ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№659

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на    24.10.2018 година                    в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

РОСИЦА СТАНЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 552/2018 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба вх.№ 5940/28.09.2018 год по описа на ДОС, постъпила в деловодството на Апелативен съд Варна с вх. № 6160/19.10.2018 год, от Р.Б.А. от гр. Ген.Тошево, Добричка обл. срещу разпореждане № 770/12.09.2018 год по гр.д. № 338/2018 год на ДОС.

След обстойна проверка съдът констатира, че разпореждане с посочения номер и дата не се намира в кориците на гр.д. № 338/2018 год на ДОС, а е неправилно пришито на л.15 от в.ч.гр.д. № 549/2018 год на Апелативен съд Варна.

С разпореждане № 834/01.10.2018 год по в.ч.гр.д. № 338/2018 год на ДОС частна жалба вх.№ 5940/28.09.2018 год е оставена без движение.

В отговор на горепосоченото разпореждане, с молба вх.№ 6337/12.10.2018 год страната е уточнила, че частната жалба е срещу определение № 765/12.09.2018 год по в.ч.гр.д. № 353/2018 год на ДОС, а не както неправилно е посочено в нея, че е насочена срещу определение № 770/12.09.2018 год по в.ч.гр.д. № 338/2018 год.

Срещу същото разпореждане с № 765/12.09.2018 год по в.ч.гр.д. № 353/2018 год на ДОС е подадена частна жалба с идентично съдържание, с вх.№ № 5938/28.09.2018 год по описа на ДОС, заведена под вх.№ 6096/17.10.2018 год в деловодството на Апелативен съд Варна. По нея е образувано в.ч.гр.д. № 539/2018 год на Апелативен съд Варна.

Самото определение № 765/12.09.2018 год по в.ч.гр.д. № 353/2018 год на ДОС е неправилно пришито към в.ч.гр.д. № 538/2018 год на Апелативен съд Варна, образувано по частна жалба от Я. М. А. и Р.Б.А. срещу определение № 457/26.07.2018 год по ч.гр.д. № 353/2018 год на ДОС.

Поради идентичност на спора по двете дела, производството по в.ч.гр.д. № 552/2018 год на Апелативен съд Варна следва да се прекрати, а същото – да се присъедини към в.ч.гр. № 539/2018 год на Апелативен съд Варна.

За целта към преписката по в.ч.гр.д. № 539/2018 год на Апелативен съд Варна следва да се приложат разпореждане № 834/01.10.2018 год по в.ч.гр.д. № 338/2018 на ДОС, и молба вх.№ 6337/12.10.2018 год от Р.Б.А., неправилно приложени съответно на л.56 и л.59 от в.ч.гр.д. № 338/2018 год. на ДОС.

Водим от горното съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч.гр.д. № 552/2018 год на Апелативен съд Варна и

ПРИСЪЕДИНЯВА  същото към в.ч.гр.д. № 539/2018 год на Апелативен съд Варна за общо разглеждане.

Да се приложат по  в.ч.гр.д. № 539/2018 год на Апелативен съд Варна следните документи: разпореждане № 834/01.10.2018 год по в.ч.гр.д. № 338/2018 на ДОС, и молба вх.№ 6337/12.10.2018 год от Р.Б.А., неправилно приложени съответно на л.56 и л.59 от в.ч.гр.д. № 338/2018 год. на ДОС.

Определението не подлежи на касациоонно обжалване.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.