ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

664

 

24.10.2019  г.,  гр. Варна

 

В   И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

 

         АПЕЛАТИВЕН СЪД гр.ВАРНА, гражданско отделение, на 24 октомври 2019 г. в закрито заседание в следния състав:

Председател: Милен Славов

        Членове: Петя Петрова

                         Мария Маринова   

                        

като разгледа докладваното от съдия Петрова ч.гр.д. № 517 по описа на Апелативен съд Варна за 2019 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал.2, изр. I –во ГПК и е образувано по частна жалба на Н.А.Д. против разпореждане № 6032/27.09.2019 г., постановено по ч.гр.д. № 204/2019 г. по описа на Варненския окръжен съд, с което е върната частната му жалба вх.№ 26723/11.09.2019 г. срещу разпореждане № 3037/13.05.2019 г. постановено по същото дело.

Жалбоподателят е навел оплаквания за неправилност на обжалваното разпореждане, поради постановяването му в нарушение на процесуалния и на материалния закон, като е молил за отмяната му и за връщане на делото за администриране на жалбата му.

Частната жалба е подадена в срок от лице с правен интерес от обжалване на разпореждането на окръжния съд като неизгодно за него, редовна е и допустима, а разгледана по същество – тя е неоснователна по следните съображения:

Върнатата с обжалваното разпореждане № 6032/27.09.2019 г. на окръжния съд частна жалба вх.№ 26723/11.09.2019 г. на Н.А.Д. е била насочена срещу разпореждане № 3037/13.05.2019 г., с което е била върната частната му касационна жалба.  Разпореждане № 3037/13.05.2019 г. е връчено на Н.А.Д. лично на 16.07.2019 г. и едноседмичният срок за обжалването му е изтекъл на 23.07.2019 г. Частната жалба срещу разпореждане № 3037/13.05.2019 г. е подадена по пощата на 09.09.2019 г. и е била просрочена, поради което е подлежала на връщане.

Затова, като е върнал частна жалба вх.№ 26723/11.09.2019 г. на Н.А.Д. окръжният съд, в съответствие с разпоредбите на чл. 275, ал.2, вр. чл.262, ал.2, т.1 ГПК, е процедирал правилно и разпореждането му следва да бъде потвърдено.

По изложените съображения, Варненският апелативен съд

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 6032/27.09.2019 г., постановено по ч.гр.д. № 204/2019 г. по описа на Варненския окръжен съд.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не може да се обжалва.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: