ОПРЕДЕЛЕНИЕ 720

гр. Варна, 26.10.2015г.

Варненски апелативен съд в закрито съдебно заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

    ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

   ЮЛИЯ БАЖЛЕКОВА

като разгледа докладваното от съдията Славов ч. гр. дело № 559/15г., намира следното:

Производството по настоящото дело е образувано след постановени от всички съдии в ОС-Шумен отводи по гр.д. № 346/15г. на ШОС, от разглеждането на предявените по това дело искове, и е за определяне на друг равен съд за разглеждане на делото.

Съобразно горните обстоятелства настоящият състав намира, че поради невъзможност от разглеждане на делото пред ШОС поради отстраняването на съдиите от целия съд, следва да определи изпращането му за разглеждане в друг равен съд. Съобразявайки, че ОС-Търговище е с най-близко местонахождение до гр. Шумен, а единият ищец и ответника са от гр. Шумен, което е предпоставка за разглеждане на делото при условията на достъпност и в разумен срок, настоящият съд

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОСТАНОВЯВА изпращането на гр. д. № 346/15г. по описа на ОС-Шумен за разглеждане от състав на Окръжен съд – Търговище, на осн. чл. 23, ал. 3 от ГПК.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                     ЧЛЕНОВЕ: