Р Е Ш Е Н И Е

 

124

 

                                                                                              Варна, 12.08.2014 година

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД,наказателно отделение,в публично съдебно заседание на Двадесет и пети Април,две хиляди и четиринадесета година,в състав :

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : И.П.

 

                                                                           ЧЛЕНОВЕ : Ж.Д.

                                                                                   П.Д.

       Секретар С.Д.

       Прокурор В.М.

       Като разгледа докладваното от съдия П

       ВНДОХ № 34 по описа за 2014 година,за да се произнесе,взе предвид следното:

 

С Присъда № 104 от 09.12.2013 година по НДОХ № 87/2013 година на ТЪРГОВИЩКИ ОКРЪЖЕН СЪД подсъдимият Д.Х.Е.,ЕГН **********,*** е бил признат за виновен в това,че:На 29.07.2012 година,около 13,20 часа в района на село Презвитер Козма,община Омуртаг,в участъка между км 210+335 и км 210+385 на ПП-1-4,при управлението на лек автомобил"Мерцедес-Е 270"-CDI,с рег.№ Т 2222 КТ,собственост на"Алтея"ООД Омуртаг,представлявана от управителя .,нарушил правилата за движение по пътищата,визирани в член 25 алинея 1,предложение второ от ЗДвП -при предприемане на маневра"изпреварване"не се убедил,че няма да създаде опасност за изпреварвания мотоциклет и не се съобразил с неговото положение,посока и скорост на движение;по член 42 алинея 1 точка 2 от ЗДвП-че при предприемане на изпреварването не се убедил,че може да заеме място в пътната лента пред изпреварвания мотоциклет без да го принуждава да намалява скоростта или да изменя посоката на движение;по член  42 алинея 2 точка 1 от ЗДвП-че по време на изпреварването не осигурил достатъчно странично разстояние между управлявания от него автомобил и изпреварвания мотоциклет и по член 21 алинея 1 от ЗДвП-че се движил с превишена скорост-повече от 120 километра в час при разрешена  50 километра в час и в резултат на това, по непредпазливост причинил смъртта на К.И.К.,ЕГН **********,*** и след това избягал от местопроизшестието,като на основание член 343 алинея 3 буква"б"предложение първо във връзка с алинея 1 буква"в"от НК във връзка с член 342 алинея 1 от НК  във връзка с член 25 алинея 1 от ЗДв.П във връзка с член 42 алинея 1 точка 2 във връзка с алинея 2 точка 1 от ЗДв.П във връзка с член 21 алинея 1 от ЗДв.П и във връзка с член 54 от НК му е било наложено наказание"Лишаване от свобода"за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ,което наказание да бъде изтърпяно в затворническо общежитие от открит тип при първоначален"Общ"режим-на основание член 61 точка 3 във връзка с член 59 алинея 1 от ЗИНЗС,а на основание член 343г от НК подсъдимият Д.Х.Е. бил лишен от"Право да управлява МПС"за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ и ДВА МЕСЕЦА,считано от влизане на присъдата в сила.

Със същата Присъда подсъдимият Д.Х.Е., е бил осъден да заплати направените по делото разноски на досъдебното производство в размер на 694,85 лева в полза на МВР и по сметка на ТОС сумата от 1155,31 лева.

Със същата Присъда подсъдимият Д.Х.Е., е бил осъден да заплати е бил осъден да заплати на И.К.К.-4 годишен,действащ чрез майка си Г.З. направените по делото разноски за защитник в размер на 1 500,00 лева.

Със същата Присъда подсъдимият Д.Х.Е., е бил осъден да заплати Г.З.,Г.Д. и И.К. ДИМИТРОВ направените по делото разноски за защитник в размер на 250,00 лева.

Със същата Присъда подсъдимият Д.Х.Е., е бил осъден да заплати е бил осъден да заплати на Г.К.К.-11 годишен,действащ чрез майка си е.с.п. направените по делото разноски за защитник в размер на 600,00 лева.

Със същата Присъда съдът се е произнесъл и по направените по делото разноски.

Недоволен от така постановената Присъда е останал подсъдимият Д.Х.Е.,обжалвал я е чрез защитата си-адвокат И.И. ***,като постановена при нарушения на закона,необоснована и при допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила,както и наложено ямно несправедливо наказание.Моли се за отмяна на присъдата и постановяване на нова такава,с която подсъдимият ДЖЕФЕРОВ бъде оправдан по повдигнатото му обвинение.При условията на алтернативност се иска да бъде приложен закон за по-леко наказуемо престъпление;да бъде намалено наказанието и освободен подсъдимия от изтърпяване на наказанието по реда на член 66 от НК.

С допълнителни писмени доводи към първоначалната жалба защитата на подсъдимия Д.Х.Е.-адвокат М.Р.,от АК-Варна,постъпили в деловодството на ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД  на 10.04. 2014 година подробно мотивира оплакванията си по отношение на постановената Присъда от първоинстанционния ТЪРГОВИЩКИ ОКРЪЖЕН СЪД.Излагат се съображения,че Присъдата е била постановена при допуснати съществени процесуални нарушения,необоснована и незаконосъобразна,с искане на основание член 336 алинея 1 точка 3 от НПК за отмяна на присъдата и постановяване на нова такава,с която да бъде оправдан подсъдимия Д.Х.Е..При условията на алтернативност се иска:на основание член 335 алинея 2 във връзка с член 348 алинея 3 точки 1 и 2 от НПК да бъде отменена първоинстанционната Присъда и делото върнато на първата инстанция или на прокурора за отстраняване на допуснатите съществени процесуални нарушения.Все при условията на алтернативност се иска на основание член 337 алинея 1 от НПК да бъде изменена първоинстанционната Присъда,като деянието бъде преквалифицирано в такова по член 343 алинея 1 буква"в"от НК,да бъде определено на подсъдимия Е. наказание към минимума,предвиденс в закона и отложено изтърпяването на наказанието с минимален изпитателен срок-на основание член 66 от НК,както и да бъде намалено наложеното наказание по член 343г от НК до минимален размер,предвиден в закона.Освен това в жалбата са направени и доказателствени искания,свързани с назначаване на повторна САТЕ в състав от други трима експерти,която да даде отговор на поставените в основната САТЕ/на етап ДП/,както и допълнителна такава в съдебната фаза.Иска се вещите лица да направят допълнителен оглед и да отговорят на 10 допълнителни въпроси.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД с Определение в с.з.от 25.04.2014 година се е произнесъл по направените в допълнителните писмени доводи доказателствени искания,като е приел и приложил представените писмени доказателства,описани в диспозитива на Определението/и е оставил без уважение искането за събиране на допълнителни доказателства.

В съдебно заседание от 25.04.2014 година,по съществото на делото пред въззивната апелативна инстанция страните по делото взеха следните становища :

 Защитата на подсъдимия Д.Х.Е. след подробен анализ на събраните доказателства по делото и след изложени подробни съображения в подкрепа на оплакванията в жалбата си,моли същите да бъдат уважени,а именно:отмяна на Присъдата на ТЪРГОВИЩКИ ОКРЪЖЕН СЪД поради допуснати отстраними нарушения на процесуалните правила и връщане на делото за тяхното отстраняване.Алтернативно се моли за отмяна на Присъдата и постановяване на друга такава с оправдателен диспозитив.Все при условията на алтернативност,с оплакване за явна несправедливост на наложеното наказание,се моли извършеното от подсъдимия  Е. да бъде преквалифицирано по член 343 алинея 1 буква"в"от НК и определено наказание към минималния размер,както и редуциране на наказанието по член 343г от НК към минимума-само и единствено при смекчаващи отговорността обстоятелства.

Представителят на държавното обвинение дава заключение,че счита жалбата за неоснователна и по изложени в тази насока съображения,моли да бъде потвърдена изцяло присъдата.

Защитата на частния обвинител Е.С.П.,лично за себе си и като законен представител на Г.К.К.-адвокат И.И.-*** счита,че жалбата е неоснователна и след излагане на съображения в тази насока,се моли да бъде оставен в сила първоинстанционния съдебен акт.

Защитата на частните обвинители:Г.П.З.,лично за себе си и като законен представител на И.К.К.,Г.Г.Д. и И.К.К.-Д.-адвокат Н.В.-*** оспорва изцяло жалбата,като неоснователна и по изложени съображения в тази насока,моли същата да бъде оставена без уважение.

В последната си дума подсъдимият Е. заявява,че съжалява за човека,който си е заминал,като моли да бъде приета жалбата му и да бъде оправдан.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД,като взе предвид оплакванията в жалбата на защитата на подсъдимия Д.Х.Е.;становищата на страните по жалбата;становището на жалбоподателя и подсъдим Д.Х.Е., в последната му дума,както и служебно изцяло-с оглед изискванията на член 313 и член 314 алинея 1 от НПК,прие за установено от фактическа и правна страна следното :

Жалбата на защитата на Д.Х.Е. е била подадена в установения от НПК срок и е допустима за разглеждане от въззивната апелативна инстанция.

Първоинстанционният ТЪРГОВИЩКИ ОКРЪЖЕН СЪД е приел за установено от фактическа страна следното :

К.И.К. бил любител на мотоциклетите.Притежавал мотоциклет,марка"Хонда ЦБР 1000РР" с ДК № Тх 0442 X.Пострадалият впоследствие К.К. редовно се събирал с други мотоциклетисти и участвал в техни сбирки.

На 27.07.2012 година К.К. заедно с група от шест мотоциклетисти от град Добрич-свидетелите:В.В,В.М,Я.С,С.С и Е.Б присъствали на рокерско събиране в град Стара Загора.

На 29.07.2012 година групата мотоциклетисти тръгнала обратно за град Добрич,като минали през град Котел.Групата се движела в следната поредност: водач-свидетелят В,втори-К.,трети-свидетелят М,а след него и останалите трима.

Към 13,15 часа на същия ден:29.07.2012 година,в посочения ред и дистанция между моторите около 10-15метра,групата излязла на първокласен път ПП-1-4 София-Варна и продължила в посока град Омуртаг-град Търговище. В равния участък на района на село Беломорци,община Омуртаг,моторите се движели със скорост 120-130 километра в час.Там те били застигнати и изпреварени от л.а."Мерцедес-Е-270"-CDI,с рег.№ Т 2222 КТ,собственост на"Алтея"ООД-град Омуртаг и управляван от подсъдимия Д.Е..В лекия автомобил заедно с подсъдимия пътували още и свидетелите:Г.К,заел седалката до шофьора и свидетеля С.С- заел задната седалка зад свидетеля К.След изпреварването, по неизвестна причина пострадалия К. напуснал колоната и увеличил значително скоростта си.След сeло Беломорци и преди село Презвитер Козма,при изкачването на височината,К. изпреварил лекия автомобил"Мерцедес",управляван от подсъдимия Д.Е..Малко преди пътен знак Д11 за начало на населено място село Презвитер Козма, мотоциклетистът изпреварил л.а."Форд Фиеста"с ДК№ Н 4138 ВВ,управляван от свидетеля Й.ЙНепосредствено след него,л.а"Форд" бил изпреварен и от лекият автомобил,управляван от подсъдимия Е..В участък от пътя между километър 210+335 и километър 210+385, непосредствено след табелата Д11,мотоциклетът навлязъл в плавен ляв завой с радиус от 247,60 метра.За да.осигури устойчиво движение по кривата, К. наклонил мотора.В този момент,при еднолентово платно за движение със ширина 6,50 метра подсъдимият Д.Е. предприел изпреварване на мотоциклета,без да се убеди,че няма да създаде опасност за изпреварения мотоциклетист и че може да заеме място в пътната лента пред него,без да го принуждава да намали скоростта си или да измени посоката си на движение в нарушение разпоредбата на член 42 алинея 1 точка 2 от ЗДвП. Тъй като подсъдимият Д.Е. се движел с изключително висока скорост- по-висока от 186 километра в час/съгласно АТЕ скоростта му е била 190 километра в час/при разрешена 50 километра в час и поради неправилна преценка на ситуацията,при извършване на третата фаза от изпреварването,а именно:връщане в дясната лента на движение,подсъдимият не осигурил достатъчно странично разстояние между двете МПС,с което нарушил разпоредбата на член 42 алинея 2 точка 1 от ЗДвП.Без да се съобрази с положението,посоката и високата скорост на движение на мотоциклетиста и в нарушение на член 25 алинея 1 от ЗДвП,подсъдимият Д.Е. осъществил прибирането в неговата лента на движение рязко пресичайки пътя на мотоциклетиста и заемайки място пред него,в изключителна близост,като по този начин л.а."Мерцедес"възникнал като опасност за движението на мотоциклетиста.За да избегне удар в задната част на л.а."Мерцедес" пострадалия К. бил принуден да употреби спирачки и"изправи" мотоциклета на ъгъл по-малък от критичния /46,7 градуса относно вертикала/, необходим за устойчивото му движение и преодоляване на завояСледствие на това той загубил управление над мотоциклета и последния продължил движението си по допирателната на завоя,като преминал банкета и напуснал пътното платно със скорост 142 километра в час.След прелитане от височина от около 1,70 метра,той паднал на лявата си страна в царевичната нива.

При    падането      си,К. получил  тежка съчетана черепно-мозъчна и гръдна травми със счупване на дясната слепоочна кост,травматичен излив на кръв под меките мозъчни обвивки,мозъчна контузия,двустранно счупване на ребра,счупване на гръдната кост,разкъсване на лявото белодробно крило, излив на кръв в гръдната кухина,мозъчен и белодробен отток.Посочените несъвместими с живота увреждания довели до смъртта на К.,която настъпила бързо и била неизбежна.Въпреки че подсъдимият Д.Е. и пътуващите в колата свидетели видели вдигналата се"пушилка" зад л.а"Мерцедес"и очевидната причина за това,те продължили движението си към град Търговище без да спрат и да се заинтересуват от състоянието на мотоциклетиста.По-късно подсъдимият Д.Е. бил намерен от полицейските служители на автомивка в градТърговище.

От съдебно-медицинската експертиза е било установено,че причина за смъртта на К. е получените тежка съчетана черепно-мозъчна и гръдна травми,като смъртта е настъпила бързо и е била неизбежна.

От заключението на автотехническата експертиза е било установено,че системите и механизмите,имащи пряко отношение към безопасността на движение на л.а."Мерцедес" и на мотоциклета са били в изправно техническо състояние.

Съгласно резултатите от химическата експертиза не е констатирана употребата на алкохол или други упойващи вещества от подсъдимия Е. и пострадалия К..

От заключението на трасологическа експертиза е било установено,че липсва съприкосновение между л.а"Мерцедес" и мотоциклет"Хонда".

В хода на съдебното следствие е било извършен следствен експеримент за проверка показанията на свидетелите:Й.,С и обясненията на подсъдимия Д.Е..

За да приеме за установена описаната по-горе фактическа обстановка по делото,първоинстанционният ТЪРГОВИЩКИ ОКРЪЖЕН СЪД е направил пълен,комплексен и изключително обстоятелствен анализ на всички събрани по делото доказателства както във фазата на досъдебното производство,така и във фазата на съдебното следствие.На този анализ са били подложени:обясненията на подсъдимия Д.Е.;свидетелските показания;приложените по делото писмени доказателства:Протокол за оглед на местопроизшествието и       снимков материал;Протокол за следствен експеримент за проверка на данните,получени от свидетеля Й. и снимков материал;Заключенията на вещите лица по извършените съдебно-медицинска,  химическа,трасологическа и автотехническа експертизи;извършените в хода на съдебното следствие:следствен експеримент за проверка показанията на свидетелските показания на свидетелите:С и Й.;обясненията на подсъдимия Д.Е.;Констатациите на назначените допълнителни автотехнически експертизи;Проведените очни ставки и други.

В началото на анализа на събраните по делото доказателства първоинстанционният съд законосъобразно и обосновано е отделил безспорното от спорното.Като безспорно по делото съдът е приел,че:

И двете моторни превозни средства:л.а."Мерцедес"и мотопед"Хонда" са били технически изправни.

Пътното покритие на платното за движение е било от стандартна асфалтова смес,без дефекти и към момента на произшествието е било сухо и чисто,а времето слънчево и топло.

На 26.07.2012 година К.К. е управлявал мотоциклет"Хонда ЦБР 100 0PP",пътуващ с група мотоциклетисти,докато подсъдимият Е. е управлявал л.а."Мерцедес",а в колата като пътници пътували свидетелите:Г.К и С.С,като и двете МПС пътували в посока град Омуртаг-град Търговище.Не имало спор както относно групата от мотоциклетисти и поредността им в колоната,така и относно пътуващите в л.а."Мерцедес"свидетели и заеманите от тях места в колата.Не е имало и спор,че подсъдимият Е. изпреварил колоната от мотоциклетисти непосредствено след ресторант"Беломорска среща"на правия участък от пътя,непосредствено преди завоя.

ПТП е станало на 29.07.2012 година в 13 часа и 20 минути,при слънчево време,дневна светлина,добри метеорологични условия,суха пътна настилка.

Всички спорни моменти по делото във връзка с приетата за установена фактическа обстановка са възникнали след това изпреварване.

Законосъобразно и обосновано ТЪРГОВИЩКИ ОКРЪЖЕН СЪД е приел,че по делото са се оформили две групи свидетелски показания,които се различавали относно станалото.В първата група са били приети показанията на свидетелите: Г.К и С.С,пътували в колата на подсъдимия Е.,както и обясненията на последния,докато във втората група свидетелски показания са били включени тези,дадени от мотоциклетистите и свидетеля Й.Й

Както беше посочено по-горе:В хода на съдебното следствие първоинстанционният съд е провел следствен експеримент,като целта на този експеримент е била до провери на място достоверността на гласните доказателства от посочените по-горе две групи свидетели и обясненията на подсъдимия Е..На место са били а извършени замервания от вещите лица,съгласно дадените показания от свидетелите и обясненията на подсъдимия         както и са били направени фотоснимки.

ТЪРГОВИЩКИ ОКРЪЖЕН СЪД е дал изцяло вяра на показанията на свидетеля Й.,тъй като показанията на този свидетел се подкрепяли от

събраните по делото доказателства и констатациите на изслушаните автотехнически експертизи.Й. е бил единственият свидетел-очевидец на местопроизшествието,като показанията му са били последователни,обосновани,достоверни и логични.Показанията на този свидетел не са се променили през цялото време на разследването,както във фазата на досъдебното следствие,така и във фазата на съдебното следствие.Същите са били проверени както на досъдебното производство чрез проведен следствен експеримент,така и чрез проведения следствен експеримент в хода на съдебното следствие.Показанията на този свидетел съвпадали и със заключението на вещите лица,анализирани по-долу в мотивите на Присъдата.

Същевременно първоинстанционният съд не е дал вяра и не е кредитирал показанията на свидетелите:С и К,както и обясненията на подсъдимия Д.Е. по съображения,че същите са били взаимно противоречиви,непоследователни,променящи се в хода на делото,нелогични и неподкрепящи се от данните по делото.Не на последно място първоинстанционният съд е отчел и заинтересоваността на тези свидетели,които са приятели на подсъдимия и която заинтересованост се е проявила в промяна на показанията им в посоча оневиняване на подсъдимия Е.,а именно:Съгласно показанията на свидетелите:С и К и обясненията на подсъдимия Д.Е. мотоциклетистът е предприел изпреварване едновременно на двете моторни превозни средства-л.а."Форд" и л.а."Мерцедес",като след това се е прибрал в дясната лента на движение,намалявайки своята скорост.Свидетелят С в първоначалните си показания е заявил,че изпреварването е станало последователно:първо са изпреварили лекия автомобил и тогава моторът ги е изпреварил.При провеждане на следствения експеримент този свидетел е променил показанията си,като е заявил,че мотоциклетистът е изпреварил едновременно двата леки автомобила:л.а. „Мерцедес" и „Форд".Това е твърдял и свидетелят.К,който не е участвал в следствения експеримент.

Противоречие първоинстанционният съд е констатирал и по отношение установяване на обстоятелството за местоположението на л.а."Мерцедес" в различните фази от неговото движение.свидетелите:С и К са заявили,че същият се е движил през цялото време в лявата пътна лента, т.е. същият не се е прибирал в дясната лента за движение/.По този въпрос подсъдимият Е. сам си е противоречал в своите обяснения,като в съдебно заседание е заявил,че когато изпреварвал л.а."Форд"мотористът ги изпреварил и двамата и минал пред тях.когато подсъдимият Е. тръгнал да се прибира вдясно,мотористът рязко свил вдясно и започнал да намалява скоростта,докато той/подсъдимият/не се бил прибрал.Малко след това подсъдимият е заявил,че не бил предприел движение вдясно за да се прибере,тъй като карал по осевата линия,защото пътят после се стеснявал.Мотористът го изпреварил и минал вдясно,а подсъдимият продължил в лявата лента близо до осевата линия.

Първоинстанционният съд е констатирал противоречия в показанията на тази група свидетели и обясненията на подсъдимия Е. по отношение на следващата фаза на движение на двете МПС:Лекият автомобил"Мерцедес"продължил движението си в лявата лента за движение и при навлизане в завоя,където мотористът излязъл от пътното платно,а леката кола не го била изпреварила,тъй като била пред моториста.

Първоинстанционният ТЪРГОВИЩКИ ОКРЪЖЕН СЪД е констатирал противоречия в показанията на свидетелите:С и К и относно:възприетата"пушилка"след излизане на мотора от пътното платно;скоростта на движение на двете МПС-та,като е обсъдил подробно и обстоятелствено тези противоречия.

Същевременно първоинстанционният съд и изложил подробни съображения защо възприема изцяло фактическата обстановка както относно основната автотехническа експертиза,изготвена на досъдебното производство, така и допълнителните такива,изготвени в съдебната фаза и допълвайки основната.Тези констатации са били подкрепени и съвпадали в основните параметри,след проверка на данните по следствения експеримент и свидетелските показания на ЙОРДАН Й.,които свидетелски показания подробно и обстоятелствено са били обсъдени от първоинстанционния съд..

Заключението по  тази експертизата дала отговор на въпроса с каква скорост са се движили моторните превозни средства:л.а."Мерцедес" и мотоциклета в различни фази,а именно:

Скоростта на движение на мотоциклета: при  изпреварване на л.а."Форд" е била 172,4 километра в час при изпреварването му от л.а"Мерцедес" и непосредствено преди предприемане на маневрата аварийно спиране е била 179 километра в час/при 186 километра в час,установена на ДП/.След задействане на спирачната му система непосредствено преди напускане на банкета и преминаване във фаза летеж към зелените площи скоростта е била 142 километра в час и съвпадала със скоростта,установена на ДП.

Скоростта на движение на л.а."Мерцедес"по време на изпреварването му от мотоциклета е била 155 километра в час,а по кривата на завоя извършващ маневра"изпреварване"е била 190 километра в час.

Първоинстанционният съд е приел,че по делото по безсъмнен и категоричен начин е било доказано,че л.а."Мерцедес"е предприел изпреварване на мотоциклетиста в началото на завоя,базирайки се изцяло на показанията на свидетеля Й.,като участник в движението по пътя и непосредствен свидетел-очевидец на случилото се;констатациите от първоначалната и допълнителната авто-технически експертизи и конкретно:Съгласно заключенията на експертите,мотоциклетистът не е имал време и възможност да продължи движението си по първоначалната траектория,защото за да направи това,е следвало да поддържа необходимия наклон от 45,5 градуса,спрямо вертикалата.В условията на завой,при установената скорост на движение,намаляването скоростта на мотоциклетиста чрез предна или задна спирачка,е довело до нарушаване на неговото устойчиво движение,като мотоциклетистът не е имал техническа възможност да продължи движението си в завоя.

Причините за настъпилото произшествие  са били :

Неправилна преценка на пътната обстановка на водача на л.а."Мерцедес",който е предприел изпреварване на мотоциклет"Хонда" в условията на ляв завой със скорост от 190 километра в час-значително по-висока от граничната за странично занасяне,а именно:173 километра в час.

 Неправилна преценка на пътната обстановка на водача на мотоциклет"Хонда",който в условията на ляв завой се движи със скорост 179 километра в час:по-висока от граничната за странично занасяне.

Неправилно извършена маневра"изпреварване" от водача на л.а."Мерцедес",при която е било скъсено страничното разстояние с мотоциклета и принуждаване на водача на мотоциклета да продължи движението си извън платното за движение.

Първоинстанционният съд е обсъдил възраженията на защитата на подсъдимия Е. относно причината мотоциклетистът да изправи мотора,да задейства спирачната система и да промени своята траектория на движение,а именно:Че като причина за това поведение на мотоциклетиста може да се определи освен близостта на л.а."Мерцедес"до мотора принудила го да промени своето положение и скорост,така и лично решение на водача на мотоциклета да намали скоростта преценявайки,.че не може да взема завоя.Първоинстанционният съд е изключил така предложения вариант от защитата на подсъдимия,като подробно се е аргументирал,че:

Този вариант противоречи на показанията на свидетеля Й.;

Противоречи на заключенията на вещите лица относно граничната стойност на скоростта на мотора и лекия автомобил,над която се променя устойчивото им движение. Тази скорост за двете МПС е била 173 километра в час.Съгласно заключението,действителната скорост на двете МПС в този момент е била както следва:за мотоциклета-179 километра в час,а за лекия автомобил"Мерцедес"-190 километра в час.В заключението си вещите лица са посочили,че движението на л.а"Мерцедес" в завоя със скорост по-висока от 173 километра в час е близка до загубата на устойчиво движение.Възможностите на водача на мотоциклета да ограничи до известна степен страничното занасяне са били възпрепятствани от приближилия се и скъсил страничното разстояние л.а."Мерцедес".,

На последно място,но не и по значимост са били обсъдени уменията на водачите да управляват МПС.подсъдимият Е. е бил правоспособен водач от 2006 година,като за близо 7 години е бил санкциониран 17 за нарушения на правилата за движение.Пострадалият К. е бил правоспособен водач от 25 години,като за този период е бил санкциониран 14 за нарушения на правилата за движение по пътищата.

Първоинстанционният съд е направил извода си,че пострадалия К., като дългогодишен и опитен водач на МПС,е имал реалната възможност да вземе завоя с установената скорост на движение,без да е било необходимо същият да намалява скоростта.

Гореописаната фактическа обстановка ТЪРГОВИЩКИ ОКРЪЖЕН СЪД е приел след задълбочен,пълен и комплексен анализ на всички събрани по делото доказателства.Първоинстанционният съд,обсъждайки поотделно и в тяхната съвкупност всички събрани по делото доказателства,е направил законосъобразни и обосновани изводи кои доказателства следва да бъдат кредитирани и защо и кои събрани доказателства не следва да бъдат кредитирани. 

Въззивната апелативна инстанция възприема изцяло така направените изводи относно приетата за установена фактическа обстановка,като законосъобразни,обосновани,в синхрон със събраните по делото доказателства.

При така законосъобразно и обосновано приетата за установена фактическа обстановка по делото,първоинстанционният съд също така законосъобразно и обосновано е направил своите изводи,че подсъдимият Д.Х.Е. с деянието си на 29.07.2012 година около 13,20 часа в района на село Презвитер Козма,община Омуртаг,в участъка между километър 210+335 и километър 210+385 на ПП-1-4, при управлението на лек автомобил"Мерцедес-Е 270"-CDI,с рег.№ Т 2222 КТ,собственост на"Алтея"ООД-град Омуртаг,представлявана от управителя .,нарушавайки правилата за движение по пътищата по смисъла на член 25 алинея 1, предложение второ от ЗДвП,член 42 алинея 1 точка 2 от ЗДвП,член 42,алинея 2 точка 1 от ЗДвП и по член 21 алинея 1 от ЗДвП по непредпазливост причинил смъртта на К.И.К.,ЕГН ********** *** и след това избягал от местопроизшествието,с което е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на член 343 алинея 3 буква"б"предложение първо във връзка с алинея 1 буква"в"от НК във връзка с член 342 алинея 1 от НК.

Престъплението подсъдимият Д.Х.Е. е осъществил при условията на член 11 алинея 3 предложение първо от НК.

Подсъдимият Е. е допуснал нарушение по смисъла на член 25 алинея 1 предложение второ от ЗДв.П,тъй като:Преди да започне каквато и да е маневра,водачът на ППП следва да се убеди,че няма да създаде опасност за участниците в движението,които се движат зад него,преди него или минават покрай него и да извърши маневрата,като се съобразява с тяхното положение, посока и скорост на движение.

По делото по безсъмнен начин е било установено,че предприемайки маневра"изпреварване",той не се е съобразил с положението,посоката и скоростта на движение на пострадалия К.,като по този начин е създал опасност за неговото движение.Маневрата"изпреварване"Е. е предприел на завой,по траектория на крива,без да се съобрази с положението на мотоциклетиста,който е бил наклонен за да може да вземе завоя,кривата по която се движи без да има възможност да изправи мотора и високата му скорост на движение.

Подсъдимият Е. е допуснал нарушение по смисъла на член 42 алинея 1 точка 2 и алинея 2 точка 1 от ЗДв.П,тъй като:Водач,който ще предприеме изпреварване,е длъжен след като подаде сигнал,да се убеди,че има видимост,свободен път на разстояние достатъчно за изпреварване и че може да заеме място в пътната лента пред изпреварваното пътно превозно средство,без да го принуждава да намалява скоростта или да изменя посоката на движение,като по време на изпреварването е длъжен да осигури достатъчно странично разстояние между своето и изпреварваното ППС.

По делото по безсъмнен начин е било установено,че подсъдимият Е. не е изпълнил посочените законови задължения:като водач на л.а."Мерцедес",през целия участък от пътя се е движил в лявата пътна лента,полагаща се за изпреварване.Същият е пропуснал първата фаза от изпреварването,започваща с промяна траекторията си на движение в ляво и продължил до заемане на позиция успоредно на изпреварваното МПС на безопасно странично разстояние без да налага промяна на траекторията и скоростта му на движение.Подсъдимият е преминал директно на втора фаза на "изпреварване",а именно:ускорително движение по траектория,успоредна на траекторията на движение на мотоциклета.Тъй като пострадалият мотоциклетист се е движил по траектория на крива,подсъдимият е следвало да продължи своето движение успоредно на моториста.В случая това не е било изпълнено.Водачът на л.а."Мерцедес"не следвал кривата на завоя,поради което намалил страничното разстояние между него и мотоциклетиста до размер на 0,9 метра,като по този начин го е принудил да изправи мотора и да започне движение по допирателната на завоя.Подсъдимият преждевременно е преминал в трета фаза на маневрата"изпреварване"без да е осигурил необходимата дистанция мотористът да завърши предприетата от него маневра"завиване на ляво".Подсъдимият не е разполагал с видимост и свободен път,достатъчен за изпреварване и то така,че да заеме място в пътната лента пред изпреварваното МПС,без да го принуждава да намалява скоростта или изменя посоката си на движение.

Подсъдимият Е. е допуснал нарушение по смисъла на член 21 алинея 1 от ЗДв.П,като се е движил с превишена скорост 190 километра в час при разрешена такава от 50 километра в час..

Тези допуснати нарушения на ЗДв.П от подсъдимия Е. при извършване на маневра"изпреварване"и превишената скорост са били в пряка причинна връзка с настъпилото ПТП и крайния резултат:смъртта на пострадалия К..

Законосъобразно и обосновано първоинстанционният съд е приел,че след станалото ПТП подсъдимият Е. е избягал от местопроизшествието,като в тази насока се е съобразил с обвързващите указания на ППВС №1/1983 година:точка 4,както и законосъобразно се е позовал на Решение №28/2010 година по н.д.№674/2009 година на ВКС на РБ.

Същевременно законосъобразно и обосновано първоинстанционният съд е направил и своите изводи че за станалото ПТП е било налице и съпричиняване на резултата от пострадалия К.И.К.,тъй като по делото е било установено по безсъмнен начин,че той е управлявал мотоциклета си със скорост 179 километра в час,която скорост е била значително по-висока от разрешената за този пътен участък,а именно:50 километра в час.От заключението на вещите лица е било установено,че при движение на мотоциклетиста със скорост от порядъка на 50 километра в час или на 80 километра в час,същият от техническа гледна точка би могъл да преодолее завоя при устойчиво движение на мотоциклета,без рязко намаляване на неговата скорост и без напускане на платното за движение.Управлявайки мотоциклета с превишена скорост,К.К. е допуснал нарушение по смисъла на член 21 алинея 1 от ЗДвП,като това негово поведение е било в пряка причинна връзка с настъпилото ПТП и последвалия вредоносния резултат.

Както беше посочено по-горе:Първоначалната въззивна жалба на подсъдимия Д.Х.Е.,подадена от адвокат И.И.-***,е била бланкетна,тъй като към момента на подаването й мотивите към Присъдата не са били изготвени.Исканията са били за отмяна на Присъдата и постановяване на нова такава,с която подсъдимият да бъде оправдан по повдигнатото му обвинение или условията на алтернативност да бъде приложен закон за по-леко наказуемо престъпление,намаляване размера на наказанието и приложението на разпоредбата на член 66 от НК.

В последващите писмени допълнителни доводи на защитата на подсъдимия Д.Х.Е.,изготвени на основание член 320 алинея 3 от НПК и депозирани по делото от адвокат М.Р.-от АК-Варна,са направени подробни оплаквания за постановена от ТЪРГОВИЩКИ ОКРЪЖЕН СЪД Присъда при допуснати съществени процесуални нарушения, необоснованост и незаконосъобразност на присъдата,както и явна несправедливост на наложените наказания.Исканията са : На основание член 336 алинея 1 точка 3 от НПК да бъде отменена първоинстанционната Присъда и да бъде постановена нова такава,с която подсъдимият Е. да бъде оправдан.При условията на алтернативност-на основание член 335 алинея 2 от НПК във връзка с член 348 алинея 3 точка 1 и точка 2 от НПК се иска отмяна на първоинстанционната Присъда и връщане делото на първата инстанция или на прокурора за отстраняване на допуснатите съществени процесуални нарушения.Все при условията на алтернативност,на основание член 337 от НПК се иска изменение на първоинстанционната Присъда,като деянието да бъде преквалифицирано в такова по член 343 алинея 1 буква"в"от НК;да бъде определено наказание към минимума,с приложението на член 66 от НК,както и да бъде намалено наказанието по член 343г от НК до минималния размер,предвиден в закона.

Въззивната апелативна инстанция счита,че следва да бъдат дадени отговори на така повдигнатите въпроси и искания в писмените допълнителни доводи в тяхната последователност.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави изводите си,че са неоснователни оплакванията  за допуснати съществени процесуални нарушения и необоснованост на Присъдата и като такива,следва да бъдат оставени без уважение по следните съображения :

Неоснователни са оплакванията,че от приетата от първоистанционния съд фактическа обстановка не може да бъде изведена каква е действителната му воля/на съда/,а именно : как,кога и защо е настъпила конфликтната ситуация,на кой пътен участък,какъв е бил конкретния механизъм на настъпване на инцидента,кои са били конкретните причини в поведението на подсъдимия Е. като водач на МПС и настъпилия инцидент при положение,че е нямало конфликт между двете МПС.

По делото по безсъмнен и категоричен начин ТЪРГОВИЩКИ ОКРЪЖЕН СЪД,след много подробен и комплексен анализ,е направил своите изводи,че:ПТП е станало на 29.07.2012 година,около 13,20 часа,в района в близост до село Презвитер Козма,община Омуртаг,на ПП-1.4,в участъка между километър 210+335 и към километър 210+385,при управлявания от подсъдимия Д.Е. лек автомобил"Мерцедес-Е 270"-CDI,с рег.№ Т 2222 КТ и мотоциклет"Хонда ЦБР 1000РР" с ДК № Тх 0442 X,управляван от К.К..След първоначално изпреварване от К.К. на лек автомобил"Форд Фиеста"с ДК № Н 41-38 ВВ,управляван от свидетеля ЙОРДАН Й.,е последвало изпреварване на същия лек автомобил и от лекия автомобил,управляван от подсъдимия Е..Непосредствено след табела Д-11 и при навлизане в плавен ляв завой с радиус 247,60 метра подсъдимият Е. предприел маневрата"изпреварване"и на мотоциклета,управляван от К.К.,без да осигури достатъчно странично разстояние между двете МПС и без да се убеди,че не създава опасност за изпреварвания мотоциклетист.По безсъмнен,безспорен и категоричен начин по делото е било установено,че по време на тази маневра"изпреварване"не е имало физически контакт между двете МПС.

В тази насока са неоснователни оплакванията в писмените допълнителни доводи към жалбата за липса на табела Д-11;както и за неяснота от фактическа страна в кой момент е възникнала критичната ситуация:в първата,втората  или третата фаза на маневрата"изпреварване".Базирайки се на показанията на свидетеля Й.;извършения във фазата на съдебното следствие следствен експеримент;констатациите на основната автотехническа експертиза от досъдебното производство,както и на допълнителната такава,изготвена в съдебната фаза,първоинстанционният съд законосъобразно и обосновано е направил своите изводи,че лекият автомобил,управляван от подсъдимия Е. е предприел изпреварване на мотоциклетиста К. в началото на завоя,както и че ПТП е станало при извършване на третата фаза  на изпреварването,когато подсъдимият Е. се е връщал в дясната лента за движение,не е осигурил достатъчно странично разстояние между леката кола и мотоциклетиста,пресичайки пътя му и заемайки мястото пред него в изключителна близост,като по този начин е принудил К. да употреби спирачки,за да"изправи"мотоциклета под ъгъл,по-малък от критичния,необходим за правилното преодоляване на завоя.

По гореизложените съображения въззивната апелативна инстанция прави изводите си,че се явяват неоснователни оплакванията относно това,че приетата за установена от първоинстанционния съд фактическа обстановка била неясна,непълна,противоречива и в разрез със събраните по делото доказателства.

ТЪРГОВИЩКИ ОКРЪЖЕН СЪД,при постановяване на Присъдата си и изготвяне на мотивите към нея,не е допуснал нарушение по смисъла на член 305 алинея 3 от НПК предложение второ от НПК:Както беше посочено по-горе,отделяйки безспорното от спорното,е направил подробен анализ на събраните по делото доказателства и е дал законосъобразни и обосновани съображения кои доказателства кредитира и в какъв обем и съответно:кои доказателства не кредитира,в какъв обем и защо.

Подробно и обстоятелствено се коментират в писмените допълнителни мотиви към въззивната жалба показанията на свидетеля Й. и се излагат съображения защо тези показания не следва да бъдат кредитирани.От своя страна първоинстанционният съд,след подробен анализ на показанията на свидетеля Й.,съпоставени с извършения във фазата на съдебното следствие следствен експеримент;заключенията на вещите лица по основната автотехническа експертиза от досъдебното производство,както и на допълнителната такава,изготвена в съдебната фаза,е изложил също така подробно и обстоятествено съображения защо кредитира показанията на този свидетел.Съображения обаче защо следва да бъдат кредитирани показанията на свидетеля Й. бяха вече изложени по-горе в мотивите на Решението и не следва да бъдат преповтаряни.

Направени са били и оплаквания,че първоинстанционният съд е допуснал нарушения в мотивите на Присъдата си,като е признал,че нямал намерение да обсъжда посочените от вещите лица втори и трети вариант от допълнителните заключения,изготвени съобразно показанията на свидетелите:С и К,както и обясненията на подсъдимия Е.,тъй като те не съвпадали с варианта,описан от свидетеля Й. и който вариант съдът е приел за достоверен,като е бил направен извод за пристрастност и предубеденост на съда,както и за отказ да изпълни задълженията си за изясняване на обективната истина.

Действително:На лист 17 от мотивите на Присъдата/съответно : лист 354 от НДОХ № 87/2013 година по описа на ТОС/е посочено,че:"…Съдът не обсъжда посочените от вещите лица втори и трети вариант на допълнителните заключения,изготвени съобразно показанията на св.С,св.К и подсъдимия Е. по изложените по-горе съображения…"

Съдът е следвало да обсъди и тези два варианта и да даде обоснован отговор защо не приема тези варианти.Посоченото по-горе становище на ТЪРГОВИЩКИ ОКРЪЖЕН СЪД не е достатъчно и самостоятелно основание за отмяна на присъдата,тъй като:В предходните абзаци на мотивите към Присъдата си съдът е дал пълни и задълбочени отговори защо не кредитира показанията на тези двама свидетели и на обясненията на подсъдимия Е..По-долу в този абзац на мотивите към Присъдата си първоинстанционният съд е посочил,че с оглед горепосочените гласни доказателства относно момента на възникване на опасността за мотоциклетиста,лекият автомобил"Мерцедес"се намирал напред на 13 метра/обясненията на подсъдимия Е./;на 14 метра/показанията на свидетеля С и на 19,9 метра/показанията на свидетеля К/,то при този случай би липсвала въобще опасност за мотоциклетиста,която да го принуди да промени траекторията си на движение и скоростта.Именно по тези съображения обаче следвало и да даде отговор,а именно:Че не кредитирайки показанията на свидетелите и обясненията на подсъдимия,по тези съображения не възприема и изводите на вещите лица по втория и третия вариант.

В писмените допълнителни доводи са изложени и подробни съображения във връзка с преценка достоверността на огледния протокол относно местонахождението на спирачната следа на мотора и нейната дължина;направен е коментар,че ако съдът  би съпоставил на внимателен анализ на началото на тази следа с изводите в констатациите на вещите лица по точка 3-8 от допълнителната автотехническа експертиза,както и с констатациите от огледа на съдебният експеримент относно пътния участък преди началото на оставяне на спирачните следи,то би се стигнало до друг извод,а именно:че мотористът е реагирал със спиране в момента,в който се е намирал в прав участък и че не е бил легнал да завива.

Тези съображения на защитата на подсъдимия Е. настоящата инстанция счита за неоснователни и като такива,следва да бъдат оставени без уважение.Естествено е че в качеството си на подсъдим,Е. и защитата му могат да аргументират тезите си както считат за добре.Тези тези обаче въззивната апелативна инстанция възприема само като защитни,но те противоречат на събраните по делото доказателства и техният комплексен анализ и не ги кредитира,тъй като:Още веднъж следва да бъде посочено,че с оглед събраните по делото доказателства,ТЪРГОВИЩКИ ОКРЪЖЕН СЪД  законосъобразно и обосновано е направил своите изводи,че ПТП е станало при извършване на третата фаза  на изпреварването;в зоната на навлизане в плавен ляв завой с радиус 247,60 метра;когато подсъдимият Е. се е връщал,управлявайки лекия автомобил"Мерцедес"в дясната лента за движение,като не е осигурил достатъчно странично разстояние между леката кола и мотоциклетиста,пресичайки пътя му и заемайки мястото пред него в изключителна близост.

По гореизложените съображения,въззивната апелативна инстанция прави изводите си,че са неоснователни оплакванията за допуснати множество пропуски в работата на експертите по назначените САТЕ;че не се е налагало,поради допуснати множество пропуски,още веднъж да бъдат проверявани чрез назначаване на повторна САТЕ,а от там и че Присъдата е била постановена при допуснати съществени процесуални нарушения,даващи основание при условията на член 335 алинея 2 от НПК във връзка с член 348 алинея 3 точка 1 и точка 2 от НПК първоинстанционната Присъда да бъде отменена и делото да бъде върнато на първата инстанция или на прокурора за отстраняване на тези допуснати съществени процесуални нарушения.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави изводите си,че са неоснователни оплакванията  за незаконосъобразност на Присъдата и като такива,следва да бъдат оставени без уважение по следните съображения :

В този раздел на писмените допълнителни доводи към въззивната жалба отново се излагат съображения,че от съдебния акт на първоинстанционния съд не ставало ясно кой е моментът,в който е било прието,че е възникнала опасната критична ситуация.На този въпрос ТЪРГОВИЩКИ ОКРЪЖЕН СЪД е дал законосъобразен и обоснован отговор,който вече беше обсъден по-горе в мотивите на Решението и не следва да се преповтарят .

Неоснователни са оплакванията в писмените допълнителни мотиви към въззивната жалба,че не била ясна връзката между приетото за допуснато нарушение на член 21 алинея 1 от ЗДв.П,свързана с превишаване на скоростта над разрешената за този участък с настъпИ.П.ротивоправен резултат,като в тази връзка нямало изложени нито фактически,нито правни съображения.Законосъобразно и обосновано първоинстанционният съд е приел,че и двамата участници в настъпилото ПТП са допуснали нарушение на член 21 алинея 1 от ЗДв.П и че ако не бяха допуснали тези нарушения,не би се стигнало до ПТП и настъпване на непоправимия вредоносен резултат.

Неоснователни са и оплакванията,че на този пътен участък са били разположени указателни табели от категорията на "Ж-6"и"Ж-7,които не създавали ограничения/включая и на скоростта,а имали само информационен характер.

Неоснователни са и оплакванията за приетото от първоинстанционния съд нарушение от подсъдимия Е.-"избягал от местопроизшествието".В тази насока са напълно законосъобразни,обосновани и съобразени със съдебната практика изводите на първоинстанционния съд,посочени по-горе,кога е налице квалифициращият състав"избягал от местопроизшествието"и в конкретния случай-по отношение на подсъдимия Е..

Неоснователни са и оплакванията за приетото от първоинстанционния съд  извършено нарушение от подсъдимия Е. по член 42 алинея 2 точка 1 от ЗДв.П,тъй като:По време на маневрата"изпреварване" подсъдимият Е. е бил длъжен да осигури достатъчно странично разстояние между лекия автомобил"Мерцедес"и мотоциклетиста,а с оглед събраните по делото доказателства,обсъдени по-горе,той не е сторил това.

Неоснователни са и оплакванията за приетото от първоинстанционния съд за извършено нарушение от подсъдимия Е. по член 42 алинея 2 точка 2 от ЗДв.П,разликата от 10-12 километра в час изключвала тази хипотеза.Когато е навлязъл в пътната лента за насрещното движение,подсъдимият не е следвало да създава опасност или пречки за превозните средства,движещи се по нея.А както беше посочено по-горе:подсъдимият Е. през целия участък на пътя се е движел в лявата пътна лента,като по този начин е пропуснал първата фаза от"изпреварването",започваща с промяна на траекторията си на движение в ляво,заемащ позиция успоредно на изпреварваното МПС на безопасно разстояние,като е преминал директно във втората фаза на изпреварването.

Неоснователни са и оплакванията за приетото от първоинстанционния съд  извършено нарушение от подсъдимия Е. по член 25 от ЗДв.П,което да е било в причинна връзка с настъпИ.П.ротивоправен резултат.преди да започна каквато и да е маневра/в случая:"изпреварване"/подсъдимият е следвало да се убеди,че няма да създаде опасност за моториста,движещ се пред него,като при извършването на тази маневра е следвало да се съобрази с местоположението на двете МПС,посоката им на движение и на тяхната скорост.Неизпълнявайки това,подсъдимият Е. е допуснал нарушение по смисъла на член 25 алинея 1 предложение второ от ЗДв.П.

Неоснователни са и оплакванията,че нормата на член 42 от ЗДв.П се явявала специална по отношение нормата на член 25 от ЗДв.П и нямало как да битуват заедно като нарушени правила в една Присъда,тъй като:Ако и двете разпоредби да се намират в различни Раздели/член 25 е в Раздел Пети-Маневри,а член 42 в Раздел Девети-Изпреварване/,то те се намират в една  Глава Втора от ЗДв.П.

По гореизложените съображения въззивната апелативна инстанция прави изводите си,че са неоснователни и оплакванията,направени в писмените допълнителни доводи към въззивната жалба за неправилно приложение на материалния закон и съответно се явява и неоснователно искането на основание член 337 от НПК да бъде изменена първоинстанционната Присъда,като деянието да бъде преквалифицирано в такова по член 343 алинея 1 буква"в"от НК.

Все по гореизложените съображения въззивната апелативна инстанция прави изводите си,че след като по делото по безсъмнен и категоричен начин е било доказано,че подсъдимият Д.Х.Е. е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на член 343 алинея 3 буква"б"предложение първо във връзка с алинея 1 буква"в"от НК във връзка с член 342 алинея 1 от НК  във връзка с член 25 алинея 1 от ЗДв.П във връзка с член 42 алинея 1 точка 2 във връзка с алинея 2 точка 1 от ЗДв.П във връзка с член 21 алинея 1 от ЗДв.П,то се явява неоснователно искането на защитата на подсъдимия на   основание член 336 алинея 1 точка 3 от НПК да бъде отменена първоинстанционната Присъда и да бъде постановена нова такава,с която последният да бъде оправдан.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави изводите си,че са неоснователни оплакванията за постановена Присъда с явна несправедливост на наложените наказания и като такива,следва да бъдат оставени без уважение по следните съображения :

При определяне размера на наказанията първоинстанционният съд е отчел индивидуализиращите наказанието признаци.Като смегчаващо отговорността обстоятелство, съдът приел чистото съдебно минало на подсъдимия Е.,а като отегчаващи отговорността обстоятелства: многобройните административни наказания,наложени му за нарушения на правилата за движение по пътищата-общо седемнадесет Наказателни постановления за 7 години,като правоспособен шофьор.Била е отчетена и голямата палитра на административните нарушения,характеризираща го като водач на МПС с профил на упорит нарушител на правилата за движение.

Същевременно първоинстанционният съд незаконосъобразно е отчел като отегчаващо отговорността обстоятелство липсата на критичност към извършеното,тъй като:Направените самопризнания и критичното отношение към извършеното винаги се приемат като смекчаващи отговорността обстоятелства.липсата им обаче в никакъв случай не може да бъде приета като отегчаващи отговорността обстоятелства.

При определяне вида и размера на наказанията,които следва да бъдат наложени на подсъдимия Е.,първоинстанционният съд законосъобразно и обосновано е приел,че е налице съпричиняване от страна на К.К. за настъпване на вредоносния резултат.

Отчитайки посочените по-горе смекчаващи и отегчаващи отговорността обстоятелства за подсъдимия Е. ; отчитайки високата степен на обществена опасност на деянието ; отчитайки и степента на обществена опасност на подсъдимия/с оглед извършените преди инкриминацията по настоящото дело множество нарушения по ЗДв.П,в никакъв случай не може да се приеме,че той е с ниска степен на обществена опасност/,въззивната апелативна инстанция също прави изводите си,че определените от първоинстанционния съд наказания:"Лишаване от свобода"за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ,което да бъде изтърпяно ефективно при първоначален ОБЩ режим,както и"Лишаване от право"да управлява МПС  за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ и ДВА МЕСЕЦА ще са напълно достатъчни и необходими за пълното постигане целите на специалната и на генералната превенции на наказанието-по смисъла на член 36 от НК и че не следва да бъдат намалявани така определените наказания по размер.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ:Въззивната апелативна инстанция прави изводите си,че въззивната жалба на защитата на подсъдимия Д.Х.Е. се явява изцяло неоснователна и като такава,следва да бъде оставена без уважение,а Присъдата на първоинстанционния ТЪРГОВИЩКИ ОКРЪЖЕН СЪД,като законосъобразна,обоснована и справедлива,да бъде потвърдена изцяло.

При служебната проверка на постановената Присъда въззивната апелативна инстанция не констатира допуснати пропуски или нарушения,даващи основания за отменяването или изменяването й.

Водим от горното и на основание член 338 от НПК,ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД,

Р Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА изцяло Присъда № 104 от 09.12.2013 година по НДОХ № 87/2013 година на ТЪРГОВИЩКИ ОКРЪЖЕН СЪД с подсъдим Д.Х.Е.,ЕГН **********,***.

РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано пред ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД  на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ в ПЕТНАДЕСЕТ ДНЕВЕН СРОК от съобщението му до страните – на основание член 350 ал.1 от НПК във връзка с член 340 ал.2  от НПК.

 

                                                                                         1:

 

                          

             ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                   ЧЛЕНОВЕ : 

                                                

 

                                                                                         2: