ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

765/12.11.2014

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на 12.11.2014 г. в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕВЕРИНА ИЛИЕВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 565/2014 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от А.И.Б. от с.Богомолци, Разградска обл. срещу определение № 762/15.09.2014 год по гр.д. № 141/2014 год на Окръжен съд Разград, с което е осъден да заплати в полза на Окръжен съд Разград разноски в размер на 250 лв. По съображения, че не е станал причина за завеждане на делото, както и поради финансови затруднения, частният жалбоподател моли определението да бъде отменено.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Частният жалбоподател е бил ответник в първоинстанционното производство по иск с правно осн. чл. 62 ал.2 от СК. По делото е бил назначен особен представител на малолетното дете, а ищцата е освободена от заплащане на разноските за особения представител в размер на 500 лв, изплатени от бюджета на съда.

Съгласно изричния текст на чл. 78 ал.6 от ГПК когато делото е решено в полза на лице, освободено от държавни такси и разноски, осъденото лице е длъжно да ги заплати в полза на съда. Тъй като по делото са предявени обективно съединени искове срещу двама ответници, всеки от тях е осъден да заплати половината от разноските за особения представител, а именно – в размер на 250 лв.

Така постановеното определение съответства на закона и е правилно, поради което трябва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 762/15.09.2014 год по гр.д. № 141/2014 год на Окръжен съд Разград в частта, с която А.И.Б. от с.Богомолци, Разградска обл е осъден да заплати в полза на Окръжен съд Разград разноски в размер на 250 лв.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.