ОПРЕДЕЛЕНИЕ

501/26.07.13 г.

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на  26.07.2013 г. в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРА ХРИСТОВА

          ЧЛЕНОВЕ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                    ЗЛАТКА ЗЛАТИЛОВА

 

като разгледа докладваното от съдия В.Петров ч.т.д.№ 527 по описа за 2013 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е частна жалба от А.А.Д. *** срещу определението от 16.01.2013 г. на Окръжен съд Добрич, ТО по т.д.№243/2012  г., с което е отменено определение от 02.10.2012 г. за освобождаването му като ищец от задължението за внасяне на държавна такса по исковата молба в размер на 1200 лв.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество същата е неоснователна.

Ищецът не е декларирал с декларацията си по чл.83, ал.2 – ГПК, че е собственик на „Жени Тур” ЕООД – гр.Добрич, което е действащо дружество.  Невярното деклариране от същия е достатъчно съдът да преразгледа предходното си определение, с което въз основа на посочената декларация го е освободил от заплащането на държавна такса по делото. По начало при данни, че физическото лице - молител  осъществява търговска дейност  като търговец, страната не се освобождава от такси и разноски по делото. Ето защо, обжалваното определение е правилно и следва да се потвърди.

Воден от изложеното и на основание чл.278 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА определението от 16.01.2013 г. на Окръжен съд Добрич, ТО по т.д.№243/2012  г., с което е отменено определение от 02.10.2012 г. за освобождаване на ищеца А.А.Д. *** от задължението за внасяне на държавна такса по исковата молба в размер на 1200 лв.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                      ЧЛЕНОВЕ:1.                       2.