ОПРЕДЕЛЕНИЕ 689

гр. Варна,05.11.2019г.

Варненски апелативен съд в закрито съдебно заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

    ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

   МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдията Славов ч. гр. дело № 540/19г., намира следното:

Производството по настоящото дело е образувано след постановени от всички съдии в ОС-Варна отводи по в.гр.д. № 1528/19г., имащо за предмет подадената от К.  К.А. *** чрез адв. Р. Г. от АК-Силистра  жалба против действията на ДСИ по изп.д. № 20113110403188 по описа на СИС при ВРС, изразяващи се в отказ да се прекрати производството по изпълнителното дело. Поради това и настоящото производство е по реда на чл. 23, ал. 3 от ГПК - за определяне на друг равен съд за разглеждане на делото.

Съобразно горните обстоятелства настоящият състав намира, че поради невъзможност от разглеждане на делото пред ОС-Варна поради отстраняването на съдиите от целия съд, следва да определи изпращането му за разглеждане в друг равен съд. Съобразявайки, че процесуалния представител на жалбоподателя е адвокат от АК-Силистра и с кантора в този град (видно от вписания адрес в жалбата), то ОС-Силистра е най-подходящият с оглед критерия за достъпност съд, който следва да бъде определен за разглеждане на делото.

Воден от горното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОСТАНОВЯВА изпращането на в.гр.д. № 1528/19г. по описа на ОС-Варна за разглеждане от състав на Окръжен съд – Силистра, на осн. чл. 23, ал. 3 от ГПК.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                     ЧЛЕНОВЕ: