ОПРЕДЕЛЕНИЕ

617/23.10.2017

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на 20.10.2017 г.  в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                    ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

    НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия В.Петров ч.т.д.№ 565 по описа за 2017 г., за да се произнесе, съобрази следното:

          Постъпила е частна жалба от „Семена Добрич“ АД – гр.Добрич срещу протоколни определения в с.з. на 08.06.2017 г. за неприемане на възражение за прихващане, направено с отговора на исковата молба, и на направено такова в с.з. на 07.04.2017 г.

Съдебният състав намира частната жалба за недопустима. Определение за неприемане за разглеждане на възражение за прихващане на ответника по иска не подлежи на самостоятелно обжалване, тъй като оплакванията в тази връзка се правят с жалбата срещу постановеното решение по спора и се разглеждат от съда във въззивното производство по жалбата. Ако въззивният съд счете, че възражението за прихващане е допустимо и неоснователно е отказано разглеждането му от първата инстанция, той го разглежда и съобразява при постановяване на решението по жалбата. В случая същите възражения, направени с частната жалба срещу неприемане на възражението му за прихващане, са направени и в жалбата на същата страна като въззивник – предмет на в.т.д. №564/2017 г. на АС Варна- ТО. Ето защо, производството по частната жалба следва да се прекрати като недопустимо, водим от което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

          ПРЕКРАТЯВА производството по ч.т.д. №565/2017 г. на АС Варна – ТО.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВКС.

 

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:                      ЧЛЕНОВЕ: 1.                      2.