О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

505………

 

гр. Варна, 31.08. 2017 год.

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, Търговско отделение, в закрито заседание на тридесет и първи август, през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

         ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА МАРКОВА

                            ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

          като разгледа докладваното от съдия ДИМИТРОВА ч.т.д. № 456 по описа за 2017 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

          Производството е по реда на чл.122 ГПК.

Образувано е по повдигната препирня за подсъдност от Търговищкия окръжен съд по предявена молба за отмяна на обезпечение от „Еко стил строй 90“ ЕООД за отмяна на обезпечение, допуснато с определение по ч.т.д.16/2017 година по описа на ОС-Търговище.

Молбата за обезпечение е подадена пред РС-Търговище, който с определение е допуснал същото.

Определението е било предмет на въззивна проверка от ОС-Търговище, като обезпечението е допуснато при условията на парична гаранция.

Компетентен да разгледа молбата за отмяна на обезпечението е съдът по обезпечението т.е. този, който е бил сезиран с молбата за допускането му.  Компетентността за разглеждане на молбата за отмяна на обезпечение следва компетентността на съда в обезпечителното производство. В тази насока е и трайната и актуална практика на ВКС , ТК – определение 148 от 06.03.2015 година по ч.т.д.569/2015 година на ВКС, ТК, I т.о., определение 651 от 08.12.2015 година по ч.т.д.3336/2015 година на ВКС, ТК, I т.о., определение 367/04.07.2017 година на ВКС по ч.т.д.1208/2017 година, II т.о., ТК.

Компетентен да разгледа молбата за обезпечение е РС-Търговище.

Воден от горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОПРЕДЕЛЯ за родово компетентен РС Търговище по предявена молба за отмяна на обезпечение от „Еко стил строй 90“ ЕООД за отмяна на обезпечение, допуснато с определение по ч.т.д.16/2017 година по описа на ОС-Търговище.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                 ЧЛЕНОВЕ: