ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

                                                       № 710

 

                                     17.11.2016 г.,  гр. Варна

 

В   И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

         АПЕЛАТИВЕН СЪД гр.ВАРНА, гражданско отделение, на  17. ноември 2016 г. в закрито заседание в следния състав:

Председател: Милен Славов

        Членове: Петя Петрова   

                  Мария Маринова                              

 

като разгледа докладваното от съдия П. ч.гр.д. № 575 по описа на Апелативен съд Варна за 2016 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал.2 ГПК вр. чл. 274, ал.1, т.1 ГПК и е образувано по частна жалба на П.С.Б., Е.К.П., Ц.К.Б., М.П.П. и П.П.П., съгласно направеното уточнение с молба от 13.10.2016 г., срещу определение № 399 от 07.06.2016 г., постановено по ч.гр.д. № 298/2016 г. по описа на Добричкия окръжен съд, В ЧАСТТА, с която е оставена без разглеждане жалбата им срещу протоколно определение от 12.04.2016 г. по гр.д. №173/2003 г. на Каварненския районен съд, с което на осн. чл.116, ал.1 ГПК (отм.) е допуснато изменение на предявените от П.Й.П. срещу тях облигационни искове.

Жалбоподателите са настоявали, че обжалваното определение е неправилно, като са молили за отмяната му.

С подадения писмен отговор насрещната страна е оспорила частната жалба и е молила за оставянето й без уважение, както и за присъждане на сторените в производството разноски.

Съдът, след преценка на доказателствата по делото, доводите на жалбоподателите и становището на насрещната страна, намира следното:

Подадената частна жалба е депозирана в срок, от надлежни страни, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт по чл. 274, ал.1, т.1 ГПК, редовна е и допустима, а след като я разгледа по същество, съдът я намира за неоснователна по следните съображения:

С определението на окръжния съд, в частта която се обжалва пред Варненския апелативен съд,  е оставена без разглеждане жалбата на настоящите частни жалбоподатели П.С.Б., Е.К.П., Ц.К.Б., М.П.П. и П.П.П. срещу протоколното определение от 12.04.2016 г. по гр.д. № 173/2003 г. на Каварненския районен съд, с което на основание чл. 116 от ГПК (отм.) е допуснато изменение на предявените от П.Й.П. срещу П.С.Б., Е.К.П., Ц.К.Б., М.П.П. и П.П.П. осъдителни искове.  В случая, допуснатото изменение на исковете се е изразявало в увеличаване размера на осъдителните претенции за заплащане на парични суми от всеки от ответниците. В съответствие с разпоредбата на чл. 116, ал.1 ГПК (отм.), ищецът може във всяко положение на делото в първата инстанция, без да изменя основанието, да увеличи, да намали или да измени своето искане. Определението по чл. 116 ГПК (отм.) не е преграждащо, нито за него е предвиден самостоятелен инстанционен контрол, поради което и то не е подлежало на обжалване пред окръжния съд. Като насочена, срещу неподлежащ на обжалване акт на районния съд, жалбата на настоящите частни жалбоподатели пред окръжния съд е била недопустима, поради което и не е подлежала на разглеждане. Затова, като е оставил същата без разглеждане, окръжният съд е постановил правилен съдебен акт, който не страда от визираните в настоящата жалба пороци, и като правилен той следва да бъде потвърден.

Тъй като постановяваното определение в настоящото частно производство, не е акт, с който приключва делото в съответната инстанция, по смисъла на чл. 81 от ГПК - делото продължава да се разглежда от първоинстанционния съд, то претендираните и направени от ищеца, в качеството му на ответник по частната жалба, разноски за настоящото частно производство пред апелативния съд следва да се присъдят не от настоящата съдебна инстанция, а - от първата такава, съобразно крайния изход на спора по делото (определение № 87 от 30.01.2015 г. на ВКС по ч. гр. д. № 326/2015 г., IV г. о., ГК, докладчик съдията Боян Цонев).

С оглед изложените съображения, Варненският апелативен съд

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА  определение № 399 от 07.06.2016 г., постановено по ч.гр.д. № 298/2016 г. по описа на Добричкия окръжен съд, В ЧАСТТА, с която е оставена без разглеждане жалбата на П.С.Б., Е.К.П., Ц.К.Б., М.П.П. и П.П.П. срещу протоколно определение от 12.04.2016 г. по гр.д. №173/2003 г. на Каварненския районен съд, с което на осн. чл.116, ал.1 ГПК (отм.) е допуснато изменение на предявените от П.Й.П. срещу тях облигационни искове.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не може да се обжалва.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: