ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№655

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на 20.11.2017 година                        в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. 514/2017 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Срещу определение № 244/07.08.2017 год по в.гр.д. № 160/2017 год на Окръжен съд Търговище е подадена частна жалба вх.№ 6307/01.11.2017 год от адв. С.Н. от името на Г.Х.К. и Б.Б.К..

Съдът констатира, че с решение на Съвета на Варненската адвокатска колегия, влязло в сила от деня на обнародването му в Държавен вестник бл. 81/10.10.2017 год адвокат С.А.Н. е с отнети адвокатски права за срок от девет месеца. Частната жалба е депозирана от името на доверителите му преди тази дата, поради което съдът приема, че към този момент адв. Н. е разполагал с представителна власт. Въпреки, че в преписката, съдържаща копие на част от документите по изп.д. № 20169120401537 на ЧСИ Г. С. не се намери пълномощното на адв. Н., той е получавал всички съобщения до страната и е осъществявал процесуалното й представителство по други въззивни производства, съдът приема, че той е бил редовно упълномощен до деня на отнемане на адвокатските му права.

Частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Производството по в.гр.д. № 160/2017 год на Окръжен съд Търговище е образувано по частна жалба, подадена от адв. С.Н. от името на Г.Х.К. и Б.Б.К. срещу постановлението за възлагане на недвижим имот от 01.07.2017 год по изп.д. № 20169120401537 на ЧСИ Г. С.. Частната жалба е бланкетна и не е придружена от доказателства за внесена държавна такса по сметка на Окръжен съд Търговище. Поради това и с разпореждане № 362/07.07.2017 год същата е оставена без движение, като на страната е даден законоустановения едноседмичен срок за отстраняване на посочените нередовности. Разпореждането е връчено чрез пълномощника адв. С.Н. на 24.07.2017 год, но нередовностите не са отстранени в срок, поради което частната жалба е оставена без разглеждане.

Този извод на съда е правилен и в съответствие с разпоредбата на чл. 262 ал.2 т.2 от ГПК, към която препраща чл. 436 ал.4 от ГПК.  

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 244/07.08.2017 год по в.гр.д. № 160/2017 год на Окръжен съд Търговище.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.