ОПРЕДЕЛЕНИЕ

646

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на 13.09.2019 г. в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                    ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

    НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия В.Петров ч.т.д.№ 548 по описа за 2019 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е частна жалба от „Банка ДСК“ ЕАД гр.София срещу определение №2767/29.07.2019 г. на Окръжен съд Варна - ТО по ч.т.д. №1197/2019 г., с което е прекратено производството по делото, образувано по нейна частна жалба срещу отказ за допускане на увеличение на иск по гр.д. №15449/2018 г. на ВРС-ХХХ състав.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество същата е основателна.

Въззивният съд е счел, че липсва повече правен интерес от обжалването, тъй като междувременно районният съд бил постановил решението си без исканото увеличение на иска. Определението му, с което е прекратил поради тази причина производството по делото, е неправилно, доколкото правният интерес на жалбоподателя – ищец не е отпаднал, тъй като при положителен резултат от обжалването районният съд ще бъде длъжен да постанови допълнително решение за увеличената част от иска.

Ето защо, определението следва да се отмени и делото да се върне на ОС Варна за произнасяне по същество на частната жалба срещу отказа на РС Варна за допускане на увеличение на иска.

Воден от изложеното и на основание чл.274, ал.2 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

О П Р Е Д Е Л И :

 

 ОТМЕНЯ определение №2767/29.07.2019 г. на Окръжен съд Варна - ТО по ч.т.д. №1197/2019 г., с което е прекратено производството по делото, образувано по частна жалба  на „Банка ДСК“ ЕАД гр.София срещу отказ за допускане на увеличение на иск по гр.д. №15449/2018 г. на ВРС-ХХХ състав.

ВРЪЩА делото на Окръжен Варна за произнасяне по същество на частната жалба срещу отказа на Районен съд Варна за допускане на увеличение на иска.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ:1.                       2.