са придобили имущество на значителна стойност, като от събраните от ТД-Варна доказателства, няма данни за законни приходи на ответника, които да му позволяват придобиването на това имущество. В тази връзка е налице презумпцията на чл.4, ал.1, ал.2 от ЗОПДИППД/отм., че имуществото е придобито от престъпна дейност, доколкото не е достатъчен установения законен източник на доходи по отношение на проверяваното лице. Отправено е искане за отнемане в полза на държавата на имущество на стойност 278 368,50 лв., както следва: от Й.Д.К. на основание чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД /отм./ вещно право на строеж за ап. № 16, ет.5 във вход „Б" на предстоящата за изграждане жилищна сграда в гр. Варна, район „Младост", ж.к."Възраждане", местност „Планова", със застроена площ 116,50 кв.м, както и 17,18 кв.м. ид.ч., равняващи се 2,4664% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, в което ще бъде построена сградата, цялото с площ от 1150 кв.м., представляващо поземлен имот с идентификатор № 10135.3511.588; Вещно право на строеж за ап. № 3, на втори етаж във вход „Б" на предстоящата за изграждане жилищна сграда в гр.Варна, район „Младост", ж.к."Възраждане", местност „Планова", със застроена площ 88,39 кв.м, както и 13,03 кв.м. ид.ч., равняващи се 1,8713% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, цялото с площ от 1150 кв.м. представляващо поземлен имот с идентификатор № 10135.3511.588 по КККР, както и 21,52 кв.м. ид.ч. от дворно място- ПИ с идентификатор № 10135.3511.588 по КККР; Апартамент № 3, на първи етаж на новопостроена жилищна сграда в с.о. м-ст „Кочмар", район „Младост", гр. Варна, с идентификатор 10135.3523.244.1.3 по КККР, със застроена площ 35,40 кв.м. в сграда №1, в ПИ с идентификатор 10135.3523.244, ведно с принадлежащото му избено помещение № 3, както и 6,8749% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж, заедно с 27,64 кв.м. ид.ч. от дворното място, в което е построена сградата, цялото с площ от 445 кв.м., съставляващо ПИ с идентификатор 10135.3523.244; Вещно право на строеж за Студио № 3, на трети етаж във вход „А" на предстоящата за изграждане жилищна сграда в гр. Варна, район „Младост", ж.к."Възраждане", местност „Планова", със застроена площ 37,27 кв.м., както и 5,49 кв.м. ид.ч., равняващи се 0,7890% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, в което ще бъде построена сградата, цялото с площ от 1150 кв.м, представляващо ПИ с идентификатор № 10135.3511.588 по КККР, както и 9,07 кв.м. ид.ч. от дворно място, представляващо ПИ с идентификатор № 10135.3511.588 по КККР; 6.11 кв.м. ид.ч. от ПИ, целия с площ от 1150 кв.м, находящ се в гр. Варна, район „Младост", ж.к."Възраждане", местност „Планова" с идентификатор № 10135.3511.588 по КК, както и право на строеж за недвижим имот в жилищна сграда, която ще бъде изградена в имота, а именно: Студио № 7, разположено на пети етаж във вход „Б", със застроена площ 25,08 кв.м., както и 0,5310 % ид.ч., равняващи се на 3,70 кв.м. ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място; Лек автомобил "Фолксваген", модел "Голф", с per. № В 7197 СХ, рама: WVWZZZ19ZFW126577, двигател: CR213686, дата на първоначална регистрация: 01.01.1985г., придобит с договор за покупко-продажба от 25.10.2001г.; Лек автомобил "Ауди", модел "А 4", с peг. № В 0486 РА, дата на първоначална регистрация: 17.12.1997 г., рама: WAUZZZ8DZWA088526, двигател: AFN427705, придобит с договор за покупко-продажба от 28.06.2011г.; Лек автомобил "БМВ", модел "525Д", с per. № В 1062 НС, дата на първоначална регистрация: 19.05.2006 г., рама: WBANC51080CN41740, двигател: 260D228276238; сумата от 4028 лева, налична по банковата сметка на К. в ТБ „Обединена българска банка” АД с iban: ***; от Й.Д.К. на основание чл. 4, ал. 2 от ЗОПДИППД /отм./ сумата от 119 050 лева, представляваща пазарната стойност към момента на продажбата на Апартамент №7, разположен на пети етаж в жилищна сграда, изпълнена в „груб строеж", находяща се в гр. Варна, район „Младост", ж.к. "Възраждане", местност „Планова", с площ 108,81 кв.м. в сграда №1, както и 10,1555% ид.ч., приравнени на 22,1086 кв.м. ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж, заедно с 32,36 кв.м. ид.ч. от дворното място, в което е построена сградата; Сумата от 937,50 лева, представляваща пазарната стойност към момента на продажбата на лек автомобил "Фиат", модел "125 Р", с per. № В 2029 АК, дата на първоначална регистрация: 20.10.1982г.; Сумата от 2 000 лева, представляваща пазарната стойност към момента на продажбата на лек автомобил "Фолксваген", модел "Голф", с per. № В 9547 КР, дата на първоначална регистрация: 15.12.1992г.; Сумата от 2 207лв., представляваща пазарната стойност към момента на продажбата на лек автомобил "Сеат", модел "Толедо", с peг. № В 0171 РА, дата на първоначална регистрация: 08.01.1992г.; Сумата от 2 500 лева, представляваща пазарната стойност към момента на продажбата на лек автомобил "Сеат", модел "Толедо", с peг. № В 9036 PC, дата на първоначална регистрация: 07.03.1995г.; Сумата от 1 000 лева, представляваща пазарната стойност към момента на продажбата на лек автомобил "Ситроен", модел "Ксара", с peг. № В 1642 РК, дата на първоначална регистрация: 24.07.1998г.; от Й.Д.К. и М.Д.Д. на основание чл. 4, ал. 2 от  ЗОПДИППД /отм./: сумата от 26 839лв., представляваща пазарната стойност към момента на продажбата на продажбата на Апартамент № 48, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Младост", ул."Вяра", бл.151, вх.2, ет.8, с площ 59,66 кв.м., ведно с принадлежащото избено помещение с площ 12 кв.м., както и 0,8355% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото; В ЕВЕНТУАЛНОСТ в случай на неуважаване на иска с правно основание чл. 4, ал. 1 от  ЗОПДИППД /отм./ да се отнеме от Й.Д.К. на основание чл. 4, ал. 2 от ЗОПДИППД /отм./: сумата от 43 954,78 лв. от продажбата на ап. № 6, разположен на втори етаж на построената на етап „завършен груб строеж" - жилищна сграда в УПИ № 1-244, в квартал 22 по плана на с.о. местност „Кочмар", в землището на гр. Варна, със застроена площ 49,70 кв.м., ведно с принадлежащото му избено помещение № 6 с площ 3 кв.м., както и 9,3065% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж, заедно с 37,41 кв.м. ид.ч. от дворното място, в което е построена сградата; Сумата от 63 506,56 лева от продажбата на ап. №7, разположен на пети етаж в жилищна сграда, изпълнена в „груб строеж", находяща се в гр. Варна, район „Младост", ж.к."Възраждане", местност „Планова", с площ 108,81 кв.м. в сграда №1, както и 10,1555% ид.ч., приравнени на 22,1086 кв.м. ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж, заедно с 32,36 кв.м. ид.ч. от дворното място, в което е построена сградата; Сумата от 150 лева от продажбата на лек автомобил "Фиат", модел "125 Р", с per. № В 2029 АК, дата на първоначална регистрация: 20.10.1982г.; Сумата от 200 лева от продажбата на лек автомобил "Сеат", модел "Толедо", с peг. № В 0171 РА, дата на първоначална регистрация: 08.01.1992г.; Сумата от 293 лева от продажбата на лек автомобил "Сеат", модел "Толедо", с per. № В 9036 PC, дата на първоначална регистрация: 07.03.1995г., Сумата от 1 000 лева от продажбата на лек автомобил "Ситроен", модел "Ксара", с per. № В 1642 РК, дата на първоначална регистрация: 24.07.1998г.; от Й.Д.К. и М.Д.Д. на основание чл. 4, ал. 2 от  ЗОПДИППД /отм./: сумата от 14 853,70 лева от продажбата на ап. № 48, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Младост", ул."Вяра", бл.151, вх.2, ет.8, с площ 59,66 кв.м., ведно с принадлежащото избено помещение с площ 12 кв.м., както и 0,8355% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.

Ответникът Й.Д.К. в депозирания отговор в срока по чл.131 от ГПК и в хода на производството оспорва предявения иск като недопустим и неоснователен. Твърди, че липсват доказателства за връзка между придобитото имущество и престъплението, за което е бил осъден; налице е изтекла петгодишна погасителна давност между влизане в сила на присъдата и решението на Комисията от 19.06.2013г. за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност. Твърди, че първата сделка с недвижим имот е сключена от ответника на 05.09.1995 г. и страни по нея са И. Н. Д. като продавач и Й.К. като купувач, който е придобил ап.№65, с площ от 39,18 кв.м. в ж.к.”Вл.Варненчик”, бл.1, вх.2, ет.5, за сумата от 60 000лв. Парите за заплащане на продажната цена са осигурени от бабата на ответника – М. К. Д., в полза на която при сключване на сделката е учредено право на ползване върху имота. През 1997г. ответниът продава имота, като ползвателката е направила отказ от правата си по реда на чл.100 ЗС. Имотът е продаден от ответника за 210 000лв., като с тези пари на 31.10.1997г. той е закупил ап.№87, с площ от 43,49 кв.м. в гр.Варна, кв.”Вл.Варненчик”, бл.206, вх.3, ет.7 за сумата от 216 613лв. През 2001г. К. е продал жилището си за 6790лв. и с парите от реализираните продажби на 16.02.2001г., купил ап. №48 в гр.Варна, ж.к.Младост, ул.”Вяра/Баба Парашкева/, бл.151, ет.8 за 20 502,90лв., като го продава за 14853,70лв. На 22.06.2009г. е придобил ап.82 с идентификатор 10135.3511.273.33.88 по КК на гр.Варна чрез симулативна сделка за покупко продажба, сключена с майка му и съпруга й Ж. Ж. за сумата от 22 000лв., Договора за продажба прикрива договор за дарение, тъй като не е заплатена продажна цена. Ответникът е съхранил паричните си средства, получени от предходни продажби на имоти. Посоченото жилище ответникът продал след две години за сума от 15 000 евро, която сума се явява за него чиста печалба. През 2011г. с парите, събрани от продажби, парични заеми и средства, спечелени от участие в хазартни игри ответникът инвестирал в недвижими имоти с цел последваща реализация на пазара на недвижими имоти. Във връзка със строителството на обекти, за които ответникът е придобил права на строеж, той е подписал договори за строителство и СМР. Договорените СМР са на стойност 40 000лв. не били разплатени. Твърди, че е разполагал и със значителни средства, получени от заеми и хазарт, като през проверявания период е работил на основание неформални граждански договори и е реализирал доходи в размер близък до размера на средната работна заплата за съответните периоди.

Ответницата М.Д. оспорва иска. Излага, че бракът им с ответника К. е прекратен през м.август 2001г.,, т.е. към момента извършване на престъплението, за което К. е осъден е бил изминал период от около три години, през който те не са се намирали в съпружески отношения. Не е налице връзка между придобитото от ответниците имущество и извършеното престъпление. Не следва да се отчита обстоятелството за трансформация на имущество по чл.18, ал.1, т.2 от ЗОПДИППД, тъй като закупуването от ответника на  л.а.”Фоксваген” голф е станало през м. октомври 2002г. – два месеца след прекратяване на брака на ответниците, което изключва трансформация на имущество спрямо М.Д.. Твърди също, че през целия проверяван период е работила и получавала трудово възнаграждение.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното.

Предявен е иск с пр.осн. чл.28, ал.1 от ЗОПДИППД/отм./, вр. §5 от ПЗР на ЗОПДНПИ.

Съгласно нормата на чл.4, ал.1 от ЗОПДИППД/отм./ на отнемане подлежи имущество, което е придобито през проверявания период от лица, за които е установено, че са налице основанията по чл.3, и в конкретния случай може да се направи основателно предположение, че придобитото е свързано с престъпната дейност на лицата, доколкото не е установен законен източник.

От представените по делото доказателства безспорно се установява, че въззиваемият Й.К. с влязла в сила в присъда е признат за виновен и осъден  за това, че на 17.09.2004г.  в гр.Варна,  без надлежно разрешително е държал високорисково наркотично вещество – 7.734 г. кокаин на стойност 966.75 лева, поради което и на основание чл. 354а, ал. 1 от НК му е наложено наказание лишаване от свобода за срок от пет години.

Не се твърди, а и не се установява от данните по делото, преди посочената дата въззиваемият да е осъществявал подобна или друга престъпна дейност.

Престъплението по чл.354а от НК попада в предметния обхват на чл.3 от ЗОПДИППД/отм./

От удостоверение, издадено от ВРС се установява, че сключеният на 25.03.1999г. брак между Й.К. и М.Д. е прекратен с влязло в сила на 01.08.2001г. решение, постановено по гр.д.№653/2001г.

По делото е представено заверено копие от трудово книжка на М.Д., от което е видно осъществяваната от нея трудова дейност за периода 1998г.-2006г.; представена е и осигурителна книжка за същия период.

Безспорно е също, че за проверявания период, ответниците са придобили описаното по-горе имущество, като по делото са представени договорите, на основание на които са придобити конкретните обекти.

От представените заверени копия на служебни бележки и РКО, издадени от „Ж. и синове”ЕООД, се установява, че в игрална зала на дружеството, находяща се в гр.Варна, Й.К. е спечелил суми както следва: 14.08.2011г. -2106,46лв., на 17.08.2011г.-5489,15лв., на 24.08.2011г.-3619,53лв.; на 03.09.2011г.-4852,24лв., на 07.10.2011г. – 5194,55лв., на 31.10.2011г.-10214,83лв.

По делото са представени заверени копия от договори за заем, сключени от ответника с трети лица, през периода 2009г. – 2012г.

Съгласно заключенията на вещото лице САЕ, пазарната стойност на л.а. "Фолксваген","Голф", с peг. № В 7197 СХ, рама: WVWZZZ19ZFW126577, двигател: CR213686 е 3510лв.; на л.а.  "Ауди","А 4", с peг. № В 0486 РА,, рама: WAUZZZ8DZWA088526, двигател: AFN427705 към 28.06.2011г. е 6 560лв.; на лек автомобил "БМВ","525Д", с peг. № В 1062 НС, рама: WBANC51080CN41740, двигател: 256D128276238 към 18.02.2013г. – 18 400 лева, а при покупка с повреден двигател – 12880лв.; на лек автомобил "Фиат", модел "125 Р", с peг. № В 2029 АК, рама № 2072286, двигател № 841197 към 27.03.1998г. – 210 лева, а към 27.05.1998г. – 208лв.; на лек автомобил "Фолксваген", модел "Голф", с peг. № В 9547 КР, рама № WWWZZZ1HZNW277029, двигател без номер, към 09.07.2008г. – 3230 лв.; на лек автомобил "Сеат", модел "Толедо", с peг. № В 0171 РА, рама № VSSZZZ1LZZD052506, двигател № 2Е116520 към 05.02.2008г. – 3540лв., а към 19.09.2008г. – 3350лв., на лек автомобил "Сеат", "Толедо", с peг. № В 9036 PC, рама № VSSZZZ1LZZR020289, двигател № ABF021658 към 03.10.2008г. – 4120лв., а към 11.11.2009г. – 3605лв.; на лек автомобил "Мицубиши", модел "Галант", с шаси JMBSREA5AWZ001762, двигател 6А13ВН8779,  към 11.08.2010г. – 5460лв.; на лек автомобил "Ситроен", модел "Ксара", с peг. № В 1642 РК, рама VF7N6RFSF36334844, двигател PSARFS10HJM33013551,  към 22.04.2009г. – 4910лв., а към 19.08.2010г. – 3650лв.; на лек автомобил марка „трабант”, модел „601”, с рег. № В 9637 АВ, рама № 4737676, двигател № 2206794 към 1995г. – 2300лв., а към 1997г. – 50682.80лв.

От заключението на вещото лице по допуснатата и приета от съда СТЕ, се установява, че пазарната стойност на  апартамент № 65, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик”, бл. 1, вх. 2, ет. 5 към 05.09.1995г. е в размер на 226 700 лева, а към 27.10.1997г. – 6 380 600 /неденоминирани/ лева; на апартамент № 87, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик”, бл. 206, вх. 3, ет. 3 към 31.10.1997г. е в размер на 6 728 000 /неденоминирани/ лева, а към 12.02.2001г. – 16 100 лева; на апартамент № 48, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Младост”, ул. „Вяра”, бл. 151, вх. 2, ет. 8 към 16.02.2001 г. е в размер на 25 600 лева, а към 20.03.2001г. – 26 000 лева; на апартамент № 82, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Възраждане”, бл. 70, ет. 15 към 19.06.2009 г. е в размер на 64 100 лева, а към 27.04.2011 г. – 48 100 лева; на апартамент № 6, разположен на втори етаж на построената на етап „завършен груб строеж” жилищна сграда в УПИ № І-244 в кв. 22 по плана на с.о. „Кочмара”, заедно с 37.41 кв.м. ид.ч. от дворното място към 27.05.2011 г. е в размер на 26 169 лева, а към 17.09.2012г. – 55 700 лева /завършен/; апартамент № 7, разположен на пети етаж в жилищна сграда, изпълнена в „груб строеж”, находяща се в гр. Варна, ж.к. „Възраждане”, местност „Планова”, заедно с 32.36 ид.ч. от дворното място към 15.09.2011г. – 55 040 лв., а към 02.12.2011г. – 130 700лв. /завършен вид/; апартамент № 3, находящ се в гр. Варна, с.о. „Кочмар”, ет. 1, заедно с 27.64 кв.м. ид.ч. от дворното място към 23.11.2012г. е в размер на 36 000 лева; на вещно право на строеж за апартамент № 16, разположен на пети етаж във вх. Б, на предстояща за изграждане жилищна сграда в гр. Варна, ж.к. „Възраждане”, м.”Планова” към 14.02.2012г. е в размер на 17089 лева;  на вещно право на строеж за апартамент № 3, разположен на втори етаж във вх. Б, на предстояща за изграждане жилищна сграда в гр. Варна, ж.к. „Възраждане”, м.”Планова”, заедно с 21.52 кв.м. ид.ч. от дворното място към 30.03.2012г. е в размер на 12 965 лева; на вещно право на строеж за студио № 3 разположено на трети етаж във вх. А, на предстояща за изграждане жилищна сграда в гр. Варна, ж.к. „Възраждане”, м.”Планова” към 30.12.2012г. е в размер на 5467 лв., а към м. септември 2014г. – 34 700 лв. /завършено/; на вещно право на строеж за студио № 7 разположено на пети етаж във вх. Б, на предстояща за изграждане жилищна сграда в гр. Варна, ж.к. „Възраждане”, м.”Планова” към м. септември 2014г. е в размер на 3679 лв., на 6.11 кв.м. ид.ч. от ПИ № 10135.3511.588 по КК на гр. Варна, м. „Планова” към м. септември 2014 г. е в размер на 236.45лв.

Съгласно заключенията на вещото лице по приетите по делото ССЕ, стойността на закупените от К. имоти по пазарни цени е в общ размер на 1406.79 МРЗ, стойността на закупените от К. МПС и двигател за БМВ по пазарни цени е в общ размер на 222.02 МРЗ, за проверявания период разходите за живот на ответниците са в размер на 324.30 МРЗ. Приходите от трудови правоотношения на К. съобразно данните от НАП са в общ размер на 31.18 МРЗ, а приходите от трудови правоотношения на Д. съобразно данните от НАП са в общ размер на 9.28 МРЗ. Общата сума на продадените недвижими имоти по пазарните им цени е в размер на 1549.70 МРЗ. Общата сума на продадените МПС по пазарните им цени е в размер на 65.45 МРЗ. Общо за периода 01.01.1995 г. до 31.05.2013 г. получените доходи от ответниците са общо 1655.61 МРЗ, а разходите са 1953.12 МРЗ, като разликата е минус 297.50 МРЗ. Общата сума на придобитите от К. имоти, съобразно вписаните цени в нотариалните актове е 834.44 МРЗ. Общата сума на придобитите от К. МПС и двигател БМВ, съобразно цени по представените документи е 51.52 МРЗ. Общо за проверявания период разходите за живот на К. при условие, че е живял в домакинството на майка си до края на 1997 г. и предвид периода, който е бил на държавна издръжка в ареста и в затвора за периода от 17.09.2004 г. до 07.05.2007 г. са в размер на 266.07 МРЗ. Размерът на спечелената от ответника сума от хазарт е в размер на 121.77 МРЗ. Общата сума на продадените недвижими имоти по цени посочени в нотариалните актове е в размер на 858.62 МРЗ. Общата сума на продадените МПС по цени вписани в договорите за покупко-продажба е в размер на 25.13 МРЗ.

Ответницата Д. съобразно свидетелските показания е реализирала трудов доход от работа в денонощен магазин за периода от м. октомври 1999 г. до м. май 2000г. в размер на 36.73 МРЗ. Общо за периода 01.01.1995г. до 31.05.2013г. получените доходи от ответниците, са общо 1169.72 МРЗ, а разходите са 1152.04 МРЗ, като разликата е плюс 17.68 МРЗ. Ако от разходите се извади сумата за придобиване на ап. 65 и ап. 82 разликата е в размер на плюс 132.83 МРЗ. Вещото лице е посочило, че при прибавяне към приходите на ответниците на сумата, получена от хазарт, същите възлизат на 1777.38 МРЗ, а разходите - 1953.12 МРЗ, като разликата е минус 175.73 МРЗ. Ако към разходите се включат всички разходи за покупка на имоти, то приходите са в размер на 1244.72 МРЗ, а разходите са 1152.04 МРЗ, като разликата е плюс 92.68 МРЗ. Ако от разходите се извади сумата за придобиване на ап. 65 и ап. 82 разликата е в размер на плюс 207.83 МРЗ. Общо за периода 01.01.2000г. до 31.05.2013г. получените доходи от ответниците са 1629.56 МРЗ, а разходите са 1598.05 МРЗ, като разликата е плюс 31.51 МРЗ. За същия период без включване на сумите получени от продажби, разликата между приходи и продажби е 1377.96 МРЗ. Съобразно твърденията на ответника, че в периода от 01.01.1995г. до 31.12.2003 г. е реализирал месечен доход в размер на 200 щ.д. общият размер на получения от него трудов доход е в размер на 713.38 МРЗ, като при този вариант доходите на ответниците е 1958.10 МРЗ, разходите им 1152 МРЗ, като разликата е плюс 806.06 МРЗ.

По делото са събрани гласни доказателства чрез разпит на свидетелите К. Ж./майка на ответника/, Ж. Д. Ж., Д. Н., И. О., В. К., Н. Д./брат на ответницата/.

Видно от представените по делото доказателства Й.Д.К. е придобил на основание договор за покупко-продажба, обективиран в нот. акт № 167, том ХХІХ, дело № 8998/05.09.1995 г., сключен с И. Н. Д. ап. № 65, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик”, бл. 1, вх. 2, ет. 5, като купувачът учредява пожизнено право на ползване върху имота в полза на своята баба- М. К. Д.. От посоченото в текста на самия договор и от събраните по делото гласни доказателства се установяват твърденията на ответника, че средствата за покупката са дарени от възходящата му роднина по майчина линия. Две години по- късно ответникът продава ап. № 65, като ползвателката се е отказала от ограниченото си вещно право върху същия, видно от декларация по чл. 100 от ЗС на М. К. Д., вписана в книгите за вписване на СВ – Варна под №195, т. V, рег. 15628/27.10.1997г. и НА № 85, том LXIV, дело 17314/27.10.1997г. На същата дата, – 27.10.1997г. Й.Д.К. с НА №37, т.LXVІ, д.№17314/27.10.1997г. е закупил ап.№ 87, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик”, бл.206, вх.3, ет.7, като е учредил право на ползване върху имота на баба си по майчина линия М. К. Д.. Предвид хронологията и представените писмени доказателства, които се подкрепя от гласните такива, следва да се приемат за установени твърденията на ответника, че средствата за закупуване на апартамент № 65, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик”, бл.1, вх.2, ет.5 са предоставени от М. К. Д., на която ответникът учредява право на ползване върху имота, като след продажбата му й учредява ново право на ползване върху следващия закупен апартамент, поради това, че дарените от Д. средства са се трансформирали в средства за покупка на нов недвижим имот.  От заключението на вещото лице по СИЕ, се установява, че стойността на закупения от ответника през 1997г. ап. № 87 е с 6.41 МРЗ по-висока от продадените от него през същата година вещи – ап. № 65 и л.а. „Трабант 601”, с рег. № В 9637 АВ.

От писмените и гласни доказателства, представени по делото се установява, че ответникът е бил активен спортист - състезател по кик бокс, като през проверявания период е упражнявал охранителна дейност по нощни заведения, от което е реализирал приходи. Обстоятелството, че същият следва да носи наказателната и административната отговорност за упражняване на трудова дейност без трудов договор или за осъществяване на охранителна дейност без лиценз са ирелевантни в настоящото производство за преценката за наличието на предпоставките по ЗОПДИППД /отм./, поради което следва де се приеме, че Й.Д.К. получавал доходи от тази дейност. Като предвид установеното от вещото лице по СТЕ, следва да се приеме, че е разполагал с достатъчно средства със законен източник за закупуване на процесния апартамент № 87.

През 1998г. е закупен л.а. „Фиат 125Р”, с рег. № В 2029 АК на стойност 4.31 МРЗ, като два месеца по-късно е продаден за 4.08 МРЗ. На 12.02.2001г., продава ап. № 87 на стойност 203.80 МРЗ и на 16.02.2001г. купува ап. № 48, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Младост", ул."Вяра", бл. 151, вх.2, ет.8 на стойност 324.05 МРЗ. Един месец по-късно К. продава ап. № 48 за 329.11 МРЗ и закупува л.а. „Фолксваген голф” с рег. № В 7197 СХ на стойност 44.43 МРЗ.  За разликата между стойността на придобитото имущество и тази на продаденото важи казаното по-горе за реализираните от ответника приходи от спортна и охранителна дейност. По това време ответникът е бил в брак с ответницата Д., която от събраните по делото писмени и гласни доказателства, се установява, че е реализирала доходи от трудова дейност, с които се презюмира, че е подпомагала домакинството.

След освобождаването  от затвора, ответникът закупува два л.а. „Фолксваген голф” с рег. № В 9547 КР и „Сеат Толедо”, рег. № В 0171 РА на обща стойност 37.37 МРЗ, които през 2008г. продава за 29.91 МРЗ и закупува л.а. „Сеат Толедо” с рег. № В 9036 РС за 18.73 МРЗ. За придобитите движими вещи не са представени доказателства за законни източници на доход, тъй като реализираните средства от трудови правоотношения са за периода от м. април 2008г.- м. декември 2012г. и са в размер на 31.18 МРЗ.

В периода от 22.04.2009г. до 10.09.2013г. ответникът e придобил чрез покупко-продажба: л.а. „Ситроен Касара”, рег. № В 1642 РК – 20.46 МРЗ, ап. № 82, гр. Варна, ж.к. „Възраждане”, бл. 70, ет. 15 – 267.08 МРЗ; л.а. „Мицубиши Галант”, рег. № В 3795 РН – 22.75 МРЗ; ап. № 6, втори етаж на построената на етап „завършен груб строеж" - жилищна сграда в УПИ № 1-244, в кв. 22 по плана на с.о. местност „Кочмар", в землището на гр. Варна – 109.04 МРЗ; л.а. „Ауди А4”, рег. № В 0486 РА – 27.33 МРЗ; ап. № 7, на пети етаж в жилищна сграда, изпълнена в „груб строеж", находяща се в гр. Варна, район „Младост", ж.к. "Възраждане", местност „Планова" – 203.85 МРЗ; вещно право на строеж за ап. № 16, на пети етаж във вход „Б" на предстояща за изграждане жилищна сграда в гр. Варна, район „Младост", ж.к."Възраждане", местност „Планова" – 63.29 МРЗ; вещно право на строеж за ап. № 3, на втори етаж във вх. „Б" на предстоящата за изграждане жилищна сграда в гр. Варна, район „Младост", ж.к."Възраждане", местност „Планова" – 48.02 МРЗ; ап. № 3, на първи етаж на новопостроена жилищна сграда в с.о. местност „Кочмар", район „Младост", гр. Варна,– 124.14 МРЗ; право на строеж за Студио № 3, на трети етаж във вх. „А" на предстоящата за изграждане жилищна сграда в гр. Варна, район „Младост", ж.к."Възраждане", местност „Планова" – 18.85 МРЗ; л.а. „БМВ 525Д, рег. № В 1062 НС – 41.55 МРЗ; Студио № 7, на пети етаж във вх. „Б", на жилищна сграда, находяща се в гр. Варна, район „Младост", ж.к."Възраждане", местност „Планова", заедно с 6.11 кв.м. ид.ч. от ПИ – 11.87 МРЗ; употребяван двигател за БМВ – 4.19 МРЗ на обща стойност 962.42 МРЗ.

От доказателствата по делото се установява, че с НА № 15, том ІІ, рег. № 6750, д. № 201/19.06.2009г. К. Й. Ж. и съпругът й Ж. Д. Ж. са продавли на Й.К. ап. № 82, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Възраждане”, бл. 70, ет. 15. Продавачите по договора са родителите на ответника, като от събраните по делото писмени и гласни доказателства се установяват твърденията на ответника в отговора, че сделката, обективирана в посочения НА е симулативна, като прикриваща договор за дарение между страните. В представеното обратно писмо К. Й. Ж. и Ж. Д. Ж., удостоверяват, че договор за продажба, обективиран в НА № 15, том ІІ, рег. № 6750, д. № 201/19.06.2009 г. в действителност представлява извършено дарствено разпореждане от тяхна страна в полза на сина им Й.Д.К., като и двете страни по сделката са били наясно с това намерение. Заявеното в показанията на разпитаните свидетели не противоречи на съдържанието на изготвения от тях частен диспозитивен документ и разкрива основанието за сключване на привидната сделка, а именно да се препятства възможността на останалите наследници да я оспорват. Предвид изложеното, с оглед установеното възражение досежно привидността на договора за продажба, обективиран в НА № 15, том ІІ, рег. № 6750, дело № 201/19.06.2009г., установената по делото посредством СТЕ и ССЕ пазарна цена на имота към момента на сключване на сделката в размер на 267.08 МРЗ не следва да се счита като извършен разход от ответника К., тъй като в действителност такъв не е направен. Или стойността на придобитото от ответника имущество за периода от 22.04.2009г. до 10.09.2013г. е в размер на 695.34 МРЗ.

Установените доходи на ответника К. от законни източници за периода м. април 2009г. – м.септември 2013г., съгласно приетите по делото заключения по  ССЕ и СОЕ са: 121.77 МРЗ от хазартни игри, 200.42 МРЗ от продажбата на дарения му апартамент № 82, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Възраждане”, бл. 70, ет. 15; 162.01 МРЗ от получени заеми /на 23.01.2009 г. – 8000 евро от заемодател В. Д.К., на 30.11.2010 г. - 20 000 лева от заемодател А. В. Ч. и на 14.07.2012 г. – 2 000 евро от заемодател П. Й. Г./; 484.07 МРЗ – от продажбата на апартамент № 7 с нот. акт № 178, том ІІІ, рег. № 9496, дело № 537/02.12.2011г., 192.07 МРЗ – от продажбата на апартамент № 6 с НА № 30, том ІІІ, рег. № 3095, дело № 160/17.09.2012г. Или стойността на доходите на ответника от законен източник  за периода от 22.04.2009г. до 10.09.2013г. са в размер на 1160.12 МРЗ. Предвид установеното Й.Д.К. е разполагал с достатъчно средства със законен източник, за закупуването на посоченото имущество за периода от 22.04.2009г. до 10.09.2013г., така и за покриване на ежедневните си нужди.

Съгласно чл. 1, ал. 2 от ЗОПДИППД /отм./, на отнемане подлежи имущество, придобито пряко или косвено от престъпна дейност, което кореспондира с целта по чл. 2 от закона – предотвратяване и ограничаване на възможностите за извличане на облаги от престъпна дейност и предотвратяване разпореждането с имущество, придобито от такава дейност. За да подлежи на отнемане имуществото, е необходимо, съгласно разясненията, дадени от ТР №7/2014г. на ОСГК на ВКС, да има връзка /пряка или косвена/ между престъпната дейност по чл.3, ал.1 от ЗОПДИППД/отм./ и придобиване на имуществото, като е достатъчно връзката да може обосновано да се предположи логически, с оглед обстоятелствата по делото, както и да не е установен законен източник в придобиване на имуществото, за да подлежи то на отнемане. Обосноваването като логическа операция изисква наличие на причинна връзка между осъществената в определен период от време престъпна дейност и придобиване на имущество на значителна стойност.

За да се направи основателно предположение за връзка между престъпна дейност и придобиване не е достатъчно да бъде установено, че ответникът не е разполагал със средства от законни източници на част от доходите, за придобиване на процесното имущество, а именно: л.а. „Фолксваген голф” с рег. № В 9547 КР, „Сеат Толедо”, рег. № В 0171 РА и л.а. „Сеат Толедо” с рег. № В 9036 РС. Основателно предположение по смисъла на специалния закон в случая не може да се напряви, тъй като установеното с влязлата в сила присъда престъпление е с еднократен характер и по делото не са ангажирани доказателства за осъществявана преди или след това,  в рамките на проверявания период, престъпна дейност на ответника, което да обоснове извод, че имуществото, предмет на искането за отнемане, е придобито като резултат от нея.

В конкретния случай е налице влязла в сила присъда, с която Й.Д.К. е признат за виновен за това, че на 17.09.2004 год. в гр.Варна, без надлежно разрешително е държал високорисково наркотично вещество – 7.734гр. кокаин на стойност 966.75 лева, поради което и на основание чл. 354а, ал. 1 от НК му е наложено наказание лишаване от свобода. Престъплението за което е осъден ответника  от обективна страна е осъществимо само чрез действие на дееца, изразяващо се в престъпно държане на наркотик. Не е установено, че държането на наркотичното вещество е генерирало приходи за въззиваемия, които приходи той, да е вложил при придобиване на имуществото. Не се установява и да е извършвал сходна престъпна дейност в предходни или следващи периоди. Предвид горното  при неустановяване на законен източник за част от проверявания период при недоказване на пряка или косвена връзка с престъпната дейност не може да обоснове извод за основателност на иска. Комисията не е навела твърдения за връзката между конкретното престъпление и конкретното придобиване на всяко едно от имуществата. При липса на доказателства за конкретни факти и обстоятелства нито логически, нито житейски може да се направи основателно предположение, че придобиването на процесното имущество на стойност 56.10 МРЗ /л.а. „Фолксваген голф” с рег. № В 9547 КР, „Сеат Толедо”, рег. № В 0171 РА и л.а. „Сеат Толедо” с рег. № В 9036 РС за период 05.09.2007г.- 03.10.2008г. е свързано, дори и косвено с осъществената от ответника през 2004г. престъпна дейност – държане без разрешение на високорисково наркотично вещество.

Предвид неустановяване в производството на кумулативно изискуемите от закона предпоставки за отнемане в полза на държавата на процесното имуществото, собственост на въззиваемите, съдът приема, че подаденото от въззивната страна искане подлежи на отхвърляне като неоснователно, както в частта на главното, така и в частта на евентуалното искане.

Предвид достигането до идентични крайни изводи с тези на първоинстанционния съд, обжалваното решение следва да бъде потвърдено.

На осн. чл.78, ал.3 от ГПК и направеното искане на въззиваемата М.Д. следва да бъдат присъдени сторените във въззивното производство разноски в размер на 2000 лв., представляващи адв. възнаграждение съгласно представения договор за правна защита и съдействие от 19.09.2015г.

Въззиваемият К. не е искал присъждане на разноски пред въззивната инстанция, поради което и съдът не присъжда такива.

Водим от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 1325/02.07.2015г., постановено по в.гр.д. № 2343/13г. по описа на ВОС, гр.о.

ОСЪЖДА Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество, БУЛСТАТ 131463734, адрес гр.София, ул.”Г.С. Раковски”№112, да заплати на М.Д.Д. с ЕГН ********** *** сумата от 2000лв., представляваща съдебноделоводни разноски, сторени пред въззивната инстанция, на осн. чл.78, ал.3 от ГПК.

 

Решението подлежи на обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните пред Върховен касационен съд.

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ:              ЧЛЕНОВЕ: