ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№715

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на   12.11.2018г.                     в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

РОСИЦА СТАНЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 546/2018 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от И.С.В. от гр.Добрич чрез адв. Г.Д. срещу определение № 507/30.08.2018 год по в.гр.д. № 394/2018 год на Окръжен съд Добрич, с което е оставена без разглеждане жалба вх.№ 5354/28.08.2018 год по описа на ДОС срещу протокол за сметки от 27.03.2018 год по изп.д. № 20137370402183 на ЧСИ Л.Т.. По съображения за незаконосъобразност на определението, частната жалбоподателка моли за неговата отмяна и връщане на делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Отговор на частната жалба не е постъпил.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е ОСНОВАТЕЛНА, поради следните мотиви:

Частната жалбоподателка посочва, че жалбата й срещу действията на съдебния изпълнител е подадена по пощата в срок, като е подкрепила твърденията си с разписка от куриерска фирма „Лео Експрес. От приложеното писмено доказателство се установява, че действително частната жалба е била подадена своевременно на 30.04.2018 год чрез куриер, поради което и на осн. чл. 62 ал.2 от ГПК срокът не се смята за пропуснат.

Въпреки, че съдът не е разполагал с това доказателство поради ненадлежното окомплектоване на изп. дело от частния съдебен изпълнител, постановеното от него определение е незаконосъобразно и следва да бъде отменено.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОТМЕНЯ определение № 507/30.08.2018 год по в.гр.д. № 394/2018 год на Окръжен съд Добрич.

ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.