РЕШЕНИЕ

 

283                   27.10.2014 г   Варна

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Апелативен съд - Варна                                         търговско отделение           трети състав

На  осми октомври                                                                                               2014 година

В публично заседание в следния състав:

                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Златка Златилова

ЧЛЕНОВЕ: Радослав Славов

                                                                                    Петя Хорозова

при участието на секретаря Е.Т. сложи на разглеждане въз.т.д. № 500 по описа за 2014 г. докладвано        от З.Златилова     за да се произнесе взе предвид:

Производството по делото е по реда на чл. 268 ГПК. Образувано е по въззивни жалби и на двете страни срещу решение № 474/15.05.2014 г. постановено по т.д.827/2013 г. на ВОС, с което по предявени от Ю Р. искове с правно основание чл. 226 от КЗ за присъждане на обезщетение на неимуществени и имуществени вреди в резултат от ПТП на 15.02.2011 г. ответникът ЗАД ОЗК З” АД е осъден да плати на ищцата 20 000 лв. за причинените болки и страдания и 1 942,69 лв. за разходи по лечението, ведно със законната лихва върху главниците считано от 15.02.2011 г. и съдебни разноски съобразно уважената част.

Въззивницата Ю Р. обжалва решението в частта с която е отхвърлен иска за неимуществени вреди за разликата над 20 000 лв. до предявения размер от 30 000 лв. Счита решението в обжалваната част за неправилно, постановено в нарушение на чл. 52 ЗЗД и необосновано, поради което иска отмяната му и уважаване на претенцията за още 10 000 лв.до предявения размер от 30 000 лв.

Въззивникът  ЗАД „ОЗК З” АД, обжалва решението в осъдителната част, поради неправилност и иска отмяната му и отхвърляне на исковите претенции като недоказани. Сочените пороци са допуснати груби процесуални нарушения при разпределяне на доказателствената тежест и недопускане на доказателствени искания, неправилно приложение на материалния закон – чл. 226 ЗК, чл. 51 ал. 2 ЗЗД, чл. 52 ЗЗД и чл. 84 ЗЗД.

Всяка от страните в качеството си на въззиваема, в писмен отговор оспорва основателността на въззивната жалба на другата страна.

Въззивнате жалби са депозирани в срока по чл. 259 ал. 1 ГПК от надлежни страни срещу подлежащ на обжалване акт и са допустими.

След служебна проверка в изпълнение на задълженията си по чл. 269 ГПК съдът намира, че постановеното решение е валидно и допустимо и в качеството си на въззивна инстанция приема по съществото на спора:

Предявени са при обективно кумулативно съединяване искове с правно основание чл. 226 ал. 1 ЗК. Ищцата твърди, че с влязла в сила присъда по НОХД  № 1030/2011 г. на РС гр. Горна Оряховица, Петьо Иванов Петров е признат за виновен в извършване на престъпление по чл. 343 ал. 1 б”а” от НК , за това че на 15.02.2011 г. при управление на автобус Етап „Митсубиши” МС 827 П /сапфир, с рег № С 94-27 МН е нарушил правилата за движение на чл. 42 ал. 2 вр. ал. 1 т. 2 от ЗДвП и чл. 63 ал. 2 т. 1 от ППЗДв.П, като пресякъл единичната непрекъсната линия, предприел изпреварване  и при навлизане в насрещната лента реализирал ПТП с товарен автомобил „Мерцедес” с рег. № ВТ 83-95 ВК. Към дата на произшествието шофираният от деликвента автобус Митсубиши” МС 827 П /сапфир/ е застрахован по застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите ” със застрахователна полица № 2322001128711 в ОЗК”З” АД. Ищцата, която е пътувала в процесния автобус по маршрут Варна – Велико Търново, в резултат на пътно транспортното произшествие е получила травма в лицевочелюстната област, травма тип”камшичен удар” ,депресия  и базедова болест. Нарушена е била говорната и дъвкателна функция, изпитвала е силни болки в челюстта зъбите кръста и главата. След лечение за закрепване на зъбите корените на три от тях са умъртвени, има увреждания на гръбнака, междупрешленните дискове, силни и постоянни болки във врата и ляво рамо. След ПТП получава силно главоболие и световъртеж, нарушение на съня избухливост, раздразнителност, намалена трудоспособност и плачливост за  които и е поставена диагнода посттравматично стресово разстройство. Подала е уведомление за настъпило застрахователно събитие, за което е заведена щета № 0411-200-0001-2011. Поради непостигнато съгласие относно размера на обезщетението е предявила иска за обезщетение на неимуществени вреди в размер на 30 000 лв. и имуществени 1 942,69 лв.

Ответникът оспорва основателността на иска поради недоказаност на елементите на фактическия състав на отговорността на застрахователя, при условията на евентуалност прави възражение за съпричиняване на вредоносния резултат от страна на ищцата и оспорва размера на обезщетението за неимуществени вреди като прекомерно. Оспорва и началната дата на забавата, като счита, че е приложима нормата на чл. 84 ал. 2 ЗЗД.

Безспорно е възникналото застрахователно правоотношение по валидно сключен договор за застраховка на риск „Гражданска отговорност на автомобилиста” по застрахователна полица № 2322001128711 в ОЗК”З” АД и влязла в сила присъда на наказателния съд, която е задължителна за настоящия съгл. чл. 300 ГПК, относно извършеното деяние неговата противоправност и виновността на дееца. Причинната връзка между деликта и настъпилия вредоносен резултат за пострадалата Ю.Р. се установяват от съвкупната преценка на доказателствата -  представения от ищцата автобусен билет за пътуване по маршрута с този автобус, първичния консултативен лист  2526/15.02.2011 г. издаден от МОБАЛ „Доктор Ст.Черкезов” гр. Велико Търново, както и съдържащото се признание на основанието на иска в предложението на застрахователя за сключване на споразумение по щета № 0411-200-0001 /писмо изх. № 06-80/15.06.2001 г./  За установяване на твърдяното увреждане на здравето на ищцата, посочено в четири пункта на исковата молба, в първоинстанционото производство са назначени и  приети съдебно - психологическа и комплексна съдебно - медицинска и автотехническа експертизи, изготвени въз основа на доказателствата по делото и след преглед на пострадалата. Съгласно заключението на комплексната експертиза получените травми: луксация на първи и втори десни и леви долни зъби, контузия на пояса и двете коленни области, травматичен оток в областта на лицето са резултат от удари след внезапното форсирано сгъване на тялото напред при сблъсъка на двете МПС. Луксацията на четирите предни долни зъба, е установена след извършения консулт с лицево челюстен хирург и веднага е предприето адекватно лечение. Извършено е шиниране на увредените зъби, в последствие укрепването е продължило чрез носене на брекети и зъбите към момента на експертизата са заздравени, без да са налице усложнения. Твърденията в исковата молба за отстраняване на корените на три от пострадалите зъби не се доказват. Представената фактура от 14.11.2011 г. е за обработка на един коренов канал и лечение на кариес без да се посочва на кой зъб, а фактурата от 26.07.2011 г. е за двата 8 долни зъба. Поради наличието на установени преди ПТП хронични дегенеративни изменения в областта на шийни и поясни прешлени, експертизата приема, че „наличната травма би могла да засили и потенцира оплакванията, без да определя развитието на тези заболявания” Съдът възприема тези изводи на вещото лице д-р Демирев, основани на данните от представените като доказателства амбулаторни листи, в които са констатирани оплаквания отпреди няколко години и промени на лумбални прешлени, спондилози с радикулопатия. Затова счита, че травматичните увреждания резултат от „камшичен удар”са обусловили временно разстройство на здравето, неопасно за живота, но не са причина за появата на левостранен плексит, левостранна радикулопатия, бранхиален плексус с лумбалия, дорзалгия и спондилоза. Относно психичното състояние на ищцата, съдът възприема изводите в заключението на психолога Ана Райкова, че психичното състояние на пострадалата се характеризира с повишено ниво на емоционален стрес и фонова леко изразена депресивност, периоди на безпокойство, внезапни пристъпи на сърцебиене и главоболие при относителен психически комфорт през останалото време. Според експерта подобно състояние на психиката включва личностни реакции в границите на нормата и не е патологично, но постоянното безпокойство и пристъпите на страх затрудняват социалната адаптация. В отговор на въпрос в съд. заседание, вещото лице сочи, че има леко подобряване, отшумяла е първоначалната остра стресова реакция, но за да се превъзмогне тази постоянна тревожност е необходимо провеждане на психотерапия. Дори да се приеме, че твърдяната в исковата молба „базедова болест” е в причинна връзка със получения стрес като резулатат от ПТП, съдът приема, че се касае за незначителни отклонения във функциите на щитовидната жлеза, които своевременно са коригирани, тъй като след първоначалната диагноза по амбулаторен лист № 673/19.05.2011 г. „тиреотоксикоза”, по амбулаторен лист №2/3.01.2013 г. основната диагноза е „нетоксична гуша неуточнена” и „терапия без данни за заболяване на щитовидната жлеза Транквилизатори”. Доводи във въззивната жалба за отражението на това сериозно заболяване включително и на бъдещо поколение са извън предмета на спора, който обхваща действително претърпени вреди.

За определяне на размера на неимуществените вреди съобразно установения с чл. 52 ЗЗД принцип за справедливост, съдът взема предвид  вида и степента на увреждането, прогнозата за развитие и излекуване, наличие на намалена работоспособност. Въз основа на тези критерии съдът определя за претърпените болки в резултат на физическите травми по тялото и продължително стоматологично лечение, като и за страданията в резултат от причинения стрес сумата от 20 000 лв. За разликата до 30 000 лв. приема иска за неоснователен, тъй като пострадалите зъби са заздравени, острият психически стрес причинен от преживяната катастрофа е отшумял, нарушения психичен баланс постепенно се възстановява, като превъзмогването е въпрос на време и мотивация.

По възражението за съпричиняване: Пострадалата ищца е била пътник, поради което съпричиняване от нейна страна е възможно само при липса на обезопасителен колан. Съгласно заключението на експертизата, автобус марка Митсубиши” модел „МС 827 П Сапфир” фабрично не разполага с триточкова система на обезопасителен колан, като за този тип МПС е задължително оборудване с двуточков обезопасителен колан само на инвалидните места, каквото не е било местото заемано от ищцата. В с.заседание в обясненията си при приемане на комплексната експертизата  в.л..Михайлов и д–р..Демиров са посочили, че дори наличен двуточков колан не би предотвратил травмата в главата, защото не може да ограничи политането на главата напред. Предвид изложеното евентуалното възражение за намаляване на обезщетението на осн. чл. 51 ал.2 ЗЗД поради съпричиняване на настъпилия вредоносен резултат е неоснователно.

По основателността на претенцията за начисляване на законна лихва върху обезщетението за неимуществени вреди за периода до предявяване на иска. Отговорността на застрахователя по иск с правно основание чл. 226 ал. 1 КЗ е функционално обусловена от отговорността на деликвента, причинил застрахователното събитие и е при същите условия при които отговаря прекия причинител. Поради това на осн. чл. 84 ал. 3 ЗЗД законната лихва следва да бъде начислена от датата на увреждането, а не при условията на чл. 84 ал. 2 ЗЗД от покана. /Така Решение № 86/10.07.2012 г. на ВКС по т.д. № 467/2011 г. ТК I о, постановено по реда на чл. 290 ГПК/

По отношение на имуществените вреди съдът намира, че претенцията следва да бъде уважена в предявения размер от 1 942,69 лв. която сума включва платените суми за лекарства и прегледи, включително за брекети, за всички вещото лице д-р Демирев е дало заключение, че са относими към лечение на заболяванията причинени от получените увреждания при ПТП както и за прегледи и лечение на заболяването на щитовидната жлеза.

Поради сходство в мотивите и еднаквия краен резултат първоинстанционното решение следва да се потвърди

Поради отхвърляне на въззивните жалби на страните се дължат съдебни разноски единствено за адвокатска защита, в частта в която е отхвърлена жалбата на другата страна. При платено от ищцата възнаграждение за един адвокат за настоящата инстанция в размер на 1575 лв. за защита срещу отхвърлената жалба на другата страна следва да се присъдят 1050 лв. Съответно за защита срещу отхвърлената жалба на ищцата на ЗАД”ОЗК З” АД се присъжда юриск. възнаграждение за адвокатска защита в размер на 500 лв. По компенсация съдебни разноски в размер на 550 лв. следва да се възстановят на ищцата.

Водим от изложеното съставът на Варненския апелативен съд

 

Р    Е    Ш    И    :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 474/15.05.2014 г. постановено по т.д.827/2013 г. на ВОС, с което е осъдено ЗАД „ОЗК З”АД, ЕИК 121165177 със седалище и адрес на управление гр. София р-н „Възраждане” ул. Света София” № 7 ет.5 да плати на Ю В.Р. ЕГН ********** *** сумата 20 000 лв. обезщетение за неимуществени вреди за претърпени болки и страдания и психически стрес, ведно със законната лихва от 15.02.2011 г. до окончателното и изплащане, както и сумата от 1 942,69 лв. обезщетение за претърпени имуществени вреди представляващи разходи за лечение и възстановяване, ведно със законна лихва от 8.05.2013 г. до окончателното плащане, всички причинени вследствие на ПТП извършено на 15.02. 2011 г. от Петьо Петров при управление на Митсубиши” МС 827 П /сапфир/, с ДК № С 9427 МН, е застрахован по застраховка „Гражданска отговорност” със застрахователна полица № 2322001128711 в ОЗК”З” АД. както и 2 523,74 лв. съдебни разноски за първа инстанция и е ОТХВЪРЛЕН като неоснователен ИСКА за обезщетение за неимуществени вреди за разликата над 20 000 лв. до 30 000 лв.

ОСЪЖДА ЗАД „ОЗК З”АД, ЕИК 121165177 със седалище и адрес на управление гр. София р-н „Възраждане” ул. Света София” № 7 ет.5 да плати на Ю В.Р. ЕГН ********** *** сумата 550 лв. съдебни разноски по компенсация за въззивната инстанция..

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред ВКС на РБ в едномесечен срок от съобщаването му на страните при условията на чл. 280 ал. 1 от ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                       ЧЛЕНОВЕ :