ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

689

Гр.Варна, 20.12.2013 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 20 декември 2013 г. в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

     ЧЛЕНОВЕ: ИВАН ЛЕЩЕВ

            ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

Като разгледа докладваното от съдия Петрова ч.гр.д. № 587 по описа на съда за 2013 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал.1 и сл. ГПК.

Образувано е по частна жалба вх. № 5741/31.10.2013 г. на „Литекс Комерс” АД против определение № 547 от 10.12013 г., постановено по гр.д. № 494/2012 г. по описа на Шуменския окръжен съд.

Съдът, като се запозна с документите по делото установи, че към настоящата жалба не е изпратено самото гр.д. № 494/2012 г. по описа на ШОС, по  което се съдържат необходимите за разрешаването на частната жалба доказателства, нито са приложени преписи от същите. Затова, настоящото дело  следва да бъде прекратено и върнато на окръжния съд за комплектоване на частната жалба с гр.д. № 494/2012 г. по описа на ШОС /респ. с препис от същото/, след което делото следва да бъде пратено на апелативния съд за произнасяне.

По изложените съображения, Апелативен съд гр.Варна

 

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д. № 587/2013 г. по описа на Апелативен съд Варна и ВРЪЩА делото на Окръжен съд – Шумен за комплектоване на частната жалба с делото, съобразно дадените указания, след което делото да бъде изпратено на Апелативен съд - Варна за произнасяне по частната жалба.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: