Р Е Ш Е Н И Е

180

гр. Варна,  07.12.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ апелативен съд, гражданско отделение, в публично съдебно заседание на осми ноември през две хиляди и седемнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Секретар Ю.К.,

като разгледа докладваното от съдията П. Христова

 въззивно гражданско дело № 474 по описа за 2017-та година:

Производството е по реда на чл. 258 ГПК, образувано по въззивна жалба на КОНПИ срещу решение № 1167/07.07.2017 год. по гр.д. 3128/2015 год. на ОС Варна, с което са отхвърлени искове по чл. 74, ал.1, и 2 ЗОПДНПИ срещу И.П.Л. ЕГН ********** *** и „Белла Вива – Ива Леоне“ ЕООД, ЕИК 10354779, гр. Варна, за отнемане в полза на Държавата като незаконно придобито имущество на обща стойност 797150,39 лв., включващо недвижими имоти и парични суми и лек автомобил, а именно: На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ от И.П.Л., ЕГН **********: - Самостоятелен обект в степен на завършеност „незавършен груб строеж“ в сграда, строяща се по отстъпено право на строеж върху собствено дворно място цялото с площ от 297 кв.м., находящо се в гр. Варна, ул. „Добротица“ № 8, съставляващо УПИ № ІХ-13, в кв.155, 11 микрорайон по плана на гр.Варна, идентичен с ПИ с пл. № 13, кв.7 по плана на 11 микрорайон, при граници: улица, ПИ №№ 14, 17, 3 и 12, а именно: Апартамент № 7 на третия етаж на сградата, със ЗП от 45,10 кв.м., състоящ се от: кухня-трапезария, дневна, баня, тоалетна, дрешник, балкон, коридор, при граници: стълбищна клетка, ап.№ 8, двор, северозападен калкан, заедно с принадлежащото избено помещение № 2 със ЗП от 5,43 кв.м., при граници: изба № 11, изба № 13, изба № 1, избен коридор, както и 4,5845% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, придобит с нотариален акт № 81, том ІІІ, рег.№ 7948, дело № 454 от 06.10.2006 г. /Акт № 166, том LХХХІІІ от 10.10.2006 г. на СВ – Варна. Пазарна стойност на апартамент № 7 към настоящия момент – 11 850 лв.; - Самостоятелен обект в степен на завършеност „незавършен груб строеж“ в сграда, строяща се по отстъпено право на строеж върху собствено дворно място цялото с площ от 297 кв.м., находящо се в гр. Варна, ул. „Добротица“ № 8, съставляващо УПИ № ІХ-13, в кв.155, 11 микрорайон по плана на гр.Варна, идентичен с ПИ с пл. № 13, кв.7 по плана на 11 микрорайон, при граници: улица, ПИ №№ 14, 17, 3 и 12, а именно: Апартамент № 9 на третия етаж на сградата, със ЗП от 43,38 кв.м., състоящ се от: кухня, дневна, баня-тоалетна, дрешник, балкон, коридор, при граници: стълбищна клетка, ап.№ 8, северозападен калкан, заедно с принадлежащото избено помещение № 10 със ЗП от 7,30 кв.м., при граници: изба № 9, изба № 12, избен коридор, югозападен калкан, както и 4,6847% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, придобит с нотариален акт № 81, том ІІІ, рег.№ 7948, дело № 454 от 06.10.2006 г. /Акт № 166, том LХХХІІІ от 10.10.2006 г. на СВ – Варна. Пазарна стойност на апартамент № 9 към настоящия момент – 11 390 лв.; - Самостоятелен обект в степен на завършеност „незавършен груб строеж“ в сграда, строяща се по отстъпено право на строеж върху собствено дворно място цялото с площ от 297 кв.м., находящо се в гр. Варна, ул. „Добротица“ № 8, съставляващо УПИ № ІХ-13, в кв.155, 11 микрорайон по плана на гр.Варна, идентичен с ПИ с пл. № 13, кв.7 по плана на 11 микрорайон, при граници: улица, ПИ №№ 14, 17, 3 и 12, а именно: Апартамент № 10 на четвърти етаж на сградата, със ЗП от 66,60 кв.м., състоящ се от: кухня, дневна, спалня, баня, тоалет, дрешник, два балкона, коридор, при граници: улица, югозападен калкан, двор, стълбищна клетка, заедно с принадлежащото избено помещение № 11 със ЗП от 9,40 кв.м., при граници: стълбищна клетка, избен коридор, избен коридор, изба № 2, както и 7,0084% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, придобит с нотариален акт № 81, том ІІІ, рег.№ 7948, дело № 454 от 06.10.2006 г. /Акт № 166, том LХХХІІІ от 10.10.2006 г. на СВ – Варна. Пазарна стойност на апартамент № 10 към настоящия момент – 17 500 лв.; - Самостоятелен обект в степен на завършеност „незавършен груб строеж“ в сграда, строяща се по отстъпено право на строеж върху собствено дворно място цялото с площ от 297 кв.м., находящо се в гр. Варна, ул. „Добротица“ № 8, съставляващо УПИ № ІХ-13, в кв.155, 11 микрорайон по плана на гр.Варна, идентичен с ПИ с пл. № 13, кв.7 по плана на 11 микрорайон, при граници: улица, ПИ №№ 14, 17, 3 и 12, а именно: Апартамент № 11 на четвърти етаж на сградата, със ЗП от 61 кв.м., състоящ се от: кухня, дневна, спалня, баня-тоалет, перално, дрешник, два балкона, коридор, при граници: улица, ап.№ 10, стълбищна клетка, двор, северозападен калкан, заедно с принадлежащото избено помещение № 9 със ЗП от 7,60 кв.м., при граници: улица, югозападен калкан, изба № 10, избен коридор, както и 6,5726% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, придобит с нотариален акт № 81, том ІІІ, рег.№ 7948, дело № 454 от 06.10.2006 г. /Акт № 166, том LХХХІІІ от 10.10.2006 г. на СВ – Варна. Пазарна стойност на апартамент № 11 към настоящия момент – 16 000 лв.; - Самостоятелен обект в степен на завършеност „незавършен груб строеж“ в сграда, строяща се по отстъпено право на строеж върху собствено дворно място цялото с площ от 297 кв.м., находящо се в гр. Варна, ул. „Добротица“ № 8, съставляващо УПИ № ІХ-13, в кв.155, 11 микрорайон по плана на гр.Варна, идентичен с ПИ с пл. № 13, кв.7 по плана на 11 микрорайон, при граници: улица, ПИ №№ 14, 17, 3 и 12, а именно: Апартамент № 12 – мезонет, на пети и шести етаж на сградата, със ЗП от 124,02 кв.м., състоящ се от: на пети етаж – кухня с трапезария, тоалет, два балкона, коридор, вътрешна стълба за шести етаж; на шести етаж – две спални, баня-тоалетна, дрешник, коридор, два балкона, при граници: улица, югозападен калкан, ап.№ 13, двор, заедно с принадлежащото избено помещение № 7 със ЗП от 13 кв.м., при граници: улица, изба № 8, изба № 6, както и 11,7901% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, придобит с нотариален акт № 81, том ІІІ, рег.№ 7948, дело № 454 от 06.10.2006 г. /Акт № 166, том LХХХІІІ от 10.10.2006 г. на СВ – Варна. Пазарна стойност на апартамент № 12 - мезонет към настоящия момент – 32 600 лв.; - Самостоятелен обект в степен на завършеност „незавършен груб строеж“ в сграда, строяща се по отстъпено право на строеж върху собствено дворно място цялото с площ от 297 кв.м., находящо се в гр. Варна, ул. „Добротица“ № 8, съставляващо УПИ № ІХ-13, в кв.155, 11 микрорайон по плана на гр.Варна, идентичен с ПИ с пл. № 13, кв.7 по плана на 11 микрорайон, при граници: улица, ПИ №№ 14, 17, 3 и 12, а именно: Апартамент № 13 – мезонет, на пети и шести етаж на сградата, със ЗП от 123,80 кв.м., състоящ се от: на пети етаж – кухня - трапезария, дневна, тоалет, дрешник, два балкона, при граници: улица, северозападен калкан, ап.№ 12, двор, заедно с принадлежащото избено помещение № 6 със ЗП от 12,30 кв.м., при граници: улица, изба № 7, изба № 5, северозападен калкан, както и 11,5132 % ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, придобит с нотариален акт № 81, том ІІІ, рег.№ 7948, дело № 454 от 06.10.2006 г. /Акт № 166, том LХХХІІІ от 10.10.2006 г. на СВ – Варна. Пазарна стойност на апартамент № 13 - мезонет към настоящия момент – 32 500 лв.; - Самостоятелен обект в степен на завършеност „незавършен груб строеж“ в сграда, строяща се по отстъпено право на строеж върху собствено дворно място цялото с площ от 297 кв.м., находящо се в гр. Варна, ул. „Добротица“ № 8, съставляващо УПИ № ІХ-13, в кв.155, 11 микрорайон по плана на гр.Варна, идентичен с ПИ с пл. № 13, кв.7 по плана на 11 микрорайон, при граници: улица, ПИ №№ 14, 17, 3 и 12, а именно: Магазин № 1 на партерния етаж на сградата, със ЗП от 26,60 кв.м., състоящ се от: магазинна част, склад, тоалет, складова площ, при граници: улица, магазин № 2, стълбищна клетка, северозападен калкан, заедно с 2,6098 % ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, придобит с нотариален акт № 81, том ІІІ, рег.№ 7948, дело № 454 от 06.10.2006 г. /Акт № 166, том LХХХІІІ от 10.10.2006 г. на СВ – Варна. Пазарна стойност на магазин № 1 към настоящия момент – 7 000 лв.; - Самостоятелен обект в степен на завършеност „незавършен груб строеж“ в сграда, строяща се по отстъпено право на строеж върху собствено дворно място цялото с площ от 297 кв.м., находящо се в гр.Варна, ул.“Добротица“ № 8, съставляващо УПИ № ІХ-13, в кв.155, 11 микрорайон по плана на гр.Варна, идентичен с имот с пл. № 13, кв.7 по плана на 11 микрорайон, при граници: улица, ПИ №№ 14, 17, 3 и 12, а именно: Апартамент № 8 на трети етаж на сградата, със ЗП от 83,50 кв.м., състоящ се от: кухня, дневна, две спални, баня, тоалетна, дрешник, два балкона и коридор, при граници: улица, югозападен калкан, двор, стълбищна клетка, заедно с принадлежащото избено помещение № 1 със ЗП от 7,98 кв.м., при граници: изба № 2, двор, изба № 3, избен коридор, както и 8,8367 % ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, придобит с нотариален акт № 84, том ІІІ, рег.№ 7952, дело № 457 от 06.10.2006 г. /Акт № 172, том LХХХІІІ от 09.10.2006 г. на СВ – Варна. Пазарна стойност на апартамент № 8 към настоящия момент – 22 000 лв.; - Самостоятелен обект в степен на завършеност „незавършен груб строеж“ в сграда, строяща се по отстъпено право на строеж върху собствено дворно място цялото с площ от 297 кв.м., находящо се в гр.Варна, ул. „Добротица“ № 8, съставляващо УПИ № ІХ-13, в кв.155, 11 микрорайон по плана на гр.Варна, идентичен с имот с пл. № 13, кв.7 по плана на 11 микрорайон, при граници: улица, ПИ №№ 14, 17, 3 и 12, а именно: Магазин № 3 на партерния етаж на сградата, със ЗП от 26 кв.м., състоящ се от: складова площ и тоалетна, при граници: улица, проход, магазин № 2, стълбищна клетка, заедно с 2,5510 % ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, придобит с нотариален акт № 85, том ІІІ, рег.№ 7953, дело № 458 от 06.10.2006 г. /акт № 168, том LХХХІІІ от 09.10.2006 г. на СВ – Варна. Пазарна стойност на магазин № 3 към настоящия момент – 6 850 лв.; - Самостоятелен обект в степен на завършеност „незавършен груб строеж“ от сграда, строяща се по отстъпено право на строеж върху собствено дворно място цялото с площ от 297 кв.м., находящо се в гр.Варна, ул. „Добротица“ № 8, съставляващо УПИ № ІХ-13, в кв.155, 11 микрорайон по плана на гр.Варна, идентичен с имот с пл. № 13, кв.7 по плана на 11 микрорайон, при граници: улица, ПИ №№ 14, 17, 3 и 12, а именно: Магазин № 2 на партерния етаж на сградата, със ЗП от 21,70 кв.м., състоящ се от: магазинна площ и тоалетна, при граници: улица, магазин № 3, стълбищна клетка, заедно с 2,1290 % ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, придобит с нотариален акт № 86, том ІІІ, рег.№ 7954, дело № 459 от 06.10.2006 г. /акт № 165, том LХХХІІІ от 09.10.2006 г. на СВ – Варна. Пазарна стойност на магазин № 2 към настоящия момент – 5 700 лв.; - сумата общо в размер на 581 906,70 лв., получена по предварителни договори за учредяване право на строеж и непреобразувана в друго имущество, по години както следва: за 2006 г. в размер на 100 075,69 лв.; за 2007 г. в размер на 113 459,60 лв.; за 2008 г. в размер на 255 332,52 лв.; за 2009 г. в размер на 35 783,61 лв.; за 2010 г. в размер на 38 138,68 лв. и за 2011 г. в размер на 39 116,60 лв.; - сумата в размер на 75 лв., представляваща направена на 10.10.2011 г. вноска по банкова сметка *** *** „Първа инвестиционна банка“ АД, с титуляр И.П.Л., ЕГН **********.; - сумата в размер на 7 398,69 лв., представляваща направени погасителни вноски по банкова сметка *** *** „Първа инвестиционна банка“ АД, с титуляр И.П.Л., ЕГН **********.;  - сумата в размер на 31 280 лв., представляваща направени вноски през 2006 г. и 2007 г. по банкова сметка *** *** „Обединена българска банка“ АД, с титуляр И.П.Л., ЕГН **********;- сумата в размер на 100 лв., представляваща направена на 11.03.2009 г. вноска по банкова сметка *** *** “Уникредит Булбанк“ АД, с титуляр И.П.Л., ЕГН **********; На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ от И.П.Л., ЕГН **********:- сумата в размер на 5 000 лв., представляваща паричната равностойност на отчуждените дружествени дялове от капитала на „Леонарх Билдинг“ ЕООД, ЕИК 148128530, седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. „Владимир Димитров Майстора” № 9, ет. 2, ап. 5.; На основание чл. 67 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ от „Белла Вива-Ива Леоне“ ЕООД, ЕИК 103534779, представлявано от управителя И.П.Л., ЕГН **********: - Лек автомобил, марка КИА, модел Соренто, с рег. № В 5222 РХ, рама № KNEJI521865529212, двигател № D4СВ5900152. Пазарна стойност на автомобила към настоящия момент – 8 000 лв.

Твърди се в жалбата, че решението е неправилно и незаконосъобразно, при порочен анализ на доказателствата. Оспорват се изводите за основателност на исковете. Оспорва се изводът за неоснователност на исковете, като са изложени подробни доводи и обсъждане на събраните доказателства. Твърди се, че са доказани предпоставките за уважаване на иска, като се настоява за кредитиране на експертизата във варианта, установяващ значително несъответствие между доходите на проверяваното лице и придобитото имущество от него и неговото дружество. Иска се отмяна на решението и уважаване на исковете, ведно с присъждане на разноски. 

Срещу тази жалба е постъпил писмен отговор от особения представител на И.П.Л., в който доводите в жалбата са оспорени. Твърди се, че за целия период е установено съответствие на доходите с придобитото имущество и се излагат подробни доводи за това.

Съдът, предвид събраните по делото доказателства и доводите на страните, по вътрешно убеждение и въз основа на закона, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Производство пред ОС е по чл. 74 и сл. от ЗОПДНПИ.     Депозирано е мотивирано искане от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество /КОНПИ/ срещу с правно основание чл. 74, ал.1 от ЗОПДНПИ с цена на 797 150,39 лева, тъй като е налице значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице по смисъла чл. 21, ал. 2 от ЗОПДНПИ във вр. с §1, т.7 от ДР на ЗОПДНПИ. Твърди се, че са налице са предпоставките, визирани в чл. 37, ал. 1 във връзка с чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1, чл. 67, чл. 72 и чл. 73 от ЗОПДНПИ. Иска се на основание чл. 74, ал.1 и ал.2 от ЗОПДНПИ и Решение № 471/11.11.2015 г. на КОНПИ, да се отнемете в полза на държавата имуществото на стойност 797 150,39 лева от И.П.Л., ЕГН **********,***, „Белла Вива-Ива Леоне“ ЕООД, ЕИК 103534779, представлявано от управителя И.П.Л., ЕГН **********, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Цариброд“ № 10, ап. 14, описано по-горе. Твърди се, че е постъпило в ТД на КОНПИ – Варна уведомление от Районна прокуратура – Варна с рег. № 1114/11/14.04.2014 г. за привличане в качеството на обвиняем по ДП № 167/2011 г. по описа на ОД на МВР – Варна на лицето И.П.Л., ЕГН ********** за това, че в периода от 05.09.2005 г. до 06.01.2011 г. включително в гр. Варна, в условията на продължавано престъпление, с цел да набави за себе си имотна облага, възбудила и поддържала заблуждение у: 1.         Н.А.З., в качеството на купувач, съгласно сключен предварителен договор на 05.09.2005 г., че ще учреди право на строеж и ще построи в завършен вид следния недвижим имот: Апартамент – 50кв.м. + 50 кв.м., находящ се в гр.Варна, ул.“Ендрю Карнеги“ 2 и с това причинила имотна вреда в размер на 2 000 лв. и 13 939,18 евро, равняващи се на 27 262,67 лв. – общо 29 262,67 лв.; 2. Т.Ж.С. и Х.А.С., в качеството им на купувачи, съгласно сключен предварителен договор на 15.09.2005г., че ще им учреди право на строеж и ще построи в завършен вид следния недвижим имот: Апартамент – 70 кв.м., находящ се в гр.Варна, ул.“Ендрю Карнеги“ 2 и с това им причинила имотна вреда в размер на 22 000 щ.д. и 2 154 евро, общо 39 415,50 лв.; 3.            Д.С.Х., в качеството му на купувач, съгласно сключен предварителен договор на 30.01.2006 г., че ще му учреди право на строеж и ще построи в завършен вид следния недвижим имот: Апартамент – 50 кв.м., находящ се в гр.Варна, ул.“Ендрю Карнеги“ 2 и с това му причинила имотна вреда в размер на 16 500 евро, равняващи се на 32 271,19 лв.; 4. А.И.Г. – М., в качеството на купувач, съгласно сключен предварителен договор на 04.05.2006 г., че ще учреди право на строеж и ще построи в завършен вид следния недвижим имот: Апартамент – 50 кв.м., находящ се в гр.Варна, ул.“Ендрю Карнеги“ 2 и с това причинила имотна вреда в размер на 16 500 евро, равняващи се на 30 990,80 лв.; 5. Т.М.Л., в качеството му на купувач, съгласно сключен предварителен договор на 02.10.2006 г., че ще му учреди право на строеж и ще построи в завършен вид следния недвижим имот: Апартамент – 50 кв.м., находящ се в гр.Варна, ул.“Ендрю Карнеги“ 2 и с това му причинила имотна вреда в размер на 16 320 лв.; 6.            М.Й.Н., в качеството  на купувач, съгласно сключен предварителен договор на 27.12.2006 г., че ще  учреди право на строеж и ще построи в завършен вид следния недвижим имот: Ателие – 40 кв.м., находящо се в гр.Варна, ул.“Ендрю Карнеги“ 2 и с това  причинила имотна вреда в размер на 10 000 лв.; 7. Д.В.А., в качеството на купувач, съгласно сключен предварителен договор на 21.04.2007 г., че ще  учреди право на строеж и ще построи в завършен вид следния недвижим имот: Апартамент, етаж 4 – 80 кв.м., находящ се в гр.Варна, ул.“Добротица“ 8 и с това  причинила имотна вреда в размер на 39 546 евро, равняващи се на 77 345,25 лв. ; 8. С.Х.Т., в качеството му на купувач, съгласно сключен предварителен договор на 01.02.2008 г., че ще му учреди право на строеж и ще построи в завършен вид следния недвижим имот: Апартамент, етаж 3 и маза – 7.30 кв.м., находящ се в гр.Варна, ул.“Добротица“ 8 и с това му причинила имотна вреда в размер на 30 000 евро, равняващи се на 58 674,90 лв.;9.   Б.М.П. и П.К.П., в качеството им на купувачи, съгласно сключен предварителен договор на 04.02.2008 г., че ще им учреди право на строеж и ще построи в завършен вид следния недвижим имот: Апартамент № 8, етаж 3 и маза – 7.80 кв.м., находящ се в гр.Варна, ул.“Добротица“ 8 и с това им причинила имотна вреда в размер на 45 000 евро, равняващи се на 88 012,35 лв.; 10.       Т.Т.Т., в качеството му на купувач, съгласно сключен предварителен договор на 11.06.2008 г., че ще му учреди право на строеж и ще построи в завършен вид следния недвижим имот: Апартамент – 65 кв.м., находящ се в гр.Варна, ул.“Добротица“ 8 и с това му причинила имотна вреда в размер на 36 523,46 евро, равняващи се на 71 433,68 лв. и 20 000 лв., общо 91 433,68 лв.; 11. К.К.К., в качеството му на купувач, съгласно сключен предварителен договор на 23.04.2010 г., че ще му учреди право на строеж и ще построи в завършен вид следния недвижим имот: Апартамент – 30 кв.м., находящ се в гр.Варна, ул.“Добротица“ 8 и с това му причинила имотна вреда в размер на 19 500 евро, равняващи се на 38 138,68 лв.; 12. З.С. Ж., в качеството на купувач, съгласно сключен предварителен договор на 06.01.2011 г., че ще учреди право на строеж и ще построи в завършен вид следния недвижим имот: Апартамент, около 30 кв.м., находящ се в гр.Варна, ул.“Добротица“ 8; и с това причинила имотна вреда в размер на 20 000 евро, равняващи се на 39 116,60 лв., като причинената вреда е в особено големи размери и деянието представлява особено тежък случай – престъпление по чл. 211, пр.1 във вр. чл. 209, ал. 1 във вр. чл. 26 от НК. Твърди се, че престъплението попада в обхвата на чл. 22, ал. 1, т. 10 от ЗОПДНПИ. Твърди се, че с протокол № ТД 04ВА/УВ-12625/16.05.2014 г. е образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на лицето И.П.Л., ЕГН **********. Периодът на проверката на основание чл. 27, ал. 3 от ЗОПДНПИ бил определен от 16.05.2004 г. до 16.05.2014 г. Установено е следното: Извършеният въз основа на събраните доказателства анализ сочи, че И.П.Л. е реализирала: 1. Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 25 065,81 лв. в т.ч.:-     от продажба на недвижими имоти, придобити преди проверявания период в размер на 6 000 лв.; - от продажба на МПС, придобити преди проверявания период в размер на 1 100 лв.; -        от изтеглени суми, внесени по банкови сметки преди проверявания период в размер на 5 416,31 лв.; -          от обезщетения в размер на 19,50 лв.; -         от кредити в размер на 12 530 лв. 2. Обичайни и извънредни разходи в размер на 47 227,57 лв. в т.ч. :  -за издръжка на домакинство в размер на 35 207 лв. ; -          за пътувания в чужбина в размер на 3 432,16 лв. ; - за данъци и осигуровки в размер на 5 255,42 лв.; - за извънредни разходи в размер на 2 432,99 лв. 3. Установен отрицателен нетен доход в размер на 22 316,85 лв.  4. Установено е придобито имущество /пари, движими, недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални активи/ общо в размер на 854 241,73 лв. в т.ч.: - за придобиване на недвижими имоти в размер на 43 945,80 лв.; - плащания по договор за лизинг в размер на 79 416,47 лв.; -  за придобиване на дялове в размер на 5 000 лв.; -      получени суми по предварителни договори за учредяване право на строеж в размер на 659 555,81 лв.; - вноски за погасяване на кредит в размер на 7 398,69 лв.; -вноски по банкови сметки в размер на 58 924,96 лв.; 5. Установено несъответствие в размер на 876 555,58 лв. Твърди се, че е налице значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице по смисъла чл. 21, ал. 2 от ЗОПДНПИ във вр. с §1, т.7 от ДР на ЗОПДНПИ. В изпълнение на решение № 395/27.08.2015 г. на КОНПИ е внесено искане до Окръжен съд – Варна за допускане на обезпечителни мерки на бъдещ иск. С Определение № 3067/31.08.2015 г. по ч.гр.д. № 2526/2015 г. по описа на Окръжен съд – Варна са допуснати исканите от КОНПИ обезпечителни мерки. Декларация по чл. 57 от ЗОПДНПИлицето не е подало.

Пред ОС ответницата И.П.Л. е била представлявана от собен представител, който е оспорил исковете в срок като недоказани.

От фактическа страна, по делото се установява безспорно, че проверката на КОНПИ е стартирала след уведомление на РП Варна за образувано досъдебно производство №167/2011 год. по описа на ОД на МВР Варна, което и понастоящем е спряно с постановление от 20.03.2014 год. Т.е., налице е висящо наказателно преследване срещу ответницата по исковете и въззиваема в производството.

Има спор по делото представлява ли въпрос по основателността производството описания факт, а именно спряно наказателно досъдебно производство с неизвестен изход. Този въпрос е обсъждан във връзка с възможността наказателното производство да бъде прекратено, което означава, че до влизане в сила на присъда за престъпление не може да се приеме, че придобитото имущество е незаконно придобито.

Настоящият състав намира, че висящото наказателно преследване е достатъчен повод за допустимостта на проверката на КОНПИ. Възможното прекратяване на наказателното преследване може да се обсъжда само, ако наистина настъпи като факт. Самият закон не изисква влязла в сила присъда нито за извършване на проверка от КОНПИ, нито за отнемане на имущество, за което са установени предпоставките за отнемането му по специалния закон – имущество на стойност над 250000 лв. и значително несъответствие по смисъла на §1, т.7 от ЗОПДНПИ.

 По отношение на имуществото на г-жа Л. и притежаваните от нея фирми в проверявания период по делото се установява следното:

От извършените справки в Търговски регистър и в регистър БУЛСТАТ се установява, че г-жа Л. е участвала в собствеността и/или управлението на: 1.           ЕТ „Белла Вива – И.Л.“, ЕИК 103316595, рег. по ф.д. № 851/1993 г. по описа на Окръжен съд – Варна, седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Подвис“ бл.33, вх.Е, ап.46. Търговецът е пререгистриран в Търговския регистър на 10.01.2012 г. В проверявания период едноличният търговец не е извършвал дейност, както и не е придобивал движимо и недвижимо имущество.; 2.          „Белла Вива – Ива Леоне“ ЕООД, ЕИК 103534779, рег. по ф.д. № 1516/2000 г. по описа на Окръжен съд – Варна, седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Цариброд“ № 10, ап. 14. Капиталът на дружеството е в размер на 5 000 лв., разпределен в 50 дяла по 100 лв. всеки. Дружеството е пререгистрирано в Търговския регистър на 13.10.2011 г. Едноличен собственик на капитала и управител на дружеството е И.Л.. На 29.05.2014 г. в Търговския регистър е вписан запор върху дружествените дялове в полза на „Дайнърс клуб България“ АД. Равностойността на дружествените дялове в размер на 5 000 лв. не се претендира за отнемане в полза на държавата, тъй като е придобита преди проверявания период.; 3.    „Леонарх Билдинг“ ЕООД, ЕИК 148128530, рег. по ф.д. № 1516/2007 г. по описа на Окръжен съд – Варна, седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Владимир Димитров Майстора” № 9, ет. 2, ап. 5. Капиталът на дружеството е в размер на 5 000 лв., разпределен в 100 дяла по 50 лв. всеки. Дружеството е пререгистрирано в ТР на 13.10.2011 г. С договор от 28.10.2011 г. И.Л. е прехвърлила притежаваните от него дялове на майка си И. П.Л. за сумата от 5 000 лв. Сумата от продажбата на дружествените дялове в размер на 5 000 лв. се претендира за отнемане в полза на държавата на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването им.

Установява се от представените по делото писмени доказателства, че г-жа Л. е придобила следните недвижими имоти:

1.         С нотариален акт № 119, том І, рег.№ 1569, дело № 96 от 22.04.2005 г. /Акт № 133, том ХХІХ от 25.04.2005 г. на СВ – Варна/ С. Г. С., Й. Ф.Г., Д.Г. Я. и Й.С. Х. прехвърлят на И.Л. общо 40 кв.м., при квоти по 1/6 ид.ч. за първите три и ½ ид.ч. за последната от продавачите, от собствените си 127.50 кв.м. от място, цялото с площ от 255 кв.м., находящо се в гр. Варна, ул. „Филип Тотю“ № 12, представляващо ПИ 12 и 16, в кв. 173, 11 микрорайон по плана на гр.Варна, при граници: ул. „Филип Тотю“, ул. „Карнеги“, ПИ № 11 и ПИ №1, срещу задължението на купувача да изготви строителни книжа, инвестиционен проект за застрояване и извърши строителство на жилищна сграда по одобрен инвестиционен проект и съобразно сключения между страните предварителен договор от 22.04.2005 г.

2.         С нотариален акт № 128, том І, рег.№ 1654, дело № 103 от 28.04.2005 г. /Акт № 6, том ХХХІІ от 29.04.2005 г. на СВ – Варна/ Л.Н. Н. продава на И.Л. 40 кв.м. от собствените си 127.50 кв.м. от място, цялото с площ от 255 кв.м., находящо се в гр. Варна, ул. „Филип Тотю“ № 12, представляващо ПИ 12 и 16, в кв. 173, 11 микрорайон по плана на гр.Варна, при граници: ул. „Филип Тотю“, ул. „Карнеги“, ПИ № 11 и ПИ №1, срещу задължението на купувача да изготви строителни книжа, инвестиционен проект за застрояване и извърши строителство на жилищна сграда по одобрен инвестиционен проект и съобразно сключения между страните предварителен договор от 28.04.2005 г.

За тези два имота не е извършен паричен разход.

С искова молба, вписана под № 121, том 1, дв.вх.рег.№ 32060 от 23.11.2006 г. С.Г.С., Й.Ф.Г., Д.Г.Я. и Й.С. Х. са предявявили искове срещу И.Л. за обявяване за нищожен предварителен договор от 22.04.2005 г., по силата на който ищците са поели задължение да прехвърлят на ответницата 72% ид.части от 127.50 кв. от недвижим имот, представляващ дворно място с площ от 255 кв.м., находящо се в гр.Варна, ул. „Филип Тотю“ № 12, след което страните се задължават да подпишат договор, по силата на който продавачите да учредят право на строеж на купувача за 72% от обектите в сградата, за продавачите да останат 28% от общата разгъната застроена площ на сградата, както и иск за нищожност на договор за продажба, обективиран в нотариален акт № 119, том І, рег.№ 1569, дело № 96 от 22.04.2005г. /акт № 133, том ХХІХ от 25.04.2005г. на СВ – Варна /. С Решение по гр.д. № 7471/2006 г. на Районен съд - Варна, влязло в законна сила на 02.12.2006 г., исковете са отхвърлени.

С искова молба, вписана под № 182, том 7, дв.вх.рег.№ 9131 от 12.04.2007 г. Л.Н.Н. е предявила иск срещу И.Л. за обявяване за нищожен предварителен договор от 28.04.2005 г., по силата на който ищцата е поела задължение да прехвърли на ответницата 72% ид.части от 127.50 кв. от недвижим имот, представляващ дворно място с площ от 255кв.м., находящо се в гр.Варна, ул. „Филип Тотю“ № 12, след което страните се задължават да подпишат договор, по силата на който продавачът да учреди право на строеж на купувача за 72% от обектите в сградата, за продавача да останат 28% от общата разгъната застроена площ на сградата, както и иск за нищожност на договор за продажба, обективиран в нотариален акт № 128, том І, рег.№ 1654, дело № 103 от 28.04.2005г. /акт № 6, том ХХХІІ от 29.04.2005г. на СВ – Варна /. С Решение по гр.д. № 7511/2006 г. на Районен съд - Варна, влязло в законна сила на 24.03.2009 г., исковете са отхвърлени.

С нотариален акт № 198, том І, рег.№ 3550, дело № 188 от 04.06.2007 г. /Акт № 122, том ХLVІІІ от 08.06.2007 г. на СВ – Варна/ И.Л. е дарила на „Белла Вива – Ива Леоне“ ЕООД 80 кв.м. от дворно място цялото с площ от 255 кв.м., подробно описано по-горе.

С искова молба, вписана под № 183, том 13, дв.вх.рег.№ 22321 от 04.08.2008 г. Л.Н.Н. е предявила искове срещу „Белла Вива – Ива Леоне“ ЕООД и И.Л. за обявяване за нищожен на договор за продажба, обективиран в нотариален акт № 128, том І, рег.№ 1654, дело № 103 от 28.04.2005 г. /Акт № 6, том ХХХІІ от 29.04.2005 г. на СВ – Варна / и за частична отмяна на нотариален акт № 198, том І, рег.№ 3550, дело № 188 от 04.06.2007г. /акт № 122, том ХLVІІІ от 08.06.2007г. на СВ – Варна / до размера на прехвърлените от Л. Н. Н. 40 кв.м. от дворното място. С Решение по гр.д. № 4361/2008 г. на Районен съд - Варна е прогласен за нищожен договора, обективиран в нотариален акт № 128, том І, рег.№ 1654, дело № 103 от 28.04.2005г. и отменен, както и нотариален акт № 198, том І, рег.№ 3550, дело № 188 от 04.06.2007г. до размера на 40 кв.м. Въззивната инстанция е отменила решението на Районен съд - Варна.

С искова молба, вписана под № 33, том 5, дв.вх.рег.№ 7834 от 07.05.2009 г. С.Г.С., Й.Ф.Г., Д.Г.Я. и Й.С.Х. предявяват искове срещу „Белла Вива – Ива Леоне“ ЕООД и И.Л. за обявяване за нищожен на договор за продажба, обективиран в нотариален акт № 119, том І, рег.№ 1569, дело № 96 от 22.04.2005г. /акт № 133, том ХХІХ от 25.04.2005 г. на СВ – Варна / и за частична отмяна на нотариален акт № 198, том І, рег.№ 3550, дело № 188 от 04.06.2007г. /акт № 122, том ХLVІІІ от 08.06.2007г. на СВ – Варна / до размера на прехвърлените от С.Г.С., Й.Ф.Г., Д.Г.Я. и Й.С.Х. 40 кв.м. от дворното място. С Решение по гр.д.№ 3011/2009г. на Районен съд - Варна, влязло в законна сила на 06.03.2010 г., предявените искове са отхвърлени.

3.         С нотариален акт № 179, том І, рег.№ 2221, дело № 146 от 03.06.2005 г. / Акт № 54, том ХLІІ от 06.06.2005 г. на СВ – Варна/ Р.А.Я., Г. Т. М. и П.Г.М. прехвърлят на И.Л. общо 55/185 кв.м. ид.ч. при квоти 45,5/185 кв.м. за първата от тях и 14,5/185 кв.м. за останалите двама в СИО, от следния недвижим имот: дворно място цялото с площ от 185 кв.м., находящо се в гр.Варна, ул.“Карнеги“ № 2, представляващо ПИ № 11 в кв.173 по плана на 11 микрорайон на гр.Варна, без построените в мястото сгради, при граници: улица, ПИ №№ 16, 2 и 19, срещу задължението на купувача да изготви строителни книжа, инвестиционен проект за застрояване и извърши строителство на жилищна сграда по одобрен инвестиционен проект и съобразно сключения между страните предварителен договор от 03.06.2005 г. И за този имот не е направен паричен разход.

4.         С нотариален акт № 10, том ІІ, рег.№ 2422, дело № 176 от 15.06.2005 г. / акт № 115, том ХLV от 15.06.2005 г. на СВ – Варна/ Е.Т. С. продава на И.Л. 15 кв.м. от собствените си 30 кв.м. ид.ч. от дворно място цялото с площ от 215 кв.м., находящо се в гр.Варна, ул.“Карнеги“ № 2, представляващо ПИ № 11, в кв.173, по плана на 11 микрорайон на гр.Варна, без построените в него сгради, при граници: улица, ПИ №№ 16, 2 и 19, срещу задължението на купувача да изготви строителни книжа, инвестиционен проект за застрояване и извърши строителство на жилищна сграда по одобрен инвестиционен проект и съобразно сключения между страните предварителен договор от 15.06.2005 г. Л. не е извършила паричен разход за придобиването.

С нотариален акт № 197, том І, рег.№ 3549, дело № 187 от 04.06.2007 г. / Акт № 179, том ХLVІІІ от 08.06.2007 г. на СВ – Варна/ И.Л. дарява на „Белла Вива – Ива Леоне“ ЕООД 70 кв.м. от дворно място цялото с площ от 215 кв.м., находящо се в гр.Варна, ул. „Ендрю Карнеги“ № 2, подробно описано по-горе.

С искова молба, вписана под № 205, том 4, дв.вх.рег.№ 6885 от 22.04.2009 г. Е.Т.С. предявява искове срещу „Белла Вива – Ива Леоне“ ЕООД и И.Л. за обявяване за нищожен на договор за продажба, обективиран в нотариален акт № 10, том ІІ, рег. № 2422, дело № 176 от 15.06.2005 г. /акт № 115, том ХLV от 15.06.2005 г. на СВ – Варна/ и за частична отмяна на нотариален акт № 197, том І, рег. № 3549, дело № 187 от 04.06.2007 г. /акт № 179, том ХLVІІІ от 08.06.2007 г. на СВ – Варна/ до размера на прехвърлените от Е.Т.С. 15 кв.м. от дворното място. С Решение по в.гр.д. № 524/2011 г. на Окръжен съд - Варна е отменено Решение по гр.д. № 3000/2009 г. на Районен съд - Варна в частта, с която е отхвърлен иска за разваляне на договора, обективиран в нотариален акт № 10, том ІІ, рег.№ 2422, дело № 176 от 15.06.2005 г. и е потвърдено в частта, с която са отхвърлени исковете за обявяване нищожност на договорите.

С искова молба, вписана под № 223, том 7, дв.вх.рег.№ 15802 от 12.08.2009г. Г.Т.М., П.Г.М. и Р.А.Я. предявяват искове срещу „Белла Вива – Ива Леоне“ ЕООД и И.Л. за обявяване за нищожен на договор за продажба, обективиран в нотариален акт № 179, том І, рег.№ 2221, дело № 146 от 03.06.2005 г. /акт № 54, том ХLІІ от 06.06.2005 г. на СВ – Варна/ и за частична отмяна на нотариален акт № 197, том І, рег.№ 3549, дело № 187 от 04.06.2007 г. /акт № 179, том ХLVІІІ от 08.06.2007г. на СВ – Варна/ до размера на прехвърлените от Г.Т.М., П.Г.М. и Р.А.Я. 55 кв.м. от дворното място. С Решение по в.гр.д.№ 468/2011 г. на Окръжен съд - Варна е отменено Решение по гр.д. № 3001/2009 г. на Районен съд - Варна в частта, с която е отхвърлен иска за разваляне на договора, обективиран в нотариален акт № 179, том І, рег.№ 2221, дело № 146 от 03.06.2005г. /акт № 54, том ХLІІ от 06.06.2005 г. на СВ – Варна / и в частта за прогласяване на относително недействителен по отношение на ищците на нотариален акт № 197, том І, рег.№ 3549, дело № 187 от 04.06.2007 г. и е потвърдено в частта, с която са отхвърлени исковете за обявяване нищожност на договорите.

С Постановление на СИС при Районен съд - Варна от 16.03.2012 г. по изпълнително дело № 10250/2011 г., образувано по изпълнителен лист от 02.08.2011 г., издаден по гр.д. № 3001/2009 г. на Районен съд - Варна на Е. Т. С. е възложен недвижим имот – 55 кв.м. от УПИ № ІХ-11,19, целият с площ от 215 кв.м., с административен адрес: гр.Варна, ул. „Ендрю Карнеги“ № 2.

С Постановление на СИС при Районен съд - Варна от 16.03.2012 г. по изпълнително дело № 10250/2011 г., образувано по изпълнителен лист от 02.08.2011 г., издаден по гр.д. № 3001/2009 г. на Районен съд - Варна: на Л. Н. Г. е възложен недвижим имот – 40 кв.м. от УПИ № VІІІ-16, целият с площ от 127,50 кв.м., представляващ част от дворно място с пл. №№ 12 и 16 с площ от 255 кв.м., с административен адрес: гр.Варна, „Филип Тотю“ № 12 и на С. Г. С., Д.Г.Я., Й.С.Х., Л.Д.Я. и Г.Д.К., при равни квоти е възложен недвижим имот – 40 кв.м. от УПИ № VІІ-12, целият с площ от 127,50 кв.м., представляващ част от дворно място с пл. №№ 12 и 16 с площ от 255 кв.м., с административен адрес: гр.Варна, „Филип Тотю“ № 12.

5.         С нотариален акт № 181, том І, рег.№ 2226, дело № 148 от 03.06.2005 г. /акт № 17, том ХLІІ от 06.06.2005 г. на СВ – Варна/ Г.Я.С., С. Д. Я. и М.Г.Я.продават на И.Л. общо 21 кв.м., при квоти по 2/3 ид.ч. за първите двама в СИО и 1/3 ид.ч. за третия продавач, от собствените си 71 кв.м. от дворно място цялото с площ от 275 кв.м., находящо се в гр. Варна, ул. „Карнеги“ № 4, представляващо ПИ № 19, в кв.173, 11 микрорайон по плана на гр.Варна, при граници: улица, поземлени имоти №№ 11, 3 и 9, срещу задължението на купувача да изготви строителни книжа, инвестиционен проект за застрояване и извърши строителство на жилищна сграда по одобрен инвестиционен проект и съобразно сключения между страните предварителен договор от 03.06.2005 г.

6.         С нотариален акт № 51, том ІІ, рег.№ 2669, дело № 216 от 27.06.2005 г. /акт № 31, том ХLІІ от 28.06.2005г. на СВ – Варна/ М.Г. К. продава на И.Л. 21 кв.м. от собствените си 75 кв.м. от дворно място цялото с площ от 275 кв.м., находящо се в гр. Варна, ул. „Карнеги“ № 4, представляващо ПИ №19, в кв.173, 11 микрорайон по плана на гр.Варна, при граници: улица, поземлени имоти №№ 11, 3 и 9, срещу задължението на купувача да изготви строителни книжа, инвестиционен проект за застрояване и извърши строителство на жилищна сграда по одобрен инвестиционен проект и съобразно сключения между страните предварителен договор от 03.06.2005 г.

7.         С нотариален акт № 81, том ІІІ, рег.№ 7948, дело № 454 от 06.10.2006 г. /Акт № 166, том LХХХІІІ от 10.10.2006 г. на СВ – Варна/ М. Г. Г. продава на И.Л. самостоятелни обекти в степен на завършеност „незавършен груб строеж“ от сграда, строяща се по отстъпено право на строеж върху собствено дворно място цялото с площ от 297 кв.м., находящо се в гр. Варна, ул. „Добротица“ № 8, съставляващо УПИ № ІХ-13, в кв.155, 11 микрорайон по плана на гр.Варна, идентичен с ПИ с пл. № 13, кв.7 по плана на 11 микрорайон, при граници: улица, ПИ №№ 14, 17, 3 и 12, а именно: 1. Апартамент № 7 на третия етаж на сградата, със ЗП от 45,10 кв.м., състоящ се от: кухня-трапезария, дневна, баня, тоалетна, дрешник, балкон, коридор, при граници: стълбищна клетка, ап.№ 8, двор, северозападен калкан, заедно с принадлежащото избено помещение № 2 със ЗП от 5,43 кв.м., при граници: изба № 11, изба № 13, изба № 1, избен коридор, както и 4,5845% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, за сумата от 300 лв., при данъчна оценка на имота 11 570,90 лв.; 2. Апартамент № 9 на третия етаж на сградата, със ЗП от 43,38 кв.м., състоящ се от: кухня, дневна, баня-тоалетна, дрешник, балкон, коридор, при граници: стълбищна клетка, ап.№ 8, северозападен калкан, заедно с принадлежащото избено помещение № 10 със ЗП от 7,30 кв.м., при граници: изба № 9, изба № 12, избен коридор, югозападен калкан, както и 4,6847% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, за сумата от 200 лв., при данъчна оценка на имота 11 283,90 лв.; 3. Апартамент № 10 на четвърти етаж на сградата, със ЗП от 66,60 кв.м., състоящ се от: кухня, дневна, спалня, баня, тоалет, дрешник, два балкона, коридор, при граници: улица, югозападен калкан, двор, стълбищна клетка, заедно с принадлежащото избено помещение № 11 със ЗП от 9,40 кв.м., при граници: стълбищна клетка, избен коридор, избен коридор, изба № 2, както и 7,0084% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, за сумата от 200 лв., при данъчна оценка на имота 17 189,50 лв.; 4. Апартамент № 11 на четвърти етаж на сградата, със ЗП от 61 кв.м., състоящ се от: кухня, дневна, спалня, баня-тоалет, перално, дрешник, два балкона, коридор, при граници: улица, ап.№ 10, стълбищна клетка, двор, северозападен калкан, заедно с принадлежащото избено помещение № 9 със ЗП от 7,60 кв.м., при граници: улица, югозападен калкан, изба № 10, избен коридор, както и 6,5726% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, за сумата от 300 лв., при данъчна оценка на имота 15 669,10 лв.; 5. Апартамент № 12 – мезонет, на пети и шести етаж на сградата, със ЗП от 124,02 кв.м., състоящ се от: на пети етаж – кухня с трапезария, тоалет, два балкона, коридор, вътрешна стълба за шести етаж; на шести етаж – две спални, баня-тоалетна, дрешник, коридор, два балкона, при граници: улица, югозападен калкан, ап.№ 13, двор, заедно с принадлежащото избено помещение № 7 със ЗП от 13 кв.м., при граници: улица, изба № 8, изба № 6, както и 11,7901% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, за сумата от 200 лв., при данъчна оценка на имота 31 675 лв.; 6. Апартамент № 13 – мезонет, на пети и шести етаж на сградата, със ЗП от 123,80 кв.м., състоящ се от: на пети етаж – кухня - трапезария, дневна, тоалет, дрешник, два балкона, при граници: улица, северозападен калкан, ап.№ 12, двор, заедно с принадлежащото избено помещение № 6 със ЗП от 12,30 кв.м., при граници: улица, изба № 7, изба № 5, северозападен калкан, както и 11,5132 % ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, за сумата от 100 лв., при данъчна оценка на имота 31 568,50 лв. и 7. Магазин № 1 на партерния етаж на сградата, със ЗП от 26,60 кв.м., състоящ се от: магазинна част, склад, тоалет, складова площ, при граници: улица, магазин № 2, стълбищна клетка, северозападен калкан, заедно с 2,6098 % ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, за сумата от 100 лв., при данъчна оценка на имота 9 847,90лв. или общо за сумата от 1 400 лв., при обща данъчна оценка – 128 804,80 лв. Цената, посочена в договора, е приета за действителна стойност на сделката, тъй като към датата на придобиване на недвижимите имоти сградата е изградена до втори завършен етаж, след което строежът не е продължил.

От събраните доказателства се установява, че част от посочените в нотариалния акт имоти са предмет на предварителни договори за учредяване право на строеж, посочени в постановлението за привличане на И.Л. в качеството на обвиняем.

Пазарна стойност на апартамент № 7 към настоящия момент – 11 850 лв.

Пазарна стойност на апартамент № 9 към настоящия момент – 11 390 лв.

Пазарна стойност на апартамент № 10 към настоящия момент – 17 500 лв.

Пазарна стойност на апартамент № 11 към настоящия момент – 16 000 лв.

Пазарна стойност на апартамент № 12 - мезонет към настоящия момент – 32 600 лв.

Пазарна стойност на апартамент № 13 - мезонет към настоящия момент – 32 500 лв.

Пазарна стойност на магазин № 1 към настоящия момент – 7 000 лв.

Недвижимите имоти, построени в сграда със степен на завършеност „незавършен груб строеж“ се претендират за отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ.

Върху имотите са вписани възбрани от 19.09.2012 г. за обезпечаване вземането на С.Х.Т. по изпълнително дело № 20127130400147, образувано по изпълнителен лист от 04.04.2012 г. по гр.д. № 261/2010 г. на ВОС за сума в размер на 30 000 лв. главница по предварителен договор, сключен на 01.02.2008 г., ведно със законната лихва, считано от 17.02.2010г. дo окончателното плащане, както и 3 209,88 лв. присъдени разноски.

            Върху имотите е вписана възбрана акт № 259, вх.рег.№ 18160/12.08.2013 г. на СВ-Варна за обезпечаване вземането на „Дайнърс клуб България“ АД по изпълнително дело № 20138440401056 за сумата от 2 528,29 лв. главница, считано от 12.09.2012 г. до окончателното изплащане.

8.        С нотариален акт № 84, том ІІІ, рег.№ 7952, дело № 457 от 06.10.2006 г. /Акт № 172, том LХХХІІІ от 09.10.2006 г. на СВ – Варна/ Т. Л. Х. продава на И.Л. самостоятелен обект в степен на завършеност „незавършен груб строеж“ от сграда, строяща се по отстъпено право на строеж върху собствено дворно място цялото с площ от 297 кв.м., находящо се в гр.Варна, ул.“Добротица“ № 8, съставляващо УПИ № ІХ-13, в кв.155, 11 микрорайон по плана на гр.Варна, идентичен с имот с пл. № 13, кв.7 по плана на 11 микрорайон, при граници: улица, ПИ №№ 14, 17, 3 и 12, а именно: Апартамент № 8 на трети етаж на сградата, със ЗП от 83,50 кв.м., състоящ се от: кухня, дневна, две спални, баня, тоалетна, дрешник, два балкона и коридор, при граници: улица, югозападен калкан, двор, стълбищна клетка, заедно с принадлежащото избено помещение № 1 със ЗП от 7,98 кв.м., при граници: изба № 2, двор, изба № 3, избен коридор, както и 8,8367 % ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, за сумата от 21 268,70 лв., представляваща и данъчната оценка на имота. Цената, посочена в договора, с приета ат КОНПИ за действителна стойност на сделката.

От събраните доказателства се установява, че недвижимият имот е предмет на предварителен договор за учредяване право на строеж, посочен в постановлението за привличане на И.Л. в качеството на обвиняем. Пазарната стойност на апартамент № 8 към настоящия момент е 22 000 лв.

Недвижимият имот, построен в сграда със степен на завършеност „незавършен груб строеж“ се претендира за отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за придобиването му.

Върху имота е вписана възбрана акт № 283, вх.рег. № 16008/01.08.2012 г. на СВ-Варна за обезпечаване вземането на Д.С.Х. по изпълнително дело № 20123110401079, образувано по изпълнителен лист от 16.03.2012 г., издаден по гр.д. № 156/2010г. на ВОС за олихвяема сума в размер на 32 270,70лв. от 11.11.2009 г., ведно със законната лихва, която към 27.07.2012 г. е в размер на 9 051,27 лв. и неолихвяема сума в размер на 8 360 лв.

Върху имота е вписана възбрани от 19.09.2012 г. за обезпечаване вземането на С.Х.Т.по изпълнително дело № 20127130400147, образувано по изпълнителен лист от 04.04.2012 г. по гр.д. № 261/2010 г. на ВОС за сума в размер на 30 000 лв. главница по предварителен договор, сключен на 01.02.2008 г., ведно със законната лихва, считано от 17.02.2010 г . да окончателното плащане, както и 3 209,88 лв. присъдени разноски.

Върху имота е вписана възбрана акт № 259, вх.рег.№ 18160/12.08.2013 г. на СВ-Варна за обезпечаване вземането на „Дайнърс клуб България“ АД по изпълнително дело № 20138440401056 за сумата от 2 528,29 лв. главница, считано от 12.09.2012 г. до окончателното изплащане.

9.         С нотариален акт № 85, том ІІІ, рег.№ 7953, дело № 458 от 06.10.2006 г. /акт № 168, том LХХХІІІ от 09.10.2006 г. на СВ – Варна/ Л.П.П. продава на И.Л. самостоятелен обект в степен на завършеност „незавършен груб строеж“ от сграда, строяща се по отстъпено право на строеж върху собствено дворно място цялото с площ от 297 кв.м., находящо се в гр.Варна, ул. „Добротица“ № 8, съставляващо УПИ № ІХ-13, в кв.155, 11 микрорайон по плана на гр.Варна, идентичен с имот с пл. № 13, кв.7 по плана на 11 микрорайон, при граници: улица, ПИ №№ 14, 17, 3 и 12, а именно: Магазин № 3 на партерния етаж на сградата, със ЗП от 26 кв.м., състоящ се от: складова площ и тоалетна, при граници: улица, проход, магазин № 2, стълбищна клетка, заедно с 2,5510 % ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, за сумата от 9 625,80 лв., представляваща и данъчната оценка на имота.

Пазарна стойност на магазин № 3 към настоящия момент е 6 850 лв.

Недвижимият имот, построен в сграда със степен на завършеност „незавършен груб строеж“ подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ.

Върху имота е вписана възбрани от 19.09.2012 г. за обезпечаване вземането на С.Х.Т. по изпълнително дело № 20127130400147, образувано по изпълнителен лист от 04.04.2012 г. по гр.д. № 261/2010 г. на ВОС за сума в размер на 30 000 лв. главница по предварителен договор, сключен на 01.02.2008 г., ведно със законната лихва, считано от 17.02.2010г . да окончателното плащане, както и 3 209,88 лв. присъдени разноски.

10.       С нотариален акт № 86, том ІІІ, рег.№ 7954, дело № 459 от 06.10.2006 г. /акт № 165, том LХХХІІІ от 09.10.2006 г. на СВ – Варна / Д.П. В.и Л.К.В. продават на И.Л. самостоятелен обект в степен на завършеност „незавършен груб строеж“ от сграда, строяща се по отстъпено право на строеж върху собствено дворно място цялото с площ от 297 кв.м., находящо се в гр.Варна, ул. „Добротица“ № 8, съставляващо УПИ № ІХ-13, в кв.155, 11 микрорайон по плана на гр.Варна, идентичен с имот с пл. № 13, кв.7 по плана на 11 микрорайон, при граници: улица, ПИ №№ 14, 17, 3 и 12, а именно: Магазин № 2 на партерния етаж на сградата, със ЗП от 21,70 кв.м., състоящ се от: магазинна площ и тоалетна, при граници: улица, магазин № 3, стълбищна клетка, заедно с 2,1290 % ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, за сумата от 8 033,80 лв., представляваща и данъчната оценка на имота.

Пазарна стойност на магазин № 2 към настоящия момент е 5 700 лв.

Недвижимият имот, построен в сграда със степен на завършеност „незавършен груб строеж“ подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за придобиването му.

Върху имота е вписана възбрана акт № 236, вх.рег.№ 23549/02.11.2012 г. на СВ-Варна за обезпечаване вземането на Д.С.Х. по изпълнително дело № 20123110401079, образувано по изпълнителен лист от 16.03.2012 г., издаден по гр.д. № 156/2010 г. на ВОС за олихвяема сума в размер на 32 270,70лв. от 11.11.2009 г., ведно със законната лихва, която към 27.07.2012 г. е в размер на 9 051,27 лв. и неолихвяема сума в размер на 8 360 лв.

11.       С нотариален акт № 87, том ІІІ, рег.№ 7955, дело № 460 от 06.10.2006 г. /акт № 170, том LХХХІІІ от 09.10.2006 г. на СВ – Варна/ Л.П.П. за своите 3/8 ид.ч., Т.Л.Х. за своята 1/4 ид.ч., Д. П. В. за своята 1/8 ид.ч. и Л.К. В., действащ чрез пълномощника си П.Л.П. за общата им 1/4 ид.ч. прехвърлят на И.Л. само 200 кв.м. от дворно място цялото с площ от 297 кв.м., находящо се в гр.Варна, ул. „Добротица“ № 8, съставляващо УПИ № ІХ-13, в кв.155, 11 микрорайон по плана на гр.Варна, идентичен с имот с пл. № 13, кв.7 по плана на 11 микрорайон, при граници: улица, ПИ №№ 14, 17, 3 и 12 срещу задължението на приобритателя изцяло за своя сметка, по съгласуван и одобрен архитектурен проект и строителни книжа и след тяхното актуализиране, в срок от 18 месеца да построи в дворното място и да предаде с разрешение за ползване жилищна сграда, състояща се на три, четири, пети и шести терасовидни етажи, магазини и гаражи, състояща се от два гаража, три магазина, тринадесет апартамента, от които два мезонета.

Върху имота е вписана възбрана от 17.10.2012 г. за обезпечаване вземането на С.Х.Т. по изпълнително дело № 20127130400147, образувано по изпълнителен лист от 04.04.2012 г. по гр.д. № 261/2010 г. на ВОС за сума в размер на 30 000 лв. главница по предварителен договор, сключен на 01.02.2008 г., ведно със законната лихва, считано от 17.02.2010г . да окончателното плащане, както и 3 209,88 лв. присъдени разноски.

С искова молба, вписана под № 257, том 6, дв.вх.рег.№ 12018 от 07.06.2013 г. Л. П.П., Т.Л.Х., Д.П.В. и П.Л.В. предявяват искове срещу И.Л. за разваляне на договор за продажба, обективиран в нотариален акт № 87, том ІІІ, рег.№ 7955, дело № 460 от 06.10.2006 г. /акт № 170, том LХХХІІІ от 09.10.2006 г. на СВ – Варна/. С Решение по гр.д. № 770/2013 г. на Районен съд - Варна, потвърдено изцяло от Окръжен съд - Варна, влязло в сила на 21.11.2014 г., е развален договорът, обективиран в нотариален акт № 87, том ІІІ, рег.№ 7955, дело № 460 от 06.10.2006 г. /акт № 170, том LХХХІІІ от 09.10.2006 г. на СВ – Варна/.

12.       С нотариален акт № 134, том ІV, рег.№ 3377, дело № 559 от 02.04.2008 г. /акт № 157, том ІІІ от 02.04.2008г. на СВ – Нови Пазар/ Т.П.Л. продава на сестра си И.Л. празно дворно място с площ от 1 890 кв.м., находящо се в с. Косово, общ. Каспичан, обл. Шумен, съставляващо по плана на селото УПИ № ІХ-53 от кв.17, при граници: УПИ І-55, ІІ-54, ІІІ-51 и VІІІ-52, с право на строеж на двуетажна жилищна сграда в мястото, съгласно Разрешение за строеж № 49/25.10.2007 г. на Община Каспичан и проектна документация за двуетажна жилищна сграда, за сумата от 3 617,50 лв., представляваща и данъчната оценка на имота.

Пазарната стойност на имота към датата на придобиване е 3 617,50 лв.

Установява се преобразуване на средства, получени от г-жа Л. по банков път през м.02.2008 г. от трети лица, по силата на сключени предварителни договори за учредяване право на строеж /твърдение по чл. 28, т. 4 от ЗОПДНПИ /.   Върху имота е вписана възбрана акт № 115, вх.рег. № 4377/07.11.2010 г. на СВ-Нови пазар за обезпечаване вземането на Л. Н. Н. по изпълнително дело № 20103110410161, образувано по изпълнителен лист от 17.08.2010 г. по адм.д. № 2556/2010 г. за неолихвяема сума в размер на 390 лв.            Върху имота е вписана възбрана акт № 75, вх.рег.№ 2166/23.05.2012 г. на СВ - Нови пазар за обезпечаване вземането на С.Х.Т. по изпълнително дело № 20123110400184, образувано по изпълнителен лист от 04.04.2012г. по гр.д. № 314/2010 г. на ВОС за олихвяема сума в размер на 58 647,90 лв. от 17.02.2010 г., ведно със законната лихва, която към 16.05.2012 г. е в размер на 13 595,45 лв. и неолихвяема сума в размер на 3 429,88 лв.             Върху имота е вписана възбрана акт № 128, вх.рег. № 3874/25.07.2013 г. на СВ-Нови пазар за обезпечаване вземането на „Дайнърс Клуб България“ АД по изпълнително дело № 20138440401056, за сумата от 2 528,29 лв. главница, считано от 12.09.2012 г. до окончателното изплащане.

С Постановление от 31.07.2014 г. по изп. дело № 20138760400076 на ЧСИ Даниела Златева, с район на действие ОС – Шумен, вписано в СВ – Нови пазар под акт № 22, том 13, дело 1476/01.10.2014 г. недвижимият имот е възложен на С.Г.Д., за сумата от 1 000 лв.

Сумата, платена за придобиване на имота, е включена в анализа на КОНПИ като разход на проверяваното лице.

Г-жа Л. лице е придобила безвъзмездно през проверявания период следните недвижими имоти:

1.         С нотариален акт № 180, том І, рег.№ 2225, дело № 147 от 03.06.2005 г. /акт № 22, том ХLІІ от 06.06.2005 г. на СВ – Варна/ Г.Я.С., С. Д. Я. и М.Г.Я. даряват на И.Л. общо 4 кв.м., при квоти по 2/3 ид.ч. за първите двама в СИО и 1/3 ид.ч. за третата, от собствените си 75 кв.м. от дворно място цялото с площ от 275 кв.м., находящо се в гр.Варна, ул. „Карнеги“ № 4, представляващо ПИ № 19, в кв.173, 11 микрорайон по плана на гр.Варна, при граници: улица, ПИ №№ 11, 3 и 9.

2.         С нотариален акт № 50, том ІІ, рег.№ 2668, дело № 215 от 27.06.2005 г. /акт № 30, том L от 28.06.2005 г. на СВ – Варна / М.Г.К. дарява на И.Л. общо 4 кв.м. от собствените си 75 кв.м. ид.ч. от дворно място цялото с площ от 275 кв.м., находящо се в гр.Варна, ул. „Карнеги“ № 4, представляващо ПИ № 19, в кв.173, 11 микрорайон по плана на гр.Варна, при граници: улица, ПИ №№ 11, 3 и 9.

Двата имота не се претендират за отнемане.

От писмо вх. № ТД04ВА/УВ-14646/10.06.2014 г. на ТД на НАП – Варна се установява, че г-жа Л. не е подавала годишни данъчни декларации. За периода от 2004 г. до 2014 г. вкл. – няма данни за осигурителен доход.

С решение № 5218 от 10.11.2014г. на Районен съд – Варна е разкрита банкова тайна за операциите и наличностите по сметки с титуляр г-жа Л..  От писмо изх. № И-24914/24.01.2015 г. на „Първа инвестиционна банка“ АД се установява, че г-жа Л. е титуляр на следните сметки:

1. Разплащателна сметка в евро IBAN *** „Първа инвестиционна банка“, с титуляр И.П.Л., открита на 29.11.2005 г., закрита на 03.09.2011 г. Движението по сметката е, както следва:

- на 21.04.2007 г. по сметката са внесени от Д.В.А. 39 546,40 евро или 77 346 лв. От доказателствата, събрани в хода на проверката, може основателно да се приеме, че средствата представляват плащане по предварителен договор от 21.04.2007 г. за учредяване право на строеж и построяване в завършен вид на апартамент, находящ се в гр. Варна, ул. “Добротица“ 8. Сума в размер на 8 628,21 евро или 16 875,31 лв. е прехвърлена по сметка IBAN ***.

- на 04.06.2007 г. по сметката са внесени от Л.К.Д. 17 800 евро или 34 813,77 лв., с посочено основание на операцията – “вноска по договор за покупка на апартамент ново строителство”. От събраните в хода на проверката доказателства се установява, че средствата представляват плащане по предварителен договор, аналогичен на договорите, посочени в постановлението за привличане на проверяваното лице в качеството на обвиняем. Сума в размер на 10 650 евро или 20 829,59 лв. е прехвърлена по сметка IBAN ***, а сума в размер на 849 евро или 1 660,50 лв. е прехвърлена по сметка IBAN *** “Леонарх Билдинг“ ЕООД.

- на 02.11.2007 г. по сметката са внесени от проверяваното лице 2 000 евро или 3 911,66 лв., а на 08.11.2007 г. – 3 000 евро или 5 867,49 лв. Средствата са от спестовен влог в евро IBAN *** „Банка Пиреос България“ ЕАД, с титуляр И.П.Л., от която на съответните дати са изтеглени суми в брой, а сума в размер на 2 456,62 евро или 4 804,73 лв. е прехвърлена по сметка IBAN *** “Леонарх Билдинг“ ЕООД.

- на 08.02.2008 г. И.Л. внася по сметката 2 500 евро или 4 889,57 лв. Средствата са от сметка в евро IBAN *** “Юробанк България“ АД, с титуляр И.П.Л., от която на същата дата са изтеглени в брой 11 734,98 лв., а 1 100 евро или 3 911,66 лв. са прехвърлени по сметка IBAN *** “Леонарх Билдинг“ ЕООД.

- на 06.01.2011 г. по сметката са внесени от З.С.Ж. 20 000 евро или 39 116,60 лв. От доказателствата, събрани в хода на проверката, може основателно да се приеме, че средствата представляват плащане по предварителен договор от 06.01.2011 г. за учредяване право на строеж и построяване в завършен вид на апартамент, находящ се в гр. Варна, ул. “Добротица“ 8. По голяма част от средствата са теглени на каса, а друга в размер на 251 евро или 490,91 лв. са прехвърлени по разплащателна сметка в лева IBAN ***.

Непреобразуваната част от внесените по банковата сметка суми от трети лица, представляващи плащане по предварителни договори за учредяване право на строеж, анализирана след раздел „Банкова информация“, и се претендира като незаконно придобито имущество за отнемане в полза на държавата.

2. Разплащателна сметка в лева IBAN *** „Първа инвестиционна банка“, с титуляр И.П.Л., открита на 02.10.2006 г., активна. На датата на откриване по сметката са внесени 3 440,98 лв., като на 05.10.2006 г. средствата са изтеглени. От събраните доказателства се установява, че средствата представляват плащане по предварителен договор от 02.10.2006 г. за апартамент – 50 кв.м. на ул. “Карнеги“ № 2, като на същата дата Т.М.Л. е платил и в брой на проверяваното лице сума в размер на 6 320 лв. Сметката е захранвана със средства, прехвърлени от разплащателна сметка в евро IBAN ***. Със средства от сметката са плащани вноски по договор за лизинг № К 377 за лек автомобил марка КИА, модел Соренто, данък и застраховки за същия автомобил, на обща стойност 10 072,30 лв. Следователно част от средствата, внесени по разплащателна сметка в евро IBAN ***а вложени в друго имущество – МПС. От сметката са нареждани следните преводи, свързани със строителство:

- на 23.04.2007 г. е нареден превод в размер на 7 620 лв., с получател „Тедра“ ЕООД, с посочено основание на операцията – “конструкции”,

- на 27.04.2007 г. – превод в размер на 1 608 лв. за строителен надзор и на 02.05.2007 г. превод за Община Варна в размер на 534,18 лв. за одобряване проект за строеж на ул.“Добротица“ № 8.

- на 24.09.2007 г. от сметката са наредени преводи по разплащателна сметка IBAN *** „Първа инвестиционна банка“, с титуляр „Леонарх Билдинг” ЕООД общо в размер на 9 194,25 лв.

- на 10.10.2011 г. по сметката са внесени от проверяваното лице 75 лв., като на същата дата е нареден превод в размер на 70 лв., с получател П. К. Л.

Сумата в размер на 75 лв., внесена на каса, се претендира за отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за придобиването.

Непреобразуваната част от внесените по банковата сметка суми от трети лица, представляващи плащане по предварителни договори за учредяване право на строеж, анализирана след раздел „Банкова информация“, и се претендира като незаконно придобито имущество за отнемане в полза на държавата.

3. Разплащателна сметка в лева IBAN *** „Първа инвестиционна банка“, с титуляр И.П.Л., открита на 17.01.2008 г., активна. Сметката обслужва кредитна карта. Движението по сметката е следното:

- през 2008 г. от сметката са изтеглени общо 6 900 лв., а за погасяване на задължения са внесени касово общо 2 091,04 лв.;

- през 2009 г. са изтеглени общо 800 лв., а са внесени общо 1 722,80 лв.;

- през 2010 г. са изтеглени общо 400 лв., а са внесени общо 1 792,45 лв.;

- през 2011 г. са изтеглени общо 1 460 лв., а са внесени общо 1 792,40 лв.

Салдо – отрицателно в размер на 10 270,68 лв.

Сумата в размер на 7 398,69 лв., представляваща погасителни вноски по кредитна карта, се претендира за отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за придобиването.

4. Картова сметка IBAN *** „Първа инвестиционна банка“, с титуляр И.П.Л., открита на 11.10.2011г., активна. На 07.11.2011 г. от сметката са изтеглени 1 000 лв., а на 15.11.2011 г. – 980 лв. Няма други движения, с изключение на банковите лихви и такси. Не са правени вноски за погасяване на задълженията по кредитната карта.

5. Разплащателна сметка в лева IBAN *** „Първа инвестиционна банка“, с титуляр „Леонарх Билдинг” ЕООД, открита на 14.09.2007 г., активна. На датата на откриване по сметката са внесени 5 000 лв., прехвърлени от разплащателна сметка IBAN ***.

- на 24.09.2007 г. по сметката постъпват преводи от разплащателна сметка в лева IBAN *** „Първа инвестиционна банка“, с титуляр И.П.Л. в размер на 9 194,25 лв., като средствата са използвани за преводи, извършени на същата дата, с получател „ЕОН България мрежи“ АД общо в размер на 12 408 лв. и превод на лизингова вноска в размер на 1 654 лв. за „Б.Л.Лизинг“ АД.

- на 22.10.2007 г. по сметката са прехвърлени от разплащателна сметка в евро IBAN ***то лице 1 656,40 лв., като на същата дата е нареден превод за „Б.Л.Лизинг“ АД в размер на 1 654 лв. с основание – вноска по договор за лизинг.

- на 08.11.2007 г. по сметката са прехвърлени от разплащателна сметка в евро IBAN ***то лице 4 790,41 лв., като на същата дата са наредени преводи за „Завод за стр.конструкции Девня“ в размер на 3 201,06 лв., с основание – фактура за бетон и за „ Белла трейд“ ОДД в размер на 1 587,34 лв., с основание – фактура.

- на 23.01.2008 г. по сметката са внесени касово от проверяваното лице 1 660 лв., като на 24.01.2008 г. е нареден превод за „Б.Л.Лизинг“ АД в размер на 1 654 лв. с основание – вноска по договор за лизинг.

- на 08.02.2008 г. по сметката са прехвърлени от разплащателна сметка в евро IBAN ***то лице 1 755 лв., като на същата дата е нареден превод за „Б.Л.Лизинг“ АД в размер на 1 654лв. с основание – вноска по договор за лизинг.

- на 15.03.2008 г. по сметката са прехвърлени от разплащателна сметка в евро IBAN ***то лице 390 лв. и са внесени касово от нея 280 лв., като на същата дата е нареден превод за ЗД „Бул инс“ АД в размер на 771 лв. с основание – втора вноска автокаско.

- на 24.03.2008 г. по сметката са внесени касово от проверяваното лице 6 600 лв., като на същата е нареден превод за „Б.Л.Лизинг“ АД в размер на 1 654 лв. с основание – вноска по договор за лизинг, а на 25.03.2008 г. превод за „Завод за стр.конструкции Девня“ в размер на 4 942,44 лв. с основание – фактура.

- на 25.04.2008 г. по сметката са внесени касово от проверяваното лице 1 700 лв., като на същата дата е нареден превод за „Б.Л.Лизинг“ АД в размер на 1 654 лв. с основание – вноска по договор за лизинг.

- на 12.05.2008 г. по сметката са внесени касово от проверяваното лице 350 лв., като на същата е нареден превод за „Строй комерс Варна“ ЕООД в размер на 344 лв. с основание – фактура за монтаж на вътр.ел.времянка.

- на 27.05.2008 г. по сметката са внесени касово от проверяваното лице 1 655 лв., като на същата дата е нареден превод за „Б.Л.Лизинг“ АД в размер на 1 654 лв. с основание – вноска по договор за лизинг.

- на 05.06.2008 г. по сметката са внесени касово от проверяваното лице 10 000 лв., изтеглени от сметка IBAN *** “Юробанк България“ АД, като на същата са наредени преводи за „ГБС Варна“ АД в размер на 6 477,24 лв., с основание – по договор за арматура и за „Кул“ ООД в размер на 3 000 лв., с основание – по фактура за аванс доставка на бетон.

- на 09.06.2008 г. по сметката са внесени касово от проверяваното лице 1 715 лв., като на същата е нареден превод за „Кул“ ООД в размер на 1 993,60 лв., с основание – по фактура доплащане за доставка на бетон.

- на 14.06.2008 г. по сметката са внесени касово от проверяваното лице 800 лв., като на 16.06.2008 г. е нареден превод за ЗД „Бул инс“ АД в размер на 771 лв., с основание – трета вноска автокаско.

- на 17.06.2008 г. по сметката са внесени касово от проверяваното лице 1 260 лв., като на същата е нареден превод за „Кул“ ООД в размер на 1 300 лв., с основание – по фактура за бетон.

- на 20.06.2008 г. по сметката са внесени касово от проверяваното лице 750 лв., като на същата е нареден превод за „Кул“ ООД в размер на 726.41 лв., с основание – бетон.

- на 24.06.2008 г. по сметката са внесени касово от проверяваното лице 1 660 лв., като на 25.06.2008 г. е нареден превод за „Б.Л.Лизинг“ АД в размер на 1 654 лв. с основание – вноска по договор за лизинг.

- на 26.06.2008 г. по сметката са внесени касово от проверяваното лице 8 300 лв., като на същата дата е нареден превод за „ГБС Варна“ АД в размер на 8 284,49 лв., с основание – по фактура за арматура.

- на 27.06.2008 г. по сметката са внесени касово от проверяваното лице 4 500 лв., като на същата е нареден превод за „Кул“ ООД в размер на 4 500 лв., с основание – бетон плоча.         

- на 01.07.2008 г. по сметката са внесени касово от проверяваното лице 4 000 лв., като на същата дата е нареден превод за „ГБС Варна“ АД в същия размер, с основание – арматура вертикални плочи.

- на 01.07.2008 г. по сметката са внесени касово от проверяваното лице 370 лв., като на 02.07.2008 г. е нареден превод за „Кул“ ООД в същия размер, с основание – доплащане бетон помпа плоча.

- на 03.07.2008 г. по сметката са внесени касово от проверяваното лице 2 000 лв., като на същата е нареден превод за „Кул“ ООД в същия размер, с основание – плащане бетон вертикална плоча.

- на 23.07.2008 г. по сметката са внесени касово от проверяваното лице 1 930 лв., като на същата дата са наредени преводи за „Б.Л.Лизинг“ АД в размер на 1 654 лв., с основание – вноска по договор за лизинг и за „Кул“ ООД в размер на 274,39 лв., с основание – доплащане за плоча.

- на 20.08.2008 г. по сметката са внесени касово от проверяваното лице 4 000 лв., като на 21.08.2008 г. е нареден превод за „Кул“ ООД в същия размер, с основание – бетон плоча.

- на 25.08.2008 г. по сметката са внесени касово от проверяваното лице 2 540 лв., като на същата дата са наредени преводи за „Б.Л.Лизинг“ АД в размер на 1 654 лв., с основание – вноска по договор за лизинг и за „Кул“ ООД в размер на 860 лв., с основание – доплащане бетон плоча.

- на 15.09.2008 г. по сметката са внесени касово от проверяваното лице 770 лв., като на същата дата е нареден превод за ЗД „Бул инс“ АД в размер на 771 лв., с основание – 4 вноска автокаско.

- на 18.09.2008 г. по сметката са внесени касово от проверяваното лице 1 959 лв., като на 19.09.2008 г. са наредени преводи за „Б.Л.Лизинг“ АД в размер на 1 654 лв., с основание – вноска по договор за лизинг и в размер на 305 лв., с основание – данък МПС по договор за лизинг.

- на 23.10.2008 г. по сметката са внесени касово от проверяваното лице 1 640 лв., като на същата дата е нареден превод за „Б.Л.Лизинг“ АД в размер на 1 654 лв., с основание – вноска по договор за лизинг.

- на 12.11.2008 г. по сметката са внесени касово от проверяваното лице 1 654 лв., като на същата дата е нареден превод за „Б.Л.Лизинг“ АД в размер на 1 654 лв., с основание – последна вноска по договор за лизинг.

- на 08.12.2008 г. по сметката са внесени касово от проверяваното лице 305 лв., като на 09.12.2008 г. е нареден превод за „Б.Л.Лизинг“ АД в размер на 305 лв., с основание – данък МПС по договор за лизинг.

Няма други движения по сметката, с изключение на банковите такси.

Внесените по банковата сметка суми, касово или чрез преводи от други сметки, са с установен източник – плащания по предварителни договори за учредяване право на строеж, и се твърди, че представляват незаконно придобито имущество от проверяваното лице.

II. От писмо изх. № 18838/27.11.2014 г. на „Банка Пиреос България“ ЕАД се установяват следните налични сметки:

1. Спестовен влог в евро IBAN *** „Банка Пиреос България“ ЕАД, с титуляр И.П.Л., открит на 05.06.2007 г., активен. На датата на откриване по сметката са внесени 12 200 евро или 23 861,13 лв., като наредител на операцията е Л.К.Д.а от гр. Варна, ул.“Македония“ № 123, ет. 5, ап. 34, а посоченото основание – “вноска за покупко-продажба на апартамент ново строителство”. Въз основа на събраните в хода на проверката доказателства, може основателно да се предположи, че средствата представляват плащане по предварителен договор, аналогичен на договорите, посочени в постановлението за привличане на проверяваното лице в качеството на обвиняем. По-голяма част от средствата са теглени в брой от И.Л. през 2007 г. и 2008 г.

- на 27.11.2007 г. е нареден превод в размер на 870 евро или 1 701,57 лв. по сметка на „Леонарх Билдинг“ ЕООД, на 07.12.2007 г. в размер на 467 евро или 913,37 лв. и на 21.12.2007 г. в размер на 845 евро или 1 652,68 лв.

От извлечение на разплащателна сметка в лева IBAN *** „Банка Пиреос България“ ЕАД, с титуляр „Леонарх Билдинг” ЕООД се установява, че със сумите са платени вноски по договор за лизинг № К377 с „Б.Л.Лизинг“ АД и застраховка на автомобил по сметка на ЗД „Бул инс“ АД. Следователно част от получените по сметката средства са вложени в придобиването на друго имущество – МПС.

Непреобразуваната част от внесените по банковата сметка суми от трети лица, представляващи плащане по предварителни договори за учредяване право на строеж, анализирана след раздел „Банкова информация“, се претендира като незаконно придобито имущество от проверяваното лице и подлежи на отнемане в полза на държавата.

2. Разплащателна сметка в лева IBAN *** „Банка Пиреос България“ ЕАД, с титуляр „Леонарх Билдинг” ЕООД, открита на 27.11.2007 г., закрита на 09.06.2011 г. По сметката постъпват преводи от спестовен влог в евро IBAN *** „Банка Пиреос България“ ЕАД, с титуляр И.П.Л., описани в сметка IBAN ***. След м.12.2007 г. по сметката няма движение, с изключение на банковите такси.

III. От писмо изх. № 8689/24.11.2014г. на „Корпоративна търговска банка“ АД се установяват следните сметки:

1. Спестовен влог в евро IBAN *** „Корпоративна търговска банка“ АД, с титуляр И.П.Л., открит на 23.04.2010 г., закрит на 08.12.2010 г. На датата на откриване по сметката са внесени от К.К.К. 19 500 евро или 38 138,68 лв. Средствата представляват плащане по предварителен договор от 23.04.2010 г. за учредяване право на строеж и построяване в завършен вид на апартамент – 30 кв.м., находящ се в гр. Варна, ул. “Добротица“ 8. Средствата са теглени касово от проверяваното лице. Към датата на закриване салдото по сметката в размер на 1 544,43 евро е прехвърлено в спестовен влог в евро IBAN *** „Корпоративна търговска банка“ АД, с титуляр И.П.Л..

Непреобразуваната част от внесените по банковата сметка суми от трети лица, представляващи плащане по предварителни договори за учредяване право на строеж, анализирана след раздел „Банкова информация“, се претендират като незаконно придобито имущество от проверяваното лице и подлежи на отнемане в полза на държавата.

2. Спестовен влог в евро IBAN *** „Корпоративна търговска банка“ АД, с титуляр И.П.Л., открит на 08.12.2010 г. На датата на откриване по сметката постъпват 1 544,43 евро или 3 020,64 лв., прехвърлени от спестовен влог в евро IBAN ***. На 09.12.2010 г. са изтеглени общо 500 евро, а остатъкът по влога в размер на 1 044,43 евро, ведно с начислената лихва в размер на 13,69 евро е изтеглен на 07.09.2011 г. – 1 058,12 евро или 2 063 лв.

Сумата е преобразувана от сметка IBAN ***.

IV. От писмо изх. № 3700-2614/25.11.2014 г. на „Алианц Банк България“ АД се установяват следните сметки и налични средства в тях:

1. Разплащателна сметка в евро IBAN *** „Алианц Банк България“ АД, с титуляр И.П.Л., открита на 16.11.2006 г., закрита на 19.06.2009 г. По сметката няма движение, с изключение на банковите такси.

2. Разплащателна сметка в евро IBAN *** „Алианц Банк България“ АД, с титуляр И.П.Л., открита на 19.10.2006 г. По сметката няма движение, с изключение на банковите такси.

V. От писмо изх. № 304-4775/27.11.2014 г. на „ОББ“ АД се установява

1. Сметка IBAN *** “ОББ“ АД, с титуляр И.П.Л., открита на 19.07.2006 г., активна. На датата на откриване по сметката постъпва превод в размер на 13 650 лв. Не са посочени основанието и наредителят на операцията. Въз основа на събраните доказателства и доколкото на посочената дата не е установен трансфер на сума в посочения размер от друга сметка на проверяваното лице, може основателно да се приеме, че сумата представлява плащане по предварителен договор за учредяване право на строеж и строителство, аналогичен на посочените в постановлението за привличане в качеството на обвиняем на И.Л..

- на 27.12.2006 г. постъпва превод в размер на 10 000 лв. От събраните в хода на проверката доказателства може да се приеме, че сумите представляват плащане от М.Й.Н. по предварителен договор от 27.12.2006 г. за учредяване право на строеж и строителство на Ателие – 40 кв.м., находящо се в гр. Варна, ул.“Ендрю Карнеги“ 2.

- на 15.12.2006 г. по сметката са внесени 1 280 лв., а на 22.01.2007 г. – 30 000 лв. По-голяма част от постъпилите по сметката средства са теглени на каса.

- на 28.12.2006 г., 22.01.2007 г., 22.02.2007 г. и на 21.03.2007 г. от сметката са наредени преводи в размер на 1 654 лв. Въз основа на събраните в хода на проверката доказателства, може да се направи извод, че сумите представляват плащания по договор за лизинг на лек автомобил, марка КИА, модел Соренто, придобит от „Леонарх Билдинг“ ЕООД, съгласно договор от 18.12.2008 г., поради което са включени в анализа на И.Л.. Следователно, част от получените по сметката средства са вложени в придобиването на друго имущество – МПС. След 17.04.2007 г. по сметката няма движение, с изключение на банковите такси.

Сумата в размер на 31 280 лв., внесена на каса, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за придобиването ѝ.

Непреобразуваната част от внесените по банковата сметка суми от трети лица, представляващи плащане по предварителни договори за учредяване право на строеж, анализирана след раздел „Банкова информация“, се претендира като незаконно придобито имущество от проверяваното лице и подлежи на отнемане в полза на държавата.

VI. От писмо изх. № 433461/19.11.2014 г. на „Уникредит Булбанк“ АД се установява:

1. Сметка в лева IBAN *** “Уникредит Булбанк“ АД, с титуляр И.П.Л., открита на 17.02.2009 г., активна. На 11.03.2009 г. по сметката са внесени от проверяваното лице 100 лв. На 03.06.2009 г. са изтеглени чрез АТМ устройство 80 лв. Няма други движения, с изключение на банковите такси.

Сумата в размер на 100 лв., внесена на каса, се претендира за отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ.

2. Сметка в лева IBAN *** ********** в “Уникредит Булбанк“ АД, с титуляр И.П.Л., открита на 25.09.2006 г., активна. По сметката няма движение.

3. Сметка в евро IBAN *** “Уникредит Булбанк“ АД, с титуляр И.П.Л., открита на 17.02.2009 г., активна. По сметката няма движение.

4. Сметка в лева IBAN *** “Уникредит Булбанк“ АД, с титуляр И.П.Л., открита на 18.11.2008 г., закрита на 23.03.2010 г. На датата на откриване по сметката са внесени 24 000 лв., като наредител на операцията е Й.Н. Й., а посоченото основание – съгласно договор за стр.помещение № 2, 21.70 кв.м. От събраните в хода на проверката доказателства се установява, че средствата представляват плащане по предварителен договор за покупка на недвижим имот, находящ се на ул.“Добротица“ № 8, придобит от И.Л. с нотариален акт № 86, том ІІІ, рег. № 7954, дело № 459 от 06.10.2006 г., аналогичен на договорите, посочени в постановлението за привличане на проверяваното лице в качеството на обвиняем. Сумата представлява незаконно придобито имущество. Средствата са изтеглени в периода м.11.2008 г. – м.05.2009 г. На 03.06.2009 г. по сметката са внесени от проверяваното лице 623,04 лв., като средствата са изтеглени през същия месец. Въз основа на проследеното движение на суми по банкови сметки, може да се направи извод, че източникът на средствата са суми, изтеглени от разплащателна сметка в евро IBAN *** “СЖ Експресбанк“ АД, с титуляр И.П.Л.. Няма други движения по сметката , с изключение на банковите такси.

Непреобразуваната част от внесените по банковата сметка суми от трети лица, представляващи плащане по предварителни договори за учредяване право на строеж, анализирана след раздел „Банкова информация“, се претендира като незаконно придобито имущество от проверяваното лице и подлежи на отнемане в полза на държавата.

VII. От писмо изх. № 9242-7050 / 03.12.2014г. на „ Инвестбанк “ АД се установява:

1. Картова сметка в лева IBAN *** “Инвестбанк“ АД, с титуляр И.П.Л., открита на 12.12.2006 г., закрита на 29.12.2011 г. На 14.12.2006 г. по сметката е усвоен кредит в размер на 990 лв. По сметката не са правени вноски за погасяването му.

2. Картова сметка в лева IBAN *** “Инвестбанк“ АД, с титуляр И.П.Л., открита на 04.04.2014 г., активна. През 2014 г. по сметката са получавани социални помощи, като за проверявания период в размер на 19,50 лв. /за м.04.2014 г. /.

VIII. От писмо изх. № 6941 / 04.12.2014г. на „СЖ Експресбанк“ АД се установява:

1. Разплащателна сметка в лева IBAN *** “СЖ Експресбанк“ АД, с титуляр И.П.Л., открита на 13.06.2005 г., закрита на 14.04.2009 г. На 10.02.2006 г. по сметката са внесени 50 лв., а на 14.06.2007 г. – 80 лв. Със средствата са наредени преводи НАП – Варна за здравни осигуровки, както следва: на 10.02.2006 г. – 39,60 лв. и на 14.06.2007 г. – 79,20 лв. Няма други движения по сметката, с изключение на банковите такси и лихви.

2. Разплащателна сметка в евро IBAN *** “СЖ Експресбанк“ АД, с титуляр И.П.Л., открита на 13.06.2005 г., закрита на 19.10.2010 г. На 11.06.2008 г. по сметката са внесени 1 800 евро или 3 520,49 лв. От събраните в хода на проверката доказателства може да се приеме, че сумите представляват плащане от Т.Т.Т. по предварителен договор от 11.06.2008 г. за учредяване право на строеж и строителство на апартамент, находящ се в гр.Варна, ул.“Добротица“ 8. Средствата са теглени регулярно до 03.06.2009 г., след което няма движение по сметката, с изключение на банковите такси.

Непреобразуваната част от внесените по банковата сметка суми от трети лица, представляващи плащане по предварителни договори за учредяване право на строеж, анализирана след раздел „Банкова информация“, се претендира като незаконно придобито имущество от проверяваното лице за отнемане в полза на държавата.

3. Разплащателна сметка в евро IBAN *** “СЖ Експресбанк“ АД, с титуляр И.П.Л., открита на 07.04.2006 г., закрита на 14.04.2009 г. По сметката няма движение, с изключение на банковите такси.

4. Разплащателна сметка в лева № 1022483218 в “СЖ Експресбанк“ АД, с титуляр И.П.Л., открита на 21.08.2003 г., закрита на 14.06.2005 г. По сметката няма движение.

5. Спестовна сметка в лева № 4022483213 в “СЖ Експресбанк“ АД, с титуляр И.П.Л., открита на 10.02.2003 г., закрита на 14.12.2004 г. Сметката е открита преди проверявания период. На датата на закриване от сметката са изтеглени 162,09 лв.

6. Спестовна сметка в щ.д. № 4122483222 в “СЖ Експресбанк“ АД, с титуляр И.П.Л., открита на 31.08.2000 г., закрита на 26.07.2004 г. Сметката е открита преди проверявания период. На датата на закриване от сметката са изтеглени 106,98 щатски долара или 172,02 лв.

7. Спестовна сметка в лева IBAN *** “СЖ Експресбанк“ АД, с титуляр И.П.Л., открита на 17.02.2005 г., закрита на 23.09.2009 г. На 17.02.2005 г. по сметката са внесени 4 000 лв. Средствата са изтеглени до 10.05.2005 г. След посочената дата по сметката са внесени малки суми, като през 2005 г. от тях са наредени бюджетни преводи общо в размер на 66 лв., а през 2006 г. в размер на 39,60 лв. Сумите за преводите към НАП са включени в анализа като извънреден разход на лицето.

Сумата в размер на 4 000 лв., внесена на каса, не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като на основание чл. 73 от ЗОПДНПИ правата на държавата са погасени по давност.

8. Спестовна сметка в евро IBAN *** “СЖ Експресбанк“ АД, с титуляр И.П.Л., открита на 01.10.2001 г., закрита на 23.09.2009 г. Сметката е открита преди проверявания период, като салдото към 19.05.2004 г. е в размер на 2 598 евро или 5 082,20 лв., които са изтеглени до 09.09.2004 г. – сумата е включена в приходната част на анализа.

- на 29.07.2004 г. по сметката са внесени 1 500 евро или 2 933,74 лв. Средствата са изтеглени на посочената дата от сметка № 8326252 в „Банка ДСК“ ЕАД. До края на 2004 г. средствата са изтеглени.

- на 28.05.2005 г. по сметката са внесени 12 000 евро или 23 469,96 лв. На 10.11.2005 г. по сметката са внесени 500 евро или 977,91 лв. Средствата са от спестовен влог в евро № 10549828 в “Банка ДСК” ЕАД, с титуляр И.П.Л., от който на същата дата е изтеглена сума в същия размер. По голяма част от средствата са изтеглени до края на 2005 г. На 06.10.2006 г. са изтеглени 66,60 евро или 130,26 лв., след което няма движение по сметката.

Сумата в размер на 23 469,96 лв., внесена на каса, не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като на основание чл. 73 от ЗОПДНПИ правата на държавата са погасени по давност.

9. Спестовна сметка в щатски долара IBAN *** “СЖ Експресбанк“ АД, с титуляр И.П.Л., открита на 15.09.2005 г., закрита на 25.09.2009 г. На датата на откриване по сметката постъпват 22 000 щ.д. или 35 202,64 лв. Въз основа на събраните в хода на проверката доказателства може да се направи извод, че средствата представляват плащане от Т.Ж.С. и Х.А.С. по предварителен договор от 15.09.2005 г. за учредяване право на строеж и строителство на апартамент – 70 кв.м., находящ се в гр. Варна, ул. “Ендрю Карнеги“ № 2. На 18.10.2005 г. е нареден валутен превод в размер на 9 667,16 щатски долара или 15 839,25 лв. Средствата са изтеглени до 06.10.2006 г., като след тази дата няма движение по сметката, с изключение на банковите такси.

Непреобразуваната част от внесените по банковата сметка суми от трети лица, представляващи плащане по предварителни договори за учредяване право на строеж, анализирана след раздел „Банкова информация“, се претендира като незаконно придобито имущество от проверяваното лице и подлежи на отнемане в полза на държавата.

10. Спестовна сметка в евро IBAN *** “СЖ Експресбанк“ АД, с титуляр И.П.Л., открита на 15.09.2005 г., закрита на 29.10.2010 г. Сметката е захранвана с неголеми суми, като със средствата през 2007 г. са платени наеми за трезор общо в размер на 92,04 евро или 180 лв., а през 2008 г. в размер на 55,84 евро или 109,21 лв. Сумите са включени в анализа като извънреден разход на лицето.

IX. От писмо изх. № 4602/1664/20.11.2014 г. на „Юробанк България“ АД се установява:

1. Сметка в лева IBAN *** “Юробанк България“ АД, с титуляр И.П.Л., открита на 02.10.2006 г. На датата на откриване по сметката са внесени от проверяваното лице 2 870 лв., като средствата са изтеглени няколко дни след това. От доказателствата, събрани в хода на проверката, се установява, че средствата представляват плащане по предварителен договор от 02.10.2006 г. за апартамент – 50 кв.м. в гр. Варна, на ул.“Карнеги“ № 2, като на същата дата Т. М.Л. е платил в брой на проверяваното лице сума в размер на 6 320 лв.

- на 11.10.2006 г. по сметката са внесени от Т.Л. 10 000 лв., а на 22.11.2006 г. – 1 300 лв. От доказателствата, събрани в хода на проверката, може основателно да се приеме, че средствата представляват плащане по предварителен договор от 02.10.2006 г. за учредяване право на строеж и построяване в завършен вид на недвижим имот - апартамент, находящ се в гр. Варна, ул. “Ендрю Карнеги“ 2. Средства в размер на 8 500 лв. са теглени касово от проверяваното лице.

- на 22.11.2006 г. И.Л. внася по сметката общо 160 лв., като на същата дата е нареден превод в размер на 1 654 лв., с получател „Б.Л.Лизинг“ АД, с посочено основание – вноска по анекс по договор № К377. Въз основа на събраните в хода на проверката доказателства, може да се направи извод, че сумата представлява плащане по договор за лизинг на лек автомобил, марка КИА, модел Соренто, придобит от „Леонарх Билдинг“ ЕООД, съгласно договор от 18.12.2008 г. Следователно, част от получените по сметката средства са вложени в придобиването на друго имущество – МПС.

През 2012 г. от сметката е нареден превод в размер на 376,53 лв. по изпълнително дело на ДСИ от 2012 г.

Непреобразуваната част от внесените по банковата сметка суми от трети лица, представляващи плащане по предварителни договори за учредяване право на строеж, анализирана след раздел „Банкова информация“, се претендира като незаконно придобито имущество от проверяваното лице и подлежи на отнемане в полза на държавата.

2. Сметка в евро IBAN *** “Юробанк България“ АД, с титуляр И.П.Л., открита на 30.01.2006 г. На датата на откриване по сметката са внесени касово 8 500 евро или 16 624,55 лв. На същата дата постъпва вътрешнобанков превод в размер на 2 000 евро или 3 911,66 лв. По-голяма част от средствата са изтеглени през м.03 и м.04.2006 г.

- на 03.05.2006 г. са внесени касово 5 600 евро или 10 952,65 лв. Въз основа на събраните в хода на проверката доказателства следва да се приеме, че средствата са плащания от Д.С.Х. по предварителен договор от 30.01.2006 г. за учредяване право на строеж и построяване в завършен вид на апартамент – 50 кв.м., находящ се в гр. Варна, ул. “Карнеги“ № 2. Средствата са изтеглени в периода м. 06 – м.10.2006 г.

- на 24.01.2007 г. са внесени касово 4 000 евро или 7 823,32 лв., а на 15.10.2007 г. – 178,71 евро или 349,53 лв. Въз основа на доказателствата, източникът на средствата са изтеглени суми от разплащателна сметка в евро IBAN *** „Първа инвестиционна банка“, с титуляр И.П.Л..

По сметката са внасяни суми от П.К.П. и Б.М.П., както следва: на 04.02.2008 г. общо в размер на 45 215,01 евро или 88 432,87 лв. и на 27.06.2008 г. общо в размер на 8 800 евро или 17 211,30 лв. Въз основа на събрани в хода на проверката доказателства, следва да се приеме, че средствата са плащания по предварителен договор от 04.02.2008 г. за учредяване право на строеж и построяване в завършен вид на апартамент № 8, етаж 3 и маза – 7.80 кв.м., находящ се в гр. Варна, ул.“Добротица“ № 8. Средствата са изтеглени от проверяваното лице до края на 2008 г., след което няма движение по сметката, с изключение на банковите такси.

На 04.06.2012 г. в изпълнение на запорно съобщение от сметката е нареден превод в размер на салдото към момента или 366,41 лв.

Непреобразуваната част от внесените по банковата сметка суми от трети лица, представляващи плащане по предварителни договори за учредяване право на строеж, анализирана след раздел „Банкова информация“, се претендира като незаконно придобито имущество от проверяваното лице и подлежи на отнемане в полза на държавата.

X. От писмо изх. № 01-ИСК-05702/3/08.01.2015 г. на „Банка ДСК“ EАД се установява:

1. Спестовен влог в евро № 10549828 в “Банка ДСК” ЕАД, с титуляр И.П.Л., открит на 22.07.2005 г., активен. На датата на откриване по сметката са внесени 3 000 евро или 5 867,49 лв. Средствата са от спестовна сметка в евро IBAN *** “СЖ Експресбанк“ АД, с титуляр И.П.Л., от която на същата дата са изтеглени 6 845,40 лв.

- на 13.09.2005 г. по сметката постъпват общо 13 939,18 евро или 27 262,67 лв., с наредител Н.А.З. От събраните в хода на проверката доказателства се установява, че сумите представляват плащане по предварителен договор от 05.09.2005 г. за учредяване право на строеж и строителство на апартамент – 50 кв.м. + 50 кв.м., находящ се в гр. Варна, ул. “Ендрю Карнеги“ 2.

- на 20.10.2005 г. по сметката постъпват 10 221,81 евро или 19 992,12 лв. а на 10.11.2005 г. – 5 622 евро или 10 995,68 лв., с посочено основание – “договор за ново строителство”. По отношение на тези суми може основателно да се предположи, че представляват плащане по предварителен договор, аналогичен на посочените в постановлението за привличане в качеството на обвиняем на И.Л.. Част от средствата са теглени в брой. На 08.12.2005 г. от сметката са изтеглени 6 500 евро или 12 712.89 лв.

- на 13.12.2005 г. от сметката са прехвърлени по разплащателна сметка в лева № 11089823 в същата банка 6 775,13 евро или 13 251 лв. и 1 330,26 евро или 2 601,76 лв.

- на 19.12.2005 г. и 21.12.2005 г. са изтеглени общо 1 100 евро или 2 151,41 лв., като следва да се приеме, че част от тях, а именно сума в размер на 1 400 лв. е внесена на 22.12.2005 г. по разплащателна сметка в лева № 11089823. Внесените по сметката средства са изтеглени от проверяваното лице до 21.09.2006 г. След тази дата по сметката няма движение, с изключение на банковите лихви.

- на 29.05.2012 г. салдото по сметката в размер на 17,47 евро или 34,17лв. е прехвърлено по спестовен влог в лева № 8326252 в “Банка ДСК “ ЕАД за плащане по изпълнително дело.

Непреобразуваната част от внесените по банковата сметка суми от трети лица, представляващи плащане по предварителни договори за учредяване право на строеж, анализирана след раздел „Банкова информация“, се претендира като незаконно придобито имущество от проверяваното лице и подлежи на отнемане в полза на държавата.

2. Разплащателна сметка в лева № 11089823 в “Банка ДСК” ЕАД, с титуляр И.П.Л., открита на 13.12.2005 г., закрита на 28.03.2008 г. На датата на откриване по сметката постъпва превод от сметка в евро № 10549828 в същата банка в размер на 13 242 лв., като на същата дата е нареден превод в същия размер с получател “Б.Л. Лизинг” АД, с посочено основание – авансова вноска по договор № К 377 от 12.12.2005 г.

- на същата дата по сметката са внесени от проверяваното лице 2 600 лв., изтеглени от сметка в евро № 10549828 в същата банка, като на същата дата са преведени 2 562 лв. на ЗД „Бул инс“ АД, с посочено основание на операцията – застраховка по договор за лизинг № К 377 от 12.12.2005 г. Сумите представляват плащания по договор за лизинг на лек автомобил, марка КИА, модел Соренто, придобит от „Леонарх Билдинг“ ЕООД, съгласно договор от 18.12.2008 г.

- на 22.12.2005 г. по сметката са внесени от проверяваното лице 1 400 лв., които средства са от сметка в евро № 10549828 в същата банка, тъй като на 19.12.2005 г. и 21.12.2005 г. от нея са изтеглени общо 1 100 евро или 2 151,41 лв.

- на 22.08.2006 г. по сметката са внесени 1 500 лв., като следва да се приеме, че средствата са от сметка IBAN *** “ОББ“ АД, с титуляр И.П.Л., от която на същата дата са изтеглени 3 400 лв.

- на 21.09.2006 г. по сметката са внесени 150 лв., като средствата са от сметка в евро IBAN *** “Юробанк България“ АД, с титуляр И.П.Л., от която на същата дата са изтеглени 586,75 лв.

- на 18.10.2006 г. по сметката са внесени 1 650 лв., които са от сметка в лева IBAN *** “Юробанк България“ АД, с титуляр И.П.Л., от която на същата дата са изтеглени 2 500 лв.

По сметката постъпва трансфер от спестовен влог в щатски долара № 12041959 на обща стойност 1 340,90 лв.

- на 19.01.2006 г. по сметката са внесени 5 000 лв. и на 20.02.2006 г. – 5 000 лв., като наредител на операциите е С.В.Н., а основанието – “първа, съответно втора вноска за гараж по договор за ново строителство”. Въз основа на събраните в хода на проверката доказателства може основателно да се предположи, че средствата представляват плащане по предварителен договор за покупка на недвижим имот, аналогичен на договорите, посочени в постановлението за привличане на проверяваното лице в качеството на обвиняем.

Сумата общо в размер на 31 882,90 лв. представлява незаконно придобито имущество и като такова е включена в анализа. През 2006 г. по посочения договор за лизинг са наредени преводи на обща стойност 16 540 лв. Следователно получените по сметката средства са изцяло вложени в придобиването на друго имущество – МПС.

 

3. Разплащателна сметка в лева № 15992119 в “Банка ДСК“ ЕАД, с титуляр И.П.Л., открита на 08.08.2008 г., активна. Сметката е захранвана чрез трансфери от други сметки на проверяваното лице в същата банка, както следва:

- от спестовен влог в евро № 17356720: за 2009 г. – 722,61 лв.; за 2010 г. – 1 433,07 лв.

- от разплащателна сметка в евро № 18861874 – 75,72 лв.

През 2009 г. от сметката са преведени на НАП общо 294,40 лв. с посочено основание – “здравни осигуровки и по фактури за СОТ” общо в размер на 281,62 лв. През м.10, м.11 и м.12.2010 г. по сметката са внесени от проверяваното лице общо 396 лв., през 2011 г. – 1 117,10 лв. и през 2012 г. – 215 лв. Със средствата са нареждани преводи, както следва: на НАП за плащане на здравни осигуровки през 2010 г. общо в размер на 235,20 лв., през 2011 г. общо в размер на 201,60 лв. и през 2012 г. в размер на 33,60 лв.; на „ТИМ“ ЕООД за СОТ през 2010 г. общо в размер на 564,89 лв., през 2011 г. общо в размер на 211,20 лв. и през 2012 г. в размер на 176,07 лв. и на П.К.Л. за наем през 2010 г. общо в размер на 350 лв. и през 2011г. общо в размер на 560 лв.

Сумите не се претендират на отнемане в полза на държавата, същите са включени в анализа като разход на лицето.

4. Разплащателна сметка в евро № 18861874 в “Банка ДСК” ЕАД, с титуляр И.П.Л., открита на 01.10.2010 г., активна. На датата на откриване по сметката са внесени 2 000 евро или 3 911,66 лв. Средствата са от спестовен влог в евро IBAN *** „Корпоративна търговска банка“ АД, с титуляр И.П.Л., открит на 23.04.2010 г., от който на съответната дата са изтеглени в брой 4 889,57 лв.

На 09.12.2010 г. по сметката са внесени 230 евро или 449,84 лв. Средствата са от спестовен влог в евро IBAN *** „Корпоративна търговска банка“ АД, с титуляр И.П.Л., открит на 08.12.2010 г., от който на съответната дата са изтеглени в брой 977,91 лв. Средствата са теглени в брой или чрез АТМ устройства и ПОС терминали. Прехвърляни са суми в общ размер на 38,77 лв. по разплащателна сметка в лева № 15992119 в същата банка. След 31.01.2011 г. няма движение по сметката, с изключение на банковите такси.

5. Спестовен влог в лева № 8326252 в “Банка ДСК” ЕАД, с титуляр И.П.Л., открит на 29.07.2004 г., активен. На датата на откриване по сметката са внесени общо 6 000 лв., като наредител на операциите е В.Й.А., а основанието – “покупка на гараж”. Сумата представлява плащане по договор, обективиран в нотариален акт № 135, том V, рег.№ 5289, дело № 811 от 29.07.2004 г., с който И.Л. продава на И.В.А. и В.Й.А. гараж № 3, находящ се в гр.Варна, ул.„Владимир Димитров Майстора” № 9, придобит преди проверявания период. На същата дата от сметката са изтеглени 2 993,45 лв. и внесени по спестовна сметка в евро IBAN *** “СЖ Експресбанк“ АД. Останалата част от средствата са изтеглени в брой до края на м.09.2004 г. През 2012 г. по сметката са прехвърлени натрупани лихви по други спестовни сметки на проверяваното лице в същата банка, като средствата общо в размер на 202,91 лв. са преведени по изпълнително дело № 184/2012 г. на РС – Варна.

 

6. Спестовен влог в щатски долара № 12041959 в “Банка ДСК” ЕАД, с титуляр И.П.Л., открит на 04.05.2006 г., активен. На 04.05.2006 г. по сметката постъпват 20 000 щатски долара или 31 064,60 лв., с наредител А.И.Г. – М. От събраните в хода на проверката доказателства се установява, че сумите представляват плащане по предварителен договор от 04.05.2006 г. за учредяване право на строеж и строителство на апартамент – 50 кв.м., находящ се в гр.Варна, ул. “ Карнеги“ № 2.

На 15.05.2006 г. от сметката са изтеглени 14 249,66 щатски долара или 21 729,16 лв. Останалите средства са изтеглени или прехвърлени по други сметки на лицето в същата банка до 21.09.2006 г., както следва:

- по разплащателна сметка в лева № 11089823 – 939,94 щатски долара;

След тази дата по сметката няма движение, с изключение на банковите лихви. На 29.05.2012 г. салдото по сметката в размер на 16,91 щатски долара е прехвърлено по спестовен влог в лева № 8326252 в “Банка ДСК“ ЕАД за плащане по изпълнително дело.

Непреобразуваната част от внесените по банковата сметка суми от трети лица, представляващи плащане по предварителни договори за учредяване право на строеж, анализирана след раздел „Банкова информация“, и се претендира като незаконно придобито имущество от проверяваното лице и подлежи на отнемане в полза на държавата.

7. Спестовен влог в евро № 15695305 в “Банка ДСК” ЕАД, с титуляр И.П.Л., открит на 11.06.2008 г., активен. На 11.06.2008 г. по сметката постъпват общо 34 723,46 евро или 67 913,18 лв., с наредител Т.Т. От събраните в хода на проверката доказателства се установява, че сумите представляват плащане по предварителен договор от 11.06.2008 г. за учредяване право на строеж и строителство на апартамент, находящ се в гр. Варна, ул.“Добротица“ № 8. Внесените по сметката средства са изтеглени, а по спестовен влог в лева № 15871073 са прехвърлени 900 евро или 1 760,25 лв.

На 29.05.2012 г. салдото по сметката в размер на 32,25 евро или 63,07 лв. е прехвърлено по спестовен влог в лева № 8326252 в “Банка ДСК“ ЕАД за плащане по изпълнително дело.

Непреобразуваната част от внесените по банковата сметка суми от трети лица, представляващи плащане по предварителни договори за учредяване право на строеж, анализирана след раздел „Банкова информация“, се претендира като незаконно придобито имущество от проверяваното лице за отнемане в полза на държавата.

8. Спестовен влог в лева № 15871073 в “Банка ДСК” ЕАД, с титуляр И.П.Л., открит на 09.07.2008 г., активен. На 09.07.2008 г. по сметката постъпват общо 20 000 лв., с наредител Т.Т. От събраните в хода на проверката доказателства се установява, че сумите представляват плащане по предварителен договор от 11.06.2008 г. за учредяване право на строеж и строителство на апартамент, находящ се в гр. Варна, ул. “Добротица“ № 8. Внесените по сметката средства са изтеглени, а сума в размер на 1 757,70 лв. е прехвърлена по спестовен влог в евро № 15695305.

На 29.05.2012 г. салдото по сметката в размер на 64,01 лв. е прехвърлено по спестовен влог в лева № 8326252 в “Банка ДСК” ЕАД за плащане по изпълнително дело.

Непреобразуваната част от внесените по банковата сметка суми от трети лица, представляващи плащане по предварителни договори за учредяване право на строеж, анализирана след раздел „Банкова информация“,се претендира като незаконно придобито имущество от проверяваното лице за отнемане в полза на държавата.

9. Спестовен влог в евро № 17356720 в “Банка ДСК” ЕАД, с титуляр И.П.Л., открит на 14.07.2009 г., закрит на 30.07.2012 г. На 14.07.2009 г. по сметката постъпва превод в размер на 18 069,88 евро или 35 341,61лв., а на 09.09.2009 г. в размер на 226 евро или 442 лв., с посочено основание – “по договор за ново строителство” и наредител П.Н.Н. По отношение на тези суми може основателно да се предположи, че представляват плащане по предварителен договор, аналогичен на посочените в постановлението за привличане в качеството на обвиняем на И.Л..

На 23.04.2010 г. по сметката са внесени от проверяваното лице 2 000 евро или 3 911,66 лв., а на 19.05.2010 г. – 5 000 евро или 9 779,15 лв. Средствата са от спестовен влог в евро IBAN *** „Корпоративна търговска банка“ АД, с титуляр И.П.Л., открит на 23.04.2010 г., от който на съответните дати са изтеглени в брой същите суми. Внесените по сметката средства са изтеглени или прехвърляни по други сметки на проверяваното лице в същата банка до 31.08.2010 г., както следва:

- по разплащателна сметка в лева № 15992119 – 1 275,86 евро или 2 495,37 лв.

Непреобразуваната част от внесените по банковата сметка суми от трети лица, представляващи плащане по предварителни договори за учредяване право на строеж, анализирана след раздел „Банкова информация“,се претендира като незаконно придобито имущество от проверяваното лице за отнемане в полза на държавата.

10. Разплащателна сметка № 20095114, с титуляр И.П.Л., открита на 31.01.2012 г., закрита на 28.08.2012 г. Сметката не е активирана.

11. Спестовен влог в лева № 5829174, с титуляр И.П.Л., открит на 01.06.1996 г., закрит на 05.01.2005 г. По сметката няма движение.

XI. От писмо изх. № 163485 / 02.12.2014г. на „ЦКБ“ АД се установява:

1. Спестовна сметка в лева IBAN *** “ЦКБ“ АД, с титуляр И.П.Л., открита на 18.07.2006 г., закрита на 22.12.2006 г. На датата на откриване по сметката са внесени от проверяваното лице 50 лв., като същите са изтеглени, ведно с начислената лихва на 22.12.2006 г. в размер на 50,22 лв. Източникът на средствата е от суми, изтеглени от сметка в евро IBAN *** “Юробанк България“ АД, с титуляр И.П.Л..

2. Спестовна сметка в евро IBAN *** “ЦКБ“ АД, с титуляр И.П.Л., открита на 01.02.2008 г. По сметката са внасяни суми от С.Х.Т., както следва: на 01.02.2008 г. – 6 000 евро и на 21.02.2008 г. – 24 000 евро или общо 30 000 евро или 58 674,90 лв. Въз основа на събрани в хода на проверката доказателства се установява, че средствата са плащания по предварителен договор от 01.02.2008 г. за учредяване право на строеж и строителство на апартамент, етаж 3 и маза – 7.30 кв.м., находящ се в гр. Варна, ул. “Добротица“ № 8. Средствата са изтеглени от И.Л. до края на 2008 г. Няма други движения по сметката, с изключение на банковите лихви. На 22.05.2012 г. салдото по сметката в размер на 56,70 евро или 110,50 лв. е преведено по изпълнително дело.

Непреобразуваната част от внесените по банковата сметка суми от трети лица, представляващи плащане по предварителни договори за учредяване право на строеж, анализирана след раздел „Банкова информация“, се претендира като незаконно придобито имущество от проверяваното лице и подлежи на отнемане в полза на държавата.

Въз основа на изложеното се установява, че получените в брой и по банков път суми по предварителните договори за учредяване право на строеж, възлизат на:

-          За 2005 г. общо в размер на 93 453,11 лв.

-          За 2006 г. общо в размер на 120 314,86 лв.

-          За 2007 г. общо в размер на 136 020,90 лв.

-          За 2008 г. общо в размер на 279 762,02 лв.

-          За 2009 г. общо в размер на 35 783,61 лв.

-          За 2010 г. общо в размер на 38 138,68 лв.

-          За 2011 г. общо в размер на 39 116,60лв.

Получените суми по предварителните договори за учредяване право на строеж, внесени по банкови сметки на г-жа Л.:

1. По спестовен влог в евро № 10549828 в “Банка ДСК“ ЕАД, с титуляр И.П.Л. на 13.09.2005 г. са внесени от Н.А.З. 13939.18евро или 27 262,67лв.

2. По спестовна сметка в щ.д. IBAN *** “СЖ Експресбанк“ АД, с титуляр И.П.Л. на 15.09.2005 г. по сметката са внесени от Т.Ж.С. и Х.А.С. 22 000 щ.д. или 35 202,64 лв.

3. По спестовен влог в евро № 10549828 в “Банка ДСК” ЕАД, с титуляр И.П.Л. на 20.10.2005 г. са внесени 10 221,81евро или 19 992,12 лв.

4. По спестовен влог в евро № 10549828 в “Банка ДСК” ЕАД, с титуляр И.П.Л. на 10.11.2005 г. са внесени 5 622евро или 10 995,68лв.

5. По разплащателна сметка в лева № 11089823 в “Банка ДСК” ЕАД, с титуляр И.П.Л. на 19.01.2006 г. са внесени от С.В.Н. 5 000 лв.

6. По сметка в евро IBAN *** “Юробанк България“ АД, с титуляр И.П.Л. на 30.01.2006 г. са внесени касово от Д.С.Х. 8 500 евро или 16 624,55 лв. и с вътрешнобанков превод 2 000 евро или 3 911,66 лв.

7 .По разплащателна сметка в лева № 11089823 в “Банка ДСК“ ЕАД, с титуляр И.П.Л. на 20.02.2006 г. са внесени от С.В.Н. 5 000 лв.

8. По сметка в евро IBAN *** “Юробанк България“ АД, с титуляр И.П.Л. на 03.05.2006 г. са внесени от Д.С.Х. 5 600 евро или 10 952,65 лв.

9. По спестовен влог в щатски долара № 12041959 в “Банка ДСК” ЕАД, с титуляр И.П.Л. на 04.05.2006 г. са внесени от А.И.Г.– М. 20 000 щатски долара или 31 064,60 лв.

10. По сметка IBAN *** “ОББ“ АД, с титуляр И.П.Л. на 19.07.2006 г. постъпва превод в размер на 13 650 лв.

11. По сметка в лева IBAN *** “Юробанк България“ АД, с титуляр И.П.Л. на 11.10.2006 г. по сметката са внесени от Т.Л. 10 000 лв.

12. По сметка в лева IBAN *** “Юробанк България“ АД, с титуляр И.П.Л. на 22.11.2006 г. са внесени от Т.Л. 1 300 лв.

13. По сметка IBAN *** “ОББ“ АД, с титуляр И.П.Л. на 27.12.2006 г. постъпва превод в размер на 10 000 лв. от М.Й.Н.

14. По разплащателна сметка в евро IBAN *** „Първа инвестиционна банка“ АД, с титуляр И.П.Л. на 21.04.2007 г. са внесени от Д.В.А. 39 546,40 евро или 7 7346 лв.

15. По разплащателна сметка в евро IBAN *** „Първа инвестиционна банка“ АД, с титуляр И.П.Л. на 04.06.2007 г. са внесени от Л.К.Д. 17 800 евро или 34 813,77 лв

16. По спестовен влог в евро IBAN *** „Банка Пиреос България“ ЕАД, с титуляр И.П.Л. на 05.06.2007 г. са внесени от Л.К.Д. 12 200 евро или 23 861,13 лв.

17. По спестовна сметка в евро IBAN *** “ЦКБ“ АД, с титуляр И.П.Л. на 01.02.2008 г. са внесени от С.Х.Т. 6 000евро или 11 734,98 лв.

18. По сметка в евро IBAN *** “Юробанк България“ АД, с титуляр И.П.Л. на 04.02.2008 г. са внесени от П.К.П. и Б.М.П. 45 215,01 евро или 88 432,87 лв.

19. По спестовна сметка в евро IBAN *** “ЦКБ“ АД, с титуляр И.П.Л. на 21.02.2008 г. в размер на 24 000 евро или 46 939,20 лв.

20. По разплащателна сметка в евро IBAN *** “СЖ Експресбанк“ АД, с титуляр И.П.Л. на 11.06.2008 г. са внесени от Т.Т.Т. 1 800 евро или 3 520,49 лв.

21. По спестовен влог в евро № 15695305 в “Банка ДСК” ЕАД, с титуляр И.П.Л. на 11.06.2008 г. са внесени от Т.Т. 34 723,46 евро или 67 913,18 лв.

22. По сметка в евро IBAN *** “Юробанк България“ АД, с титуляр И.П.Л. на 27.06.2008 г. са внесени от П.К.П. и Б.М.П. общо 8 800 евро или 17 211,30 лв.

23. По спестовен влог в лева № 15871073 в “Банка ДСК” ЕАД, с титуляр И.П.Л. на 09.07.2008 г. са внесени от Т.Т. 20 000 лв.

24. По сметка в лева IBAN *** “Уникредит Булбанк“ АД, с титуляр И.П.Л. на 18.11.2008 г. са внесени от Й.Н.Й. 24 000 лв.

25. По спестовен влог в евро № 17356720 в “Банка ДСК” ЕАД, с титуляр И.П.Л. на 14.07.2009 г. са внесени от П.Н.Н. 18 069,88 евро или 35 341,61 лв.

26. По спестовен влог в евро № 17356720 в “ Банка ДСК “ ЕАД, с титуляр И.П.Л. на 09.09.2009 г. са внесени от П.Н.Н. 226 евро или 442 лв.

27. По спестовен влог в евро IBAN *** „Корпоративна търговска банка“ АД, с титуляр И.П.Л. на 23.04.2010 г. са внесени от К.К.К. 19 500 евро или 38 138,68 лв.

28. По разплащателна сметка в евро IBAN *** „Първа инвестиционна банка“ АД, с титуляр И.П.Л. на 06.01.2011 г. са внесени от З.С.Ж. 20 000 евро или 39 116,60 лв.

Получени суми в брой от трети лица по предварителни договори за учредяване право на строеж се претендират от КОНПИ на следните основания:

1. От Протокол за разпит на свидетел от 19.08.2011 г. по ДП № 167/2011 г. се установява, че Т.Ж.С. освен превод на 15.09.2005 г. по банкова сметка *** „СЖ Експресбанк“ АД в размер на 22 000 щатски долара е платил в брой на 12.06.2006 г. на И.Л. сумата от 2 154 евро или 4 212,86 лв. Обстоятелството се потвърждава и от протокол за разпит на Х.А.С. от 18.07.2013 г. – свидетел по ДП № 167/2011 г.

2. От Протокол за разпит на свидетел от 06.12.2012 г. по ДП № 167/2011 г. се установява, че Д.С.Х. освен преводите на 30.01.2006 г. и на 03.05.2006 г. общо в размер на 16 100 евро е платил в брой на 04.05.2006 г. на И.Л. сумата от 400 евро или 782,33 лв.

3. От Протокол за разпит на свидетел от 07.07.2011 г. по ДП № 167/2011 г. се установява, че А.И.Г. – М. освен превод на 04.05.2006 г. в размер на 20 000 щатски долара е платила в брой на 05.06.2006 г. на И.Л. сумата от 765 евро или 1 496,21 лв.

4. От Протокол за разпит на свидетел от 29.08.2011 г. по ДП № 167/2011 г. се установява, че освен преводите на 11.10.2006 г. и на 22.10.2006 г. общо в размер на 11 300 лв. Т.М.Л. е платил в брой на 02.10.2006 г. на И.Л. сумата от 6 320 лв.

Средствата на г-жа Л., вложени в придобиване на лек автомобил, марка КИА, модел Соренто се установяват от писмо вх.№ ТД04ВА/УВ-4198/17.10.2015 г. на „Б.Л.Лизинг“ АД, от което е видно, че по силата на Договор за лизинг № К 377/12.12.2005 г., сключен между „Б.Л.Лизинг“ ООД, в качеството на лизингодател и И.П.Л., в качеството на лизингополучател, лизингодателят предоставя за ползване от лизингополучателя лек автомобил, марка „КИА“, модел „Соренто“ рама № KNEJI521865529212, двигател № D4СВ5900152, цвят черен, за срок от 36 месеца, с клауза за изкупуване. Общата стойност на автомобила е левовата равностойност на 30 068,22 евро без начислен ДДС. Лизингополучателят се задължава за изплати общата лизингова стойност на автомобила, съгласно погасителен план – Приложение № 1, неразделна част от договора, както следва:

- гаранционна вноска в размер на левовата равностойност на 5 405,21евро, без начислен ДДС, платима до три работни дни след датата на подписване на договора;

- 35 месечни вноски, всяка в размер на левовата равностойност на 704,66 евро без начислен ДДС, в брой или по банкова сметка ***.

Съгласно клаузите на договора, автомобилът се застрахова в ЗД “БУЛ Инс“ АД, като застрахователните премии се заплащат от лизингополучателя.

Със Споразумение № 1 към лизингов договор № К 377/12.12.2005г., сключено на 10.09.2007 г., „Леонарх Билдинг“ ЕООД встъпва в правата на И.Л. по договора за лизинг.

От извлеченията от банковите сметки се установява, че И.Л. със средства от лични банкови сметки е погасявала задължения по лизинговия договор, чрез преводи по сметка на лизингодателя и застрахователя, както следва:

На 13.12.2005 г. превод от сметка № 11089823 в „Банка ДСК“ ЕАД в размер на 13 242 лв.

На 13.12.2005 г. превод от сметка № 11089823 в „Банка ДСК“ ЕАД в размер на 2 562 лв.

На 19.01.2006 г. превод от сметка № 11089823 в „Банка ДСК“ ЕАД в размер на 1 654 лв.

На 20.02.2006 г. превод от сметка № 11089823 в „Банка ДСК“ ЕАД в размер на 1 654 лв.

На 22.03.2006 г. превод от сметка № 11089823 в „Банка ДСК“ ЕАД в размер на 1 654 лв.

На 22.04.2006 г. превод от сметка № 11089823 в „Банка ДСК“ ЕАД в размер на 1 654 лв.

На 09.05.2006 г. превод от сметка № 11089823 в „Банка ДСК“ ЕАД в размер на 1 654 лв.

На 20.06.2006 г. превод от сметка № 11089823 в „Банка ДСК“ ЕАД в размер на 1 654 лв.

На 20.07.2006 г. превод от сметка № 11089823 в „Банка ДСК“ ЕАД в размер на 1 654 лв.

На 20.08.2006 г. превод от сметка № 11089823 в „Банка ДСК“ ЕАД в размер на 1 654 лв.

На 18.09.2006 г. превод от сметка № 11089823 в „Банка ДСК“ ЕАД в размер на 391,17 лв.

На 21.09.2006 г. превод от сметка № 11089823 в „Банка ДСК“ ЕАД в размер на 1 654 лв.

На 18.10.2006 г. превод от сметка № 11089823 в „Банка ДСК“ ЕАД в размер на 1 654 лв.

На 22.11.2006 г. превод от сметка BG 27 ВРВІ 79454061417001 в „Юробанк България“ АД в размер на 1 654 лв.

На 28.12.2006 г. превод от сметка BG 92 UBBS 80024089867317 в „ОББ“ АД в размер на 1 654 лв.

На 22.01.2007 г. превод от сметка BG 92 UBBS 80024089867317 в „ОББ“ АД в размер на 1 654 лв.

На 22.02.2007 г. превод от сметка BG 92 UBBS 80024089867317 в „ОББ“ АД в размер на 1 654 лв.

На 21.03.2007 г. превод от сметка BG 92 UBBS 80024089867317 в „ОББ“ АД в размер на 1 654 лв.

На 23.04.2007 г. превод от сметка BG 30 FINV 915010BGN0IF1C в „ПИБ“ АД в размер на 1 654 лв.

На 04.05.2007 г. превод от сметка BG 30 FINV 915010BGN0IF1C в „ПИБ“ АД в размер на 304,30 лв.

На 23.05.2007 г. превод от сметка BG 30 FINV 915010BGN0IF1C в „ПИБ“ АД в размер на 1 654 лв.

На 14.06.2007 г. превод от сметка BG 30 FINV 915010BGN0IF1C в „ПИБ“ АД в размер на 749 лв.

На 25.06.2007 г. превод от сметка BG 30 FINV 915010BGN0IF1C в „ПИБ“ АД в размер на 1 654 лв.

На 23.07.2007 г. превод от сметка BG 30 FINV 915010BGN0IF1C в „ПИБ“ АД в размер на 1 654 лв.

На 23.08.2007 г. превод от сметка BG 30 FINV 915010BGN0IF1C в „ПИБ“ АД в размер на 1 654 лв.

На 14.09.2007 г. превод от сметка BG 30 FINV 915010BGN0IF1C в „ПИБ“ АД в размер на 749 лв.

Въз основа на събраните доказателства /извлечения от банкови сметки/ се установява, че И.Л. със средства от лични банкови сметки е погасявала задължения по лизинговия договор, чрез преводи и касови вноски по сметки с титуляр „Леонарх Билдинг“ ЕООД, от която са нареждани преводи към лизингодателя и застрахователя, както следва:

На 24.09.2007 г. превод от разплащателна сметка в лева IBAN *** „ПИБ“ АД, с титуляр „Леонарх Билдинг“ ЕООД в размер на 1 654 лв.

На 22.10.2007 г. превод от разплащателна сметка в лева IBAN *** „ПИБ“ АД, с титуляр „Леонарх Билдинг“ ЕООД в размер на 1 654 лв.

На 27.11.2007 г. превод от разплащателна сметка в лева IBAN *** „ПИБ“ АД “, с титуляр „Леонарх Билдинг“ ЕООД в размер на 1 654 лв.

На 07.12.2007 г. превод от разплащателна сметка в лева IBAN *** „ПИБ“ АД”, с титуляр „Леонарх Билдинг“ ЕООД в размер на 911 лв.

На 21.12.2007 г. превод от разплащателна сметка в лева IBAN *** „ПИБ“ АД”, с титуляр „Леонарх Билдинг“ ЕООД в размер на 1 654 лв.

На 23.01.2008 г. превод от разплащателна сметка в лева IBAN *** „ПИБ“ АД, с титуляр „Леонарх Билдинг“ ЕООД в размер на 1 654лв.

На 08.02.2008 г. превод от разплащателна сметка в лева IBAN *** „ПИБ“ АД, с титуляр „Леонарх Билдинг“ ЕООД в размер на 1 654 лв.

На 15.03.2008г. превод от разплащателна сметка в лева IBAN *** „ПИБ“ АД, с титуляр „Леонарх Билдинг“ ЕООД в размер на 771лв.

На 24.03.2008 г. превод от разплащателна сметка в лева IBAN *** „ПИБ“ АД, с титуляр „Леонарх Билдинг“ ЕООД в размер на 1 654 лв.

На 25.04.2008 г. превод от разплащателна сметка в лева IBAN *** „ПИБ“ АД, с титуляр „Леонарх Билдинг“ ЕООД в размер на 1 654 лв.

На 27.05.2008 г. превод от разплащателна сметка в лева IBAN *** „ПИБ“ АД, с титуляр „Леонарх Билдинг“ ЕООД в размер на 1 654 лв.

На 14.06.2008 г. превод от разплащателна сметка в лева IBAN *** „ПИБ“ АД, с титуляр „Леонарх Билдинг“ ЕООД в размер на 771 лв.

На 25.06.2008 г. превод от разплащателна сметка в лева IBAN *** „ПИБ“ АД, с титуляр „Леонарх Билдинг“ ЕООД в размер на 1 654 лв.

На 23.07.2008 г. превод от разплащателна сметка в лева IBAN *** „ПИБ“ АД, с титуляр „Леонарх Билдинг“ ЕООД в размер на 1 654 лв.

На 25.08.2008 г. превод от разплащателна сметка в лева IBAN *** „ПИБ“ АД, с титуляр „Леонарх Билдинг“ ЕООД в размер на 1 654 лв.

На 15.09.2008г . превод от разплащателна сметка в лева IBAN *** „ПИБ“ АД, с титуляр „Леонарх Билдинг“ ЕООД в размер на 771 лв.

На 18.09.2008 г. превод от разплащателна сметка в лева IBAN *** „ПИБ“ АД, с титуляр „Леонарх Билдинг“ ЕООД в размер на 1 654 лв.

На 18.09.2008 г. превод от разплащателна сметка в лева IBAN *** „ПИБ“ АД, с титуляр „Леонарх Билдинг“ ЕООД в размер на 305 лв.

На 23.10.2008 г. превод от разплащателна сметка в лева IBAN *** „ПИБ“ АД, с титуляр „Леонарх Билдинг“ ЕООД в размер на 1 654 лв.

На 12.11.2008 г. превод от разплащателна сметка в лева IBAN *** „ПИБ“ АД, с титуляр „Леонарх Билдинг“ ЕООД в размер на 1 654 лв.

С Договор от 23.12.2008 г. „Б.Л. Лизинг“ АД e продава на „Леонарх Билдинг“ ЕООД лек автомобил, марка КИА, модел Соренто, с рег.№ СА 4646 АА, рама № KNEJI521865529212, двигател № D4СВ5900152, цвят черен.

С Договор от 07.09.2011 г. „Леонарх Билдинг“ ЕООД продава на „Белла Вива – Ива Леоне“ ЕООД лек автомобил, марка КИА, модел Соренто, с рег.№ В 5222 РХ, рама № KNEJI521865529212, двигател № D4СВ5900152, за сумата от 3 000 лв.

Въз основа на събраните в хода на проверката доказателства се установява, че плащанията по договор за лизинг № К 377/12.12.2005 г. възлизат на: За 2005 г. общо в размер на 15 804 лв.;            За 2006 г. общо в размер на 20 239,17 лв.;    За 2007 г. общо в размер на 22 561,30 лв.;     За 2008 г. общо в размер на 20 812 лв.

На основание чл. 28, т. 4 от ЗОПДНПИ е установено, че част от внесените по банкови сметки на И.Л. суми, представляващи плащания по предварителни договори за учредяване право на строеж и строителство на недвижими имоти, са преобразувани в друг вид имущество, а именно: лек автомобил, марка КИА, модел Соренто, с рег.№ В 5222 РХ, придобит по договор за лизинг в периода м.12.2005 г. м. 12.2008 г., общо за сумата от 79 416,47лв. и празно дворно място с площ от 1 890 кв.м., находящо се в с. Косово, общ. Каспичан, обл.Шумен, придобито на 02.04.2008 г., за сумата от 3 617,50 лв.

Сумата общо в размер на 77 649,11 лв., получена през 2005 г. по предварителни договори за учредяване право на строеж, непреобразувана в друго имущество, не се претендира на отнемане в полза на държавата, тъй като КОНПИ е признала, че на основание чл. 73 от ЗОПДНПИ правата на държавата са погасени по давност.

Получените суми по предварителните договори за учредяване право на строеж се претендират като незаконно придобито имущество и частта от тях, непреобразувана в друго имущество, в общ размер на 581 906,70 лв. също се претендира за отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, както следва: за 2006 г. в размер на 100 075,69 лв.; за 2007 г. в размер на 113 459,60 лв.; за 2008 г. в размер на 255 332,52 лв.; за 2009 г. в размер на 35 783,61 лв.; за 2010 г. в размер на 38 138,68 лв. и за 2011 г. в размер на 39 116,60 лв.

По делото не са ангажирани доказателства за извършените от ответната страна разходи за живот и стопанска дейност. Такива, обаче, все пак следва да бъде прието, че са извършени поне в обичайни размери, след като не се доказват някакви индивидуални особености. Съдът приема, че за издръжка на домакинството на г-жа Л. в проверявания период следва да се вземат предвид данните на НСИ, според които издръжката за едно лице за периода от м.05.2004 г. вкл. до м.04.2014 г. вкл., е както следва: За 2004 г. – 1 502 лв.;    За  2005 г. – 2 446 лв.; За 2006 г. – 2 705 лв.; За 2007 г. – 2 891 лв.; За 2008 г. – 3 332 лв.; За 2009 г. – 3 362 лв.; За 2010 г. – 3 910 лв.; За 2011 г. – 3 873 лв.; За 2012 г. – 4 485 лв.; За 2013 г. – 5 026 лв.; За 2014 г. – 1 675 лв.

По делото са установени и задгранични пътувания на г-жа Л., за които следва също да се признаят средни разходи: От писмо вх. № ТД04ВА/УВ-17301/11.07.2014 г. сектор КИАД на ОД на МВР се установява, че г-жа Л. е осъществила следните пътувания:

1. Пътуване от 18.12.2004 г. до 23.12.2004 г. с пътнически самолет, полет за Германия, през ГКПП Аерогара Варна и ГКПП Калотина с автобус. Следва де се приеме, че са били необходими дневни пари за 6 дни – 210 евро, квартирни за 5 дни – 650 евро. Общо разходи за пътуване – 860 евро или 1 682,01 лв.

2. Пътуване от 12.03.2006 г. до 20.03.2006 г. с пътнически самолет, полет за Австрия, през ГКПП Аерогара Варна. Следва да се приеме, че са били необходими дневни пари за 9 дни – 315 евро, квартирни за 8 дни – 1 040 евро. Общо разходи за пътуване – 1355евро или 2 650,15 лв.

Установява се също, че са извършени разходи за публичноправни задължения - данъци, такси, глоби: От писмо вх.№ ТД04ВА/УВ-17110/10.07.2014 г. на Община Варна се установява, че г-жа Л. е плащала местни данъци и такси през проверявания период, както следва:           2005 г. – 266,66 лв.; 2006 г. – 3 493,60 лв.; 2007 г. – 29,38 лв.; 2008 г. – 365,39 лв.; 2011 г. – 140,57 лв.

По делото се установяват следните сделки с имущество, осъществени от г-жа Л. и притежаваните от нея ЮЛ: С нотариален акт № 135, том V, рег.№ 5289, дело № 811 от 29.07.2004 г. /акт № 127 от 30.07.2007г. на СВ – Варна/ И.Л. е продала на на И.В.А. и В.Й.А. Гараж № 3, находящ се в гр. Варна, ул.„Владимир Димитров Майстора” № 9, с площ от 15 кв.м., за сумата от 6 000 лв.; С договор от 09.08.2004 г. И.Л. е продала на Р.Д.П. лек автомобил, марка Ауди, модел 80, рег. № В 0071 СХ, за сумата от 300 лв. С договор от 22.12.2005 г. И.Л. е продала на Й.С.Ч. лек автомобил, марка БМВ, модел 316, рег. № В 6336 СХ, за сумата от 800 лв.

По отношение на търговската дейност на притежаваните ЮЛ се установява следното:

С годишна данъчна декларация за 2007 г. и 2008 г. дружеството „Леонарх Билдинг“ ЕООД е декларирало, че не е осъществявало дейност. За 2009 г. няма подадена годишна данъчна декларация. С годишна данъчна декларация за 2010 г. дружеството декларира, че не е осъществявало дейност. Не е представен годишен финансов отчет. За 2011 г. и 2012 г. няма подадени годишни данъчни декларации. С годишна данъчна декларация за 2013 г. дружеството декларира, че не е осъществявало дейност. Не е представен годишен финансов отчет.

С решение № 5218 от 10.11.2014 г. на Районен съд – Варна е разкрита банкова тайна за операциите и наличностите по сметки с титуляр „Леонарх Билдинг“ ЕООД. Установява се, че дружесвото притежава разплащателна сметка в лева IBAN *** „Първа инвестиционна банка“ АД, с титуляр “Леонарх Билдинг” ЕООД, открита на 14.09.2007 г., активна. На датата на откриване по сметката са внесени 5 000 лв., прехвърлени от разплащателна сметка IBAN ***.

На 24.09.2007 г. по сметката са постъпили преводи от разплащателна сметка в лева IBAN *** „Първа инвестиционна банка“ АД, с титуляр И.П.Л. в размер на 9 194,25 лв., като средствата са използвани за преводи, извършени на същата дата, с получател „ЕОН България мрежи“ АД общо в размер на 12 408 лв. и превод на лизингова вноска в размер на 1 654 лв., за „Б.Л.Лизинг“ АД.

На 22.10.2007 г. по сметката са прехвърлени от разплащателна сметка в евро IBAN ***то лице 1 656,40лв., като на същата дата е нареден превод за „Б.Л.Лизинг“ АД в размер на 1 654 лв. с основание – вноска по договор за лизинг.

На 08.11.2007 г. по сметката са прехвърлени от разплащателна сметка в евро IBAN ***то лице 4 790,41 лв., като на същата дата са наредени преводи за „Завод за стр.конструкции Девня“ в размер на 3201.06лв., с основание – фактура за бетон и за „Белла трейд“ ОДД в размер на 1 587,34 лв., с основание – фактура.

На 23.01.2008 г. по сметката са внесени касово от проверяваното лице 1 660 лв., като на 24.01.2008 г. е нареден превод за „Б.Л.Лизинг“ АД в размер на 1 654 лв. с основание – вноска по договор за лизинг. На 08.02.2008 г. по сметката са прехвърлени от разплащателна сметка в евро IBAN ***то лице 1 755 лв., като на същата дата е нареден превод за „Б.Л.Лизинг“ АД в размер на 1 654 лв. с основание – вноска по договор за лизинг.

На 15.03.2008 г. по сметката са прехвърлени от разплащателна сметка в евро IBAN ***то лице 390 лв. и са внесени касово от проверяваното лице 280 лв., като на същата дата е нареден превод за ЗД „Бул инс“ АД в размер на 771 лв. с основание – “втора вноска автокаско”.

На 24.03.2008 г. по сметката са внесени касово от проверяваното лице 6 600 лв., като на същата е нареден превод за „Б.Л.Лизинг“ АД в размер на 1 654 лв. с основание – вноска по договор за лизинг, а на 25.03.2008 г. превод за „Завод за стр.конструкции Девня“ в размер на 4 942,44 лв., с основание – фактура.

На 25.04.2008 г. по сметката са внесени касово от проверяваното лице 1 700 лв., като на същата е нареден превод за „Б.Л.Лизинг“ АД в размер на 1654лв. с основание – вноска по договор за лизинг.

На 12.05.2008 г. по сметката са внесени касово от проверяваното лице 350 лв., като на същата е нареден превод за „Строй комерс Варна“ ЕООД в размер на 344 лв. с основание – фактура за монтаж на вътр.ел.времянка.

На 27.05.2008 г. по сметката са внесени касово от проверяваното лице 1 655 лв., като на същата дата е нареден превод за „Б.Л.Лизинг“ АД в размер на 1 654 лв. с основание – вноска по договор за лизинг.

На 05.06.2008 г. по сметката са внесени касово от проверяваното лице 10 000 лв., като на същата са наредени преводи за „ГБС Варна“ АД в размер на 6 477,24 лв., с основание – “по договор за арматура” и за „Кул“ ООД в размер на 3 000 лв., с основание – “по фактура за аванс доставка на бетон”.

На 09.06.2008 г. по сметката са внесени касово от проверяваното лице 1 715 лв., като на същата е нареден превод за „Кул“ ООД в размер на 1 993,60 лв., с основание – “по фактура доплащане за доставка на бетон”.

На 14.06.2008 г. по сметката са внесени касово от проверяваното лице 800 лв., като на 16.06.2008 г. е нареден превод за ЗД „Бул инс“ АД в размер на 771 лв., с основание – “трета вноска автокаско”. На 17.06.2008 г. по сметката са внесени касово от проверяваното лице 1 260 лв., като на същата е нареден превод за „Кул“ ООД в размер на 1300лв., с основание – “по фактура за бетон”.

На 20.06.2008 г. по сметката са внесени касово от проверяваното лице 750 лв., като на същата е нареден превод за „Кул“ ООД в размер на 726,41 лв., с основание – “бетон”.

На 24.06.2008 г. по сметката са внесени касово от проверяваното лице 1 660 лв., като на 25.06.2008 г. е нареден превод за „Б.Л.Лизинг“ АД в размер на 1 654 лв. с основание – “вноска по договор за лизинг”.

На 26.06.2008 г. по сметката са внесени касово от проверяваното лице 8 300 лв., като на същата е нареден превод за „ГБС Варна“ АД в размер на 8 284,49 лв., с основание – “по фактура за арматура”.

На 27.06.2008 г. по сметката са внесени касово от проверяваното лице 4 500 лв., като на същата е нареден превод за „Кул“ ООД в размер на 4 500 лв., с основание – “бетон плоча”.

На 01.07.2008 г. по сметката са внесени касово от проверяваното лице 4 000 лв., като на същата е нареден превод за „ГБС Варна“ АД в същия размер, с основание – “арматура вертикални плочи”.

На 01.07.2008 г. по сметката са внесени касово от проверяваното лице 370 лв., като на 02.07.2008 г. е нареден превод за „Кул“ ООД в същия размер, с основание – “доплащане бетон помпа плоча”.

На 03.07.2008 г. по сметката са внесени касово от проверяваното лице 2 000 лв., като на същата е нареден превод за „Кул“ ООД в същия размер, с основание – “плащане бетон вертикална плоча”. На 23.07.2008 г. по сметката са внесени касово от проверяваното лице 1 930 лв., като на същата дата са наредени преводи за „Б.Л.Лизинг“ АД в размер на 1 654 лв., с основание – “вноска по договор за лизинг” и за „Кул“ ООД в размер на 274,39 лв., с основание – “доплащане за плоча”.

На 20.08.2008 г. по сметката са внесени касово от проверяваното лице 4 000 лв., като на 21.08.2008 г. е нареден превод за „Кул“ ООД в същия размер, с основание – “бетон плоча”.

На 25.08.2008 г. по сметката са внесени касово от проверяваното лице 2 540 лв., като на същата дата са наредени преводи за „Б.Л.Лизинг“ АД в размер на 1 654 лв., с основание – “вноска по договор за лизинг” и за „Кул“ ООД в размер на 860 лв., с основание – “доплащане бетон плоча”.

На 15.09.2008 г. по сметката са внесени касово от проверяваното лице 770 лв., като на същата дата е нареден превод за ЗД „Бул инс“ АД в размер на 771 лв., с основание – “4 вноска автокаско”.

На 18.09.2008 г. по сметката са внесени касово от проверяваното лице 1 959 лв., като на 19.09.2008 г. са наредени преводи за „Б.Л.Лизинг“ АД в размер на 1 654 лв., с основание – “вноска по договор за лизинг” и в размер на 305 лв., с основание – “данък МПС по договор за лизинг”.

На 23.10.2008 г. по сметката са внесени касово от проверяваното лице 1 640 лв., като на същата дата е нареден превод за „Б.Л.Лизинг“ АД в размер на 1 654 лв., с основание – “вноска по договор за лизинг”.

На 12.11.2008 г. по сметката са внесени касово от проверяваното лице 1 654 лв., като на същата дата е нареден превод за „Б.Л.Лизинг“ АД в размер на 1 654 лв., с основание – “последна вноска по договор за лизинг”.

На 08.12.2008 г. по сметката са внесени касово от проверяваното лице 305 лв., като на 09.12.2008 г. е нареден превод за „Б.Л.Лизинг“ АД в размер на 305 лв., с основание – “данък МПС по договор за лизинг”. Няма други движения по сметката, с изключение на банковите такси.

Дружеството притежава разплащателна сметка IBAN *** „Първа инвестиционна банка“ АД, с титуляр „Леонарх Билдинг” ЕООД, открита на 14.09.2007 г., активна. По сметката няма движение, с изключение на банковите такси. Дружеството притежава и разплащателна сметка IBAN *** „Първа инвестиционна банка“ АД, с титуляр „Леонарх Билдинг” ЕООД, открита на 14.06.2007 г., закрита на 14.09.2007 г. По сметката е внесен уставния капитал на дружеството в размер на 5 000 лв., като на 14.09.2007 г. сметката е закрита, а средствата са прехвърлени по разплащателна сметка IBAN *** „Първа инвестиционна банка“ АД с титуляр „Леонарх Билдинг“ ЕООД.

Дружеството притежава и разплащателна сметка в лева IBAN *** „Банка Пиреос България“ ЕАД, с титуляр „Леонарх Билдинг“ ЕООД, открита на 27.11.2007 г., закрита на 09.06.2011 г. По сметката постъпват преводи от спестовен влог в евро IBAN *** „Банка Пиреос България“ ЕАД, с титуляр И.П.Л., описани по-горе. След м.12.2007 г. по сметката няма движение, с изключение на банковите такси.

Дружеството притежава и разплащателна сметка в евро IBAN *** „Банка Пиреос България“ ЕАД, с титуляр “Леонарх Билдинг“ ЕООД, открита на 27.11.2007 г., закрита на 09.06.2011 г. На датата на откриване по сметката са внесени 50 евро. Няма други движения по сметката, с изключение на банковите такси и лихви.

По отношение на „Белла Вива-Ива Леоне“ ЕООД се установява следното: С годишни данъчни декларации за 2004 г., 2005 г., 2006 г., 2007 г. и 2008 г. дружеството е декларирало, че не е осъществявало дейност. За 2009 г. няма подадена годишна данъчна декларация. С годишна данъчна декларация за 2010 г. дружеството е декларирало, че не е осъществявало дейност. За 2011 г., 2012 няма подадена годишна данъчна декларация. Няма данни за заведени материални активи. С годишна данъчна декларация за 2013 г. дружеството е декларирало, че не е осъществявало дейност. Не отчита нито приходи, нито разходи. Няма източници на финансиране.

Въз основа на събраните доказателства се установява, че контролираните от проверяваното лице дружества са финансирани изцяло и единствено със средства на И.Л., в т.ч. и за придобиването на лек автомобил, марка КИА, модел Соренто, с рег. № В 5222 РХ. Същият е придобит от „Леонарх Билдинг“ ЕООД, а впоследствие и от „Белла Вива-Ива Леоне“ ЕООД за сметка на проверяваното лице, за да се избегне неговото отнемане, да се прикрие произходът му и действителните права върху него. Автомобилът се претендира за отнемане в полза на държавата от „Белла Вива-Ива Леоне“ ЕООД на основание чл. 67 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ.

За уважаването на исковете на КОНПИ следва да се установи предпоставката за законност на проверката на КОНПИ, а именно повдигнато обвинение в престъпление сред посочените в закона – такава безспорно е налице, предвид привличането на г-жа Л. в качеството на обвиняем за извършено престъпление по от НК. Престъплението попада в обхвата на чл. 22, ал. 1, т.10 от ЗОПДНПИ.  

На второ място следва да се установи незаконно придобито имущество, по смисъла на чл. 62 от същия закон и на чл. 1, ал. 2 от закона, в който е заложена презумпцията, че за незаконно придобито имущество се смята имуществото, за придобиването на което не е установен законен източник. В случай, че се установи незаконно придобито имущество, следваща предпоставка за отнемането му е наличие на значително несъответсвие между стойността на имуществото и нетния доход на проверяваното лице/лица.

Съобразно §1, т. 4 от ДР  на ЗОПДНПИ, "Доходи, приходи и източници на финансиране" са: възнаграждение, получено от лице по трудово и по служебно правоотношение, доходи от извършени услуги с личен труд, доходи от упражняване на свободни професии, чистият доход от предприемаческа дейност, дивиденти и лихви, други доходи от движима и недвижима собственост, за придобиването на които е установен законен източник, доходи от селскостопанска дейност и търговия на дребно, други доходи от лотарийни и спортни залагания, лихви, лицензионни и комисионни възнаграждения, приходи от продажба на имущество, за придобиването на които е установен законен източник, от застраховка, от съдебни дела, отпуснати банкови кредити и заеми от физически лица, както и всякакви други доходи, приходи и източници на финансиране.“. Законни са всички приходи, за които страната може да докаже основание за получаването им, или както е прието от ВКС в Определение № 560 от 23.06.2016 г. на ВКС по гр. д. № 1964/2016 г., III г. о., ГК, докладчик съдията Светла Димитрова, това е „собственост с незаконен произход, който не може да бъде оправдан с правно допустимите средства за увеличаване на индивидуалното богатство“.  Както е прието в мотивите на решение № 13 от 13.10.2012 г. по конституционно дело 6/2012 г. на Конституционния съд на РБ, цитирано от ВКС, на изследване подлежи имуществото, с което проверяваният е разполагал в началото и края на изследвания период, увеличението му през същия период от законни източници (трудова дейност, частно предприемачество, наследяване, сделки и пр.), направените през това време разходи и възникналите задължения. Значително несъответствие по смисъла на закона е налице, когато то не може да бъде оправдано със законните източници за забогатяване, следователно по метода на изключването следва да се приеме, че произходът на забогатяването е незаконен. Страната може да докаже всякакви неизброени източници на доход в §1, т.4 ЗОПДНПИ, като свободната стопанска инициатива, упражняването на свободна професия, възнаграждението за законно положен труд, наследяването и др., стига те да са правно допустими.

От проведените по делото ССЕ се установява следното по отношение на баланса на приходи и разходи на г-жа Л. и прижеваните от нея ЮЛ:

Съобразно СИЕ от 24.03.2017 год.: През проверявания период доказаните доходи, приходи или източници на финансиране са общо в размер на 28711,37 лв. Спорно е било дали в тази сума следва да се включва сумата от 5000 лв. от продажбата на дружествени дялове, за които не е доказан законен източник на доход при придобиването им. Съдът приема, че тази сума следва да се изключи от доходите със законен източник на доход. Спорно е било дали към приходите следва да се включат постъпилите по предварителни договори и други суми по банкови сметки, общо в размер на 631087.58 лв. /л.262 от т.ІІ на делото на ВОС/. Това ще бъде обсъдено по-долу.

Обичайните разходи са в размер на 44157,85 лв. Към тях са включени разходите за издръжка на домакинството/обичайни разходи/ и доказаните извънредни разходи по смисъла на закона, описани в СИЕ. Доказано е по делото, че без да има приходи от търговска дейност, г-жа Л. е заплащала чрез ЮЛ „Леонарх билдинг“ лизингови вноски за автомобил КИА общо в размер на 79330,30 лв.

Придобитото имущество е на стойност 262090,01 лв. Ако към придобитото имущество се включи сумата от 502811,48 лв. по предварителните договори, то тогава придобитото имущество ще бъде 679134,15 лв. /л.252 от т.2 от делото на ОС/. Тази сума се получава при приспадане на извършените разходи за строителство. Има и трети вариант – суми по предварителни договори плюс суми с неизвестен източник в размер общо на 594522,07 лв., съответно придобито имущество в размер на 770844,74 лв. /на следващата страница/.

Доказано е несъответствие на имуществото в размер на 277536,49 лв., съобразно първият вариант на СИЕ, без сумите по предварителните договори.

Съобразно заключението на втората СИЕ /от 22.05.2017 г./ налице е различие в размера на имуществото: в първи вариант то е на стойност 679134,15 лв.; във втори вариант то е 770844,74 лв., ако се включат сумите по предварителните договори. Разликата в двата варианта се дължи на суми, получени по банкови сметки на г-жа Л., за които няма данни от кого и на какво основание са постъпили, а именно описаните на л. 237 от т.ІІ от делото на ВОС в последната таблица суми, общо в размер 91710,59 лв.

Съответно, ако към приходите се прибавят постъпленията по предварителните договори и от неизвестните лица и основание, то не е налице несъответствие по смисъла на §1 от специалния закон, съобразно последният вариант на СИЕ, който съдът не кредитира.

Следва да се приеме, че постъпленията с неизвестен източник представляват придобито имущество, но не и приход със законен произход, доколкото такъв не е доказан.

По отношение на това дали постъпленията по предварителните договори представляват приход в имуществото на г-жа Л. със законен произход, ако предварителните договори бяха действителни и свързани с регламентирана стопанска дейност, при доказано изпълнение и приспаднати разходи, приходът следваше да се счете за законен. Все още няма влязла в сила присъда по повдигнатото обвинение, но затова пък е доказано, че събраните суми са по договори при чието сключване г-жа Л. не е спазила законови разпоредби за извършване на строителна дейност, съответно договорите не са изпълнени от нея. Няма основание да се счете, че тези суми по законен начин увеличават личното й богатство – напротив. Установява се, че тя не е изпълнила задълженията си за извършване на строителство. Не е ясно доколко тези суми са чист приход от стопанска и то законна дейност, поради което и сумите следва да се включат само към придобитото от нея имущество, но не и към доходите със законен източник на средства.

Следва да се кредитира втори вариант на втората СИЕ, като съответстващ на установеното по делото относно имуществото на г-жа Л., а именно: налице е несъответствие между придобитото имущество в размер на 770844,74 лв. и нетния доход на лицето, който е отрицателна величина – минус 20446,48 лв., а именно 791291,22 лв. Доказано е обоснованото предположение, че имуществото на г-жа Л. и контролираните от нея ЮЛ е незаконно придобито и следва да се отнеме по вид и разме, описан в исковата молба.

Претенциите на КОНПИ следва да бъдат уважени изцяло, срещу И.Л. - чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, а срещу контролираното от нея дружество – на осн. чл. 67 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, а стойността на продадените дружествени дялове на «Леонарх билдинг» - на осн. чл. 72 вр. чл. 63, ал.2, т.1 ЗОПДНПИ.

Предвид несъвпадане на изводите на въззивната инстанция с тези на ОС, обжалваният акт следва да се отмени, и вместо него да се постанови друг, с който тези претенции да се уважат.

На осн. чл. 78, ал. 1, ал.6 и ал.8 от ГПК вр. чл. 78, ал.2 ЗОДНПИ с оглед изхода на спора, въззиваемата следва да заплати на КОНПИ разноските по делото общо 45795,32 лв., от които в размер на 21655,16 лв. за втора инстация, /20755,16 лв. възнаграждение за особения представител и 450 лв. юрисконсултско възнаграждение/, а останалите разноски – по списъка пред ОС; както и дължимата д.т. в полза на Държавата, по сметка на ВАпС за двете инстанции –31886,02 лв. за първа инстанция и 15943.01 лв. за втората инстанция или общо 47829,03 лв. д.т. при цена на исковете 797150,39 лв.

Воден от изложеното, съдът

 

Р    Е    Ш    И:

 

ОТМЕНЯ решение № 1167/07.07.2017 год. по гр.д. 3128/2015 год. на ОС Варна, с което са отхвърлени искове по чл. 74, ал.1, и 2 ЗОПДНПИ срещу И.П.Л. ЕГН ********** *** и „Белла Вива – Ива Леоне“ ЕООД, ЕИК 10354779, гр. Варна, за отнемане в полза на Държавата като незаконно придобито имущество на обща стойност 797150,39 лв., включващо недвижими имоти и парични суми и лек автомобил, И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:

ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА на основание чл. 74, ал.1, и 2 ЗОПДНПИ, от И.П.Л. ЕГН ********** *** и „Белла Вива – Ива Леоне“ ЕООД, ЕИК 10354779, гр. Варна, следното незаконно придобито имущество на обща стойност 797150,39 лв., включващо недвижими имоти и парични суми и лек автомобил, а именно: На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ от И.П.Л., ЕГН **********: - Самостоятелен обект в степен на завършеност „незавършен груб строеж“ в сграда, строяща се по отстъпено право на строеж върху собствено дворно място цялото с площ от 297 кв.м., находящо се в гр. Варна, ул. „Добротица“ № 8, съставляващо УПИ № ІХ-13, в кв.155, 11 микрорайон по плана на гр.Варна, идентичен с ПИ с пл. № 13, кв.7 по плана на 11 микрорайон, при граници: улица, ПИ №№ 14, 17, 3 и 12, а именно: Апартамент № 7 на третия етаж на сградата, със ЗП от 45,10 кв.м., състоящ се от: кухня-трапезария, дневна, баня, тоалетна, дрешник, балкон, коридор, при граници: стълбищна клетка, ап.№ 8, двор, северозападен калкан, заедно с принадлежащото избено помещение № 2 със ЗП от 5,43 кв.м., при граници: изба № 11, изба № 13, изба № 1, избен коридор, както и 4,5845% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, придобит с нотариален акт № 81, том ІІІ, рег.№ 7948, дело № 454 от 06.10.2006 г. /Акт № 166, том LХХХІІІ от 10.10.2006 г. на СВ – Варна. Пазарна стойност на апартамент № 7 към настоящия момент – 11 850 лв.; - Самостоятелен обект в степен на завършеност „незавършен груб строеж“ в сграда, строяща се по отстъпено право на строеж върху собствено дворно място цялото с площ от 297 кв.м., находящо се в гр. Варна, ул. „Добротица“ № 8, съставляващо УПИ № ІХ-13, в кв.155, 11 микрорайон по плана на гр.Варна, идентичен с ПИ с пл. № 13, кв.7 по плана на 11 микрорайон, при граници: улица, ПИ №№ 14, 17, 3 и 12, а именно: Апартамент № 9 на третия етаж на сградата, със ЗП от 43,38 кв.м., състоящ се от: кухня, дневна, баня-тоалетна, дрешник, балкон, коридор, при граници: стълбищна клетка, ап.№ 8, северозападен калкан, заедно с принадлежащото избено помещение № 10 със ЗП от 7,30 кв.м., при граници: изба № 9, изба № 12, избен коридор, югозападен калкан, както и 4,6847% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, придобит с нотариален акт № 81, том ІІІ, рег.№ 7948, дело № 454 от 06.10.2006 г. /Акт № 166, том LХХХІІІ от 10.10.2006 г. на СВ – Варна. Пазарна стойност на апартамент № 9 към настоящия момент – 11 390 лв.; - Самостоятелен обект в степен на завършеност „незавършен груб строеж“ в сграда, строяща се по отстъпено право на строеж върху собствено дворно място цялото с площ от 297 кв.м., находящо се в гр. Варна, ул. „Добротица“ № 8, съставляващо УПИ № ІХ-13, в кв.155, 11 микрорайон по плана на гр.Варна, идентичен с ПИ с пл. № 13, кв.7 по плана на 11 микрорайон, при граници: улица, ПИ №№ 14, 17, 3 и 12, а именно: Апартамент № 10 на четвърти етаж на сградата, със ЗП от 66,60 кв.м., състоящ се от: кухня, дневна, спалня, баня, тоалет, дрешник, два балкона, коридор, при граници: улица, югозападен калкан, двор, стълбищна клетка, заедно с принадлежащото избено помещение № 11 със ЗП от 9,40 кв.м., при граници: стълбищна клетка, избен коридор, избен коридор, изба № 2, както и 7,0084% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, придобит с нотариален акт № 81, том ІІІ, рег.№ 7948, дело № 454 от 06.10.2006 г. /Акт № 166, том LХХХІІІ от 10.10.2006 г. на СВ – Варна. Пазарна стойност на апартамент № 10 към настоящия момент – 17 500 лв.; - Самостоятелен обект в степен на завършеност „незавършен груб строеж“ в сграда, строяща се по отстъпено право на строеж върху собствено дворно място цялото с площ от 297 кв.м., находящо се в гр. Варна, ул. „Добротица“ № 8, съставляващо УПИ № ІХ-13, в кв.155, 11 микрорайон по плана на гр.Варна, идентичен с ПИ с пл. № 13, кв.7 по плана на 11 микрорайон, при граници: улица, ПИ №№ 14, 17, 3 и 12, а именно: Апартамент № 11 на четвърти етаж на сградата, със ЗП от 61 кв.м., състоящ се от: кухня, дневна, спалня, баня-тоалет, перално, дрешник, два балкона, коридор, при граници: улица, ап.№ 10, стълбищна клетка, двор, северозападен калкан, заедно с принадлежащото избено помещение № 9 със ЗП от 7,60 кв.м., при граници: улица, югозападен калкан, изба № 10, избен коридор, както и 6,5726% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, придобит с нотариален акт № 81, том ІІІ, рег.№ 7948, дело № 454 от 06.10.2006 г. /Акт № 166, том LХХХІІІ от 10.10.2006 г. на СВ – Варна. Пазарна стойност на апартамент № 11 към настоящия момент – 16 000 лв.; - Самостоятелен обект в степен на завършеност „незавършен груб строеж“ в сграда, строяща се по отстъпено право на строеж върху собствено дворно място цялото с площ от 297 кв.м., находящо се в гр. Варна, ул. „Добротица“ № 8, съставляващо УПИ № ІХ-13, в кв.155, 11 микрорайон по плана на гр.Варна, идентичен с ПИ с пл. № 13, кв.7 по плана на 11 микрорайон, при граници: улица, ПИ №№ 14, 17, 3 и 12, а именно: Апартамент № 12 – мезонет, на пети и шести етаж на сградата, със ЗП от 124,02 кв.м., състоящ се от: на пети етаж – кухня с трапезария, тоалет, два балкона, коридор, вътрешна стълба за шести етаж; на шести етаж – две спални, баня-тоалетна, дрешник, коридор, два балкона, при граници: улица, югозападен калкан, ап.№ 13, двор, заедно с принадлежащото избено помещение № 7 със ЗП от 13 кв.м., при граници: улица, изба № 8, изба № 6, както и 11,7901% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, придобит с нотариален акт № 81, том ІІІ, рег.№ 7948, дело № 454 от 06.10.2006 г. /Акт № 166, том LХХХІІІ от 10.10.2006 г. на СВ – Варна. Пазарна стойност на апартамент № 12 - мезонет към настоящия момент – 32 600 лв.; - Самостоятелен обект в степен на завършеност „незавършен груб строеж“ в сграда, строяща се по отстъпено право на строеж върху собствено дворно място цялото с площ от 297 кв.м., находящо се в гр. Варна, ул. „Добротица“ № 8, съставляващо УПИ № ІХ-13, в кв.155, 11 микрорайон по плана на гр.Варна, идентичен с ПИ с пл. № 13, кв.7 по плана на 11 микрорайон, при граници: улица, ПИ №№ 14, 17, 3 и 12, а именно: Апартамент № 13 – мезонет, на пети и шести етаж на сградата, със ЗП от 123,80 кв.м., състоящ се от: на пети етаж – кухня - трапезария, дневна, тоалет, дрешник, два балкона, при граници: улица, северозападен калкан, ап.№ 12, двор, заедно с принадлежащото избено помещение № 6 със ЗП от 12,30 кв.м., при граници: улица, изба № 7, изба № 5, северозападен калкан, както и 11,5132 % ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, придобит с нотариален акт № 81, том ІІІ, рег.№ 7948, дело № 454 от 06.10.2006 г. /Акт № 166, том LХХХІІІ от 10.10.2006 г. на СВ – Варна. Пазарна стойност на апартамент № 13 - мезонет към настоящия момент – 32 500 лв.; - Самостоятелен обект в степен на завършеност „незавършен груб строеж“ в сграда, строяща се по отстъпено право на строеж върху собствено дворно място цялото с площ от 297 кв.м., находящо се в гр. Варна, ул. „Добротица“ № 8, съставляващо УПИ № ІХ-13, в кв.155, 11 микрорайон по плана на гр.Варна, идентичен с ПИ с пл. № 13, кв.7 по плана на 11 микрорайон, при граници: улица, ПИ №№ 14, 17, 3 и 12, а именно: Магазин № 1 на партерния етаж на сградата, със ЗП от 26,60 кв.м., състоящ се от: магазинна част, склад, тоалет, складова площ, при граници: улица, магазин № 2, стълбищна клетка, северозападен калкан, заедно с 2,6098 % ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, придобит с нотариален акт № 81, том ІІІ, рег.№ 7948, дело № 454 от 06.10.2006 г. /Акт № 166, том LХХХІІІ от 10.10.2006 г. на СВ – Варна. Пазарна стойност на магазин № 1 към настоящия момент – 7 000 лв.; - Самостоятелен обект в степен на завършеност „незавършен груб строеж“ в сграда, строяща се по отстъпено право на строеж върху собствено дворно място цялото с площ от 297 кв.м., находящо се в гр.Варна, ул.“Добротица“ № 8, съставляващо УПИ № ІХ-13, в кв.155, 11 микрорайон по плана на гр.Варна, идентичен с имот с пл. № 13, кв.7 по плана на 11 микрорайон, при граници: улица, ПИ №№ 14, 17, 3 и 12, а именно: Апартамент № 8 на трети етаж на сградата, със ЗП от 83,50 кв.м., състоящ се от: кухня, дневна, две спални, баня, тоалетна, дрешник, два балкона и коридор, при граници: улица, югозападен калкан, двор, стълбищна клетка, заедно с принадлежащото избено помещение № 1 със ЗП от 7,98 кв.м., при граници: изба № 2, двор, изба № 3, избен коридор, както и 8,8367 % ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, придобит с нотариален акт № 84, том ІІІ, рег.№ 7952, дело № 457 от 06.10.2006 г. /Акт № 172, том LХХХІІІ от 09.10.2006 г. на СВ – Варна. Пазарна стойност на апартамент № 8 към настоящия момент – 22 000 лв.; - Самостоятелен обект в степен на завършеност „незавършен груб строеж“ в сграда, строяща се по отстъпено право на строеж върху собствено дворно място цялото с площ от 297 кв.м., находящо се в гр.Варна, ул. „Добротица“ № 8, съставляващо УПИ № ІХ-13, в кв.155, 11 микрорайон по плана на гр.Варна, идентичен с имот с пл. № 13, кв.7 по плана на 11 микрорайон, при граници: улица, ПИ №№ 14, 17, 3 и 12, а именно: Магазин № 3 на партерния етаж на сградата, със ЗП от 26 кв.м., състоящ се от: складова площ и тоалетна, при граници: улица, проход, магазин № 2, стълбищна клетка, заедно с 2,5510 % ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, придобит с нотариален акт № 85, том ІІІ, рег.№ 7953, дело № 458 от 06.10.2006 г. /акт № 168, том LХХХІІІ от 09.10.2006 г. на СВ – Варна. Пазарна стойност на магазин № 3 към настоящия момент – 6 850 лв.; - Самостоятелен обект в степен на завършеност „незавършен груб строеж“ от сграда, строяща се по отстъпено право на строеж върху собствено дворно място цялото с площ от 297 кв.м., находящо се в гр.Варна, ул. „Добротица“ № 8, съставляващо УПИ № ІХ-13, в кв.155, 11 микрорайон по плана на гр.Варна, идентичен с имот с пл. № 13, кв.7 по плана на 11 микрорайон, при граници: улица, ПИ №№ 14, 17, 3 и 12, а именно: Магазин № 2 на партерния етаж на сградата, със ЗП от 21,70 кв.м., състоящ се от: магазинна площ и тоалетна, при граници: улица, магазин № 3, стълбищна клетка, заедно с 2,1290 % ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, придобит с нотариален акт № 86, том ІІІ, рег.№ 7954, дело № 459 от 06.10.2006 г. /акт № 165, том LХХХІІІ от 09.10.2006 г. на СВ – Варна. Пазарна стойност на магазин № 2 към настоящия момент – 5 700 лв.; - сумата общо в размер на 581 906,70 лв., получена по предварителни договори за учредяване право на строеж и непреобразувана в друго имущество, по години както следва: за 2006 г. в размер на 100 075,69 лв.; за 2007 г. в размер на 113 459,60 лв.; за 2008 г. в размер на 255 332,52 лв.; за 2009 г. в размер на 35 783,61 лв.; за 2010 г. в размер на 38 138,68 лв. и за 2011 г. в размер на 39 116,60 лв.; - сумата в размер на 75 лв., представляваща направена на 10.10.2011 г. вноска по банкова сметка *** *** „Първа инвестиционна банка“ АД, с титуляр И.П.Л., ЕГН **********.; - сумата в размер на 7 398,69 лв., представляваща направени погасителни вноски по банкова сметка *** *** „Първа инвестиционна банка“ АД, с титуляр И.П.Л., ЕГН **********.;  - сумата в размер на 31 280 лв., представляваща направени вноски през 2006 г. и 2007 г. по банкова сметка *** *** „Обединена българска банка“ АД, с титуляр И.П.Л., ЕГН **********;- сумата в размер на 100 лв., представляваща направена на 11.03.2009 г. вноска по банкова сметка *** *** “Уникредит Булбанк“ АД, с титуляр И.П.Л., ЕГН **********; На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ от И.П.Л., ЕГН **********:- сумата в размер на 5 000 лв., представляваща паричната равностойност на отчуждените дружествени дялове от капитала на „Леонарх Билдинг“ ЕООД, ЕИК 148128530, седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. „Владимир Димитров Майстора” № 9, ет. 2, ап. 5.; На основание чл. 67 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ от „Белла Вива-Ива Леоне“ ЕООД, ЕИК 103534779, представлявано от управителя И.П.Л., ЕГН **********: - Лек автомобил, марка КИА, модел Соренто, с рег. № В 5222 РХ, рама № KNEJI521865529212, двигател № D4СВ5900152. Пазарна стойност на автомобила към настоящия момент – 8 000 лв.

ОСЪЖДА И.П.Л. ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на КОНПИ разноски за двете инстанции в размер на 45795,32 лв.

ОСЪЖДА И.П.Л. ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ в полза на Държавата по сметка на Апелативен съд Варна за двете инстанции в размер на 47829,03 лв.

Решението подлежи на обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните пред ВКС при условията на чл. 280, ал.1 ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                ЧЛЕНОВЕ: