О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

280………, Гр.Варна, ………. 2014 год.

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, Търговско отделение, Втори състав, в закрито заседание на двадесет и трети април през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: В* А*

ЧЛЕНОВЕ: М* Н*

А* Б*

 

Като разгледа докладваното от съдия А. Б* ч.в.т.д. № 229 по описа за 2014г., за да се произнесе, взе предвид:

Производството по делото е по реда на чл. 274 и сл. ГПК. Образувано е по частна жалба на С.П.Х. *** срещу определение № 702/18.02.2014г., постановено по т.д. № 162/2013 год. по описа на ОС – Варна, с което съдът е отказал да освободи С.П.Х. от заплащане на държавна такса за въззивно обжалване на постановеното по делото решение.

Частната жалба е подадена в срок и след извършена проверка по реда на чл. 278, ал. 4, вр. чл. 267, ал. 1 ГПК, съдът установи, че същата отговаря на законовите изисквания, но не е изпълнена процедурата по връчване на преписи от частната жалба на другата страна. Вземайки предвид, че производството по първоинстанционното дело е приключило с постановено по спора решение, съдът намира, че следва да се извърши размяна на книжата по частната жалба на С.П.Х. срещу определение № 702/18.02.2014г., постановено по т.д. № 162/2013 год. по описа на ОС – Варна. 

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч.т.д.№ 229 по описа на ВАпС за 2014 г..

ВРЪЩА  делото на ВОС за изпълнение на дадените указания.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                      ЧЛЕНОВЕ: