ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

110

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на    11.02.2016 година                    в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д.№ 74/2016 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от В.В.Ч. чрез процесуалния му представител адв. Е. Д. срещу определение № 18/04.01.2016 год по гр.д. № 2984/2015 год на Окръжен съд Варна, с което производството по делото е прекратено. По съображения за незаконосъобразност на определението, частният жалбоподател моли за неговата отмяна и връщане на делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е ОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Със свое разпореждане съдът е оставил исковата молба без движение и е задължил ищеца да представи скица на имота и удостоверение за данъчна оценка с оглед определяне цената на иска.

От представените официални отговори от АГКК и Община Варна се установява, че исканите документи не могат да бъдат издадени.

В случая е налице хипотезата на чл. 70 ал.3 от ГПК, при която съдът следва сам да определи приблизителна цена на иска, включително и при нужда от специални знания - чрез назначаване на експертиза, дори и такава да не е била изрично поискана от ищеца.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОТМЕНЯ определение № 18/04.01.2016 год по гр.д. № 2984/2015 год на Окръжен съд Варна, с което производството по делото е прекратено и

ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводстветните действия.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.