Р Е Ш Е Н И Е № 182

 

Гр.Варна, 19.07.2018 год.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, търговско отделение, в публично съдебно заседание на деветнадесети юни, през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА МАРКОВА

ЖЕНЯ Д.А

 

При участието на секретаря Д.ЧИПЕВА, като разгледа докладваното от съдия Ж.Д.А в.т.д. 291 по описа за 2018 год., за да се произнесе, взе предвид:

 

Производството е по реда на чл.258 ГПК, образувано по въззивна жалба вх.No-997/14.03.2018 година от ЗД ”БУЛ ИНС”, чрез процесуалния си представител срещу решение No-18/19.02.2018 година, постановено по т.д.83 по описа за 2017 година на Окръжен съд Силистра, В ЧАСТТА, с която е осъдено да заплати на К.И.В., ЕГН **********,***8, сумата за разликата над 60 000 до размера от 160000 /сто и шестдесет хиляди/ лева, представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди в резултат на непозволено увреждане - претърпени болки и страдания от смъртта на нейния баща И. П. Х., починал на 01.01.2015г., вследствие на ПТП от 04.12.2014г., причинено виновно от Б. X. Д. при управление на л.а. марка „ Опел Астра“, с рег. № СС ХХХХ, за който има сключена застраховка “Гражданска отговорност” със ЗД „БУЛ ИНС“ АД, ведно със законната лихва от  01.01.2015г., до окончателното изплащане на сумата, ведно с разноски.

Решението е влязло в сила, в осъдителната част до размера от 60 000 лева, както и в частта, с която искът е отхвърлен за разликата над 160 000 лева до предявения размер и разноските, с които К.В. е осъдена да заплати на ЗД „Бул инс“ АД 1423.20 лева адвокатско възнаграждение.

Твърди се във въззивната жалба, че присъденото обезщетение е прекомерно и несъответствуващо на приетите в производството по делото доказателства,  поради което се явява и противоречащ на нормата на чл.52 ЗЗД.  Отделно не е коментирано от съда от кои доказателства се прави извода за липса на съпричиняване. Моли съдът да постанови решение, с което отхвърли предявения иск за размера над 60 000 и присъди направените по делото разноски.

Въззиваемата страна К.И.В. е депозирала писмен отговор, в който моли да се потвърди решението и се присъдят направените по делото разноски.

Предмет на въззивното производство е исковата претенция за размера от 60 000 лева до 160 000 лева.

Съдът по предмета на спора съобрази следното:

В исковата си молба от 29.05.2017 година ищцата К.И.В. излага, че е дъщеря на И. П. Х., починал на 01.01.2015г.,  в резултат на пътно - транспортно произшествие, причинено от Б. Х. Д. при управление на л.а. марка „ Опел Астра“, с рег.№ СС ХХХХ. Водачът Б. Д. е осъден по НОХД № 156/2015 год. на ОС Силистра, за извършеното по непредпазливост деяние. Към датата на увреждането за управлявания от деликвента Д. л. а. е имало валидно сключен договор за застраховка „Гражданска отговорност" , за което е издадена застрахователна полица от 16.12.14г. от „Бул инс“ АД. Внезапната загуба на бащата провокира силен стрес и последващи емоционални проблеми, за които и се наложило в месеците след трагичната загуба да се подложи на психотерапия при специалист. Поводът за терапията са появилите се след злополучния инцидент психоемоционални проблеми, придружени с телесна симптоматика и трудността да се справи със състоянието на мъка, тревожност и стрес, с натрапчивите мисли и емоции.  След инцидента сънят и е нарушен, има чести кошмари, които провокират страх.

Ответникът „БУЛ ИНС“ АД, моли за отхвърляне на исковете, като неоснователни и недоказани. Евентуално счита размера на исканото обезщетение за прекомерен и прави възражение за съпричиняване на вредоносния резултат, тъй като водачът се е движел без предпазен колан, с превишена и несъобразена скорост, като не се е движил възможно в най дясната пътна лента предназначена за посоката, в която управлява автомобила.

Произшествието е настъпило по време на действието на КЗ, поради което и искът намира своето правно основание в чл.226 КЗ, съобразно който увреденият може да иска обезщетение пряко от застрахователя. В тежест на ищцовата страна е да установи настъпилото ПТП, наличието на вреда, причинно следствена връзка между събитието и вредата, както и в случая когато се ангажира отговорността на застрахователя наличието на застраховка „Гражданска отговорност”.  

Отговорността на застрахователя, при застраховка "Гражданска отговорност" възниква по силата на сключения договор, при настъпило застрахователно събитие.

Предмет на въззивното производство е размерът на обезщетението, като между страните е налице влязло в сила решение, с което искът е уважен относно сумата от 60 000 лева, поради което със сила на пресъдено нещо е разрешено наличието на предпоставките, а именно настъпилото ПТП, наличието на вреда, причинно следствена връзка между събитието и вредата, както и в случая когато се ангажира отговорността на застрахователя наличието на застраховка „Гражданска отговорност”.  

Фактът на наличието на валидно застрахователно правоотношение не се оспорва между страните, а и се установява от представената полица. Налице е и влязла в сила присъда, която има за гражданския съд задължителна сила по въпросите, разрешени с присъдата – относно дееца, деянието, противоправността и вината, поради което и на основание чл.300 ГПК не могат да бъдат пререшавани. Гореизложеното обуславя извода, че следва да се ангажира отговорността на застрахователя, поради което съдът намира искът за доказан по основание.

При определяне размера съдът намира, че следва да изходи от общия принцип за справедливост, като съобрази както настъпилата вреда, така и влиянието, което същата е оказала върху емоционалното състояние на ищцата.

Не се оспорва от ответниците, а и от представеното с исковата молба удостоверение за наследници се установява по несъмнен начин, че ищцата е дъщеря на загиналият водач.

От свидетелските показания на Тихомира П.а и Евелина Ангелова, които съдът кредитира като обективно и компетентно дадени, ценени в съвкупност със заключението на вещото лице по СПЕ се установява, че ищцата много тежко приела смъртта на баща си, наложило се дори да посещава психо терапевт. Съществувала е силна връзка между двамата.

Преценката за размера на обезщетението по чл. 52 ЗЗД се извършва по справедливост и вътрешно убеждение за всеки отделен случай в зависимост от характера и степента на конкретното субективно увреждане като от съществено значение е възрастта на ищцата, отношенията между нея и починалия като близост, привързаност, доверие, наличието и степента на емоционална, икономическа, психическа и др. зависимост на ищеца от пострадалата. Следва да се преценят последиците от загубата с оглед на личния живот на ищцата, наличието на други източници на морална опора и подкрепа като собствено семейство, съпруга, деца, близки роднини. Починалият е бил на 70 години, като са налице много близки отношения между баща и дъщеря, основани на обич, привързаност, подкрепа и взаимопомощ. Ищцата е понесла тежко загубата на баща си – изпаднала в депресия. С пострадалият не са живеели в едно домакинство, но връзката била силна и се запазила, като в негово лице разчитала на морална подкрепа и помощ, като съдът намира, че сумата от 120 000 лева би репарирала причинените вреди. Съдът съобразява и разпоредбата на § 27, ал. 2 от ПЗР на КЗ, според която след 01.01.2010 г. и към датата на увреждането по задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите минималните застрахователни суми за неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт за всяко събитие при едно пострадало лице са до размер на 1 000 000 лв. /един милион лева/. 

Гореизложеното обуславя извода, че са доказани претърпени вреди до размера от 120 000 лева.

Наведеното оплакване касае и наличието на съпричиняване от страна на пострадалият за настъпването на вредоносния резултат, като наличието или не на съпричиняване ще определи и размера на обезщетението.

От материалите по следственото дело, в частта, в която могат да се ценят като доказателства в настоящето производство и от ангажираната в настоящето производство САТЕ се установява следния механизъм на ПТП.

Произшествието е настъпило в населено място, по прав наклонен нагоре от 6% мокър асфалтов участък от пътя, през светлата част на денонощието между лек автомобил „Опел астра“, собственост на „Пътен контрол“ и лек автомобил „Ауди 80“, собственост на починалия. Водачът на лекия автомобил И. Х. е бил с поставен обезопасителен колан, но въпреки това характера на сблъсъка е бил такъв, щото пострадалия водач е ударил главата си в предната лява колонка на автомобила – деформирана и сгъната навътре, към купето в следствие удара, като вещото лице посочва, че уврежданията на водача са получени при поставен предпазен колан и няма как да бъдат предотвратени при съответния механизъм на произшествието.

Скоростта на движение на лекия автомобил „Ауди 80“ е била около 71 км/час, като л.а. Ауди управляван от пострадалия водач Х. се е движил в лявата лента за движение по двулентовото платно в посока, към гр. Силистра. Според експерта реално би имало възможност да се избегне сблъсъка между двата автомобила, ако този на пострадалия Х. се е движел с не повече от 46 км.ч.

Не е налице съпричиняване, тъй като се установява, че пътният участък, където е настъпило ПТП попада в района на действие на знак В-26, ограничаващ скоростта на движение до 70 км/час в двете посоки и пътни знаци, посочващи начало и край на населено място. Метеорологичните условия са били неблагоприятни, тъй като е валял дъжд, като поради наклона се образували водни потоци. Управлявалия лек автомобил „Опел астра“ се е движил с много висока скорост около 114 км/час, като преминавайки през един от водните стълбове започнало поднасяне и завъртайки се лекия автомобил навлязъл в насрещната лента за движение, където удара бил непредотвратим. Настъпилия съставомерен резултат е вследствие от нарушението на правилата за движение на пътищата, извършено от водача на л.а. „Опел астра“, а именно чл.21, ал.1 ЗДП, забраняваща на водача да превишава максимално разрешената. Основната причина за загубата на управление на л.а. Опел е движението му със скорост, значително над разрешената за конкретния пътен участък , още повече при конкретните пътни и метеорологични условия. Скоростта на починалия водач съглансо вещото лице е била около 71 км/час т.е. около разрешената, а и вещото лице е категорично, че удара би бил избегнат само ако лекия автомобил се е движил със скорост около 46 км/час. Причината е загубването на управление на л.а. „Опел астра“ и навлизането в насрещната лента за движение по начин, по който ударът е бил непредотвратим.  

 

Поради частично съвпадане на правните изводи на двете инстанции решението на Варненски окръжен съд следва да бъде отменено, в частта, с която искът е уважен за разликата над 120 000 лева до 160 000 лева и вместо него постановено друго по съществото на спора, с което искът бъде отхвърлен, а в останалата обжалвана част потвърдено. Решението следва да бъде отменено и в частта, с която ЗД „БУЛ ИНС“ АД е осъдено да заплати в полза на бюджета на държавната власт сумата за разликата над 4800 лева до размера от 6400 лева и е осъдено да заплати на К.В. сумата за разликата над 3930 лева до размера от 4730 лева.

На осн. чл.78, ал.1 ГПК, с оглед изхода на спора ЗД „Бул инс“ АД следва да бъде осъден да заплати на К.В. сумата от 2330 лева, съразмерно на уважената част на иска.

На осн. чл.78, ал.3 ГПК, с оглед изхода на спора К.В. следва да бъде осъдена да заплати на ЗД ”Бул инс” сумата от 3460 лева, съобразно отхвърлената част на иска за двете инстанции.

По изложените съображения Варненският апелативен съд

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение No-18/19.02.2018 година, постановено по т.д.83 по описа за 2017 година на Окръжен съд Силистра, В ЧАСТТА, с която е осъдено да заплати на К.И.В., ЕГН **********,***8, сумата за разликата над 120 000 до размера от 160000 /сто и шестдесет хиляди/ лева, представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди в резултат на непозволено увреждане - претърпени болки и страдания от смъртта на нейния баща И. П. Х., починал на 01.01.2015г., вследствие на ПТП от 04.12.2014г., причинено виновно от Б. X. Д. при управление на л.а. марка „ Опел Астра“, с рег. № СС ХХХХ, за който има сключена застраховка “Гражданска отговорност” със ЗД „БУЛ ИНС“ АД, ведно със законната лихва от  01.01.2015г., до окончателното изплащане на сумата, както и за сумата за разликата над 3930 лева до 4730 лева, разноски, както и в частта, с която ЗД „БУЛ ИНС“ АД е осъдено да заплати в полза на бюджета на държавната власт сумата за разликата над 4800 лева до размера от 6400 лева, като вместо него ПОСТАНОВЯВА

ОТХВЪРЛЯ предявения от К.И.В., ЕГН **********,***8,  иск срещу ЗД „БУЛ ИНС“ АД за заплащане на сумата за разликата над 120 000 до размера от 160000 /сто и шестдесет хиляди/ лева, представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди в резултат на непозволено увреждане - претърпени болки и страдания от смъртта на нейния баща И. П. Х., починал на 01.01.2015г., вследствие на ПТП от 04.12.2014г., причинено виновно от Б. X. Д. при управление на л.а. марка „ Опел Астра“, с рег. № СС ХХХХ, за който има сключена застраховка “Гражданска отговорност” със ЗД „БУЛ ИНС“ АД, на осн. чл.226 КЗ.

ПОТВЪРЖДАВА решение No-18/19.02.2018 година, постановено по т.д.83 по описа за 2017 година на Окръжен съд Силистра, в В ЧАСТТА, с която ЗД „БУЛ ИНС“ АД е осъдено да заплати на К.И.В., ЕГН **********,***8, сумата от 120 000 лева, представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди в резултат на непозволено увреждане - претърпени болки и страдания от смъртта на нейния баща И. П. Х., починал на 01.01.2015г., вследствие на ПТП от 04.12.2014г., причинено виновно от Б. X. Д. при управление на л.а. марка „ Опел Астра“, с рег. № СС ХХХХ, за който има сключена застраховка “Гражданска отговорност” със ЗД „БУЛ ИНС“ АД, ведно със законната лихва от  01.01.2015г., до окончателното изплащане на сумата, както и в частта, с която ЗД „БУЛ ИНС“ АД е осъдено да заплати в полза на бюджета на държавната власт сумата от 4800 лева, в частта, с която ЗД „БУЛ ИНС“ АД е осъдено да заплати на К.И.В. сумата от 3930 лева, разноски.

ОСЪЖДА ЗД „БУЛ ИНС“ АД да заплати на К.И.В., ЕГН **********,***8 сумата от 2330 лева, на осн. чл.78, ал.1 ГПК.

ОСЪЖДА К.И.В., ЕГН **********,***8 да заплати на ЗД „БУЛ ИНС“ АД сумата от 3460 лева, на осн. чл.78, ал.3 ГПК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховен касационен съд в 1-месечен срок от получаване на съобщението до страните.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                ЧЛЕНОВЕ: