ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

795

 

гр.Варна,18.11.2015 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 18 ноември 2015 г. в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милен Славов

        ЧЛЕНОВЕ:  Диана Джамбазова

                            Петя Петрова

 

Като разгледа докладваното от съдия Петрова ч.гр.д. № 608 по описа на съда за 2015 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по ч.гр.д. № 608/2015 г. по описа на Варненския апелативен съд е по реда на чл. 274 от ГПК вр. с чл. 435 ГПК и е образувано по частна жалба на С.В.С. и З. Г.С., подадена чрез адв. С.Н., против определение № 3145/ 09.09.2015 г. по в.гр.д. № 2348/2015 г. на ВОС, с което е оставена без разглеждане жалбата им с вх.№ 24712/11.08.2015 г. против постановление за възлагане от 18.06.2015 г. на недвижим имот в гр.Варна, ул. „Мара Гидик” №5 по изпълнително дело № 20128070400282 на ЧСИ Н Д.

Жалбоподателите са сочили на неправилност на обжалваното определение по съображения, че съдът не разгледал и не се произнесъл по оплакванията им срещу постановлението за възлагане.

Взисктелят „Банка ДСК” ЕАД не е подал отговор на жалбата.

Частната жалба е подадена в срок, от лице с правен интерес от обжалване на определението на окръжния съд като неизгодно за него, редовна е и допустима.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна по следните съображения:

Жалбата на длъжниците пред окръжния съд е била подадена против постановление за възлагане на недвижимия имот от 18.06.2015 г. при следните оплаквания: частният съдебен изпълнител не публикувал обявата за публичната продан в съответните интернет сайтове – на ВОС и на Камарата на ЧСИ; определил нова начална цена в нарушение на чл. 494, ал.2 от ГПК при просрочена молба на взискателя;  неправилно, без да ползва вещо лице, определил началната цена на имота при първата публична продан, а при последната публична продан определил много занижена цена в нарушение на чл.468 ГПК.

Съгласно разпоредбата на чл. 435, ал. 3 ГПК, постановлението за възлагане може да се обжалва и от длъжника, поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена.

Съгласно задължителните указания, дадени в т.8 на ТР 2/2013 г. от 26.07.2015 г. на ВКС, действията на съда и наддавачите във връзка с подадените тайни наддавателни предложения в продължение на пълния срок за това и действията на страните с право на изкупуване, както и действията на съдебния изпълнител и наддавачите при провеждане на наддаването с явни наддавателни предложения с фиксирана стъпка са част от наддаването и надлежното им извършване подлежи на проверка по жалба срещу постановлението за възлагане. Връчването на поканата за доброволно изпълнение, оценката на имуществото и разгласяването на проданта подготвят, но не са част от надаването, поради което те излизат вън от предмета на проверка при обжалване на постановлението за възлагане.

В настоящия казус, оплакванията в жалбата пред окръжния съд не попадат в обхвата на проверката при обжалване на постановлението за възлагане, защото имат отношение към разгласяване на проданта и процеса на изготвяне на оценките и са подготвящи публичната продан. Те не съставляват действия по наддаването нито касаят възлагането по най-високата цена, поради което и не покриват хипотезата на чл. 435, ал.3 от ГПК, за да бъдат разгледани по същество. В този смисъл, подадената пред окръжния съд жалба е била недопустима и  правилно не е била разгледана от окръжния съд.

Затова оплакванията пред настоящата инстанция за неправилност на обжалвания съдебен, поради неразглеждане по същество на жалбата им срещу постановлението за възлагане, са несъстоятелни и следва да бъдат оставени без уважение, а определението на окръжния съд следва да бъде потвърдено.

С оглед изложените съображения, Варненският апелативен съд.

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 3145/ 09.09.2015 г. по в.гр.д. № 2348/2015 г. на ВОС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  не може да се обжалва.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: