ОПРЕДЕЛЕНИЕ 636

гр. Варна,09.10..2019г.

Варненски апелативен съд в закрито съдебно заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

    ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

   МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдията Славов ч. гр. дело № 492/19г., намира следното:

Производството по настоящото дело е образувано след постановени от  съдиите в ОС-Добрич отводи по гр.д. № 391/19г., имащо за предмет подадената от Р.Б.А. и Я.М.А. и двамата от гр. Генерал Тошево, искова молба против РС-Генерал Тошево, за осъждането му да заплати обезщетение на всеки от тях в размер на по 100 000 лв. за претърпени имуществени вреди в резултат на неизпълнението на задължения от длъжностни лица на ответника по ч.гр.д. № 503/2011г. Отводи не са постановени само от един окръжен съдия и от един младши съдия, но това обстоятелство не влияе върху невъзможността да се сформира съдебен състав, съгласно изискването на чл. 83, ал. 1 от ЗСВ. Поради това и настоящото производство е по реда на чл. 23, ал. 3 от ГПК - за определяне на друг равен съд за разглеждане на делото.

Съобразявайки, че страните по делото са съответно с местожителство и седалище в гр. Генерал Тошево, то ОС-Варна се явява най-подходящият за разглеждане на делото съд, като се изхожда от критерия за достъпност. Последният следва да бъде определен за разглеждане на делото.

Воден от горното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОСТАНОВЯВА изпращането на гр.д. № 391/19г. по описа на ОС-Добрич за разглеждане от състав на Окръжен съд – Варна, на осн. чл. 23, ал. 3 от ГПК.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                     ЧЛЕНОВЕ: