О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

502………, Гр.Варна, ………. 2015 год.

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, Търговско отделение, Втори състав, в закрито заседание на двадесет и четвърти юли през две хиляди и петнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

ЧЛЕНОВЕ: МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

АНЕТА БРАТАНОВА

 

Като разгледа докладваното от съдия В. Аракелян ч.в.т.д. № 449 по описа за 2015г., за да се произнесе, взе предвид:

Производството по делото е по реда на чл. 274 и сл. ГПК. Образувано е по частна жалба на СКАГЕН ШИПИНГ ЛИМИТЕД, дружество регистрирано съгласно законодателството на Малта срещу разпореждане № 5611/05.06.2015г., постановено по т.д.№ 1848/2014 г. по описа на ОС – Варна, с което е върната въззивната жалба на дружеството поради неотстранени в срок нередовности на същата.

Частната жалба е подадена в срок и след извършена проверка по реда на чл. 278, ал. 4, вр. чл. 267, ал. 1 ГПК, съдът установи, че същата отговаря на законовите изисквания, но не е изпълнена процедурата по връчване на преписи от частната жалба на другата страна. Вземайки предвид, че производството по първоинстанционното дело е приключило с постановено по спора решение, съдът намира, че следва да се извърши размяна на книжата по частната жалба на СКАГЕН ШИПИНГ ЛИМИТЕД срещу разпореждане № 5611/05.06.2015г., постановено по т.д.№ 1848/2014 г. по описа на ОС – Варна. 

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч.т.д.№ 449 по описа на ВАпС за 2015 г..

ВРЪЩА  делото на ВОС за изпълнение на дадените указания.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                      ЧЛЕНОВЕ: