ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

742

 

гр. Варна,  31 октомври 2014 г.

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 31.10.2014 г., в закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Северина Илиева

     ЧЛЕНОВЕ: Маринела Дончева

            Петя Петрова

 

Като разгледа докладваното от съдия П.Петрова ч.гр.д. № 555 по описа на съда за 2014 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 23, ал.3 ГПК и е образувано след отводи  на съдиите от всички районни съдилища от района на окръжен съд – Силистра.

С определение 326 от 23.10.2014 г. по ч.гр.д. № 3232/2014 г., окръжен съд – Силистра, като е взел предвид, че всички съдии от равните по степен съдилища в района му са се отвели, е изпратил делото, образувано по исковете на Н.М.Н. – на апелативен съд гр.Варна за определяне на компетентен съд за разглеждането му.

Съгласно разпоредбата на чл. 23, ал.3 от ГПК, ако поради отстраняване на съдии разглеждането на делото в съответния съд е невъзможно, горестоящият съд постановява изпращането му за разглеждане в друг равен съд.

Доколкото е налице невъзможност за разглеждане на делото от районните съдилища в района на окръжен съд Силистра, делото следва да бъде изпратено в друг окръжен съд от района на апелативен съд – Варна,      за определяне на районен съд, който да разгледа делото. Ето защо делото следва да бъде изпратено на окръжен съд - Търговище, който да определи и компетентния районен съд от своя район.

По изложените съображения, Апелативен съд – Варна,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОПРЕДЕЛЯ, по реда на чл.23, ал.3 от ГПК, ОКРЪЖЕН СЪД –Търговище, който да определи на осн. чл. 23, ал.3 от ГПК районен съд от своя район, който да разгледа делото, образувано по искове на Н.М.Н..

ИЗПРАЩА делото на ОКРЪЖЕН СЪД – Търговище.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                             ЧЛЕНОВЕ: