Р Е Ш Е Н И Е

№  197/01.08.2016 год.                           гр.Варна

                                            В ИМЕТО НА НАРОДА 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН  СЪД  - Търговско отделение в публичното заседание на 28.06.2016 г. в  състав:

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:РАДОСЛАВ СЛАВОВ        

ЧЛЕНОВЕ:   ЖЕНЯ ДА

           ДАРИНА МАРКОВА 

 

при секретаря Д.Ч.,  като разгледа докладваното от съдия Р. СЛАВОВ  в.т.дело № 59 по описа за  2016  год., за да се произнесе с решение, съобрази следното:   Производството е с правно основание чл. 258 и следв. ГПК и е образувано по въззивна жалба от „Билдинг строй експрес”ЕООД гр.Шумен, чрез управителя Т. И.–ответник по т.д. № 218/2015год. по описа на ОС-Шумен, чрез процесуален представител, срещу постановеното решение по делото, с което предявеният от „Рувик”ООД гр.Шумен осъдителен иск с правно основание чл.327 ТЗ вр.чл.79 ЗЗД за заплащане на сумата от 30 675,25лв. е уважен.  Счита решението за неправилно- като постановено в противоречие с материалния закон, необоснованост, както и поради  допуснати нарушения на процесуалния закон, по изложени съображения. Основните са: Първоинстанционния съд неправилно е приел наличието на договорни отношения, респективно е приел, че процесните стоки са получени от „Билдинг Строй Експрес”ЕООД, тъй като не се е противопоставил на  фактическото приемане веднага след узнаването за това и по см. на чл.301 ТЗ приема за наличието на мълчаливо съгласие за приемане на тези действия. Като допуснато процесуално нарушение сочи отказа на съда да постанови проверка по реда на чл.193 ал.2 ГПК, на представените по делото Стокови разписки, чиято истинност е оспорило с отговора и допълнителния отговор на исковата молба.  С жалбата се иска решението да бъде отменено и искът да бъде отхвърлен. С писмен отговор на процесуален представител, жалбата се оспорва от „Рувик”ООД гр.Шумен като неоснователна, по изложени съображения. В съдебно заседание жалбата се поддържа, съответно оспорва чрез процесуални представители, както и чрез писмени становища на процесуалните представители на страните. 

При разглеждането и по същество, съдът съобрази следното:

Производството пред първоинстанционния съд е образувано по искова молба от    “Рувик” ООД гр. Шумен е предявило срещу „Билдинг строй експрес” EООД гр. Шумен иск с правно основание чл. 327 от ТЗ за заплащане на сумата от 30 675,25 лева. В исковата молба се  излага, че ищецът  е продал на ответника „Билдинг строй експрес” EООД гр. Шумен, с когото са в  трайни търговски взаимотношения, водопроводни части и съоръжения, чиито видове и количества описва в обстоятелствената част на молбата. Предаването на стоките е било извършвано чрез следните стокови разписки, подписани от представители на двете страни, а именно:

1

Стокова разписка 1000027358/30.07.2014 г.

 

25601004

PVC тръба ф 25x1.5

25

брой

2

Стокова разписка 1000027429/05.08.2014 г.

 

511039

Муфа мес.хром 3/4"

2

брой

511051

Тетка хром полир. жж 3/4"

1

брой

3

Стокова разписка 1000028145/19.09.2014 г.

 

24307009

Скоба за водопровод 21/2" Euro-qu

300

брой

24301447

Скоба за водопровод 2"

100

брой

24307007

Скоба за водопровод 11/2" Euro-qu

150

брой

24307006

Скоба за водопровод 11/4" Euro-qu

60

брой

24307005

Скоба за водопровод 1" Euro-qu

70

брой

24301850

Шпилка М 8x1000

300

брой

24301750

Анкер за набиване М8

700

брой

4

Стокова разписка 1000028206/24.09.2014 г.

 

8832001

РР тръба с алум. ф 20/20 - 4м

300

метър

8832002

РР тръба с алум. ф 25/20 - 4м

100

метър

8832003

РР тръба с алум. ф 32/20 - 4м

132

метър

8832004

РР тръба с алум. ф 40/20 - 4м

60

метър

8810005

РР тръба ф 50/20

150

метър

8810006

РР тръба ф 63/20

102

метър

1312011

намалител 75x63

7

брой

1312010

намалител 63x50

10

брой

1312009

намалител 63x40

9

брой

299

намалител 63x40

1

брой

8817005

РР намалител ф50х40

10

брой

8817004

РР намалител ф40х32

10

брой

1310007

Муфа ф75

5

брой

8816006

РР муфа ф 63

9

брой

1310006

Муфа фбЗ

1

брой

299

рр муфа фбЗ

7

брой

8816005

РР муфа ф 50

22

брой

299

рр муфа ф50

2

брой

8816004

РР муфа ф 40

8

брой

120004

РР муфа ф 40

22

брой

8816003

РР муфа ф 32

30

брой

8816002

РР муфа ф 25

30

брой

8816001

РР муфа ф 20

30

брой

1304007

Коляно ф75

4

брой

8811007

РР коляно ф 75

3

брой

8811001

РР коляно ф 20

50

брой

8811006

РР коляно ф 63

19

брой

1304006

Коляно фбЗ

2

брой

299

рр коляно фбЗ

3

брой

99923339

РР коляно ф 50

21

брой

8811005

РР коляно ф 50

4

брой

8811004

РР коляно ф 40

30

брой

8811003

РР коляно ф 32

30

брой

8811002

РР коляно ф 25

50

брой

1316012

Тетка намалител 63/40/63

3

брой

299

рр тетка ф50х40

2

брой

1316013

Тетка намалител 63/50/63

5

брой

8817005

РР намалител ф50х40

5

брой

 

130005

РР намалител ф 40-25

5

брой

8821005

РР Тетка намалител 40/25/40

5

брой

19901006

РР скоба ф 20 R

300

брой

19901007

РР скоба ф 25 R

100

брой

19901008

РР скоба ф 32 R

60

брой

6609041

Свредло перф.БОБ ф8х210х150

2

брой

299

свредло SDS ф8 160x100

2

брой

5

Стокова разписка 1000028281/30.09.2014 г.

 

14533006

Вътрешен Ред.Нипел 1X1/2

12

брой

20002007

Нарязване на резба 2 1/2

1

брой

8819002

РР преход вътр.резба ф 25-3/4

2

брой

1325006

Сферичен кран фбЗ

1

брой

8840003

РР сферичен кран ф 32

4

брой

8840002

РР сферичен кран ф 25

3

брой

6603004

Хоби лента 50/50 черна

5

брой

672005

Плосък фланец DN 50 / 2"/ DIN2576 PN 10

4

брой

12307004

Упл.за фланец ф50

5

брой

24304021

Болт М 16x100 Din 933 кл8.8

16

брой

24304050

Гайка Ml6

16

брой

6

Стокова разписка 1000028282/30.09.2014 г.

 

659401

Черна муфа 1/2" безшевна

4

брой

7

Стокова разписка 1000028284/30.09.2014 г.

 

2213022

Тръбна изол. от мин.вата ф 21/30 с алуминий

160,8

метър

2213023

Тръбна изол. от мин.вата ф 27/30 с алуминий

100,8

метър

2213024

Тръбна изол. от мин.вата ф 33/30 с алуминий

100,8

метър

2213025

Тръбна изол. от мин.вата ф 42/30 с алуминий

51,6

метър

2213029

Тръбна изол. от мин.вата ф 60/30 с алуминий

70,8

метър

2213026

Тръбна изол. от мин.вата ф 48/30 с алуминий

164,4

метър

8

Стокова разписка 1000028300/01.10.2014 г.

 

8819002

РР преход вътр.резба ф 25-3/4

3

брой

8819003

РР преход вътр.резба ф 32-1

4

брой

503003

Сферичен кран 1"

12

брой

8818002

РР преход външ.резба ф 32-1

12

брой

9

Стокова разписка 1000028362/06.10.2014 г.

 

8818001

РР преход външ.резба ф 20-1/2

58

брой

501029

Радиаторен вентил прав секр. 1/2"*

29

брой

8819001

РР преход вътр.резба ф 20-1/2

16

брой

524014

Автомат.обезв.прав никел 1/2"

3

брой

524015

Автомат.обезв. ъглов никел 1/2"

2

брой

543004

Термовентил прав + глава Херц 1/2"

2

брой

10

Стокова разписка 1000028393/07.10.2014 г.

 

543003

Термовентил ъглов + глава Херц 1/2"

2

брой

501028

Радиаторен вентил ъглов секр.1/2"*

2

брой

524015

Автомат.обезв. ъглов никел 1/2"

8

брой

524014

Автомат.обезв.прав никел 1/2"

15

брой

11

Стокова разписка 1000028470/10.10.2014 г.

 

19901003

РР коляно ф 20 R

60

брой

1325006

Сферичен кран фбЗ

1

брой

12

Стокова разписка

 


 

 

1000028504/14.10.2014 г.

 

8819001

РР преход вътр.резба ф 20-1/2

10

брой

13

Стокова разписка 1000028519/14.10.2014 г.

 

543004

Термовентил прав + глава Херц 1/2"

30

брой

14

Стокова разписка 1000028588/17.10.2014 г.

 

1316007

Тетка намалител 40/32/40

20

брой

8820003

РР Тетка ф 32

20

брой

1316016

Тетка намалител 75/63/75

5

брой

1305006

Коляно ф63/45

6

брой

1305005

Коляно Ф50/45

6

брой

1305004

Коляно ф40/45

6

брой

1305003

Коляно ф32/45

6

брой

1305002

Коляно ф25/45

6

брой

8832001

РР тръба с алум. ф 20/20 - 4м

728

метър

8832002

РР тръба с алум. ф 25/20 - 4м

100

метър

8832003

РР тръба с алум. ф 32/20 - 4м

64

метър

8832004

РР тръба с алум. ф 40/20 - 4м

60

метър

8810005

РР тръба ф 50/20

90

метър

8810006

РР тръба ф 63/20

18

метър

299

фланец DN65

1

брой

527004

Кълчища

1

брой

8810107

РР тръба ф 75/20 - 4м. зелена

408

метър

524014

Автомат.обезв.прав никел 1/2"

4

брой

15

Стокова разписка 1000028594/17.10.2014 г.

 

6720491

Предфланшови фланец DN 65-75 DIN2635 PN10

8

брой

5504001

Предфл.фланец ДУ 65

1

брой

16

Стокова разписка 1000028615/20.10.2014 г.

 

8821001

РР Тетка намалител 25/20/25

60

брой

19901003

РР коляно ф 20 R

60

брой

8816002

РР муфа ф 25

60

брой

8811002

РР коляно ф 25

60

брой

19901016

РР преход ф 25-20 R

60

брой

8821003

РР Тетка намалител 32/20/32

30

брой

17

Стокова разписка 1000028691/23.10.2014 г.

 

8840003

РР сферичен кран ф 32

10

брой

8818003

РР преход външ.резба ф 25-3/4

10

брой

8818001

РР преход външ.резба ф 20-1/2

10

брой

8819001

РР преход вътр.резба ф 20-1/2

4

брой

501029

Радиаторен вентил прав секр.1/2"*

10

брой

524014

Автомат.обезв.прав никел 1/2"

10

брой

524015

Автомат.обезв. ъглов никел 1/2"

6

брой

299

автом.обезваз.ъглов 1/2

2

брой

19901003

РР коляно ф 20 R

50

брой

130003

РР намалител ф 32-25

30

брой

130001

РР намалител ф 25-20

30

брой

22120081

Лепенка изолационна K-Flex 50ммхЗммх15м

5

брой

1326003

Сферичен кран с изп. ф32

15

брой

8811007

РР коляно ф 75

10

брой

18

Стокова разписка 1000028693/23.10.2014 г.

 

6603004

Хоби лента 50/50 черна

5

брой


19

Стокова разписка 1000028801/29.10.2014 г.

 

2213031

Тръбна изол. от мин.вата ф 76/30 с алуминий

156

брой

20

Стокова разписка 1000029193/25.11.2014 г.

 

299

рр сферичен кран ф25 със изпуск.

5

брой

8819001

РР преход вътр.резба ф 20-1/2

10

брой

524014

Автомат.обезв.прав никел 1/2"

8

брой

543003

Термовентил ъглов + глава Херц 1/2"

2

брой

543004

Термовентил прав + глава Херц 1/2"

2

брой

501028

Радиаторен вентил ъглов секр.1/2"*

5

брой

501029

Радиаторен вентил прав секр.1/2"*

2

брой

524015

Автомат.обезв. ъглов никел 1/2"

5

брой

299

радиа. вентил прав секр.

2

брой

6609041

Свредло перф.808 ф8х210х150

1

брой

8817006

РР намалител ф63х50

10

брой

8817005

РР намалител ф50х40

5

брой

21

Стокова разписка 1000029228/27.11.2014 г.

 

299

рр сферичен кран ф25 със изпр.

10

брой

543004

Термовентил прав + глава Херц 1/2"

14

брой

543003

Термовентил ъглов + глава Херц 1/2"

12

брой

524066

Радиаторен вентил секретен прав 1/2

11

брой

524014

Автомат.обезв.прав никел 1/2"

2

брой

24301502

Пирон дюбел 6x80

200

брой

6609037

Свредло перф. SDS ф6х210х150

1

брой

22

Стокова разписка 1000029270/29.11.2014 г.

 

13212010

рр намалител ф 50x32

20

брой

13212016

рр намалител ф 63x32

15

брой

13212011

рр намалител ф 50x40

5

брой

130006

РР намалител ф 40-32

10

брой

23

Стокова разписка 1000029353/04.12.2014 г.

 

13243060

РР тетка намалител ф 75x50x75

15

брой

13251007

РР муфа ф 75

20

брой

8811007

РР коляно ф 75

15

брой

13241100

РР коляно ф 75/45

8

брой

8817006

РР намалител ф63х50

15

брой

1312007

намалител 50x32

10

брой

13243010

РР тетка намалител ф 50x32x50

20

брой

8821006

РР Тетка намалител 40/32/40

15

брой

8816006

РР муфа ф 63

15

брой

1325005

Сферичен кран ф50

4

брой

19901003

РР коляно ф 20 R

100

брой

8840001

РР сферичен кран ф 20

15

брой

234071300

1

Преход с външна месинг резба ф20х1/2

70

брой

8810006

РР тръба ф 63/20

60

метър

8832003

РР тръба с алум. ф 32/20 - 4м

39

метър

299

рр тръба ф32 стаби

1

брой

8810005

РР тръба ф 50/20

60

метър

8832001

РР тръба с алум. ф 20/20 - 4м

300

метър

13212010

рр намалител ф 50x32

5

брой

527004

Кълчища

3

брой

24

Стокова разписка

 

 

 

1000029387/05.12.2014 r.

 

299

тръбна вата 60/50 STARFLEX

60

брой

25

Стокова разписка 1000029408/08.12.2014 г.

 

6603003

Хоби лента 50/50 сива

4

брой

8820006

РР Тетка ф 63

2

брой

8820010

РР кръстач ф 20

29

брой

8820011

РР кръстач ф 25

30

брой

26

Стокова разписка 1000029436/09.12.2014 г.

 

234073500

3

РР стъклофибърна тръба ф 32x5.4 - 4м PN20

60

метър

27

Стокова разписка 1000029455/10.12.2014 г.

 

13243040

РР тетка намалител ф 63x32x63

15

брой

13251005

РР муфа ф 50

15

брой

13241006

РР коляно ф 75

5

брой

13212010

рр намалител ф 50x32

5

брой

14529003

Дъга С Вътр.И Вън. Резба 1/2

15

брой

28

Стокова разписка 1000029630/19.12.2014 г.

 

19901017

РР коляно ф 25 R

100

брой

8840002

РР сферичен кран ф 25

10

брой

8840001

РР сферичен кран ф 20

20

брой

234071300

1

Преход с външна месинг резба ф20х1/2

100

брой

99923337

РР коляно ф 32

20

брой

6603004

Хоби лента 50/50 черна

8

брой

8819001

РР преход вътр.резба ф 20-1/2

30

брой

24307005

Скоба за водопровод 1" Euro-qu

100

брой

13243060

РР тетка намалител ф 75x50x75

5

брой

29

Стокова разписка 1000029758/07.01.2015 г.

 

527004

Кълчища

3

брой

7501001

Паста yan.UNIPAK. 65 гр.

10

брой

19901005

РР тетка ф 20 R

50

брой

13243003

РР тетка намалител ф 32x20x32

30

брой

19901003

РР коляно ф 20 R

100

брой

19901017

РР коляно ф 25 R

100

брой

99923339

РР коляно ф 50

20

брой

6603004

Хоби лента 50/50 черна

9

брой

8813001

РР коляно външ.резба ф 20-1/2

40

брой

524014

Автомат.обезв.прав никел 1/2"

30

брой

543004

Термовентил прав + глава Херц 1/2"

14

брой

524066

Радиаторен вентил секретен прав 1/2

50

брой

503066

Сферичен кран 1/2мж

70

брой

 

 

 

 

 

 

 

 

Последната стока била предадена на 07.01.2015 г. За продадените стоки  ищецът е издал фактура № 127272/12.01.2015год., която е на обща стайност 30 675,25лв. с ДДС. Ищецът твърди, че ответникът не е платил цената на предадените му стоки с общ размер 30 675,25 лева и прави искане до съда да осъди ответника „Билдинг строй експрес” EООД гр. Шумен да му заплати сумата от 30 675,25 лева, ведно със законната лихва


от датата на депозиране на исковата молба до окончателното изплащане. Претендира присъждане на направените разноски. По повод на оспорванията на ответното дружество, с допълнителната искова молба се твърди, че описаните в исковата молба стоки са заявявани от Р В Владимирова и Х Т Й, като заявява, че повечето от стоките са получавани от склада на ищеца, друга част са доставяни от ищеца, за което представя пътни листи. По повод на възражението, че стоките не са получени от ответното дружество, с допълнителната искова молба ищецът заявява, че всеки подпис, положен в представените стокови разписки, е на служител на ответника през процесния период.  Относно соченото от ответника връщане на фактура № 000127272/12.01.2015год. с куриер, според ищеца  не означава, че стоката не е получена и посочената сума не е дължима. Сочи като довод наличието на съдебна практика, че неосчетоводяването на фактура не е пречка да бъде осъден търговец, който е получил стока по договор за покупко-продажба от друг търговец.

Ответникът „Билдинг строй експрес” EООД гр. Шумен оспорва иска, като твърди, че няма договорни отношения с ищеца и стоките, чиято цена се претендира, не са били заявявани и получавани от ответника. Оспорва автентичността на представените стокови разписки. Оспорва основанието за издаване на фактура № 000127272/12.01.2015год. и заявява, че сумата не се дължи от ответното дружество, поради което същата е върната на „Рувик”ООД с придружително писмо с изх.№ 14/09.03.2015год. 

Съдът, след съвкупна преценка на представените по делото доказателства и становища на страните, приема за установено следното от фактическа и правна страна:  Представени са от ищеца 29 броя Стокови разписки, издадени от Рувик ООД Шумен, с посочен получател „Билдинг-строй експрес”ЕООД, със съдържание-доставка на различни водопроводни части и съоръжения с посочена стойност  –стр.15-38. Най-ранната от процесните разписки е от 30.07.2014год., а последната е издадена на   07.01.2015год. Стоковите разписки са подписани от лицата: Д Д (л. 16-17, 23-24, 27, 33-36 горе, л. 37), Д Д (л. 25) Е Е (л. 19-20, 22, 30-32, 36 долу, л. 38), В И. (л. 28-29), Ш А (л. 21, 26), Д Д (л. 18), В В (л. 15). Ответникът е оспорил по надлежния ред документите като неавтентични относно подписалите се лица за получател от името на ответното дружество и настоящата инстанция по негово искане е открила производство по чл.193 от ГПК. Въз основа на стоковите разписки,  ищецът е издал фактура № 127272/12.01.2015год., която е на обща стайност 30 675,25лв. с ДДС, като същата е била изпратена с куриер на ответното дружество. Фактурата е върната от ответното дружество с писмо изх.№ 14/09.03.2015год.  Представени са доказателства, че в полза на „Билдинг-Строй Експрес”ЕООД е взето решение за възлагане на поръчката „Газификация и модернизиране на технологичното сценично оборудване на Драматично-Куклун театър „Васил Друмев” гр.Шумен. С допълнителната искова молба ищецът е представил седмични заявки за материали, направени от служители на ответното дружество, за обект: Театър „В.Друмев”а именно:   Заявка за периода от 08.09. до 12.09.2014год., изготвена от техническия ръководител Р.В: Заявка от 27.11.2014год., изготвена от техническия ръководител Хр. Й:Заявка от 24.12.2014год. за периода от 05.01.2015год., изготвена от техническия ръководител Хр.Й. Автентичността на посочените писмени доказателства не е оспорена от ответното дружество. С ОИМ ответното дружество е представило Заповед № 14/01.08.2014год. на Управителя на „Билдинг строй експрес”ЕООД В И., с която оправомощава Р Владимирова да изпълнява длъжноста „Технически ръководител” на обекта, предмет на Обществената поръчка.  Ищеца е представил два броя пътни листи за товарен автомобил, собственост на ищеца, с маршрут Рувик-Център /театър/ и обратно от 24.09.2014год. и от 17.10.2014год. Представена е Спогодба от 15.12.2014год. между страните, по което ответното дружество е поело задължение да заплати на „Рувик”ООД сумата от 34 926,22лв.-дължими суми по фактури издадени през 2009год., описани в Приложение № 1. Представени са доказателства за заплащане на посочената сума. Според неоспореното заключение на ССЕ, фактура № 127272/12.01.2015год., на обща стайност 30 675,25лв. с ДДС, в „Рувик”ООД е осчетоводена по дебита на сметка 411 като вземане от клиенти по партидата на „Билдинг строй експрес””ЕООД. Фактурата е посочена в Дневник за продажбите за м.01.2015год. В счетоводството на ответното дружество фактурата не е отразена, не е отразено плащане по същата в счетоводствата  на страните. В счетоводството на „Билдинг строй експрес”ЕООД  има открита партида на „Рувик”ООД в сметка „Доставчици”.  Според ССЕ, в счетоводството на ищеца, счетоводните записвания за всеки издаден документ се отразяват  редовно, вярно, точно по стопански операции. Във връзка с изпълнението на Обществената поръчка, ответното дружество е издало на МК фактура 002762/10.07.2015год. на обща стойност 750 189,17лв. с ДДС.

По реда на чл.25 ГПК са събрани гласни доказателства, чрез разпит на свидетелите: Свидетеля В И.-управител на ответното дружество. Същият заявява, че през периода е бил в болнични и не знае дали стоките описани в стоковите разписки са получавани от служители на дружеството. Заявява, че на много от разписките фигурира името на Д Д, който главно е могъл да ги поръчва и получава.

Свидетеля Д Г Д заявява, че през периода 30.07.2014 г. до 07.01.2015 г. е работил в „Билдинг Строй Експрес“ ЕООД гр. Шумен, на длъжността „Експерт СБУТ“, с нормално работно време от 8 часа до 5 часа. На свидетеля е известно, че „Билдинг Строй Експрес“ ЕООД гр. Шумен е извършвало строително — монтажни и/или строително ремонтни работи по отоплителната и водопроводна мрежа в сградата на Драматично-куклен театър „В.Друмев” гр.Шумен за периода 30.07.2014год.-07.01.2015год.  През посочения период свидетелят е поръчвал водопроводни части от ВиК борса на „Рувик”ООД, същият е получавал такива части от посочената борса, по стоковите разписки, по които се е разписвал. Свидетелят заявява, че се е занимавал с този обект, но не само той. Изрично заявява, че стоката, за която се е разписвал я е получавал. Не е имал специално пълномощно да получава материали за обекта.

След като са му предявени всички стокови разписки приложени по делото, свидетелят Д, след запознаването му с тях заявява, че неговия подпис е на стокови разписки №1000028801; №1000029270; №1000029387; №1000029436. За останалите стокови разписки заявява, че не са с неговия подпис.

В показанията си, свидетелят Е К Е излага следното: През периода 30.07.2014 г. до 07.01.2015 г.е работил в „Билдинг Строй Експрес“ ЕООД гр. Шумен като  „снабдител“. На свидетеля е известно, че  „Билдинг Строй Експрес“ ЕООД гр. Шумен да е извършвало строително - монтажни и/или строително ремонтни работи по отоплителна и водопроводната мрежа в сградата на Драматично-куклен театър „Васил Друмев“ в гр. Шумен, през периода 30.07.2014 г. до 07.01.2015 г. Същият е  получавал водопроводни части от В и К борса на „Рувик“ ООД - гр. Шумен през периода 30.07.2014 г. до 07.01.2015 г., като заявява,че ннеговия подпис е на складови разписки: №: №1000028281/30.09.2014 г.; №1000028282/30.09.2014г: №1000028284/30.09.2014г.; №1000028300/ 01.10.2014г.; №1000028504/14.10.2014г.; №1000028615/20.10.2014г.; №1000028691/23.10.2014г.; №1000028693/23.10.2014г.; №1000029408/ 08.12.2014г.; №1000029630/19.12.2014г.; №1000029758/07.01.2015г. Същият не е поръчвал водопроводни  части на борса „Рувик”, а е отивал на место и ако ги има  частите, ги купува  и ги носи на обектите.  За това е бил упълномощен с  трудовия си  договор.

При разпита на свидетеля Д К Д, същият сочи, че  стокова разписка № 1000028206/24.09.2014 г. приложена по делото на лист 18 за получател не носи неговия подпис.  Същият през периода 30.07.2014 г. до 07.01.2015 г.е работил в „Билдинг Строй Експрес“ ЕООД гр. Шумен и е работил по част „В и К” в сградата на Драматично-куклен театър „Васил Друмев“ в гр. Шумен. Същият не е поръчвал директно от борсата на ищеца, а  е поръчвал на техника /Р и Х/, които ги доставяли от борсата и след получаването, заедно с техника, са ги броели по документа.

При разпита на свидетеля Ш А А същият заявява, че по предявените му стокови разписки приложени по делото, а именно, №1000028504/14.10.2014г.; №1000028801/29.10.2014г.; №1000028284/ 30.09.2014г, подписът не е негов, а именно: На стокова разписка №1000028284/30.09.2014г. подписа е на Е:  На №1000028504/ 14.10.2014г., също не е негов подписа. На №1000028801/29.10.2014 г. подписа не е негов, а на Д. Същият е  работил в „Билдинг Строй Експрес“ ЕООД гр. Шумен като бригадир при  извършването на строително - монтажни и/или строително ремонтни работи по отоплителна и водопроводната мрежа в сградата на Драматично-куклен театър „Васил Друмев“ в гр. Шумен, през периода 30.07.2014 г. до 07.01.2015 г. Свидетелят устно е поръчвал водопроводни части от В и К борса на „Рубик ООД през периода до 07.01.2015 г., които са получавани от главния инженер Е Д.         От разпита на свидетеля В М В, се установява следното:  свидетеля е подписал стокова разписка №1000027358/30.07.2014 г. приложена по делото на лист 15. Същият е работил като шофьор в ответното дружество и снабдявал всички обекти- имали са обекте в гр. Велики Преслав, имали са в град Шумен, в театъра също са  имали обект.На свидетеля е известно, че  „Билдинг Строй Експрес“ ЕООД гр. Шумен  е извършвало строително - монтажни и/или строително ремонтни работи по отоплителна и водопроводната мрежа в сградата на Драматично-куклен театър „Васил Друмев“ в гр. Шумен, през периода 30.07.2014 г. до 07.01.2015 г. и той е доставял материали. Свидетелят е бил изпращан с камиона да получава водопроводни части от ВиК борса на „Рувик“ ООД - гр. Шумен през периода 30.07.2014 г. до 07.01.2015 г.

Настоящият съдебен състав допусна гласни доказателства и на въззиваемата страна „Рувик”ООД. От показанията на свидетелите  Х Д Й, Р И.И. и Я Ж С, дадени в проведеното съдебно заседание, се установяват следните обстоятелства:

Свидетелят Х Т Й сочи, че е  работил в „Билдинг строй експрес” ЕООД гр. Шумен през 2014 г.-  2015 г. като строителен техник. След като Р В заминала за Белгия в началото на октомври 2014 г., бил  преместен на обект Драматично – куклен театър „Васил Друмев” гр. Шумен със Заповед. Там бил  помощник- технически ръководител до 02.02.2015 г. Фирма „Рувик” ООД гр. Шумен му е позната, понеже „Билдинг строй експрес” ЕООД гр. Шумен работи с „Рувик” ООД гр. Шумен от 2004г., почти през цялото време.  Механизмът за поръчки на стоки от „Рувик” ООД гр. Шумен е бил следният: Пишела се е заявка, която отивала  в офиса на „Билдинг строй експрес” ЕООД гр. Шумен и след това тя се предвижваше.  Той като технически ръководител пишел заявката, след среща с бригадирите, на кояте  те казват какви части са необходими. Почеркът и подписът на двете  заявки  от 27.11.2014 г. и 24.12.2014 г. са на свидетеля и тези заявки той ги е правил.

Подписът за получил на разписка № 1000029193 от 25.11.2014 г. ./л.33 от първоинстанционното дело/ е на свидетеля, въпреки че там е записано името Д Д. Свидетелят заявява, че щом се е подписал, той е получил стоката за „Билдинг строй експрес” ЕООД гр. Шумен, за обект  Драматично – куклен театър „Васил Друмев” гр. Шумен.  Според свидетеля, Д Д е инспектор по ЗУТ и му е началник. Стоките ги доставял или техния снабдител или в инцидентни случаи, когато има по- големи материали „Рувик” ООД гр. Шумен са ги докарвали в театъра. Там се проверява това, което пристига и се подписва разписката. При свидетеля са идвали с две стокови разписки, едната остава при тях, а другата остава при „Рувик” ООД, като е подписвал и двете разписки, след като е проверил стоката.Свидетеля заявява, че  носи отговорност за получената стока.

             При предявяваване на свидетеля  разписка № 1000029353 от 04.12.2014 г. /л.35 от първоинстанционното дело, разписки № 1000029436 от 09.12.2014 г. и разписка № 1000029455 от 10.12.2014 г.  /л.37 от първоинстанционното дело/, свидетелят заявява, че подписът и на трите  разписки е негов и стоката описана в тях е получена лично от него. От разпита на свидетеля Р И. се установява, че през 2014 г – 2015 г. е  работил като строителен техник в „Билдинг строй експрес” ЕООД гр. Шумен и изпълняващ функции на групов технически ръководител по обектите.  В периода 30.07.2014 г. – 07.01.2015 г. фирма „Билдинг строй експрес” ЕООД гр. Шумен е имала обект Драматично- куклен театър „Васил Друмев” гр. Шумен, на който е извършвала СМР за подмяна на цялата отоплителна инсталация и изграждане на противопожарен тръбопровод. За технически ръководител по Заповедна книга и със Заповед е била назначена Р В В,  а впоследствие Х Т Й като помощник- технически ръководител. Свидетелят живеел съвместно с Р В, която през месец октомври заминала за чужбина. От както е започнал работа в „Билдинг строй експрес” ЕООД гр. Шумен-  от м.03.2005 г., „Рувик” ООД гр. Шумен е бил основен доставчик на В и К части и материали за обектите на „Билдинг строй експрес” ЕООД гр. Шумен. Заявките за всички видове материали са се изготвяли седмично от техническите ръководители на обектите и се предавали в офиса на фирмата в гр. Шумен, като управителят  резолира заявките за изпълнение, като през 2014 г. заявките преминавали и през свидетеля за обобщаване и за селектиране коя е приоритетна.  Свидетелят е  отговарял за повечето обекти на „Билдинг строй експрес” ЕООД гр. Шумен, като координатор на дейността. Д Д е бил експерт ЗУТ, но и той се занимавал с техническа дейност като координатор по обектите. Свидетелят лично е поръчвал водопроводни части на „Рувик” ООД гр. Шумен за обект  Драматично- куклен театър „Васил Друмев” гр. Шумен в самото начало когато започнали изпълнението на обекта, тъй като имало специфични неща, които трябвало да се доставят, а и количествата били големи. Специално за театъра е ходил лично в „Рувик” ООД гр. Шумен да коментират в какви срокове могат да се доставят материалите. По принцип по отношение на заявките за материали от „Билдинг строй експрес” ЕООД гр. Шумен към „Рувик” ООД гр. Шумен се процедирало по следния начин: Заявката след като е резолирана от управителя В И., снабдителят или някой от шофьорите на фирмата със заявката отивал в „Рувик” ООД гр. Шумен или в която и да е друга борса и по тази заявка се доставяха материалите. Конкретно за обект Драматично- куклен театър „Васил Друмев” гр. Шумен, тъй като количествата за тръбите били големи, предварително са давали заявки в „ Рувик” записани от техническия ръководител, за да могат да доставят материалите. При предявяването на разписки № 1000028145 от 19.09.2014 г. /л.17 от първоинстанционното дело/.и № 1000028206 от 24.09.2014 г. /л.18 от първоинстанционното дело, свидетелят заявява, че подписът не е негов, а подписът за получател е на Р В. За обекта Драматично – куклен театър „Васил Друмев” гр. Шумен, „Билдинг строй експрес” ЕООД гр. Шумен в периода 30.07. 2014 г. до 07.01.2015 г не е поръчвал ВиК части от друг доставчик, поръчвали са само от „Рувик” ООД гр. Шумен. Според свидетеля, на обекта Драматично – куклен театър „Васил Друмев” гр. Шумен, е  нямало друга фирма освен „Билдинг строй експрес” ЕООД гр. Шумен, която да изпълнява ВиК и ОВИ, за периода 30.07. 2014 г. до 07.01.2015 г.  В показанията си свидетеля Я Ж С, се сочи следното: През 2014 г. -2015 г. работил в „Рувик” ООД гр. Шумен като ръководител търговски екип, като лично е контактувал с представители на „Билдинг строй експрес” ЕООД гр. Шумен, по повод покупка на ВиК части и материали. Контактувал е с управителя на „Билдинг строй експрес” ЕООД гр. Шумен - В И., контактувал е  и с Д Д, също така и с работници на обекти – снабдители, хора от офиса.

Свидетелят бил извикан от управителя В И. да договорят отношения за доставки на материали за обект Драматично – куклен театър „Васил Друмев” гр. Шумен. Свидетелят лично е доставял материали и е  придружавал техен транспорт до обекта Драматично – куклен театър „Васил Друмев” гр. Шумен. Поръчката на материалите ставала по различни начини: по имейл, като не знае кой стои зад имейла, но предполага че Р И.. По телефона е получавал заявки от Д Д, Д Д, Ш А и Х Й. Доставките са ставали на място, като те са карали стоки на обекта, както и те са идвали с колата, когато са ги информирали, че всичко по заявката е подготвено. Съставяли се стокови разписки  в два екземпляра, един се предавал на служителя, който е вземал стоката от  „Билдинг строй експрес” ЕООД гр. Шумен и един екземпляр оставал при тях в „Рувик” ООД гр. Шумен. Стокова разписка се е  издавала винаги когато се е предавала стоката на конкретния клиент.  В периода от 30.07.2014 г. до 07.01.2015 г. са доставяли В и К материали за обект Драматично – куклен театър „Васил Друмев” гр. Шумен единствено и само на „Билдинг строй експрес” ЕООД гр. Шумен. Когато е бил на срещата в офиса при В И., той му казал кои хора ще работят на обекта -  Д Д и Р В. Тогава също му казал, че изпълнителите на обекта ще бъдат Ш А и снабдителят Е. При доставка с техен транспорт са издавани пътни листи.

С оглед на изложеното, следва да се направят следните изводи:

Спорът между страните е, извършени ли са реално процесните доставки на ответното дружество. Следва да се отбележи, че страните са в дълготрайни търговски отношения, което се установява и от писмените доказателства-представената спогодба, както и от събраните гласни доказателства. Но, с оглед на събраните писмени доказателства-представените заявки и пътни листи, както и от събраните гласни доказателства, следва да се направи извод, че се установиха и договорни отношения между страните, относно изпълнението на възложената на ответното дружество обществена порръчка.

При съвкупния анализ на събраните доказателства, писмени, гласни, ССЕ, съдебния състав прави категоричния извод, че доставките са извършени. С оглед направенитеи възражения, следва да се отбележи, че е без значение за процеса, дали направените заявки, са били одобрени от управителя на дружеството,  а е от значение тяхното получаване от ответното дружество. Освен това е видно, че същите са правени от оправомощени лица-служители на ответното дружество и заявени като лица за контакт с доставчика „Рувик”ООД. Първоначално заявките са се осъществявали от Р В, съобразно издадената заповед за назначаването и като технически ръководител на обекта. След нейното заминаване, заявките са правени от заместилия я е Г Й, от другите ръководители Д. Д на обекта, както и от снабдителя  Е Е. Следва да се отбележи, че както се установи, при създадената организация, а именно- заявките да се правят от посочените лица предварително и да се отнасят до офиса на дружеството, а впоследствие друг да получава заявената стока, е обяснимо да има разминаване между посоченото име на получател на стоката и действителния получател, който след преброяване на заявените количества се е подписвал за получател на стоковота разписка. За процеса това разминаване между посоченото име за получател и действителния получател, който се е разписал за количествата, посочени в стоковата разписка, е без значение. Това е така, защото е от значение, дали действително посочените количества във всяка от стоковите разписки, са получени от ответното дружество. Това в процеса се установи, защото, където има разминаване между посоченото име за получател на количествата и положения подпис, с гласните доказателства се установи, че подписът е положен от съответния свидетел-тогава  служител на ответното дружество. Като всеки от свидетелите заяви, че преди да се подпише, същият е проверявал дали количествата отговарят на посоченото  съдържание в стоковата разписка и след това се е подписвал. Всеки свидетел заяви, че щом се е подписал, това означава че е получил посочените количества, за които е носил и съответната материална отговорност. Предвид изложеното, от събраните доказателства-писмени и гласни, следва да се направи извод, че посочените количества и видове стоки в стоковите разписки са получени от ответното дружество. В подкрепа на този извод, освен гласните доказателства-показанията на свидетелите Д Д, Е Е, А А, Х Й, Р И., които лично са заявявяли количествата за доставка от ищеца, са и представените писмени заявки за материали от Р В  и Х.Й, пътните листи, на които отговарят на стокови разписки от същата дата.  Чрез същите доказателства се установява, че заявените материали и съоръжения са получени от конкретните свидетели-всички служители на ответното дружество, подписали се под съответната стокова разписка. Предвид изложеното, следва да се направи извод, че с писмените и гласните доказателства се установи, че стоките, описани в стоковите разписки са получени от ответното дружество, респективно че се дължи от ответното дружество тяхната стойност, представляваща процесната сума. Искът е доказан и следва да бъде уважен. В допълнение, в подкрепа на направения извод, за основателност на иска, са и следните съображения:

Следва да се отбележи, че счетоводните записвания при редовно водено счетоводство са доказателство и удостоверяват извършените счетоводни операции и дружеството, което ги е извършило-чл.55 ал.1 ТЗ. В процеса се установи, че счетоводните записвания в счетоводството на ищеца са редовно водени, в тях е отразено задължението на ищеца в претендирания размер, внесени са дължимите данъци, поради което счетоводните записвания при ищеца представляват самостоятелно основание за уважаване на иска. В случая, ответника, не може да ги оспорва. Изпълнител е на ОП, която е изпълнена /представени са доказателства/ и по която безспорно са вложени материали по ВиК системата, като в неговото счетоводство не е установено осчетоводяване на направени разходи за части и съоръжения за ВиК системата.

В допълнение, относно направения извод, че процесните заявки са реално извършени, е и следното: При разпределяне на доказателствената тежест, в тежест на ответното дружество във връзка с направеното оспорване на извършването на процесните доставки от страна на ищеца, е вменено да докаже, от кой друг доставчик е извършвало доставки през периода. В процеса, ответното дружесто не е представило нито едно докзателство, за извършена доставка от доставчик, различен от ищеца. Не е навело и твърдение в тази насока.       В допълнение, следва да се отбележи, че искът се явява доказан и на следното основание:  Процесната фактура е издадена на 12.01.2015год. и не е спорно, че същата е получена в ответното дружество. Безспорно, управителят на дружеството към онзи момент-който е бил управител на дружеството при изпълнение на Обществената поръчка, респективно, когато са доставяни частите и  съоръженията, предмет на процесните разписки, същият не е оспорил фактурата /това е станало едва с писмо на новия управител от 09.03.2015год./. Неоспорването на фактурата през месец януари, е задължило ищеца да включи същата в дневниците за продажби и да начисли дължимото по нея ДДС за м. януари 2015год. При непротивопоставянето на получената фактура № 127272/12.01.2015год., съдържанието на която преповтаря съдържанието на процесните разписки, следва да се направи извод, че управителят  е потвърдил действията на служителите на дружеството, дори ако се приеме, че са нямали представителна власт /арг.чл.301 ТЗ/. Или, издадената фактура сама по себе си е самостоятелно основание за уважаване на предявения иск-чл.301 ТЗ. Предвид изложеното, исковата претенция с правно основание чл.327 ТЗ се явява основателна и следва да бъде уважена в размер на 30 675,25лв.

Поради съвпадане на крайните изводи на настоящето решение с първоинстанционното решение, същото следва да бъде потвърдено.  Разноски пред настоящата инстанция: С оглед на изхода на спора, в полза на  въззиваемата страна следва да бъдат присъдени  сторените разноски пред въззивната инстанция. Пред въззивната инстанция е наведено възражение за прекомерност на уговорения и заплатен адвокатски хонорар за процесуално представителство на въззиваемата страна в размер на 1980 лева с включен ДДС. Минималният размер на адвокатското възнаграждение с оглед цената на иска възлиза на  1 740,31 лева с включен ДДС /чл. 7, ал.2, т.4 от Наредба № 1/09.07.20014 год. /. Следователно – уговореният и заплатен хонорар надхвърля незначително претендирания, като с оглед на сложноста на делото, съдът намира, че същият не следва да бъде  редуциран поради прекомерност при условията на чл. 78, ал.5 ГПК. 

С оглед на гореизложеното, Варненският апелативен съд

 

Р Е Ш И

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 133/29.10.2015 год., постановено  по т.д.№ 218/2015 год. по описа на Шуменски окръжен съд.

ОСЪЖДА  „БИЛДИНГ-СТРОЙ ЕКСПРЕС” ЕООД гр.Шумен, с ЕИК 127566422, със седалище и адрес на управление: гр.Шумен, местност: „Смесе”-Автошкола, представлявано от  Т. Стефанова И. ДА ЗАПЛАТИ на ”РУВИК”ООД ГР.Шумен, ЕИК 127516953, представлявано от управителя Ж Я С, сумата от 1 980лева /хиляда деветстотин и осемдесет лева/ представляваща разноски по производството пред настоящата инстанция- на осн.чл.78 ал.1 ГПК.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред ВКС на РБ в едномесечен срок от връчването му при условията на чл. 280 ал. 1 от ГПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                      ЧЛЕНОВЕ :1.                                2.