ОПРЕДЕЛЕНИЕ

682

гр. Варна, 16.12. 2013 г.

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 16 декември 2013 г., в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

     ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА

            ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

Като разгледа докладваното от съдия П.Петрова ч.гр.д. № 577 по описа на съда за 2013 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 23, ал.3 ГПК и е образувано след отводи  на съдиите от всички районни съдилища от района на окръжен съд – Разград /Районен съд Исперих, Районен съд Кубрат и Районен съд –Разград/, от  района на окръжен съд – Силистра /районен съд – Силистра, районен съд – Тутракан и районен съд – Дулово/, както и от района на окръжен съд – Варна /районен съд – Варна, районен съд – Провадия, районен съд –Девня/.

С определение 1133/05.12.2013 г.  по ч.гр.д. № 300/2011 г., окръжен съд – Разград, като е взел предвид, че всички съдии от равните по степен съдилища в района  му са се отвели, е изпратил делото, образувано по искове на Н.М.Н. по чл. 45  и чл. 86 от ЗЗД срещу Р.В.Б., А.Л.П. и К.Д.К. *** за определяне на компетентен съд за разглеждането му.

Съгласно разпоредбата на чл. 23, ал.3 от ГПК, ако поради отстраняване на съдии разглеждането на делото в съответния съд е невъзможно, горестоящият съд постановява изпращането му за разглеждане в друг равен съд.

Доколкото е налице невъзможност за разглеждане на делото от районните съдилища в районите на окръжен съд – Варна, окръжен съд –Силистра и окръжен съд -Разград, делото следва да бъде изпратено в друг окръжен съд от района на апелативен съд – Варна,       за определяне на районен съд, който да разгледа делото. Ето защо делото следва да бъде изпратено на окръжен съд - Търговище, който да определи и компетентния районен съд от своя район.

По изложените съображения, Апелативен съд – Варна,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОПРЕДЕЛЯ, по реда на чл.23, ал.3 от ГПК, ОКРЪЖЕН СЪД –Търговище, който да определи на осн. чл. 23, ал.3 от ГПК районен съд от своя район, който да разгледа делото, образувано по искове на Н.М.Н. по чл. 45  и чл. 86 от ЗЗД срещу Р.В.Б., А.Л.П. и К.Д.К.

ИЗПРАЩА делото на ОКРЪЖЕН СЪД – Търговище.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                             ЧЛЕНОВЕ: