742/16.11.2018

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА ЧЛЕНОВЕ:                                  МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

РОСИЦА СТАНЧЕВА

като разгледа докладваното от съдия Р.Станчева ч.гр.д. № 610 по описа за 2018г.,

за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.23 ал.З ГПК.

С определение от 09.11.2018г. Окръжен съд - Силистра е констатирал, че с предходни определения всички съдии от съда са се отвели от разглеждането на спора по гр.д. № 240/2018г., образувано по иск на И.Р.И. ***. Същите са приложени в корицата на първоинстанционното дело.

Ето защо разглеждането на иска е невъзможно да стане пред ОС - Силистра, поради което и на основание чл.23 ал.З ГПК настоящата инстанция следва да определи друг равностепенен съд, който да разгледа спора.

По гореизложеното, съдът

ОПРЕДЕЛИ

ИЗПРАЩА гр.д. № 240/2018г. по описа на Окръжен съд - Силистра, образувано по иск на И.Р.И. за разглеждане от Окръжен съд - Разград, на основание чл.23 ал.З ГПК.

 

ЧЛЕНОВЕ:

Определението не подлежи на обжалване.