ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

766/12.11.2014

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на 12.11.2014 г. в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕВЕРИНА ИЛИЕВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.гр.д. № 566/2014 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от К.В.Ч. от гр.Добрич чрез процесуалния му представител адв. Д. срещу определение № 539/12.08.2014 год по ч.гр.д. № 519/2014 год на Окръжен съд Добрич. По съображения за незаконосъобразност и необоснованост на определението въззивникът моли за неговата отмяна и връщане на делото на същия съд за произнасяне по съществото на жалбата. Представено е копие от товарителница за доставена пратка.

Съдът намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е ОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Производството по делото е прекратено по съображения, че частната жалба е просрочена.

Този извод на съда е неправилен.

От доказателствата по делото се установява, че обжалвания акт – подробна сметка на дълга, е изпратен до длъжника и получен от него на 19.06.2014 год. Срокът за обжалване изтича на 26.06.2014 год, а видно от представената с въззивната частна жалба товарителница, жалбата е изпратена по пощата в последния ден преди изтичането на срока.

Изложените мотиви на съда относно липсата на подлежащ на обжалване акт не се споделят от настоящия състав.  Съгласно чл. 435 ал.2 от ГПК длъжникът има право да обжалва постановлението за разноските. Независимо как е наименован акта, в него се съдържа разпореждането на съдебния изпълнител относно вида и размера на разноските по изпълнението. Оплакванията в жалбата са именно в тази насока и съдът е дължал произнасяне по същество.

Водим от горното съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ОТМЕНЯ определение № 539/12.08.2014 год по ч.гр.д. № 519/2014 год на Окръжен съд Добрич и

ВРЪЩА делото на същия съд за произнасяне по жалбата на К.В.Ч. срещу действията по изп.д. № 20128110400308 на ЧСИ Николай Желев рег.№ 811 и район на действия Окръжен съд Добрич.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.