ОПРЕДЕЛЕНИЕ

701

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на 21.10.2014 г.  в състав:

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРА ХРИСТОВА

                                              ЧЛЕНОВЕ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                                   КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

 

като разгледа докладваното от съдия В.Петров ч.т.д.№610 по описа за 2014 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е частна жалба от Д.Г.Д. *** срещу определението от 08.08.2014 г. на Окръжен съд – Варна, ТО по т.д.№ 1342/2013 г., с което е изменено решението по делото от 26.06.2014 г. в частта му за разноските, като е бил намален поради прекомерност изплатеният от ищеца адвокатски хонорар.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество същата е неоснователна.

Заплатеното от ищеца възнаграждение за адвокат в размер на 3900 лв е прекомерно с оглед действителната правна и фактическа сложност на делото.  Цената на иска е 21358 лв, спрямо която договореният хонорар е повече от 18%. С оглед на същата сложност на спора изплатеният от ответника адвокатски хонорар е едва в размер на 969.88 лв /л.170 от делото/, представляващ 4.5% от цената на иска. Ето защо, правилно първоинстанционният съд е намалил поради прекомерност изплатения от ищеца адвокатски хонорар до минималния размер, определен съобразно последното изменение на  Наредба № от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения на основание чл. 78, ал.5 – ГПК. Обжалваното определение е правилно и следва да бъде потвърдено.

Воден от изложеното и на основание чл.278 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение №3165/08.08.2014 г. на Варненския окръжен съд, ТО по т.д.№1342/2013  г., с което е изменено решението по делото от 26.06.2014 г. в частта му за разноските, като е бил намален поради прекомерност изплатеният от ищеца адвокатски хонорар.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ:1.                       2.