ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№106

 

гр.Варна, 19.02.2014 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 19.02.2014 г., в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Северина Илиева

     ЧЛЕНОВЕ: Пенка Христова

           Петя Петрова

 

Като разгледа докладваното от съдия П. Петрова ч.гр.д. № 99 по описа на съда за 2014 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по ч.гр.д. № 99/2014 г. по описа на Варненския апелативен съд е образувано по частна жалба № 568/ 21.02.2012 г. на М.Д.Д. против определение от 25.01.2012 г. по гр.д. № 52/2012 г. на Видинския окръжен съд.

Настоящият състав, определен на случаен принцип по ч.гр.д. № 99/2014 г. на Варненския апелативен съд, като взе предвид, че жалбоподател е М.Д., който многократно е изразявал съмнението си в професионализма и безпристрастността на съдиите от Варненския апелативен съд, включително и на съдиите от настоящия съдебен състав и с оглед да се отстрани всякакво съмнение в безпристрастното решаване на делото намира, че са налице основанията по чл. 22, ал.1 т.6 от ГПК и следва да се отведе от разглеждането му.

С оглед изложеното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТВЕЖДАТ СЕ от разглеждането на ч.гр.д. № 99/2014 г. по описа на Варненския апелативен съд съдиите Северина Илиева, Пенка Христова и Петя Петрова.

Делото да се докладва на зам.председателя на ГО – М.Дончева за следващи разпореждания.

 

Определението не може да се обжалва.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                             ЧЛЕНОВЕ: